СКУПШТИНЕ  

 

II РЕДОВНА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

19. октобар 2014. године

 

 ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"

 

Поштовани чланови Клуба Велика, пријатељи Велике

У протеклој 2014. години већина чланова Клуба Велика и чланова УО предано су радили на остварењу циљева програма рада Клуба, као и спровођењу активности и иницијатива које су покренуте. Са задовољством Вас обавештавамо да су све активности Клуба предвиђене Програмом рада за период 2013/2014. године остварене, што доказује да се у тражењу мјера одрживости и развоја предвиђених Програмом рада приступило крајње промишљено и опрезно.
Када смо пре четири године покренули сајт, обећали смо да ћемо бити иницијатори и да ћемо доказати да на овим просторима ствари могу покренути. Сматрамо да смо у томе у потпуности успели. Неколико је очигледних примера који говоре у прилог томе.
Након покретања величког сајта 2010. покренуто је још неколико сличних сајтова и близу двадесет фејсбук страница. Свака од ових интернет страница има нашу пуну подршку и отворен позив за сарадњу.
Други можда још очитији пример да су се ствари покренуле је планински превој Чакор. Више од тридесет година није постојало никакво интересовање за економску валоризацију овог превоја. Када се израђивао ПУП општине Плав 2012. године, једини предлог за уређење чакорског превоја поднео је Клуб Велика. Од тренутка када је Клуб код надлежних органа покренуо званичну иницијативу за уређење Чакорког превоја и изградњу Визиторског центра појавило се још неколико иницијатива ( изградња меморијалног центра, планинарског дома, изградња Цркве, једна приватна иницијатива за куповину чакорског превоја ...)
Слична је ситуација и са старом школом, поред које смо сви пролазили док се није потпуно урушила. Програмом рада 2012. године Клуб Велика је као приоритет навео обнову школе, и у складу са тим поднео захтев да се Клубу омогући реновирање школе. Након тога се појавило још неколико субјеката заинтересованих за судбину школе. Шта се после тога догађало свима нам је познато. Тренутно је ситуација замрзнута јер се разматра предлог мјесне заједнице да се школа прогласи за споменик културе.
Такође драго нам је да су Величани, након оснивања Клуба Велика увидели неопходност удруживања, покренули се и почели да организују завичајна удружења широм Црне Горе и Србије. Свака од ових организација има нашу пуну подршку и отворен позив за сарадњу. Уверени да је Велици потребно јединство више него икад, чврсто верујемо у то да ће све ове организације спојити у будућности јер нам је свима бољитак Велике једини циљ.
Као што смо и обећали обезбијеђена је значајна медијска подршка и промоција Велике, туристичких и пољопривредних потенцијала, напора и проблема у вези очувања тих вриједности и њиховог одрживог коришћења.
Клуб Велика је, такође, наставио са активностима изградње партнерских односа и коректне сарадње са организацијама, предузећима, службама и становништвом на територији општине Плав (Локалном самоуправом, Општинском Туристичком организацијом, Националним парком Проклетије, Фондацијом Гусиње). Остварена је и сарадња са општинама Андријевица и Беране, као и са више НВО и сличних организција и удружења у земљи и иностранству.
Посебно је значајна сарадња са надлежним министарствима и државним органима (Министарство одрживог развоја и туризма, Министраство пољопривреде и руралног развија, Агенција за заштиту животне средине, МУП - Сектор за ванредне ситуације), првенствено на изградњи партнерских односа у пројектима развоја Велике и околних села, као и плавске општине у цјелини.
Поштовани чланови Клуба, Величани и Величанке, пријатељи Велике
Према последњем попису становништва у Велици живи 308 становника. Према званичним пројекцијама у Велици ће на следећем попису живјети око 200 становника.
Формирање НВО Клуб Велика је заједничка жеља и иницијатива великог броја људи из Велике и оних који воде поријекло из села Велика и муринског дијела Горњег Полимља. Већина дијели исти осјећај да ми носимо одговорност за напредак и опоравак наших села и да су за то неопходни заједнички напори. На сајту www.velika.me можете погледати програм рада НВО КЛУБ ВЕЛИКА 2013.-2017. године, у коме је дат пресек тренутног стања, као и основни правци опоравка и развоја наших села који су у складу са стратегијом развоја државе Црне Горе и општине Плав. У овоме можемо успети само ако се свако од нас ангажује у складу са својим могућностима и интересовањима. Потребне су нам конкретне идеје, сугестије и активно учешће у раду Клуба.

СВИ СУ ДОБРОДОШЛИ.

ПУНО УСПЕХА У НОВОЈ ГОДИНИ И СРЕЋНЕ БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ ЖЕЛИ ВАМ НВО КЛУБ ВЕЛИКА!


У наставку можете погледати детаљан извештај о активностима Клуба.


АКТИВНОСТИ НВУ КЛУБ ВЕЛИКА У 2014. ГОДИНИ

 

ОТВАРАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ КЛУБА И ПРВО РАДНО МЕСТО

Клуб Велика је конкурисао за новчана средста, која је општина Плав оприједелила НВО сектору у 2013 години. Клуб је конкурисао пројектом ,,Припрема за изградњу Визиторског центра Чакор“. Комисија која је одлучивала је препознала значај овог пројекта и додијелила готово трећину укупног буџета НВО КЛУБУ ВЕЛИКА. Тачније, од расположивих 4.500 евра, Клубу Велика је додијељено 1.500. Одобрена средства општина Плав није уплатила у складу са потписаним Уговором,и тек након великог броја интервенција са више од годину дана закашњења Клубу је децембра 2014. уплаћен део средстава у износу од 1000 еура.
Ипак уз помоћ Величана Жељка Кнежевића и Бојана Јокића, створени су услови за отварање РАДНОГ МЈЕСТА КООРДИНАТОРА - ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА У ВЕЛИЦИ. На јавном конкурсу јавила су се три кандидата и изабран је Величко Томовић.
У савремено опремљеној канцеларији сви Величани бесплатно могу користити фотокопир и интернет. Телевизијске екипе које су ове године извештавале са обележавања 28. Јула, користиле су техничке могућности канцеларије за слање извештаја. Клуб је у међувремену обезбедио средства за рад канцеларије и у наредној години.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА У ВЕЛИЦИ

Клуб Велика је 20. априла 2014. године, јавним позивом за прикупљање књига, започео акцију формирања прве библиотеке у Велици. Отварањем канцеларије Клуба у Дому у Велици, створили су се услови да се упути јавни позив за прикупљање књига. За мање од пет мјесеци, за библиотеку у Велици прикупљено је преко 4.000 књига. Клуб Велика је овом акцијом дао свој допринос објележавању 160 година школства у Велици. Посебан зачај ове акције је што је истовремено прикупљено преко 100 књига од Величких писаца и књига у којима се помиње Велика. Тај део библиотеке, као посебно вредан за Велику, ће се налазити у нашој канцеларији и биће доступан само у канцеларији тј. неће се дозволити изношење тих књига изван канцеларије Клуба.

ЗАШТИЋЕНО ПОДРУЧЈЕ ,,ЧАКОР“

Клуб Велика је покренуо иницијативу за проглашење заштићеног подручја Чакор, на подручју три општине и на површини од приближно 100 км2. Све активности везане за ову иницијативу клуб спроводи у сарадњи са Министарством туризма са којим смо у сталној комуникацији. Клуб је за ову иницијативу обезбедио сагласност три заитересоване општине: Плав, Андијевица и Беране, као и Министарства унутрашњих послова - Сектор за ванредне ситуације. То су били услови које је пред Клуб поставило Минитарство, да се обезбеде ове подршке неопходне за законско покретање процедуре.
У склопу ове иницијативе је и изградња ,,Визиторског центра Чакор“. Kлуб Велика је на захтев Министрства повећао квадратуру објекта и обезбедио идејни пројекат, уз помоћ Марине Турковић која је урадила идејни пројекат објекта као донацију. Вредност ове донације је најмање 14.000 еура. На основу овог пројекта Министарство је интервенисало и извршило усаглашавање ПУП општине Плав и овог пројекта.
Тренутно се ова иницијатива разматра у Агенцији за заштиту природе након чега ће Министарство, на основу њиховог мишљења предложити даље кораке.

ВЕЛИКА КООПЕРАТИВА

На иницијативу „Клуба Велика“ одржан оснивачка Скуштина земљорадничке задруге "Велика Кооператива" одржана је 22. јуна 2013. у Дому у Велици. Регистрација Кооперативе је уз много опструкције у министарству финансија завршена и решење нам је издато тек у јануару 2014. На срећу на време да Кооператива већ у марту заједно са Клубом конкурише за средства на прекограничном пројекту.

Упућен је позив министру пољопривреде за посету кооперативи, како би договорили помоћ у садницама која нам је и обећана на састанку у министарству пољопривреде. У циљу промоције пољопривредних потенцијала и актовности кооперативе направљен је сајт ,,Велике Кооперативе“

ПРОЈЕКАТ ,,ЧАКОРСКА БОРОВНИЦА“

Почетком године, Европска Унија је расписала позив за доделу средстава, на регионалном конкурсу.

Потписивањем конкурсне документације од стране Министарства туризма и одрживог развоја и Министарства пољопривреде и руралног развоја, 23. марта 2014. године у Подгорици, добијена званична подршка пројекту "Чакорска Боровница".

Наглашавамо да је наш пројекат, једини пројекат на овом конкурсу, који је добио подршку Владе Црне Горе тј. Министарства.

По правилима ЕУ носиоц пројекта мора да буде јединица локалне самоуправе, тако да је Општина Андријевица то прихватила. "Клуб Велика" и "Велика Кооператива", овим пројектом први пут учествују на међународном прекограничном конкурсу за средства ИПА фонда, за развој пољопривреде и туризма.

На овом тендеру као подршка и партнери "Клуба Велика" учествују:

- Општина Андријевица - Црна Гора
- Министарство туризма и одрживог развоја - Црна Гора
- Министарства пољопривреде и руралног развоја - Црна Гора
- Општина Bobritzsch-Hilbersdorf - Немачка
- Општина Collecorvino - Италија
- Институт за Прогрес и развој Западног Балкана - Србија
- Земљорадничка задруга "Велика Кооператива" - Црна Гора

24. марта 2014. године, је предата конкурсна документација европској канцеларији.

Према последњим информацијама које смо добили, наш пројекат је прошао и други круг евалуације што практично значи да ћемо сигурно добити средства предвиђена пројектом. У току су завршне консултације око коначног износа и нове добре вести и коначну одлуку очекујемо до краја године.

ЧИШЋЕЊЕ ПУТА ОД ДОМА ДО ИВАНПОЉА

У организацији Клуб Велика, петнаестак Величана за један дан су очистили три километра најугроженије дионице од сеоског Дома ка Иванпољу.

У акцији су учествовали:
Звонко, Добрашин и Вукашин Симоновић, Жељко и Маринко Бошковић, Дејан и Љубомир Бјелановић, Веселин, Радослав и Љубиша Кнежевић, Веско и Драган Гојковић, Жељко Раденовић...

Испред Управног одбора Клуба били су Проф.др Ранко Симоновић, Величко Томовић и Гојко Кнежевић.

РЕЗУЛТАТИ МЕЂУНАРОДНЕ СПЕЛЕОЛОШКЕ ЕКСПЕДИЦИЈЕ

На основу резултата спелеолошких истраживања спроведених у августу прошле године у организацији Клуба, Регионална Агенција Комови, Бјеласица и Проклетије уписала је Тојину пећину у катастар пећина Црне Горе, и тој презентацији катастра су присуствовали испред УО Клуба, Војо Стешевић и Величко Томовић. Ова прилика је искоришћена за информисање агенције о нашим активностима као и разматрање могућности за сарадњу.

О експедицији су писале готове све новине у Црној Гори, а информацију су пренеле и водеће телевизијске куће. Репортажу која је урађена о овој експедицији посредством сервиса Инфо биро преузело је 40 телевизија у региону. Посебно истичемо да су наши пријатељи из Француске, спелеолошки Клуб ,,Тритон“ објавили специјалну публикацију о истраживањима у Црној Гори ,, Експедиција Црна Гора 2013“(Expedition Montenegro 2013“-Clan des Tritons-Lyon). У овој публикацији детаљно су описана спелео истраживања која је овај Клуб у сарадњи са спелеолошким клубовима из Србије и Црне Горе спровео на територији Црне Горе 2013 године.
Значајан део публикације посвећен је Велици, у коју су чланови клуба ,,Тритон“ са својим породицама дошли на позив Клуба Велика и у чествовали у спелеолошким истраживањима заједно са Клубом ,, АССАК“ и спелеолозима из Никшића.

ИНИЦИЈАТИВА ЗА РЕНОВИРАЊЕ СТАРЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ

Клуб Велика и Мјесна заједница покренули су, у мају, код Министарства просвјете и спорта иницијативу за уступање старе школске зграде у Велици Мјесној заједници и НВО Клуб Велика ради реконструкције и старања. Циљ иницијативе је да објекат уз помоћ донатора обновимо и тиме на најљепши начин обиљежимо велики јубилеј - 160. година оснивања Величке школе.
На жалост сведоци смо догађаја који су после тога уследили, и дивљачког покушаја рушења школе. На срећу наши голоруки Величани успели су да зауставе плавске багере.

ДОНАЦИЈЕ

Посредством "Клуба Велика“, америка фармацеутска компанија МСД са сједиштем у Београду и Подгоричка фирма ГЛОСАРИЈ донирале су најмодернији троканални ЕКГ уређај за амбуланту у Велици. За ову вриједну донацију, Клуб се посебно захваљује Милошу Андровићу, предсједнику Одбора за здравство у Америчкој привредној комори у Београду.

Ово је наставак наше акције ,,НАЈБОЉА СЕОСКА АМБУЛАНТА“ која започета прошле године.

ТРАДИЦИОНАЛНИ СКОКОВИ СА ЛИМСКОГ МОСТА НА ИВАНПОЉУ

У оквиру ДАНА БОРОВНИЦЕ одржани су традиционални скокови са лимског моста на Иванпољу по други пут организацији "Клуба Велика" и Центра за културу Плава. Средства за организовање манифестације донирао је Иван Јокић члан УО. Посета је и ове године била на завидном нивоу а манифестација је протекла у најбољем реду, и већ смо предузели активности на побољшању њеног садржаја и техничких услова идеја је да ова манифестација поприми цјелодневи карактер.

ПОЗИВ ВИШЕГРАДСКЕ ГРУПЕ

Као веома значајан издвајамо позив секретара Амбасаде Словачке у Црној Гори госпође Монике Подскланове Шухајдове, да генерални секретар Клуба Велика, Гојко Кнежевић, је 8. септембра 2014. год. присуствује презентацији Вишеградске групе. У позиву од 3. септембра 2014. Госпођа Шухајдова наглашава:

"Поштовани Господине Кнежевићу,

активности Ваше Невладине организације привукле су пазњу Наше Амбасаде, стога би смо жељели да Вам упутимо Позив за презентацију В4 Групе и Јуниор Софтваре Енгинеер Вишеградског Фонда".

Након званичне презентације Вишеградске Групе, Кнежевић је у разговору са амбасадорима и другим особљем земаља-чланица Вишеградске Групе представио стратешке циљеве и активности Клуба Велика, првенствено на подстицању развоја органске пољопривреде и одрживог туризма, кроз дјелатности Велике кооперативе, Проглашење Заштићеног природног подручја "Чакор" и изградњу Визиторског Центра, за шта су Високи саговорници показали заинтересованост и изразили жељу за сарадњу Клуба Велика и Јуниор Софтваре Енгинеер Фонда Вишеградске Групе.

 

За Управни одбор НВО КЛУБ ВЕЛИКА
Генерални секретар ГОЈКО КНЕЖЕВИЋ