РАДУНОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01. РАДУНОВИЋ (Радош) ДАНИЦА (25)

рођена Лалевић, супруга Милојице Мелта Радуновића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић (ћерка Радоша Лалевића) Даница у 25. години, мајка двоје дјеце.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Радуновић (Радош) Даница (1919-1944)

Радуновић М. Даница рођ. 1919 г.

Лалевић Даница

Радуновић М. Даница

Лалевић Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић М. Даница, стара 25 година

Лалевић Радоша Даница, стара 23 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Радош) Даница (1928)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Даница, рођена 1928 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

02. РАДУНОВИЋ (Миле) МИЛЕНА (6)

 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић М. Милена у 6. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Савезни завод за статистику (Ђаковица):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Радуновић (Миле) Милена (1938-1944)          

Радуновић (Милојица) Милена (1936-1944)

Радуновић М. Милена рођ. 1938 г.

Радуновић М. Милена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић М. Милена, стара четири године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Милена, рођена____ Мурина, убијена 1941 Мурина.

 

 

03. РАДУНОВИЋ (Миле) МИЛИЦА (4)

 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић М. Милица у 6. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Савезни завод за статистику (Ђаковица):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Радуновић (Миле) Милица (1940-1944)          

Радуновић (Милојица) Милица (1939-1944)

Радуновић М. Милица рођ. 1940 г.

Радуновић М. Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић М. Милица, стара шест година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Милица, рођена____ Мурина, убијена 1944 Мурина.

 

 

04. РАДУНОВИЋ СТАНОЈКА (46)

 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић Стојанка у 46. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Машница):

Радуновић (Нн) Станојка (1892-1944)      

Радуновић Стојанка рођ. 1898 г.

Радуновић Станојка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуновић Станојка, стара 52 године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Стојанка, рођена____ Мурина, убијена 1944 Мурина.