ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ЈОКИЋ

     
     

01.

 

ЈОКИЋ (Петар) БОЈАНА (4)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Пећ / Витомирица):

Јокић (Петар) Бојана, рођена 1941. убијена 1943. Велика (0454035033)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Бојана

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Бојана

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Бојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ЈОКИЋ (Петар) БОСИЉКА - БОСА (8)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Пећ / Витомирица):

Јокић (Петар) Јана, рођена 1940. убијена 1943. Велика (0454035032)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Боса

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Боса

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

ЈОКИЋ (Петар) ВЕРА (1)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Петар) Вера, рођенa 1943. убијена 1944. Велика (2923022089)

     
     
     

04.

 

ЈОКИЋ (Н.) ВЛАДО

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић Н. Владо

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Владо

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Владо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

ЈОКИЋ (Влада) ВОЈКА (6)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Влада) Војка, рођенa 1938. убијена 1944. Велика (2923021010)

     
     
     

06.

 

ЈОКИЋ (Милош) ВУКА (32)

   

рођена Гојковић, супруга Петра Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Милош) Вука, рођена 1914. убијена 1944. Велика (2923022088)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић П. Вука

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Вука

     
     
     

07.

 

ЈОКИЋ (Милован) ВУКОСАВА (29)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Пећ / Витомирица):

Јокић (Милован) Вукосава, рођена 1915. убијена 1943. Велика (0454035031)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Вукосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Вукосава

     
     
     

08.

 

ЈОКИЋ (Велиша) ДУШАН (18)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Велиша) Душан, рођен 1923. убијен 1944. Велика (2923020002)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић В. Душан

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић В. Душан

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Душан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

09.

 

ЈОКИЋ (Крсто) ЗОРКА (24)

супруга Милована Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован Р. Јокић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошли су до моје куће у Велику те су ми на разбојнички начин убили жену Зорку стару 20 год.

   

Ватре са Комова (стр. 141) - Душан (Мато) Симоновић:

На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Ту су убили жену Милована Јокића (Зорка), у наручју је имала женско дијете (остало је живо).

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Крсто) Зорка, рођенa 1920. убијена 1944. Велика (2923021036)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Зорка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Зорка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Зорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

10.

 

ЈОКИЋ ИЛИЈА (50)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мигра И. Јокић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у Велици мужа Илију старог 50 год.

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Илија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић С. Илија, рођен____ Горња Ржаница, убијен 1943 Г. Ржаница.

     
     
     

11.

 

ЈОКИЋ (Милија) ЈЕША (45)

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Јеша

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Јеша

     
     
     

12.

 

ЈОКИЋ ЛАКА

   

рођена Раденовић, супруга М. Јокића

     
   

Свједочење - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Сигурно знам да су том приликом из засеока Тоцила страдала: Јокић Љака (име не знам), рођена Раденовић.

   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Лака

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Лака

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Лака, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

13.

 

ЈОКИЋ ЉУБОМИР - ЉУБО (42)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јока Јокић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици мужа Љуба старог 42 год.

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Љ. Љубомир

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Љ. Љубомир

     
     
     

14.

 

ЈОКИЋ (Михаило) МАРИЈА (5)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Михаило) Марија, рођенa 1935. убијена 1944. Велика (2923021014)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Марија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Марија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Марија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

15.

 

ЈОКИЋ (Петар) МАРИНА - МАРА (рођ.1944)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Петар) Мара, рођенa 1944. убијена 1944. Велика (2923022090)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Марина, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

16.

 

ЈОКИЋ (Вукашин) МАРИЦА (54)

   

рођена Живаљевић, супруга Вукајла Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуксан В. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајки Марицу стару 54 год.

   

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаљевића из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станислав.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Вукашин) Марица, рођенa 1890. убијена 1944. Велика (2923022090)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић В. Марица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић В. Марица

     
     
     

17.

 

ЈОКИЋ (Т.) МИЛАДИН

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић Т. Миладин

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Т. Миладин

     
     
     

18.

 

ЈОКИЋ (Р.) МИЛЕТА

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић Р. Милета

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Р. Милета

     
     
     

19.

 

ЈОКИЋ (Милун) МИЛИЈА (62)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Милун) Милија, рођен 1882. убијен 1944. Велика (0453024004)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Милија

     
     
     

20.

 

ЈОКИЋ МИЛКА (34)            (провјрити)

   

супруга Гаврила Јокића

     
   

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. жена Гавра Јокића са двоје дјеце.

     
     
     

21.

 

ЈОКИЋ (П.) МИЛОВАН

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић П. Милован

     
     
     

22.

 

ЈОКИЋ (Филип) МИЛОВАН (59)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Пећ / Витомирица):

Јокић (Филип) Милован, рођен 1885. убијена 1941. Непознато (0454035030)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Ф. Милован

     
     
     

23.

 

ЈОКИЋ (Ђ.) МИЛОЈЕ

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић Ђ. Милоје

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Ђ. Милоје

     
     
     

24.

 

ЈОКИЋ (А.) МИЛОСАВА

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић А. Милосава

     
     
     

25.

 

ЈОКИЋ (Милован) МИЛОСАВА (5)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Милован) Милосава, рођенa 1939. убијена 1944. Велика (2923021037)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Милосава

     
     
     

26.

 

ЈОКИЋ (Богдан) МИЛУНКА (18)

     
   

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

У нашим кућама су нашли и кћерку Богдана Јокића из Брезојевице.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Брезојевице):

Јокић (Богдан) Милунка, рођенa 1926. убијена 1944. Велика (2921001032)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Б. Милунка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Б. Милунка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

27.

 

ЈОКИЋ (М.) МИЉА

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Миља

     
     
     

28.

 

ЈОКИЋ (Томица) МИХАИЛО (46)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Томица) Михаило, рођен 1898. убијен 1944. Велика (2923021012)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Т. Михаило

     
     
     

29.

 

ЈОКИЋ (А.) НОВИЦА

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић А. Новица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Новица 

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Новица, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

30.

 

ЈОКИЋ (Рацо) ПОЛЕКСИЈА (42)

   

рођена Стешевић, супруга Гавра Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вујадин (Гавро) Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 50 год.

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Г. Полексија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Г. Полексија

     
     
     

31.

 

ЈОКИЋ (Тодор) РАДОВАН (70)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Р. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми  оца Радована старог 70 год.

   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Јокић:

Дана 10 - VIII - 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Радована старог 70 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Новшиће):

Јокић (Тодор) Радован, рођен 1864. убијен 1944. Велика (2922018004)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Т. Радован

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Т. Радован

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Радован, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

32.

 

ЈОКИЋ (Михаило) РАДОСАВ - РАДЕ (2)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Михаило) Раде, рођен 1942. убијен 1944. Велика (2923021016)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

33.

 

ЈОКИЋ РАДОСАВА (65)

   

супруга Зарије - Зака (Младен) Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зарија (Младен) Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке дивизије С.С. "Скендербег" убиле су ми у селу Велици жену Радосаву стару 65 год.

   

Споменик на Чакору:                              Јокић З. Радосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић З. Радосава

     
     
     

34.

 

ЈОКИЋ (Богдан) РАДОСЛАВ * (4)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Богдан) Радосав, рођен 1940. убијен 1944. Велика (2923021011)

     
     
     

35.

 

ЈОКИЋ РАДОСЛАВА (65)

   

супруга Радисава Јокића

     
   

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је убијена Радослава, Симова мајка, удата у Јокића за Радисава.

     
     
     

36.

 

ЈОКИЋ (Зако) СТАМАТ - СТАМЕН (52)

     
   

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Стамат З. Јокић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Зако) Стамат, рођен 1892. убијен 1944. Велика (2923022083)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић З. Стамат

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић З. Стамат

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Стамат, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

37.

 

ЈОКИЋ (Михаило) СТАНИЈА (7)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Михаило) Станија, рођенa 1937. убијена 1944. Велика (2923021015)

     
     
     

38.

 

ЈОКИЋ СТАНИСАВА (35)

   

рођена Ћулафић, супруга Михаила Т. Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирко Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Михаила старог 35 год. мајку Марију (Станиславу) стару 35 год. сестру Марију стару 5 год.

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Станисава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Станисава

     
     
     

39.

 

ЈОКИЋ СТАНИСАВА *

   

рођена Џудовић, супруга Алексе Лека Јокића

     
   

Споменик на Чакору:                              Јокић А. Станисава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић А. Станисава

   

Свједочење - Рашко (Драгомир) Јокића:

Моју бабу Станисаву, рођену Џудовић, удату за мога ђеда Алексу Леку Јокића нашли су угљенисану у својој кући.

     
     
     

40.

 

ЈОКИЋ (Никодин) СТАНИСАВА* (55)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Никодин) Станисава, рођенa 1889. убијена 1944. Велика (2923021013)

     
     
     

41.

 

ЈОКИЋ (Периша) СТАНИСАВА * (48)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Периша) Станисав_, рођенa 1896. убијена 1944. Велика (2923020025)

     
     
     

42.

 

ЈОКИЋ СТАНИСЛАВ

     
   

Свједочење - Радисав Јокић:

28. јула је погинула Марица - Мага, удата у Јокића за Вукајла, родом од Живаљевића из Ржанице. Ту је погинула Мага и Станислав.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Станислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

43.

 

ЈОКИЋ СТАНИЦА

   

рођена Бошковић, супруга Милоша Јокића

     
   

Свједочење - Мирко Јокић - Капетан:

28, јула убијена је моја баба Станица, рођена Бошковић, жена Милоша Јокића - Кршање

   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Станица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Станица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

44.

 

ЈОКИЋ (Тодор) СТАНИЦА (66)

   

супруга М. Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станојка (Арсеније) Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици свекрву Станицу стару 66. год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Тодор) Станица, рођенa 1892. убијена 1944. Велика (2923020001)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Станица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Станица

     
     
     

45.

 

ЈОКИЋ СТАНИЦА (45)

   

рођена Раденовић, супруга Вукадина Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Стефке В. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Станицу стару 45. год.

     
     
     

46.

 

ЈОКИЋ (Јеремија) ФЕМА (59)

   

супруга Новице Јокића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милева Т. Јокић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици свекрву Фему стару 59 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Jeремија) Фема, рођенa 1880. убијена 1944. Велика (2923021009)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Н. Фема

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић X. Фема

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Фема, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

     
     

01.

 

ЈОКИЋ (Гаврило) ВУКО (20)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Гаврило) Вуко, рођен 1923. убијен 1943. Велика (2923020024)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Г. Вуко

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вук, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ЈОКИЋ (Мирко) ВУКОТА (36)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Мирко) Вукота, рођен 1908. убијен 1941. Велика (2923020033)

   

Споменик на Чакору:                              Јокић М. Вукота

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић М. Вукота

     
     
     

03.

 

ЈОКИЋ (Никодин) ВУКОТА (36)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Никодин) Вукота, рођен 1908. убијен 1944. на Чакору (0454032007)

   

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Јокић Вукота, земљорадник из Велика, стар 37 година, убијен.

Појединости о злочину: 10 јуна 1944 године једна група муслиманских фашиста коју су сачињавали Ариф Кадрија, Балија, Усеин, Каплан, Селим и Алија Дрешевићи, сви из Ругове и Адем Љешњанин из Плава дошла је у село Велику  код куће Никодина Јокића и без икаквог повода убила његовог сина Вукоту. Ариф Кадрија из Ругове је одговоран за овај злочин. 282.

Докази: Саслушање оштећеног Никодина Јокића и свједока Гојковић Радивоја и Стешевић Радојка.

   

Споменик на Чакору:                              Јокић Н. Вукота

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Јокић Н. Вукота

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вукота, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

ЈОКИЋ (Леко) ЉУБОМИР (20)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Јокић (Леко) Љубомир, рођен 1924. убијен 1945. у НОБ-у Велика (2923020026)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Л. Љубомир, рођен 1924 Велика, убијен 1945 Трново.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     


 

ЖЕНА Гавра Јокића са ДВОЈЕ ДЈЕЦЕ

   

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. жена Гавра Јокића са двоје дјеце.

     

01.

 

ЈОКИЋ ВУКОСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Вукослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

02.

 

ЈОКИЋ (Млађен) ДМИТАР

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Млађен) Дмитар - Мучен, касније од  задобијених рана умро.

     

03.

 

ЈОКИЋ ЈЕЛА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Јела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика

     

04.

 

ЈОКИЋ (Петар) КОСА (3)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Петар) Коса (1941)

     

05.

 

ЈОКИЋ (Томица) МАРИЈА (3)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Томица) Марија (1941)

     

06.

 

ЈОКИЋ МАРИЦА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Марица

     

07.

 

ЈОКИЋ МИЛЕНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Милена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

08.

 

ЈОКИЋ МИЛИВОЈЕ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Миливоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

09.

 

ЈОКИЋ МИЛУНКА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Милунка

     

10.

 

ЈОКИЋ НЕМАЊА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Немања, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

11.

 

ЈОКИЋ (Милош) СТАНИСАВА (24)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Милош) Станисава (1920)

     

12.

 

ЈОКИЋ ТОМИСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Јокић Томислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Вујадин (Гавро)

Вукман (Викајло)

Зарија (Младен)

Јока (Арсеније)

Мигра (Илија)

Милева (Тодор)

Милован (Ратко)

Мирко (Михаило)

Михаило (Радован)

Пуниша (Радован)

Савета (Мирко)

Стефка (Вукадин)

 

Стојанка (Арсеније)

Никодин


МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Јокић (Петар) Бојана, рођена 1941. Црногорка, убијена 1943 у директном терору, Плав (0454035033) (Србија - Ким - Пећ / Витомирица)

02. Јокић (Петар) Вера, рођена 1943. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022089)

03. Јокић (Влада) Војка, рођена 1938. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021010)

04. Гојковић  (Милош) Вука, рођена 1914. Црногорка, Убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022088)

05. Јокић (Милован) Вукосава, рођена 1915. Црногорка, убијена 1943. у директном терору, Плав (0454035033) (Србија - Ким - Пећ / Витомирица)

06. Јокић (Никодин) Вукота, рођен 1908. Црногорац, убијен 1944. код куће, Чакор (0454032007)

07. Јокић (Велиша) Душан, рођен 1923. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020002)

08. Јокић (Крсто) Зорка, рођена 1920. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021036)

09. Јокић (Михаило) Марија, рођена 1935. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021014)

10. Јокић (Петар) Мара, рођена 1944. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022090)

11. Јокић (Вукашин) Марица, рођена 1890. Црногорка, убијена од Немаца 1944. у директном терору, Велика (0140003003)

12. Јокић (Милун) Милија, рођен 1882. Црногорац, убијена од Немаца 1944. у директном терору, Велика (0453024004)

13. Јокић (Милован) Милосава, рођена 1939. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021037)

14. Јокић (Богдан) Милунка, рођена 1926. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2921001032) (Брезојевице)

15. Јокић (Томица) Михаило, рођен 1898. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021012)

16. Јокић (Тодор) Радован, рођен 1864. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2922018004) (Новшиће)

17. Јокић (Михаило) Раде, рођен 1942. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021016)

18. Јокић (Богдан) Радосав рођен 1940. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021011)

19. Јокић (Зако) Стамат, рођен 1892. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923022083)

20. Јокић (Михаило) Станија, рођена 1937. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021015)

21. Јокић (Периша) Станислав_, рођена 1896. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020025)

22. Јокић (Никодин) Станисава, рођена 1889. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021013)

23. Јокић (Тодор) Станица, рођена 1892. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020001)

24. Јокић (Jeремија) Фема, рођена 1880. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021009)

Јокић (Гаврило) Вуко, рођен 1923. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Велика (2923020024)

Јокић (Мирко) Вукота, рођен 1908. Црногорац, убијен 1941. у директном терору, Велика (2923020033)

Јокић (Петар) Јана. рођена 1940. Црногорка, убијена 1943 директном терору, Плав (0454035032) (Србија - Ким - Пећ / Витомирица)

Јокић (Јеремије) Mикаило, рођен 1904. Црногорац, убијен 1941. у директном терору, Велика (2923020035)

Јокић (Филип) Милован, рођен 1885. Црногорац, убијен 1941. у директном терору, Непознато (0454035029) (Србија - Ким - Пећ / Витомирица)

Јокић (Радован) Драгиша, рођен 1916. Црногорац, погинуо 1941. у НОБу, Велика (2922018002) (Новшиће)

Јокић (Радован) Драгутин, рођен1923. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Бране (2922018003)(Новшиће)

Јокић (Леко) Љубомир, рођен 1924. Црногорац, погинуо 1945. у НОБу, Велика (2923020026)

Јокић (Зака) Милорад, рођен 1923. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Сарајево (2922018031) (Новшиће)

Јокић (Маским) Милорад, рођен 1910. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Велика (2923020034)

Јокић (Зако) Милутин, рођен 1925. Црногорац, убијен 1944. у НОБу, Виситор (2922018032) (Новшиће)

Јокић (Милован) Петар, рођен 1910. Црногорац, погинуо 1941. у НОБу, Андријевица (2923020051)

Јокић (Милован) Петар, рођен 1911. Црногорац, погинуо 1941. у НОБу, Андријевица (0454035030) (Србија - Ким - Пећ / Витомирица)

Јокић (Гавро) Ранко, рођен 1923. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Карловац-д.реса (2922018014) (Новшиће)

Јокић (Васиљ) Симо, рођен 1922. Црногорац, погинуо 1942. у НОБу, Крушца (2921001039) (Брезојевице)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

 Н.

П.

Г.

М.

М.

Н.

В.

М.


М.

М.

Љ.


В.

Т.

Р.

М.

Ф.

Ђ.

А.

Б.

Т.

А.

Г.

Т.

З.

З.


А.

М.

М.

Н.

 

Бојана

Боса

Владо

Вука

Вуко

Вукосава

Вукота

Вукота

Душан

Зорка

Илија

Јеша

Лака

Љубомир

Марија

Марица

Миладин

Милета

Милија

Милован

Милоје

Милосава

Милунка

Михаило

Новица

Полексија

Радован

Радосава

Стамат

Станисава

Станисава

Станица

Станица

Фема

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                         

01.

Бојана

02.

Боса

03.

Владо

04.

М. Вука

05.

М. Вукосава

06.

М. Вукота

07.

Н. Вукота

08.

В. Душан

09.

М. Зорка

10.

М. Јеша

11.

М. Лака

12.

Љ. Љубомир

13.

Марија

14.

В. Марица

15.

Т. Миладин

16.

Р. Милета

17.

П. Милован

18.

Ђ. Милоје

19.

М. Милосава

20.

Б. Милунка

21.

М. Миља

22.

Новица

23.

Г. Полексија

24.

Т. Радован

25.

З. Радосава

26.

З. Стамат

27.

Станисава

28.

А. Станисава

29.

М. Станица

30.

М. Станица

31.

X. Фема

       

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Бојана, 2. Боса, 3. Владо, 4. Вук, 5. Вукослав, 6. Вукота, 7. Душан, 8. Зорка, 9. С. Илија, 10. Јела, 11. Лака, 12. Л. Љубомир, 13. Љубомир, 14. Марија, 15. Марина, 16. Милена, 17. Миливоје, 18. Милунка, 19. Немања, 20.  Новица, 21. Радован, 22. Радосав, 23. Стамат, 24. Станислав, 25. Станица, 26. Томислав, 27. Фема.

Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                         

01.

Бојана

02.

Боса

03.

Владо

04.

Вука

05.

Вуко

06.

Вукосава

07.

Вукота

08.

Душан

09.

Зорка

10.

Јеша

11.

Лека

12.

Љубомир

13.

Марија

14.

Марица

15.

Марица

16.

Миладин

17.

Милета

18.

Милија

19.

Милован

20.

Милоје

21.

Милосава

22.

Милунка

23.

Милунка

24.

Миља

25.

Михаило

26.

Новица (Ново)

27.

Полексија

28.

Радован

29.

Радосава

30.

Стамен (Стамат)

31.

Станисава

32.

Станисава

33.

Станица

34.

Станица

35.

Фема

   

ИМЕНОСЛОВ ЖРТАВА ПОКОЉА У ВЕЛИЦИ - Бранко М. Пауновић:

1. Бојана 2. Боса 3. Владо 4. Вука 5. Вукосава 6. Вукота 7. Дмитар 8. Душан 9. Зорка 10. Илија 11. Јеша 12. Коса 13.  Лака 14. Љубомир 15. Марија 16. Марица 17. Миладин 18.  Милета 19. Милија 20. Милка, 21. Милован 22. Милоје 23. Милосава 24. Милунка 25. Михаило 26. Новица 27. Полексија 28. Радован 29. Радосава 30. Радосава 31. Стамат 32. Станисава 33. (Милош) Станисава 34. Станица 35.  Фема 36. (Богдан) ћерка