СВЈЕДОЧЕЊА О СТРАДАЊУ У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

                        

Здравко (Никола) Бјелановић

                     
 

Милица (Миличко) Бјелановић

 
 

Велимир Бошковић

 
 

Савка (Димитрије) Бошковић

 
 

Миодраг (Мирко) Брковић

 
 

Дивна (Вукајло) Вучетић

 
 

Милунка (Иван) Вучетић

 
 

Љубомир Зеко (Благоје) Вучетић

 
 

Алекса (Гавро) Гојковић

 
 

Алекса (Милисав) Гојковић

 
 

Видосава Гојковић

 
 

Проф. др. Гојко (Томица) Гојковић

 
 

Милева Гојковић Тмушић

 
 

Момчило Гојковић  - Лешов

 
 

Зорка и Милорад Гојковић

 
 

Јован Дујовић

 
 

Проф. др Славољуб Ђукић

 
 

Витомир Живаљевић

 
 

Драгољуб (Мићо) Живаљевић

 
 

Душан (Никола) Живаљевић

 
 

Љубомир Живаљевић

 
 

Милица (Милутин) Живаљевић

 
 

Милосава (Јеремија) Живаљевић

 
 

Ристо (Јеремија) Живаљевић

 
 

Миладин (Милоња) Јанковић

 
 

Ратомир Јокић

 
 

Голуб Кнежевић

 
 

Драгуна Кнежевић - Рмуш

 
 

Проф. др Mарко Кнежевић

 
 

Мила - Гана (Радуле) Кнежевић

 
 

Радоје Кнежевић

 
 

Гавро Оташевић

 
 

Милош (Алекса) Пауновић

 
 

Станко (Дитрије) Пауновић

 
 

Томислав (Радивоје) Пауновић

 
 

Јованка (Митро) Петровић

 
 

Рдомир (Стефан) Петровић

 
 

Зорка (Урош) Попадић

 
 

Радмила Радевић

 
 

Душанка (Милован) Рајковић

 
 

Будо Симоновић

 
 

Душан (Мато) Симоновић

 
 

Мирко (Душан) Симоновић

 
 

Мирослава (Мирко) Стешевић

 
 

Предраг Т. Шћепановић

 
 

Здравко Б. Миодраг П. Милош П.