ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

РАДЕВИЋ

     
     

01.

 

РАДЕВИЋ ВУКОСАВ (12)

     
   

Споменик на Чакору:                              Радевић Вукосав

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Радевић Вукосав

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Вукослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

РАДЕВИЋ (Михајло) МАКСИМ (37)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јела М. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мужа Максима стару 37 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Радевић (Михајло) Максим, рођен 1905. убијен 1943. Велика (059302003)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић М. Максим, рођен 1903 Велика, убијен 1944 Чакор.

     
     
     

03.

 

РАДЕВИЋ (Радисав) МИЈАЈЛО (70)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јока М. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми свекра Мијајла старог 70 год.

   

Споменик на Чакору:                              Радевић Мијајло

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Радевић Мијаиле

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Мијајло, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

РАДЕВИЋ (Спасоје) МИЛОСАВА (53)

   

рођена Вуканић, супруга Вукашина Радевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добрица В. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милосаву стару 53 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Радевић (Спасоје) Милосава, рођена 1870. убијена 1944. Велика (2923022052)

   

Споменик на Чакору:                              Радевић В. Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Радевић Милосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

РАДЕВИЋ (Радисав) МИХАЈЛО (32)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милева М. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мужа Михаила старог 32. год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Плав):

Радевић (Радисав) Михаило, рођена 1878, убијен 1944. Велика (2923020009)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Михајло, рођен 1923 Велика, убијен 1943 Велика.

     
     
     

06.

 

РАДЕВИЋ (Благоје) ПУНИША (46)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мило Б. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" и ...... Дрешевић из Ругова убили су ми брата Пунишу стару 46 год. у селу Велици.

   

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Радевић Пуниша, земљорадник из Велике, стар 46 година, убијен.

Појединости о злочину: Дана 28 јула 1944 године немачке СС дивизије "Скендербег" и  "Принц Еуген" извршиле су покољ над православним живљем у сели Велици, срез андријевички. Том приликом војник СС легије "Скендер-бег" Алија Дрешевић из Ругове убио је Пунишу Радевића, земљорљдника из села Велика у срезу андријевичком. Злочинац Алија Дрешевић одговоран је за овај злочин. 552.

Докази: Саслушање оштећеног Радевић Мила и свједока Јокић Станоја и Петровић Радомира.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Радевић (Благоје) Пуниша, рођен 1912. убијен 1942. у Ругово (2923022081)

   

Споменик на Чакору:                              Радевић Б. Пуниша

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Радевић Пуниша

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Р. Пуниша, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

РАДЕВИЋ БОЖИНА - ГИНА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Божина (Гина)

     

02.

 

РАДЕВИЋ (Дмитар) МИЛОРАД

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Дмитар) Милорад - умро у збјегу

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милорад

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Добрица (Вукашин)

Јела (Милутин)

Јока (Милан)

Милева (Мијајло)

Мило (Благоје)

Мило (Благоје) 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Радевић (Михајло) Максим, рођен 1905. Црногорац, убијен 1943. у директном тереору, Велика (0593020003)

02. Радевић (Спасоје) Милосава, рођена 1870. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923020052)

03. Радевић (Радисав) Михаило, рођен 1878. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923020009) (Плав)

04. Радевић (Благоје) Пуниша, рођен 1912. Црногорац, убијен 1942. у директном тереору, Ругово (2923022081)

Радевић (Радоје) Владо, рођен 1919. Црногорац, погинуо 1943. у НОБу, Велика (2923020006)

Радевић (Радоје) Војислав, рођен 1915. Црногорац, погинуо 1943. у НОБу, Велика (2923020005)

Радевић (Стефан) Микаилс, рођен 1907. Црногорац, погинуо 1943. у НОБу, Велика (2923020010)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

 В.

Б.

 

Вукосав

Мијајло

Милосава

Пуниша

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                      

01.

Вукосав

02.

Мијаиле 

03.

Милосава

04.

Пуниша

 

 

 


СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Вукослав 2. М. Максим 3. Мијајло 4. Милорад 4. Милосава 5. Михајло 6. Р. Пуниша

Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                          

01.

Божана (Гина)

02.

Милосава

03.

Михаило

04.

Пуниша

 


 

 

ИМЕНОСЛОВ ЖРТАВА ПОКОЉА У ВЕЛИЦИ - Бранко М. Пауновић:

1. Вукосав 2. Мијаило 3. Милорад 4. Милосава