ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

РАШОВИЋ

 

01

 

 Петар

 

ВУКО (74)

         
       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Рашовић Вуко

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Рашовић Петар Вуко у 74. години.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Рашовић Вуко

         

02

 

 Павле

 

МИЛИЦА (69)

       

супруга Марка Рашовића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Рашовић (Павле) Милица, рођ. 1875. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006014)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Рашовић Марка Марица у 65. години.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Рашовић Милица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Рашовић Милица

         

03

 

Стојо

 

МИЛЕТА (77)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Рашовић (Стојо) Милета, рођ. 1867. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006013)

         
         

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Rašović (Pavle) Milica, rođena 1875. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006014)

2. Rašović (Stojo) Mileta, rođen 1867. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006013)

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

 

01. Вуко         02. Милица

ВАТРЕ СА КОМОВА:

 

01. Вуко         02. Милица

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:


1. С. Гојко

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. (Петар) Вуко 2. (Марко) Милица