ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

РАДУНОВИЋ

 

01

 

 Радош

 

ДАНИЦА (25)

       

рођена Лалевић, супруга М. Радуновића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радуновић (Радош) Даница, рођ.1919. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006039)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић (ћерка Радоша Лалевића) Даница у 25. години, мајка двоје дјеце.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Радуновић М. Даница рођ. 1919 г.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радуновић М. Даница (Машница)

         

02

 

 Миле

 

МИЛЕНА (6)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радуновић (Миле) Милена, рођ. 1938. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006041)

       

Савезни завод за статистику - Жртве рата 1941 - 1945:

Радуновић (Милојица) Милена, рођена 1936. из Ђаковице, убијена 1944. у директном терору (0866090012)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић М. Милена у 6. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Радуновић М. Милена рођ. 1938 г.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радуновић М. Милена (Машница)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Милена, рођена____ Мурина, убијена 1941 Мурина.

         

03

 

Миле

 

МИЛИЦА (4)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радуновић (Миле) Милица, рођ. 1940. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006040)

       

Савезни завод за статистику - Жртве рата 1941 - 1945:

Радуновић (Милојица) Милица, рођена 1939. из Ђаковице, убијена 1944. у директном терору (0866090013)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић М. Милица у 6. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Радуновић М. Милица рођ. 1940 г.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радуновић М. Милица (Машница)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Милица, рођена____ Мурина, убијена 1944 Мурина.

         

04

 


 

СТОЈАНКА (46)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радуновић (Нн) Станојка, рођ. 1892 убијена 1944. Г. Ржаница (2921006042)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Радуновић Стојанка у 46. години.

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Радуновић Стојанка рођ. 1898 г.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радуновић Станојка (Машница)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Стојанка, рођена____ Мурина, убијена 1944 Мурина.

         
         

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Radunović (Radoš) Danica, rođena 1919. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006039)

2. Radunović (Mile) Milena, rođena 1938. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Gornja ržanica (2921006041)

3. Radunović (Mile) Milica, rođena 1940. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006040)

3. Radunović (Milojica) Milica, rođena 1936. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Plav (0866090012) (Србија - КиМ - Ђаковица)

4. Radunović (Nn) Stanojka, rođena 1892. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006042)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                      

01.

М. Даница рођ. 1919 г.

02.

М. Милена рођ. 1938 г.

03.

М. Милица рођ. 1940 г.

04.

Стојанка рођ. 1898 г.


 

 

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                      

01.

М. Даница

02.

М. Милена

03.

М. Милица

04.

Стојанка

 


 


СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:


1. Милена 2. Милица 3. Стојанака

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. (Радош) Даница 2. (М.) Милена 3. (М.) Милица 4. Станојка