РАШОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

     
     

01.

 

РАШОВИЋ (Петар) ВУКО (74)

     
   

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Рашовић Петар Вуко у 74. години.

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):     Рашовић Вуко

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):         Рашовић Вуко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Томовић Вуко, стар 80 година

     
     
     

02.

 

РАШОВИЋ (Павле) МИЛИЦА (69)

   

супруга Марка Рашовића

     
   

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Рашовић Марка Марица у 65. години.

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Рашовић (Павле) Милица, рођ. 1875. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006014)

Спомен-плоча на школи (Г.Ржаницa):     Рашовић Милица

Ватре са Комова - ЖФТ (Г.Ржаницa):         Рашовић Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Томовић Вука Милица, стара 60 година

     
     
     

03.

 

РАШОВИЋ (Стојо) МИЛЕТА (77)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Рашовић (Стојо) Милета, рођ. 1867. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006013)

     
     

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Рашовић (Павле) Милица, рођена 1875. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006014)

02. Рашовић (Стојо) Милета, рођен 1867. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006013)

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

 

01. Вуко                  02. Милица

ВАТРЕ СА КОМОВА:

 

01. Вуко                  02. Милица

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:


1. С. Гојко

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Вуко 2. Милица