ПОПАДИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ПОПАДИЋ (Радош) МАРА (51)

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Радоша Мара у 51. години, мајка двоје дјеце.

Ватре са Комова  (стр. 443)

У кући Александра Попадића је упаљена жива и изгорела његова стрина Попадић Мара.

Музеј Жртава Геноцида (Пећ):                 Попадић (Урош) Мара (1898-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):      Попадић Мара

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Попадић Мара

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Радоша Мара, стара 56 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Мара, рођена 1909 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

 

02.  ПОПАДИЋ (Александар - Лека) НЕВЕНКА (4)

 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 62) - Мирко Раденовић:

Ту горе, гдје је сад она дуарина, у кући Попадића убијена је Александрова (Леко) ћерка од 4 године Невенка и супруга му Роса од Нововића, ћерка Савова.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Александра Невенка у 4. години.

Споменик у Пољу  (Г.Ржаницa):               Попадић А. Невенка рођ. 1940 г.

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):     Попадић Невенка

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):        Попадић Невенка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Лека Невенка, новорођенче

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Невенка, рођена 1940 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

 

03.  ПОПАДИЋ (Војислав) РАКА (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Попадић (Војислав) Рака (1942-1944)

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):       Попадић Рака

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):         Попадић Рака

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):         Попадић Рака

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Рака, рођена____ Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

 

04.  ПОПАДИЋ (Саво) РОСА (22)

Рођена Нововић, супруга Александра Попадића

 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 62) - Мирко Раденовић:

Ту горе, гдје је сад она дуарина, у кући Попадића убијена је Александрова (Леко) ћерка од 4 године Невенка и супруга му Роса од Нововића, ћерка Савова.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Александра Роса у 20. години.

Споменик у Пољу  (Г.Ржаницa):               Попадић А. Роса рођ. 1922 г.

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):     Попадић Роса

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):        Попадић А. Роса

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Одиве Нововића страдале у покољу у Пољу: Роса Савова (удата Попадић)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Роса, рођена 1922 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

 

05.  ПОПАДИЋ (Миљан) РОСА (28)

Рођена Нововић, супруга Воја Попадића

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Воја Роса у 28. години, мајка двоје дјеце.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Попадић (Миљан) Роса (1920-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):      Попадић В. Роса

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):        Попадић В. Роса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Воја Роса, стара 35 година, са новорођенчетом

Попадић Миљана Роса, стара 25 година

 

 

06.  ПОПАДИЋ (Радош) СВЕТИСЛАВ (22)

 

Музеј Жртава Геноцида (Пећ):                Попадић (Радош) Светислав (1922-1943)

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):     Попадић Светислав

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):        Попадић Светислав

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Светислав, рођен 1922 Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница.

 

 

07.  ПОПАДИЋ (Војо) СТАНА (9)

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Воја Стана у 9. години

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Стана, рођена 1944 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

 

 

08.  ПОПАДИЋ (Војо) СТАНИЦА (7)

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Попадић Воја Станица у 7. години

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић В. Славица, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944. Г. Ржаница.

     
   

     

01.

 

ПОПАДИЋ (Урош)  БОСА (3)

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Попадић (Урош) Боса (1941-1944)

   

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):      Попадић Боса

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г .Ржаницa):        Попадић Боса

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Боса, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

     

02.

 

ПОПАДИЋ ВЕЛИЧКО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Величко, рођен 1924 Г. Ржаница, убијен ___

     

03.

 

ПОПАДИЋ (Урош) ДРАГИЦА (5)

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Попадић (Урош) Драгица (1936-1941)

   

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):      Попадић Драгица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):        Попадић Драгица

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Попадић Уроша Драгица, стара пет година

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Драгица, рођена 1943 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

     

04.

 

ПОПАДИЋ ДУШАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Душан, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

05.

 

ПОПАДИЋ ЉУБО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Љубо, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

06.

 

ПОПАДИЋ МИЛОВАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Милован, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

07.

 

ПОПАДИЋ РАДМИЛА - РАТКА

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):        Попадић Радмила

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Ратка, рођена ___ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.