ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

РАДЕНОВИЋ

 

01

 

Новица

 

ДОБРАШИН (9)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Новица) Добрашин, рођ. 1936. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006003)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Ево ту, у нашој кући, те звјери у људском лику, убили су моју мајку Рабију рођену Нововић и моју млађу браћу: Добрашина, Драгутина и Ратомира, а непуну годину прије тога убили су ми и оца Новицу, те тако ја и мој брат Чедо остадосмо малолетни без братске љубави и родитељске заштите.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Раденовић Новице Добрашин у 9. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Раденовић Н. Добрашин рођ. 1936 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Раденовић Добрашин

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Раденовић Добрашин

         

02

 

Новица

 

ДРАГУТИН (5)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Новица) Драгутин, рођ. 1939. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006004)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Ево ту, у нашој кући, те звјери у људском лику, убили су моју мајку Рабију рођену Нововић и моју млађу браћу: Добрашина, Драгутина и Ратомира, а непуну годину прије тога убили су ми и оца Новицу, те тако ја и мој брат Чедо остадосмо малолетни без братске љубави и родитељске заштите.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Раденовић Новице Драгутин у 5. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Раденовић Н. Драгутин рођ. 1939 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Раденовић Драгутин

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Раденовић Драгутин

         

03

 

Вукман

 

ЈЕЛА (70)

         
       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Раденовић Вукмана Јела у 70. години.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић В. Јела, рођена 1884 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

         

04

 

Никша

 

РАБИЈА (34)

       

рођена Нововић, супруга Новице Раденовића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Никша) Рабија, рођ. 1910. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006002)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Ево ту, у нашој кући, те звјери у људском лику, убили су моју мајку Рабију рођену Нововић и моју млађу браћу: Добрашина, Драгутина и Ратомира, а непуну годину прије тога убили су ми и оца Новицу, те тако ја и мој брат Чедо остадосмо малолетни без братске љубави и родитељске заштите.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Раденовић Новице Рабија у 44. години, мајка петоро дјеце.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Одиве Нововића страдале у покољу у Пољу: Рабија-Раба Никшина (удата Раденовић)

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Раденовић Н. Рабија рођ. 1910 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Раденовић Раба

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Раденовић Раба

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Рабија, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

         

05

 

Новица

 

РАТОМИР - РАНКО (3)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Новица) Ратомир, рођ. 1942. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006005)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Ево ту, у нашој кући, те звјери у људском лику, убили су моју мајку Рабију рођену Нововић и моју млађу браћу: Добрашина, Драгутина и Ратомира, а непуну годину прије тога убили су ми и оца Новицу, те тако ја и мој брат Чедо остадосмо малолетни без братске љубави и родитељске заштите.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Раденовић Новице Ратомир у 3. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Раденовић Н. Ратомир рођ. 1942 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Раденовић Ранко

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Раденовић Ранко

         
         

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1.Radenović (Novica) Dobrašin, rođen 1936. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006003)

2. Radenović (Novica) Dragutin, rođen 1939. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006004)

3. Radenović (Nikša) Rabija, rođena 1910. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006002)

4. Radenović (Novica) Ratomir, rođen 1942. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006005)

Radenović (Vuksan) Vulko, rođen 1875. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006006)

Radenović (Zolja) Milorad, rođen 1922. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, Gornja aržanica (2922017025)

Radenović (Zolja) Miodrag, rođen 1926. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, Gornja aržanica (2922017026)

Radenović (Vulko) Novica, rođen 1905. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006001)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                                  

01.

Н. Добрашин рођ. 1936 г.

02.

Н. Драгутин рођ. 1939 г.

03.

Н. Рабија рођ. 1910 г.

04.

Н. Ратомир рођ. 1942 г.


 

 

 

           

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                                  

01.

Вулко

02.

Добрашин

03.

Драгутин

04.

Новица

05.

Раба

06.

Ранко

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                               

01.

Вулка

02.

Добрашин

03.

Драгутин

04.

Новица

05.

Раба

06.

Ранко

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Добрашин 2. Драгутин 3. В. Јела 4. Лека 5. Љубо 6. Марија 7. Обрен 8. Рабија 9. Радосав 10. Ратомир 11. Станоје 12. Тодор 13. Трифун

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. (Новица) Добрашин 2. (Новица) Драгутин 3. (Вукман) Јела 4. (Новица) Рабија 5. (Новица) Ратомир