СКУПШТИНЕ  

 

II РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

19. октобар 2014. године

  

ДНЕВНИ РЕД

 

1. ОТВАРАЊЕ II РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ

2. УТВРЂИВАЊЕ ПОСТОЈАЊА КВОРУМА

3. ИЗБОР РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА

4. УСВАЈАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

5. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СКУПШТИНЕ 27. 07. 2013. ГОДИНЕ

6. УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КЛУБА ИЗМЕЂУ ДВИЈЕ СКУПШТИНЕ

7. УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА

8. ИЗБОР УПРАВНОГ ОДБОРА (ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТА И ГЛАСАЊЕ)

9. РАЗНО