СКУПШТИНЕ  

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

29. јул 2012. године

Божо ВУЧЕКОВИЋ - самостални савјетник министра одрживог развоја и туризма

 

 

ПОШТОВАНЕ ДАМЕ И ГОСПОДО,

 

Задовољство ми је и част да испред министарстав одрживог развиј и туризам у име министра Предрага Секулића присуствујем Оснивачкој скупштини Невладине организације Клуб Велика.

Поздрављам Иницијативни одбор за оснивање Клуб Велика и све присутне у овој Оснивачко скупштини. Присуство познатих и признатих посланика са подручја села Велике и других села Муриског дијела Горњег Полимља, који су својим минулим радом и активностима доприносили афирмацији овог подручја и заједно са младим нараштајем и даље доприносе ревиталитацији, економског и културног уздизања очувања ваше вјековне свијетле традиције, потврђује посвећеност побољшању начина и услова живота свих који живе и долазе у ову регију.

Невладино удружење Клуб Велика даном уписа у регистар Невладиних организација, припадаће бројној породици цивилног сектора који је постао респектабилни фактор у стварању економског, правног, културног и другог облика дјеловаља, има партнерски однос са Владом Црне Горе, државним органима и локалном самоуправом на утицај и стварање повољнијег амбијента у свим облицима рада и стваралаштва.

Из дневног реда свечаног дијела Оснивачке скупштине, видим препознали сте предности развоја овог руралног подручја у првом реду природна богаства, која се манифестују преко државних шума и шумског земљишта, агроеколошких услова за развој пољопривреде на селу, и предуслови унапређења саобраћајне инфраструктуре и спој са туризмом као фактором развоја цјелокупне сјеверне регије.

Мастер планом и стратегијом развоја туризма Срне Горе до 2020. године, Црна Гора је дефинисана као један цјеловит туристићки производ. Сјевер је препознат као рурално подручје, погодно за инвестирање капиталних пројеката, као и кредитирање мини пројеката, појединаца преко и између осталог међународног МИДАС ИПА кредитирања. Ово вам је најважније што је помоћник министра пољопривреде казао да се користе ова средства.

Остаје потреба за побољшањем услова кедитирање са малим каматним стопама и већим грејс периодом од стране унутрашњег банкарског сектора. Препознали сте своје предности, дефинисали секторе развоја, оличењем заједништва, повезивањем свих села која гравитирају и шире од села Велике на овом подручју, јединственим наступом, бићете партнер уважавања, а министарство одрживог развоја и туризма, као државни орган и главни ресор са широким спектром надлежности, биће ваш савјетодавац, подстрекач и поуздан партнер на релацији свих прихватљивих пројеката и планова који ће афирмисати овај до сада неоправдано запостављени крај, са позиције инвестиционо-развојног сплета.

Желим вам успјешан рад, и хвала вам на пажњи!