СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

РАДЕНОВИЋ

 

 

001

 

Ратко

 

БЛАГОЈЕ (46)            (провјрити)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Ратко) Благоје, рођен 1898. из Метеха, убијен 1943. у директном терору (2922017004)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Благоје

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Благоје

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Благоје, рођен 1888 Метех, убијен 1943 Велика.

         

002

 

Крсто

 

ДРАГО

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовића (Крсто) Драго, рођен ----, из Скића, убијен 1944. у директном терору (2923025002)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Драго

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић К. Драго

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш:

У кући Тоша Кнежевића: Јелица Кнежевић, рођена Раденовић (60) и Јеличин брат Драго Раденовић са кћерком.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Драга, рођена____ Метех, убијена 1943 Велика.

         

003

 

Ратко

 

ИЛИЈА (44)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Ратко) Илија, рођен 1900. из Метеха, убијен 1943. у директном терору Плав (2922017006)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Илија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Илија

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Илија, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

         

004

 

Мартин

 

ЛЕПА (44)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Мартин) Лепа, рођена 1900. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017027)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Лепа

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Лепа

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Лепа, рођена____ Метех, убијена 1944 Велика.

         

005

 

Благоје

 

МИЛАН (20)            (провјрити)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Благоје) Милан, рођен 1924. из Метеха, убијен 1943. у директном терору (2922017005)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Милан

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Б. Милан

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милан, рођен 1923 Метех, убијен 1943 Велика.

         

006

 

Милован

 

МИЛЕНА (2)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Милован) Милена, рођена 1942. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017030)

       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће убијена је Рабија Раденовић, рођена Томовић, с кћерком

         

007

 

Милован

 

МИЛИЈА (4)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Милован) Милија, рођен 1940. из Метеха, убијен 1944. у директном терору (2922017029)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Милија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Милија

         

008

 

Јеремија

 

МИЛИЦА (33)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Јеремија) Милица, рођена 1911. из Велике, убијена 1944. у директном терору (1952137013)

         

009

     

МИЛОСАВ

         
       

Споменик на Чакору:

Раденовић Милосав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Милосав

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милосав, рођен 1925 Плав, убијен____.

         

010

 

Трифун

 

МИЛУНКА

         
       

Споменик на Чакору:

Раденовић Милунка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Т. Милунка

       

Свједочење - Прог. др Марко Канежевић:

Након три до четири дана од крвавог пира у Велици, прво је у нашу кућу дошла тешко рањена у груди Милунка Трифунова Раденовић. Чудили смо се како је могла са таквом раном да дође жива. Наша мајка Милка није јој могла помоћи јер није имала ни љековитих трава да залијечи рану, па је Милунка убрзо умрла.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милунка, рођена____ Метех, убијена 1944 Велика.

         

012

     

ПЕРСА

         
       

Споменик на Чакору:

Раденовић Перса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Перса

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Перса, рођена____ Метех, убијена 1943 Велика.

         

013

 


 

РАБИЈА - РАБА (29)

       

рођена Томовић, супруга Милована Раденовића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Милован) Раба, рођена 1915. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017028)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Рабија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић М. Рабија

       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће убијена је Рабија Раденовић, рођена Томовић, с кћерком. (Милена)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Рабија, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

         

014

 

Милош

 

РАДИСАВ (44)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Милош) Радисав, рођен 1900. из Метеха, убијен 1944. у директном терору (2922017007)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Радисав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић М. Радисав

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Радисав, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

         

015

 

Ђошо

 

СИМОН (64)            (провјрити)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Ђошо) Симон, рођен 1880. из Метеха, убијен 1941. у директном терору (2922017008)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Симон

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Симон

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Симона, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1944 Г.Ржаница.

         

016

 

Симо

 

СТАНИЦА (45)

       

супруга Д. Раденовића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Раденовић (Симо) Станица, рођена ----, из Скића, убијена 1944. у директном терору (2923025003)

       

Споменик на Чакору:

Раденовић Станица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Раденовић Д. Станица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Станица, рођена____ Метех, убијена 1944 Велика.

         
         
         
   

* * *

 

(Драго) ЋЕРКА            (провјрити)

         
       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш:

У кући Тоша Кнежевића: Јелица Кнежевић, рођена Раденовић (60) и Јеличин брат Драго Раденовић са кћерком.

         
   

* * *

 

МИЛИЋ (17)            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Раденовић Милић, рођен 1927 Велика, убијен 1944 Велика.

         
         

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Ратко) Благоје 2. (Крсто) Драго 3. (Ратко) Илија 4. (Мартин) Лепа 5. (Благоје) Милан 6. (Милован) Милена 7. (Милован) Милија 8. (Јеремија) Милица 9. (Милован) Раба 10. (Милош) Радисав 11. (Ђошо) Симон 12. (Симо) Станица

 

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Благоје 2. Драго 3. Илија 4. Лепа 5. Милан 6. Милија 7. Милосав 8. Милунка 9. Перса 10. Рабија 11. Радисав 12. Симон 13. Станица

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Благоје 2. К. Драго 3. Илија 4. Лепа 5. Б. Милан 6. Милија 7. Милосав 8. Т. Милунка 9. Перса 10. М. Рабија 11. М. Радисав 12. Симон 13. Д. Станица

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Благоје, 2. Драга 3. Илија 4. Лепа, 5. Милан 6. Милић 7. Милосав 8. Милунка 9. Перса 10. Рабија 11. Радисав, 12. Симона 13. Станица,

 

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Једно женско дијете 2. Једно женско дијете 3. Благоје 4. Драго 5. Илија 6. Лепа 7. Милан 8. Милија 9. Милосав 10. Милунка 11. Перса 12. Рабија 13. Рабија 14. Радисав 15. Симон 16. Станица

 

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. Благоје 2. Драго 3. Илија 4. Лепа 5. Милан 6. Милија 7. Милосав 8. Милунка 9. Перса 10. Рабија 11.  Радисав 12. Симон 13. Станица