ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

РАЈКОВИЋ

 

01

 

 Радош

 

ЉУБИЦА (23)

       

рођена Лалевић, супруга Спасоја Рајковића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Рајковић (Радош) Љубица, рођ. 1921. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006037)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Рајковић (ћерка Радоша Лалевића) Љубица у 23. години, мајка једног дјетета.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Рајковић С. Љубица 1921 г.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радуновић С. Љубица (Машница)

         

02

 

 Спасоје

 

НИКОЛА (1)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Рајковић (Спасоје) Никола, рођ. 1943. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006038)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Рајковић С. Никола у 2. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Рајковић С. Никола 1943 г.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радуновић С. Никола (Машница)

         
         

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Rajković (Radoš) Ljubica, rođena 1921. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006037)

2. Rajković (Spasoje) Nikola, rođen 1943. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006038)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

 

01. С. Љубица 1921 г.     02. С. Никола 1943 г.

ВАТРЕ СА КОМОВА:

 

01. С. Љубица                 02. С. Никола

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. (Радош) Љубица 2. (С.) Никола