СКУПШТИНЕ  

 

II РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

19. октобар 2014. године

 

ВЕЋИНОМ ГЛАСОВА НА ЈАВНОМ ГЛСАЊУ ИЗАБРАНИ УПРАВНИ ОДБОР НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

 

1. Миодраг Брковић - Београд

2. Горан Гојковић - Београд

3. Драгутин Живаљевић - Велика

4. Иван Јокић - Београд

5. Гојко Кнежевић - Никшић

6. Дејан Микић - Плав

7. Љубиша Пауновић - Београд

8. Јован Петровић - Београд

9. Проф. др Ранко Симоновић - Ниш

10. Војо Стешевић - Велика

11. Томислав Стешевић - Велика

12. Велибор Томовић - Велика

13. Вучеља Томовић - Велика