ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ПОПАДИЋ

 

01

 

Радош

 

МАРА (51)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

(Урош) Мара, рођ. 1898. убијена 1944. Г. Ражаница (2912003052)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Радоша Мара у 51. години, мајка двоје дјеце.

       

Ватре са Комова, стр. 443

У кући Александра Попадића је упаљена жива и изгорела његова стрина Попадић Мара.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Попадић Мара

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Попадић Мара

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Мара, рођена 1909 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

         

02

 

Александар

 

НЕВЕНКА (4)

         
       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 62 - Мирко Раденовић:

Ту горе, гдје је сад она дуарина, у кући Попадића убијена је Александрова (Леко) ћерка од 4 године Невенка и супруга му Роса од Нововића, ћерка Савова.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Александра Невенка у 4. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Попадић А. Невенка рођ. 1940 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Попадић Невенка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Попадић Невенка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Невенка, рођена 1940 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

         

03

 

Војислав

 

РАКА (2)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

(Војислав) Рака, рођ. 1942. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006011)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Попадић Рака

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Попадић Рака

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Рака, рођена____ Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

         

04

 

Саво

 

РОСА (22)

       

Рођена Нововић, супруга Александра Попадића

         
       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 62 - Мирко Раденовић:

Ту горе, гдје је сад она дуарина, у кући Попадића убијена је Александрова (Леко) ћерка од 4 године Невенка и супруга му Роса од Нововића, ћерка Савова.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Александра Роса у 20. години.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Одиве Нововића страдале у покољу у Пољу: Роса Савова (удата Попадић)

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Попадић А. Роса рођ. 1922 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Попадић Роса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Попадић А. Роса

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Роса, рођена 1922 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

         

05

 

Миљан

 

РОСА (28)

       

Рођена Нововић, супруга Воја Попадића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

(Миљан) Роса, рођ. 1920. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006010)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Воја Роса у 28. години, мајка двоје дјеце.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Попадић В. Роса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Попадић В. Роса

         

06

 

Радош

 

СВЕТИСЛАВ (22)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

(Радош) Светислав, рођ. 1922. убијен 1943. Велика (2912003053)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Попадић Светислав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Попадић Светислав

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Светислав, рођен 1922 Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница.

         

07

 

Војо

 

СТАНА (9)

         
       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Воја Стана у 9. години

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Стана, рођена 1944 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

         

08

 

Војо

 

СТАНИЦА (7)

         
       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Воја Станица у 7. години

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић В. Славица, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

         
         

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Popadić (Uroš) Mara, rođena 1898. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Gornja ržanica (2912003052) - (Србија - КиМ - Пећ)

2. Popadić (Vojislav) Raka, rođena 1942. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006011)

3. Popadić (Miljan) Rosa, rođena 1920. Crnogorka, ubijena 1944. u zatvoru, G. ržanica (2921006010)

4. Popadić (Radoš) Svetislav, rođen 1922. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, Velika (2912003053) - (Србија - КиМ - Пећ)

Popadić (Uroš) Bosa, rođena 1941. Crnogorka, ubijena 1944. u zatvoru, G. ržanica (2921006009)

Popadić (Uroš) Dragica, rođena 1936. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, Plav (2921006008)

Popadić (Vojislav) Mitar, rođen 1939. Crnogorac, umro 1941. u zatvoru, Plav (2921006012)

Popadić (Uroš) Vojo, rođen 1921. Crnogorac, poginuo 1945. u NOBu, Šid (2921006007)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                                  

01.

А. Роса рођ. 1926 г.

02.

А. Невенка рођ. 1940 г.

 

 

           

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                                  

01.

Боса

02.

Драгица

03.

Мара

04.

Невенка

05.

Рака

06.

Роса

07.

В. Роса

08.

Светислав


 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                               

01.

Боса

02.

Драгица

03.

Мара

04.

Милан

05.

А. Невенка

06.

Радмила

07.

Рака

08.

А. Роса

09.

В. Роса

10.

Светислав

 

 

   

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:


1. Боса 2. Величко 3. Драгица 4. Душан 5. Љубо 6. Мара 7. Милован 8. Невенка 9. Рака 10. Ратка 11. Роса 12. Стана 13. Светислав 14. В. Славица

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

 01. (Радош) Мара 02. (Александар) Невенка 03. (Александар) Роса 04. (Војо) Роса 05. (Војо) Стана 06. (Војо) Станица