СКУПШТИНЕ  

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

29. јул 2012. године

 Горан ПЕТРОВИЋ  - у име Вујице Лазовића, потпредсједника Владе

 

Господин Вујица Лазовић, потпредсједник Владе за економску политику и финансијки систем, и министар за информационо друштво и телкекоминикације, није могао да присуствује данас Осниваћкој скупштини.

  Замолио ме је као пријатеља да пренесем његове поздраве и став, да ће у оквиру својих функционалних надлежности пружити пуну подршку свим пројектима које невладино удружење буде кандидовало а који ће се односити на економси развој и унапређење квалитета живота људи на овим просторима.