ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

РАДЕВИЋ

 

001

     

ВУКОСАВ (12)

         
       

Споменик на Чакору:

Радевић Вукосав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радевић Вукосав

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Вукослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

002

 

Михајло

 

МАКСИМ (37)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радевић (Михајло) Максим, рођен 1905. из Велике, убијен 1943. у директном терору (059302003)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јела М. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мужа Максима стару 37 год.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић М. Максим, рођен 1903 Велика, убијен 1944 Чакор.

         

003

 

 

 

МИЈАЈЛО (70)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јока М. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми свекра Мијајла старог 70 год.

       

Споменик на Чакору:

Радевић Мијајло

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радевић Мијаиле

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Мијајло, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

004

 

Спасоје

 

МИЛОСАВА (53)

       

рођена Вуканић, супруга Вукашина Радевића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радевић (Спасоје) Милосава, рођена 1870. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022052)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добрица В. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милосаву стару 53 год.

       

Споменик на Чакору:

Радевић В. Милосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радевић Милосава

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

005

 

Радисав

 

МИХАЈЛО (32)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радевић (Радисав) Михаило, рођена 1878, из Плава, убијен 1944. у директном терору (2923020009)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милева М. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мужа Михаила старог 32. год.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Михајло, рођен 1923 Велика, убијен 1943 Велика.

         

006

 

Благоје

 

ПУНИША (46)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радевић (Благоје) Пуниша, рођен 1912. из Велике, убијен 1942. у Ругово у директном терору (2923022081)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мило Б. Радевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" и ...... Дрешевић из Ругова убили су ми брата Пунишу стару 46 год. у селу Велици.

       

Споменик на Чакору:

Радевић Б. Пуниша

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Радевић Пуниша

       

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Радевић Пуниша, земљорадник из Велике, стар 46 година, убијен.

Појединости о злочину: Дана 28 јула 1944 године немачке СС дивизије "Скендербег" и  "Принц Еуген" извршиле су покољ над православним живљем у сели Велици, срез андријевички. Том приликом војник СС легије "Скендер-бег" Алија Дрешевић из Ругове убио је Пунишу Радевића, земљорљдника из села Велика у срезу андријевичком. Злочинац Алија Дрешевић одговоран је за овај злочин. 552.

Докази: Саслушање оштећеног Радевић Мила и свједока Јокић Станоја и Петровић Радомира.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Р. Пуниша, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Добрица (Вукашин)

Јела (Милутин)

Јока (Милан)

Милева (Мијајло)

Мило (Благоје)

Мило (Благоје) 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Михајло) Максим 2. (Спасоје) Милосава 3. (Радисав) Михаило 4. (Благоје) Пуниша

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Вукосав 2. Мијајло 3. В. Милосава 4. Б. Пуниша

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Вукосав 2. Мијаиле  3. Милосава 4. Пуниша

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Вукослав 2. М. Максим 3. Мијајло 4. Милосава 5. Михајло 6. Р. Пуниша

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Божана (Гина)  2. Милосава 3. Михаило 4.  Пуниша

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. Вукосав 2. (Радисав) Мијаило 3. (Дмитар) Милорад - умро у збјегу 4. (Спасоје) Милосава

1. (Б.) Пуниша, убијен 1942;