СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

ЈОКИЋ

 

 

001

 

Петар

 

БОЈАНА (4)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

       

Савезни завод за статистику - Жртве рата 1941 - 1945:

Јокић (Петар) Бојана, рођена 1941. из Витомирица - Пећ, убијена 1943. у директном терору (0454035033)

       

Споменик на Чакору:

Јокић Бојана

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Бојана

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Бојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

002

 

Петар

 

БОСИЉКА - БОСА (8)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

       

Савезни завод за статистику - Жртве рата 1941 - 1945:

Јокић (Петар) Јана, рођена 194о. из Витомирица - Пећ, убијена 1943. у директном терору (0454035032)

       

Споменик на Чакору:

Јокић Боса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Боса

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

003

 

Петар

 

ВЕРА (1)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Петар) Вера, рођенa 1943. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022089)

         

004

 

Н.

 

ВЛАДО

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић Н. Владо

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Владо

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Владо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

005

 

Влада

 

ВОЈКА (6)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Влада) Војка, рођенa 1938. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021010)

         

006

 

Милош

 

ВУКА (32)

       

рођена Гојковић, супруга Петра Јокића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Гојковић (Милош) Вука, рођена 1914. из Велике, убијена 1944. у дитректном терору (2923022088)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

       

Споменик на Чакору:

Јокић П. Вука

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Вука

         
   

Гаврило

 

ВУКО (20)            (провјрити)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Гаврило) Вуко, рођен 1923. из Велике, убијен 1943. у директном терору (2923020024)

       

Споменик на Чакору:

Јокић Г. Вуко

         

007

 

М.

 

ВУКОСАВА (31)

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Вукосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Вукосава

         


 

Мирко

 

ВУКОТА (36)            (провјрити)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Мирко) Вукота, рођен 1908. из Велике, убијен 1941. у директном терору (2923020033)

       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Вукота

       

Списак жртава фашистичког терора - Ватре са Комова:

Јокић М. Вукота

         

008

 

Велиша

 

ДУШАН (18)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Велиша) Душан, рођен 1923. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923020002)

       

Споменик на Чакору:

Јокић В. Душан

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић В. Душан

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Душан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

009

 

Крсто


ЗОРКА (24)

       

супруга Милована Јокића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Крсто) Зорка, рођенa 1920. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021036)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован Р. Јокић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошли су до моје куће у Велику те су ми на разбојнички начин убили жену Зорку стару 20 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Зорка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Зорка

       

Ватре са Комова, стр. 141 - Душан (Мато) Симоновић:

На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Ту су убили жену Милована Јокића (Зорка), у наручју је имала женско дијете (остало је живо). 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Зорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

010

     

ИЛИЈА (50)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мигра И. Јокић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у Велици мужа Илију старог 50 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић Илија

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић С. Илија, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1943 Г. Ржаница.

         

011

 

Милија

 

ЈЕША (45)

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Јеша

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Јеша

         

012

 


 

ЛАКА

       

рођена Раденовић, супруга М. Јокића

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Лака

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Лака

       

Свједочење - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Сигурно знам да су том приликом из засеока Тоцила страдала: Јокић Љака (име не знам), рођена Раденовић. 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Лака, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

013

     

ЉУБОМИР - ЉУБО (42)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јока Јокић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици мужа Љуба старог 42 год.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Љ. Љубомир

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Љ. Љубомир

         

 

 

Леко

 

ЉУБОМИР (20)            (провјрити)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Леко) Љубомир, рођен 1924. из Велике, убијен 1945. у НОБ-у (2923020026)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Л. Љубомир, рођен 1924 Велика, убијен 1945 Трново.

         

014

 

Михаило

 

МАРИЈА (5)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Михаило) Марија, рођенa 1935. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021014)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић Марија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Марија

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Марија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

015

 

Петар

 

МАРИНА - МАРА (рођ.1944)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Петар) Мара, рођенa 1944. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022090)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Марина, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

016

 

Вукашин

 

МАРИЦА (54)

       

рођена Живаљевић, супруга Вукајла Јокића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Вукашин) Марица, рођенa 1890. из Велике, убијена од Немаца 1944. у директном терору (2923022090)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуксан В. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајки Марицу стару 54 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић В. Марица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић В. Марица

       

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаљевића из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станислав.

         

017

 

Т.

 

МИЛАДИН

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић Т. Миладин

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Т. Миладин

         

018

 

Р.

 

МИЛЕТА

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић Р. Милета

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Р. Милета

         

019

 

Милун

 

МИЛИЈА (62)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Милун) Милија, рођен 1882. из Велике, убијен од Немаца 1944. у директном терору (0453024004)

       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Милија

         

020

 МИЛКА (34)            (провјрити)

       

супруга Гаврила Јокића

         
       

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. жена Гавра Јокића са двоје дјеце.

         

021

 

П.


МИЛОВАН

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић П. Милован

         

022

 

Ф.

 

МИЛОВАН

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић Ф. Милован

         

023

 

Ђ.

 

МИЛОЈЕ

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић Ђ. Милоје

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Ђ. Милоје

         

024

 

А.

 

МИЛОСАВА

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић А. Милосава

         

025

 

Милован

 

МИЛОСАВА (5)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Милован) Милосава, рођенa 1939. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021037)

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Милосава

         

026

 

Богдан

 

МИЛУНКА (18)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Богдан) Милунка, рођенa 1926. из Брезојевице, убијена 1944. у директном терору (2921001032)

       

Споменик на Чакору:

Јокић Б. Милунка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Б. Милунка

       

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

У нашим кућама су нашли и кћерку Богдана Јокића из Брезојевице. 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

027

 

М.

 

МИЉА

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Миља

         

028

 

Томица

 

МИХАИЛО (46)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Томица) Михаило, рођен 1898. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021012)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић Т. Михаило

         

029

 

А.

 

НОВИЦА

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић А. Новица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Новица 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Новица, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

030

 

Рацо

 

ПОЛЕКСИЈА (42)

       

рођена Стешевић, супруга Гавра Јокића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вујадин (Гавро) Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 50 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић Г. Полексија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Г. Полексија

         

031

 

Тодор

 

РАДОВАН (70)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Тодор) Радован, рођен 1864. из Новшића, убијен 1944. у директном терору (2922018004)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Јокић:

Дана 10 - VIII - 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Радована старог 70 год.

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Р. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми  оца Радована старог 70 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић Т. Радован

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Т. Радован

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Радован, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

032

 

Михаило

 

РАДОСАВ - РАДЕ (2)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Михаило) Раде, рођен 1942. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021016)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

033

 

Зако

 

РАДОСАВА (35)

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић З. Радосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић З. Радосава

         

034

 

Богдан

*

РАДОСЛАВ (4)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Богдан) Радосав, рођен 1940. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021011)

         

035

     

РАДОСЛАВА (65)

       

супруга Зарије Јокића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зарија Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке дивизије С.С. "Скендербег" убиле су ми у селу Велици жену Радосаву стару 65 год.

       

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је убијена Радослава, Симова мајка, удата у Јокића за Радисава.

         

036

 

Зако


СТАМАТ - СТАМЕН (52)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Зако) Стамат, рођен 1892. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022083)

       

Споменик на Чакору:

Јокић З. Стамат

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић З. Стамат

       

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Стамат З. Јокић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Стамат, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

037

 

Михаило

 

СТАНИЈА (7)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Михаило) Станија, рођенa 1937. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021015)

         

038

     

СТАНИСАВА (35)

       

рођена Ћулафић, супруга Михаила Т. Јокића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић Станисава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Станисава

         

039

 


*

СТАНИСАВА

       

рођена Џудовић, супруга Алексе Лека Јокића

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић А. Станисава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић А. Станисава

       

Свједочење - Рашко (Драгомир) Јокића:

Моју бабу Станисаву, рођену Џудовић, удату за мога ђеда Алексу Леку Јокића нашли су угљенисану у својој кући.

         

040

 

Периша

*

СТАНИСАВА (48)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Периша) Станисав_, рођенa 1896. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020025)

         

041

     

СТАНИСЛАВ

         
       

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаљевића из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станислав.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Станислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

042

 

Никодин

 

СТАНИСЛАВА (55)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Никодин) Станислава, рођенa 1889. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021013)

         

043

 


 

СТАНИЦА

       

рођена Бошковић, супруга Милоша Јокића

         
       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Станица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Станица

       

Свједочење - Мирко Јокић - Капетан:

28, јула убијена је моја баба Станица, рођена Бошковић, жена Милоша Јокића - Кршање

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

044

 

Тодор

 

СТАНИЦА (66)

       

супруга М. Јокића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Тодор) Станица, рођенa 1892. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020001)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станојка (Арсеније) Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици свекрву Станицу стару 66. год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић М. Станица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић М. Станица

         

045

     

СТАНИЦА (45)

       

рођена Раденовић, супруга Вукадина Јокића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Стефке В. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Станицу стару 45. год.

         

046

 

Јеремија


ФЕМА (59)

       

супруга Новице Јокића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Jeремија) Фема, рођенa 1880. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021009)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милева Т. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици свекрву Фему стару 59 год.

       

Споменик на Чакору:

Јокић Н. Фема

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић X. Фема

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Фема, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         
   

* * *

 

ЖЕНА Гавра Јокића са ДВОЈЕ ДЈЕЦЕ            (провјрити)

         
       

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. жена Гавра Јокића са двоје дјеце.

         
   

* * *

 

ВУК            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вук, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
   

* * *

 

ВУКОСЛАВ            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вукослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
   

* * *

 

ЈЕЛА            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Јела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика

         
   

* * *

 

МИЛЕНА            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Милена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
   

* * *

 

МИЛИВОЈЕ            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Миливоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
   

* * *

 

В. МИЛОСАВА            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић В. Милосава, рођена____ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         
   

* * *

 

НЕМАЊА            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Немања, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
   

* * *

 

ТОМИСЛАВ            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Томислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
         
   

Никодин

 

ВУКОТА (36)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Јокић (Никодин) Вукота, рођен 1908. из Велике, убијен 1944. код куће на Чакору (0454032007)

       

Споменик на Чакору:

Јокић Н. Вукота

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Јокић Н. Вукота

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вукота, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

       

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Јокић Вукота, земљорадник из Велика, стар 37 година, убијен.

Појединости о злочину: 10 јуна 1944 године једна група муслиманских фашиста коју су сачињавали Ариф Кадрија, Балија, Усеин, Каплан, Селим и Алија Дрешевићи, сви из Ругове и Адем Љешњанин из Плава дошла је у село Велику  код куће Никодина Јокића и без икаквог повода убила његовог сина Вукоту. Ариф Кадрија из Ругове је одговоран за овај злочин. 282.

Докази: Саслушање оштећеног Никодина Јокића и свједока Гојковић Радивоја и Стешевић Радојка.

         
         

 

Вујадин (Гавро)

Вукман (Викајло)

Зарија (Младен)

Јока (Арсеније)

Мигра (Илија)

Милева (Тодор)

Милован (Ратко)

Мирко (Михаило)

Михаило (Радован)

Пуниша (Радован)

Савета (Мирко)

Стефка (Вукадин)

   

Стојанка (Арсеније)

Никодин


 
       

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Петар) Вера, 2. (Влада) Војка, 3. (Гаврило) Вуко, 4. (Мирко) Вукота, 5. (Никодин) Вукота, 6. (Велиша) Душан, 7. (Крсто) Зорка, 8. (Леко) Љубомир, 9. (Михаило) Марија, 10. (Петар) Мара, 11. (Вукашин) Марица, 12. (Милун) Милија, 13. (Милован) Милосава, 14. (Богдан) Милунка, 15. (Томица) Михаило, 16. (Тодор) Радован, 17. (Михаило) Раде, 18. (Богдан) Радосав, 19. (Зако) Стамат, 20. (Михаило) Станија, 21. (Периша) Станислав_, 22. (Никодин) Станислава, 23. (Тодор) Станица, 24. (Jeремија) Фема.

 

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Бојана, 2. Боса, 3. Н. Владо, 4. П. Вука, 5. Г. Вуко, 6. М. Вукосава, 7. М. Вукота 8. Н. Вукота, 9. В. Душан, 10. М. Зорка, 11. Илија, 12. М. Јеша, 13. М. Лака, 14. Љ. Љубомир, 15. Марија, 16. В. Марица, 17. Т. Миладин, 18. Р. Милета, 19. М. Милија, 20. Ф. Милован, 21. Ђ. Милоје, 22. А. Милосава, 23. Б. Милунка, 24. Т. Михаило, 25. А. Новица, 26. Г. Полексија, 27. Т. Радован, 28. З. Радосава, 29. З. Стамат, 30. Станисава, 31. А. Станисава, 32. М. Станица, 33. М. Станица, 34. Н. Фема.

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Бојана, 2. Боса, 3. Владо, 4. М. Вука, 5. М. Вукосава, 6. М. Вукота, 7. Н. Вукота, 8. В. Душан, 9. М. Зорка, 10. М. Јеша, 11. М. Лака, 12. Љ. Љубомир, 13. Марија, 14. В. Марица, 15. Т. Миладин, 16. Р. Милета, 17. П. Милован, 18. Ђ. Милоје, 19. М. Милосава, 20. Б. Милунка, 21. М. Миља, 22. Новица, 23. Г. Полексија, 24. Т. Радован, 25. З. Радосава, 26. З. Стамат, 27. А. Станисава, 28. Станисава, 29. М. Станица, 30. М. Станица, 31. X. Фема.

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Бојана, 2. Боса, 3. Владо, 4. Вук, 5. Вукослав, 6. Вукота, 7. Душан, 8. Зорка, 9. С. Илија, 10. Јела, 11. Лака, 12. Л. Љубомир, 13. Марија, 14. Марина, 15. Милена, 16. Миливоје, 17. В. Милосава, 18. Милунка, 19. Немања, 20.  Новица, 21. Радован, 22. Радосав, 23. Стамат, 24. Станислав, 25. Станица, 26. Томислав, 27. Фема.

 

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Бојана 2. Боса 3. Владо 4. Вука 5. Вуко, 6. Вукосава 7. Вукота 8. Душан 9. Зорка 10. Јеша 11. Лека 12. Љубомир 13. Марија 14. Марица 15. Марица, 16 . Миладин 17. Милета 18. Милија 19. Милован 20. Милоје 21. Милосава 22. Милунка 23. Милунка 24. Миља 25. Михаило 26. Новица (Ново) 27. Полексија 28. Радован 29. Радосава 30. Стамен (Стамат) 31. Станисава 32. Станисава 33. Станица 34. Станица 35. Фема

 

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. Бојана 2. (Петар) Боса 3. (Н.) Владо 4. (Милош) Вука 5. (М) Вукосава 6. (Н.) Вукота 7. (Млађен) Дмитар 8. (В.) Душан 9. (Крсто) Зорка 10. Илија 11. (Милија) Јеша 12. (Петар) Коса 13. (М.) Лака 14. (Љ.) Љубомир 15. (Томица) Марија 16. (Вукајло) Марица 17. (Т.) Миладин 18. (Р.) Милета 19. (Милун) Милија 20. (Гавро) Милка, 21. (Ф.) Милован 22. (Б.) Милоје 23. (А.) Милосава 24. (Богдан) Милунка 25. (Томица) Михаило 26. (А.) Новица 27. (Рацо) Полексија 28. (Тодор) Радован 29. (Зако) Радосава 30. (Радисав) Радосава 31. (Зако) Стамат 32. (Јефто) Станисава 33. (Милош) Станисава 34. (Тодор) Станица 35. (Новица) Фема 36. (Богдан) ћерка

1. (Г.) Вуко, убијен 1943;  2. (М.) Вукота, убијен 1941; 3. (Љ.) Љубомир, убијен 1945.