ПРИЛОЗИ - ПОПАДИЋ

 

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Попадић (Урош) Мара, рођена 1898. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2912003052) - (Србија - КиМ - Пећ)

02. Попадић (Војислав) Рака, рођена 1942. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006011)

03. Попадић (Миљан) Роса, рођена 1920. Црногорка, убијена 1944. у затвору, Г. Ржаница (2921006010)

04. Попадић (Радош) Светислав, рођен 1922. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Велика (2912003053) - (Србија - КиМ - Пећ)

Попадић (Урош) Боса, рођена 1941. Црногорка, убијена 1944. у затвору, Г. Ржаница (2921006009)

Попадић (Урош) Драгица, рођена 1936. Црногорка, умрла 1941. у затвору, Плав (2921006008)

Попадић (Урош) Митар, рођен 1939. Црногорац, умро 1941. у затвору, Плав (2921006012)

Попадић (Урош) Војо, рођен 1921. Црногорац, погинуо 1945. у НОБу, Шид (2921006007)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                                

01.

А. Роса рођ. 1926 г.

02.

А. Невенка рођ. 1940 г.

 

 

           

СПОМЕН-ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                             

01.

Боса

02.

Драгица

03.

Мара

04.

Невенка

05.

Рака

06.

Роса

07.

В. Роса

08.

Светислав


 

ВАТРЕ СА КОМОВА - Група аутора:

                                                                                             

01.

Боса

02.

Драгица

03.

Мара

04.

Милан

05.

А. Невенка

06.

Радмила

07.

Рака

08.

А. Роса

09.

В. Роса

10.

Светислав

 

 

   

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Боса 2. Величко 3. Драгица 4. Душан 5. Љубо 6. Мара 7. Милован 8. Невенка 9. Рака 10. Ратка 11. Роса 12. Стана 13. Светислав 14. В. Славица

ВЕЛИКА - ВЕЛИКА ПО ВЈЕКОВНОЈ ПАТЊИ - Бранко М. Пауновић:

 01. (Радош) Мара 02. (Александар) Невенка 03. (Александар) Роса 04. (Војо) Роса 05. (Војо) Стана 06. (Војо) Станица