СКУПШТИНЕ  

 

II РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

19. октобар 2014. године

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА" ЗА 2013/14. ГОДИНУ

 

Клуб је у протеклој години имао прилив новца углавном из донација. Као што смо већ рекли од средстава у износу од 1.500 еура која су освојена на општинском конкурсу уплаћено је 1.000 еура. За почетак рада канцеларије средства су уплатили Жељко Кнежевић (800 еура) и Бојан Јокић (500 еура). Ова средства су уз средства која су била на рачуну коришћена за исплату плата техничком секретару.

Поред ових донација у протеклом периоду било је још неколико донација:

- Груба процјена вредност донираних књига 20.000 еура
- Израда грађевинског пројекта Визиторског центра Чакор 14.000 еура (МаринаТурковић)
- Трошкови за израду полица за библиотеку 50 еура (Велимир Раденко Кнежевић)
- Полице за канцеларију Клуба (Велимир и Велико Томовић)
- Средства за организацију скокова општина Плав (50 еура)

Остале трошкове су финансирали чланови УО  сопственим средствима, и у ове трошкове спадају:

- Трошкови припреме за прекогранични конкурс (1.700 еура)
- Трошкови организације спелеолошке експедиције (500 еура)
- Трошкови опремања канцеларије (3.400 еура)
- Израда сајта Велике кооперативе (600 еура)
- Организовање ,,Скокова са лимског моста,, (350 еура)
- Опремање Библиотеке

Када се саберу вреднсти свих донације по годинама, то изгледа овако:

2012 ............. 12.050 еура
2013 ............. 5.760 еура
2014 ............. 41.950 еура

О свим донацијама појединачно детаљније информације можете видети на нашем сајту.
 

* Извештај не садржи трошкове путовања за потребе Клуба, које су чланови УО сами сносили