ЈОКИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ЈОКИЋ (Петар) БОЈАНА (4)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

28 јула 1944 год. убили су ми: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

Музеј Жртава Геноцида (Витомирица):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Петар) Бојана (1941-1943)            

Јокић Бојана

Јокић Бојана

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

829. Јокић Бојана, рођена у Велици, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић Бојана

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Бојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

02.  ЈОКИЋ (Петар) БОСИЉКА - БОСА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

28 јула 1944 год. убиле су ми: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

Музеј Жртава Геноцида (Витомирица):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Петар) Јана (1940-1943)               

Јокић Боса

Јокић Боса

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

830. Јокић Боса, рођена у Велици, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Петар) Боса (1939)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

03.  ЈОКИЋ (Петар) ВЕРА (1)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Јокић (Петар) Вера (1943-1944)       

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

838. Јокић Петрова Вера, рођена је 1943 Велика, дијете.

 

 

04.  ЈОКИЋ (Н.) ВЛАДО

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић Н. Владо                             

Јокић Владо

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

855. Јокић М. Владо, рођен је у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Н.) Владо

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Владо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

05.  ЈОКИЋ (Влада) ВОЈКА (6)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Јокић (Влада) Војка (1938-1944)       

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

844. Јокић Владoва Војка, рођена је 1938. Велика (Љешћари), дијете. Убијена код куће са бабом Фемом

 

 

06.  ЈОКИЋ (Милош) ВУКА (32)

рођена Гојковић, супруга Петра Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

28 јула 1944 год. убиле су ми: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Милош) Вука (1914-1944)

Јокић П. Вука

Јокић М. Вука

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

858. Јокић П. Вука, рођена је у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Милош) Вука (1911)

 

 

07.  ЈОКИЋ (Милован) ВУКОСАВА (29)

 

Музеј Жртава Геноцида (Витомирица):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Милован) Вукосава (1915-1943)     

Јокић М. Вукосава

Јокић М. Вукосава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

814. Јокић Маркова Вукосава, рођена Шошкић, рођена је 1913. Улотина.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (М.) Вукосава

 

 

08.  ЈОКИЋ (Велиша) ДУШАН (18)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Велиша) Душан (1923-1944)  

Јокић В. Душан

Јокић В. Душан

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

820. Јокић Велишин Душан, рођен је 1923. Велика (Папратишта), земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (В.) Душан

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Душан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

09.

 

ЈОКИЋ (Крсто) ЗОРКА (24)

супруга Милована Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован Р. Јокић:

 28. јула 1944 год. на разбојнички начин убили жену Зорку стару 20 год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Душан (Мато) Симоновић:

На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Ту су убили жену Милована Јокића (Зорка), у наручју је имала женско дијете (остало је живо).

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Крсто) Зорка (1920-1944)       

Јокић М. Зорка

Јокић М. Зорка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Крста Зорка, стара 22 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

817. Јокић Милованова Зорка, рођена је 1914. Метех, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Крсто) Зорка (1922)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Зорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

10.  ЈОКИЋ ИЛИЈА (50)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мигра И. Јокић:

28. јула 1944 год. убили су ми мужа Илију старог 50 год.

Споменик на Чакору:

Јокић Илија                 

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић Илија - носилац сребрне Обилића медаље за храброст.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић С. Илија, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1943 Г. Ржаница.

 

 

11.  ЈОКИЋ (Милија) ЈЕША (45)

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић М. Јеша                               

Јокић М. Јеша

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Милије Јеша, стар 45 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

847. Јокић М. Јеша, рођен je 1887. Метех, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Милија) Јеша (1899)

 

 

12.  ЈОКИЋ ЛАКА (45)

рођена Раденовић, супруга М. Јокића

 

Свједочење - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Сигурно знам да су том приликом из засеока Тоцила страдала: Јокић Љака (име не знам), рођена Раденовић.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић М. Лака                               

Јокић М. Лака

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

815. Јокић М. Лека (Љака), рођена Гојковић, рођена је 1899. Велика, домаћица. Убијена на стази која иде од Тоцила ка Марића чесми.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (М.) Лака

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Лака, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

13.  ЈОКИЋ (Љ.) ЉУБОМИР - ЉУБО (42)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јока Јокић:

28. јула 1944 год. убили су ми мужа Љуба старог 42 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић Љ. Љубомир                        

Јокић Љ. Љубомир

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Љ.) Љубомир - убијен 1945. године

 

 

14.  ЈОКИЋ (Михаило) МАРИЈА (5)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Михаило) Марија (1935-1944

Јокић Марија

Јокић Марија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Михаила Марија, стара три године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

824. Јокић Михаилова Марија, рођена је 1939. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Марија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

15.  ЈОКИЋ (Петар) МАРИНА - МАРА (рођ.1944)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Јокић (Петар) Мара (1944-1944)       

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

837. Јокић Петрова Мара, рођена је 1944 Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Марина, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

16.  ЈОКИЋ (Вукашин) МАРИЦА (54)

рођена Живаљевић, супруга Вукајла Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуксан В. Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Марицу стару 54 год.

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаљевића из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станислав.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Вукашин) Марица (1890-1944)

Јокић В. Марица

Јокић В. Марица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Вукајла Марица, стара 50 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

816. Јокић Вукашинова Марица, рођена Раденовић, рођена је 1890. Метех, домаћица. (Саопштење Рајка Т. Јокића (1926), пензионера из Велике - Лешћари)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Вукајло) Марица (1894)

 

 

17.  ЈОКИЋ (Т.) МИЛАДИН

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић Т. Миладин

Јокић Т. Миладин

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Т.) Миладин

 

 

18.  ЈОКИЋ (Р.) МИЛЕТА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић Р. Милета                            

Јокић Р. Милета

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

826. Јокић Миленков Милета, Велика, земљорадник. (Ватре са Комова, стр 135. - уписан као Р. Милета)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Р.) Милета

 

 

19.  ЈОКИЋ (Милун) МИЛИЈА (62)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Јокић (Милун) Милија (1882-1944)    

Јокић М. Милија

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

846. Јокић Милун Милија, рођен у Велици, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Милун) Милија

 

 

20.  ЈОКИЋ МИЛКА (34)            (провјрити)

супруга Гаврила Јокића

 

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. жена Гавра Јокића са двоје дјеце.

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Гавра Милка, стара 34 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Гавро) Милка (1910)

 

 

21.  ЈОКИЋ (П.) МИЛОВАН

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић П. Милован                          

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

845. Јокић П. Милован, рођен у Велици, земљорадник.

 

 

22.  ЈОКИЋ (Филип) МИЛОВАН (59)

 

Музеј Жртава Геноцида (Витомирица):

Споменик на Чакору:

Јокић (Филип) Милован (1885-1941)        

Јокић Ф. Милован

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

848. Јокић Филипов Милован, рођен је 1885. Велика, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Ф.) Милован

 

 

23.  ЈОКИЋ (Ђ.) МИЛОЈЕ

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић Ђ. Милоје                            

Јокић Ђ. Милоје

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

827. Јокић Б. Милоје, Велика, земљорадник. (Ватре са Комова, стр 135. - уписан као Ђ. Милоје)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Б.) Милоје

 

 

24.  ЈОКИЋ (А.) МИЛОСАВА

 

Споменик на Чакору:

Јокић А. Милосава       

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

819. Јокић Пантова Милосава, рођена је 1915. Велика, домаћица. (П. Џелетовић, 21 СС дивизија, стр 200 - уписана као Милосава А.) 

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (А.) Милосава

 

 

25.  ЈОКИЋ (Милован) МИЛОСАВА (5)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Милован) Милосава (1939-1944)

Јокић М. Милосава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

818. Јокић Милованова Милосава, рођена је 1939. Велика, дијете.

 

 

26.  ЈОКИЋ (Богдан) МИЛУНКА (18)

 

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

У нашим кућама су нашли и кћерку Богдана Јокића из Брезојевице. Убијена на дну њиве Драга Вучетића

Музеј Жртава Геноцида (Брезојевице):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Богдан) Милунка (1926-1944)         

Јокић Б. Милунка

Јокић Б. Милунка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Богдана Милунка, стара 11 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

489. Јокић Богданова Милунка, рођена је 1931. Брезојевице, дијете. Име јој се налази на Споме плочи страе основне школе у Брезојевицама, а води се и у списковима Покоља у Велици, гдје се пише да је убијена на дну њиве Драга Вучетића, у Велици, 28. јула 1944, од припадника муслиманске милиције, вулентара и балиста под командом Шемса Феровића.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Богдан) Милунка (1933)

Јокић - Ћерка Богдана Јокића из Брезојевица, убијена у кућу Вучетића

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

27.  ЈОКИЋ (М.) МИЉА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић М. Миља                             

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

813. Јокић М. Миља, рођена у Велици.

 

 

28.  ЈОКИЋ (Томица) МИХАИЛО (46)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

Музеј Жртава Геноцида (Витомирица):

Споменик на Чакору:

Јокић (Томица) Михаило (1898-1944)       

Јокић Т. Михаило

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Томице Михаило, стар 34 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

821. Јокић Томичин Михаило, рођен је 1907. Велика, земљорадник. Убијен са велике даљине, а онда дошли и породица му насилно угурана у кућу, а затим кућа запаљена, гдје су сви сагорели. (Саопштење Рајка Т. Јокића (1926), пензионера из Велике - Лешћари)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Томица) Михаило (1910)

 

 

29.  ЈОКИЋ (А.) НОВИЦА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић А. Новица                            

Јокић Новица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

8409. Јокић А. Новица, рођен је у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (А.) Новица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Новица, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

30.  ЈОКИЋ (Рацо) ПОЛЕКСИЈА (42)

рођена Стешевић, супруга Гавра Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вујадин (Гавро) Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Полексију стару 50 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић Г. Полексија

Јокић Г. Полексија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Гавра Полексија, стара 42 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

828. Јокић Гавра Новичина Полексија, рођена Стешевић, Велика, домаћица. Убијена код куће са снахом и двије унучади (Саопштење Рајка Т. Јокића (1926) из Велике - Лешћари)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (РацоПолексија (1902)

 

 

31.  ЈОКИЋ (Тодор) РАДОВАН (70)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Р. Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми  оца Радована старог 70 год.

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Јокић:

Дана 10 - VIII - 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Радована старог 70 год.

Музеј Жртава Геноцида (Новшиће):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Тодор) Радован (1864-1944)     

Јокић Т. Радован

Јокић Т. Радован

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Тодора Радован, стар 59 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

831. Јокић Тодоров Радован, рођен је 1864. Велика, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Тодор) Радован (1895)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Радован, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

32.  ЈОКИЋ (Михаило) РАДОСАВ - РАДЕ (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Јокић (Михаило) Раде (1942-1944)    

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

825. Јокић Михаилов Раде, рођен је 1942. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

33.  ЈОКИЋ РАДОСАВА (65)

супруга Зарије - Зака (Младен) Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зарија (Младен) Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Радосаву стару 65 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић З. Радосава                         

Јокић З. Радосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Зака Радосава, стара 48 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

834. Јокић Закова Радосава, рођена је 1909 Велика домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Зако) Радосава (1896)

 

 

34.  ЈОКИЋ (Богдан) РАДОСЛАВ (4)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Јокић (Богдан) Радосав (1940-1944)  

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

812. Јокић Богданов Радосав, рођен је 1940. Велика (Волујак), дијете.

 

 

35.  ЈОКИЋ РАДОСЛАВА (65)

супруга Радисава Јокића

 

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је убијена Радослава, Симова мајка, удата у Јокића за Радисава.

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Радисава Радосава, стара 64 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Радисав) Радосава (1880)

 

 

36.  ЈОКИЋ (Зако) СТАМАТ - СТАМЕН (52)

 

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Стамат З. Јокић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Зако) Стамат (1892-1944)      

Јокић З. Стамат

Јокић З. Стамат

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Зака Стамат, стар 47 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

833. Јокић Заков Стамен (Стамат), рођен је 1892. Велика (Папратишта), земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Зако) Стамат (1897)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Стамат, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

37.  ЈОКИЋ (Михаило) СТАНИЈА (7)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Јокић (Михаило) Станија (1937-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

823. Јокић Михаилова Станија, рођена је 1937. Велика, дијете.

 

 

38.  ЈОКИЋ СТАНИСАВА (35)

рођена Ћулафић, супруга Михаила Т. Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић Станисава                           

Јокић Станисава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

822. Јокић Михаилова Станисава, рођена Ћулафић, рођен је 1908. Луге, домаћица.

 

 

39.  *ЈОКИЋ СТАНИСАВА

рођена Џудовић, супруга Алексе Лека Јокића

 

Свједочење - Рашко (Драгомир) Јокића:

Моју бабу Станисаву, рођену Џудовић, удату за мога ђеда Алексу Леку Јокића нашли су угљенисану у својој кући.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић А. Станисава                       

Јокић А. Станисава

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

839. Јокић А. Станисава, рођена је 1914 Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Јевто) Станисава (1900)

 

 

40.  *ЈОКИЋ (Никодин) СТАНИСАВА (55)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Јокић (Никодин) Станисава (1889-1944)


 

41.  *ЈОКИЋ (Периша) СТАНИСАВА (48)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Јокић (Периша) Станисав_ (1896-1944)


 

42.  ЈОКИЋ СТАНИСЛАВ

 

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаљевића из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станислав.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Станислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

43.  ЈОКИЋ СТАНИЦА (60)

рођена Бошковић, супруга Милоша Јокића

 

Свједочење - Мирко Јокић - Капетан:

28. јула убијена је моја баба Станица, рођена Бошковић, жена Милоша Јокића - Кршање

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић М. Станица                          

Јокић М. Станица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

841. Јокић Милошева Станица, рођена Бошковић, рођена је 1884. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

44.  ЈОКИЋ (Тодор) СТАНИЦА (66)

супруга М. Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станојка (Арсеније) Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми свекрву Станицу стару 66. год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Тодор) Станица (1892-1944)   

Јокић М. Станица

Јокић М. Станица

Kамом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Тодора Станица, стара 66 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Тодор) Станица (1878)

 

 

45.  ЈОКИЋ СТАНИЦА (45)

рођена Раденовић, супруга Вукадина Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Стефке В. Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Станицу стару 45. год.

 

 

46.  ЈОКИЋ (Јеремија) ФЕМА (59)

рођена Раденовић, супруга Новице Јокића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милева Т. Јокић:

28 јула 1944 год. убили су ми свекрву Фему стару 59 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Јокић (Jeремија) Фема (1880-1944)  

Јокић Н. Фема

Јокић X. Фема

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Новице Фема, стара 74 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

842. Јокић Н. Фема, кћерка Јеремије Рдаеновића, рођена рођена је 1880. Метех, домаћица. Убијена код куће са унуком Војком. (Саопштење Рајка Т. Јокића (1926), пензионера из Велике - Лешћари)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Новица) Фема (1870)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Фема, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

     
     

01.

 

ЈОКИЋ (Гаврило) ВУКО (20)

     
   

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Јокић (Гаврило) Вуко (1923-1943)

   

Споменик на Чакору:                                    Јокић Г. Вуко

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

851. Јокић Гаврилов Вуко, рођен је 1935. Велика, дијете.

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Г.) Вуко - убијен 1943. године

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вук, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ЈОКИЋ (Мирко) ВУКОТА (36)

     
   

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Јокић (Мирко) Вукота (1908-1941)

   

Споменик на Чакору:                                    Јокић М. Вукота

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Вукота

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (М.) Вукота - убијен 1941. године

     
     
     

03.

 

ЈОКИЋ (Никодин) ВУКОТА (36)

     
   

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Јокић Вукота, земљорадник из Велика, стар 37 година, убијен.

Појединости о злочину: 10 јуна 1944 године једна група муслиманских фашиста коју су сачињавали Ариф Кадрија, Балија, Усеин, Каплан, Селим и Алија Дрешевићи, сви из Ругове и Адем Љешњанин из Плава дошла је у село Велику  код куће Никодина Јокића и без икаквог повода убила његовог сина Вукоту. Ариф Кадрија из Ругове је одговоран за овај злочин. 282.

Докази: Саслушање оштећеног Никодина Јокића и свједока Гојковић Радивоја и Стешевић Радојка.

   

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Јокић (Никодин) Вукота (1908-1944)

   

Споменик на Чакору:                                    Јокић Н. Вукота

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Н. Вукота

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Н.) Вукота

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вукота, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
   

     


 

ЖЕНА Гавра Јокића са ДВОЈЕ ДЈЕЦЕ

   

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. жена Гавра Јокића са двоје дјеце.

     

01.

 

ЈОКИЋ ВУКОСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вукослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

02.

 

ЈОКИЋ (Млађен) ДМИТАР

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Млађен) Дмитар - мучен, касније од  задобијених рана умро.

     

03.

 

ЈОКИЋ ЈЕЛА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Јела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика

     

04.

 

ЈОКИЋ (Петар) КОСА (3)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Петар) Коса (1941)

     

05.

 

ЈОКИЋ (Томица) МАРИЈА (3)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Томица) Марија (1941)

     

06.

 

ЈОКИЋ МАРИЦА

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

859. Јокић Р. Марица, рођена је у Велици.

     

07.

 

ЈОКИЋ МИЛЕНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Милена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

08.

 

ЈОКИЋ МИЛИВОЈЕ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Миливоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

09.

 

ЈОКИЋ МИЛУНКА

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Јокић Милунка

     

10.

 

ЈОКИЋ НЕМАЊА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Немања, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

11.

 

ЈОКИЋ (Гавро) РАДОСАВА (35)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

832. Јокић Гаврова Радосава, рођена Стешевић, рођена је 1909. Велика (Папратишта), домаћица. Стрина Стаменова.

     

12.

 

ЈОКИЋ (Милија) СТАНИСАВА (48)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

836. Јокић Милијина Станисава, рођена је 1896. Горња Ржаница, домаћица.

     

13.

 

ЈОКИЋ (Милош) СТАНИСАВА (24)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Јокић Милоша Станисава, стара 24 године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Јокић (Милош) Станисава (1920)

     

14.

 

ЈОКИЋ ТОМИСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Томислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.