СВЈЕДОЧЕЊА О СТРАДАЊУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

       
                        

Бјелановић (Никола)Здравко

                     
 

Бјелановић (Миличко) Милица

 
 

Бошковић Велимир

 
 

Бошковић (Димитрије) Савка

 
 

Брковић (Мирко) Миодраг

 
 

Вучетић (Вукајло) Дивна

 
 

Вучетић (Милован) Душанка

 
 

Вучетић (Иван) Милунка

 
 

Вучетић (Благоје) Љубомир Зеко

 
 

Гојковић (Гавро) Алекса

 
 

Гојковић (Милисав) Алекса

 
 

Гојковић Видосава

 
 

Гојковић (Томица) Гојко

 
 

Гојковић Тмушић Милева

 
 

Гојковић Момчило - Лешов

 
 

Гојковић (Радован) Томица

 
 

Гојковић Милорад  и Зорка

 
 

Дујовић Јован

 
 

Ђукић Славољуб

 
 

Живаљевић Витомир

 
 

Живаљевић (Мићо) Драгољуб

 
 

Живаљевић (Никола) Душан

 
 

Живаљевић Љубомир

 
 

Живаљевић (Милутин) Милица

 
 

Живаљевић (Јеремија) Милосава

 
 

Живаљевић (Јеремија) Ристо

 
 

Јанковић (Милоња) Миладин

 
 

Јокић Ратомир

 
 

Кнежевић (Вујко) Голуб

 
 

Кнежевић - Рмуш Драгуна

 
 

Кнежевић Mарко

 
 

Кнежевић (Радуле) Мила - Гана

 
 

Кнежевић Радоје

 
 

Лалевић (Радоња) Живко

 
 

Оташевић Гавро

 
 

Пауновић (Мирко) Миланка

 
 

Пауновић Милосава

 
 

Пауновић (Алекса) Милош

 
 

Пауновић (Дитрије) Станко

 
 

Пауновић (Радивоје) Томислав

 
 

Петровић (Митар) Јованка

 
 

Петровић (Стефан) Рдомир

 
 

Попадић (Урош) Зорка

 
 

Радевић Радмила

 
 

Раденовић (Новица) Мирко

 
 

Рајковић (Милован) Душанка

 
 

Симоновић Будо

 
 

Симоновић (Мато) Душан

 
 

Симоновић (Душан) Мирко

 
 

Стешевић (Мирко) Мирослава  

 
 

Шћепановић Т. Предраг

 
 

М. Живаљевић - М. Томовић

 
 

Здравко Б. Миодраг П. Милош П.

 
       
       
 

Богићевић Миленко

 
 

Вукчевић Јован

 
 

Поповић Вуко

 
 

Томановић Лука