ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

КНЕЖЕВИЋ

     
     

01.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радош) ВИДРА (26)

   

рођена Ђиновић, супруга Михаила - Митана Кнежевића - у другом стању

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Кнежевић:

Дана 12 августа 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици жену Виду стару 32 год. и ћерку Радосаву стару 5 год. и Бранку стару 2 год.

   

Свједочење - Предраг Т. Шћепановић:

У Велици  28. јула 1944. убијена је моја тетка Видра, супруга окружног капетана Михаила Митана Кнежевића из Велике. Она је кћерка Радоша Миличкова Ђиновић, учитеља у Плаву, родом из Краљских Бара. На дан погибије, била је у другом стању, пред порођајем. Убијена је са кћерком Радосавом, а Бранку је спасио њемаћки офици, узевши је с мртве мајке. Послије чертири мјесеца оставио је на чување у кућу Ђура Влаховића у Брези код Колашина.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Михаило) Видра, рођенa 1918. убијена 1944. Велика (2923021047)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Видра

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Видра, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

КНЕЖЕВИЋ (Михаило) ДАРИНКА - ДАРКА (37)

   

рођена Јанковић супруга Радисава Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Веселин Р. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошли су код моје куће у Велику те су на разбинички начин убили ми мајку Даринку стару 37 год.

   

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Партизани су одвели рањену моју мајку заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Р. Дарка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Р. Дарка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

КНЕЖЕВИЋ (Андрија) ДРАГА (17)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Андрија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије убиле су ми у селу Велици жену Лепу стару 40 год. и ћерку Драгу стару 17 год. и Илинки стару 8 год.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

Наишла сам на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, рођене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година и Илинке од девет година.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Андро) Драга, рођенa 1927. убијена 1944. Велика (2923021067)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Драга

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Драга

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Драга, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

КНЕЖЕВИЋ (Миличко) ДРАГИЦА - ДРАГА (9)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Ракиту стару 46 год. кћери: Драгицу стару 9 год., и Милунку стару 2 месеца.

   

Ватре са Комова (стр. 136) - Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић:

Код нашу кућу убијене су моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

   

Ватре са Комова (стр. 138)- Мила - Гана (Радула) Кнежевић:

Ту у кући (Миличка Кнежевића) поубијали су: Ракиту, супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет дана и још није била крштена.

   

Свједочење - Проф др. Мирко Брковић:

У кући Миличка Кнежевића убијена је Драгица, ћерка Миличка Кнежевића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Миличко) Драга, рођена 1937. убијен 1944. Велика (2923020012)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Драга

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Драга

     
     
     

05.

 

КНЕЖЕВИЋ (Андрија) ИЛИНКА (8)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Андрија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије убиле су ми у селу Велици жену Лепу стару 40 год. и ћерку Драгу стару 17 год. и Илинки стару 8 год.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

Наишла сам на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, рођене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година и Илинке од девет година.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Андро) Илинка, рођенa 1935. убијена 1944. Велика (2923021068)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Илинка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Илинка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Илинка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

06.

 

КНЕЖЕВИЋ (Батрић) ЈЕЛА (48)

   

рођерна Турковић, супруга Радула (Зако) Кнежевић

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле З. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год; Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Јелу стару 48 год.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Радула Кнежевића: његова жена Јела, рођена Турковић (30) и њена сестра, чијег се имена не сјећам.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Батрић) Јела, рођенa 1887. убијена 1944. Велика (2923021069)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Јела

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Јела

     
     
     

07.

 

КНЕЖЕВИЋ (Крсто) ЈЕЛИЦА (65)

   

рођена Раденовић, супруга Тодора Тоша Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миладин Т. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Јелицу стару 65 год.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Тоша Кнежевића: Јелица Кнежевић, рођена Раденовић (60) и Јеличин брат Драго Раденовић са кћерком.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Тодор) Јелица, рођенa 1880. убијена 1944. Велика (2923021070)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Јелица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Јелица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Јелица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

08.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радош) ЛЕПА * (37)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Радош) Лепа, рођенa 1907. убијена 1944. Велика (2923021066)

     
     
     

09.

 

КНЕЖЕВИЋ (Ђуро) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (43)

   

рођена Ђуричанин, супруга Андрије Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Андрија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије убиле су ми у селу Велици жену Лепу стару 40 год. и ћерку Драгу стару 17 год. и Илинки стару 8 год.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

Наишла сам на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, рођене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година и Илинке од девет година.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Ђуро) Лепосава, рођенa 1901. убијена 1944. Велика (2923021030)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Лепосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Лепосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Лепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

10.

 

КНЕЖЕВИЋ ЛЕПОСАВА - ЛЕША * (38)

   

супруга Миленка - Ћићо Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици жену Лепосаву стару 38 год.

   

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

Моја мајка Фема је сакривена из кукуруза видјела када су из вареног оружја убили Лешу - жену Миленка Ћића Кнежевића. Међу тројицом убица препознала је Уса Реџепагића, који је тога дана био у талијанској униформи. Након рата је тај Усо радио у гвожђари у Плаву и умро је природном смрћу.

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић М. Лепосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Лепосава

     
     
     

11.

 

КНЕЖЕВИЋ (Вукота) ЉУБИЦА (46)

   

рођена Бјелановић, супруга Филипа Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Светомир Ф. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Љубицу стару 46 год.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Филипа Кнежевића, убијена је Љубица (45), рођена Бјелановић.

   

Свједочење - Голуб (Вујко) Кнежевић:

Као дјечак слушао сам причу моје бабе Милунке Миљове - Милијине Кнежевић (рођена Армуш из Шекулар, ка путу испод Радулеве њиве видјела је два војника са упереним пушкама ка Љуби Филиповој Кнежевић а одмах затим је зачула рафал. Љуба се стропоштала на пут.

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Љубица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Љубица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

12.

 

КНЕЖЕВИЋ (Симон) МИЛИЦА (38)

   

рођена Раденовић, супруга Луке Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Роса Л. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див; "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милицу стару 38 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Симон) Милица, рођенa 1902. убијена 1944. Велика (2923021049)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Милица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Милица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

13.

 

КНЕЖЕВИЋ (Јован) МИЛОСАВ * (48)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Бранко М. Кнежевић:

Дана 28 јула 1945 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Милосава старог 60 год., мајку Сомони стару 28 год., а ћерку Жарку ранили.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Јован) Милосав, рођен 1896. убијен 1944. Велика (2923021071)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милосав, рођен____ Велика, убијен ____ Велика.

     
     
     

14.

 

КНЕЖЕВИЋ (Ј.) МИЛОСАВА *

     
   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Ј. Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Ј. Милосава

     
     
     

15.

 

КНЕЖЕВИЋ (Миличко) МИЛОСАВА (2 мјес.)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Ракиту стару 46 год. кћери: Драгицу стару 9 год., и Милунку стару 2 месеца.

   

Ватре са Комова (стр. 136) - Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић:

Код нашу кућу убијене су моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Мила - Гана (Радула) Кнежевић:

Ту у кући (Миличка Кнежевића) поубијали су: Ракиту, супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет дана и још није била крштена.

   

Свједочење - Проф др. Мирко Брковић:

У кући Миличка Кнежевића убијена је Милосава, ћерка Миличка Кнежевића.

     
     
     

16.

 

КНЕЖЕВИЋ (Милић) МИЛУНКА (1)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Милич) Милунка, рођена 1943. убијен 1944. Велика (2923020013)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Милунка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Милунка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

17.

 

КНЕЖЕВИЋ МИРКА

     
   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Мирка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Мирка

     
     
     

18.

 

КНЕЖЕВИЋ (Мијајло) МИРКА (26)

   

рођена Вучетић, супруга Бранка Кнежевића

     
   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Милосава Кнежевића: Мирка Кнежевић, рођена Вучетић, снаха Симоне и Милосава Кнежевић, Бранкова жена (25).

   

Свједочење - Проф. др Марко Кнежевић:

Жарка Бранкова Кнежевић са Иванпоља побјегла је у Новшиће са раном на рамену. Задесила се у породичној кући у моменту када су злочинци банули на врата и убили јој бабу Симону и мајку Мирку, а њу ранили. Жарка се послије рата удала и данас живи у Брезојевицама.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Мијајло) Мирка, рођенa 1918. убијена 1944. Велика (2923021073)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Б. Мирка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Б. Мирка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Мирка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

19.

 

КНЕЖЕВИЋ (Алекса - Леко) НЕЂЕЉКО (6)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 178) - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

   

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

Тога дана остала сам без петогодишњег брата Неђељка, али не знам под којим околностима. Нијесам видјела ни да су га заклали ни запалили, али га више никад нијесам видјела.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Леко) Неђељко, рођен 1938. убијен 1944. Велика (2923021064)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Неђељко

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Недељко

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Недељко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

20.

 

КНЕЖЕВИЋ НИКОЛА

     
   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Никола

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Никола

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Никола, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

21.

 

КНЕЖЕВИЋ (Алекса - Леко) РАБИЈА - РАБА (16)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 178) - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

   

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

28. јула 1944 године живу су запалили моју 17-годишњу сестру Рабу.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Леко) Рабија, рођенa 1928. убијена 1944. Велика (2923021063)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Рабија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Рабија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Рабија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

22.

 

КНЕЖЕВИЋ (Михаило) РАДОСАВА (5)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Кнежевић:

Дана 12 августа 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици жену Виду стару 32 год. и ћерку Радосаву стару 5 год. и Бранку стару 2 год.

   

Свједочење - Предраг Т. Шћепановић:

У Велици  28. јула 1944. убијена је моја тетка Видра, супруга окружног капетана Михаила Митана Кнежевића из Велике. Она је кћерка Радоша Миличкова Ђиновић, учитеља у Плаву, родом из Краљских Бара. На дан погибије, била је у другом стању, пред порођајем. Убијена је са кћерком Радосавом, а Бранку је спасио њемаћки официр. узевши је с мртве мајке. Послије чертири мјесеца оставио је начување у кућу Ђура Влаховића у Брези код Колашина.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Михаило) Радосава, рођенa 1939. убијена 1944. Велика (2923021048)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Радосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

23.

 

КНЕЖЕВИЋ (Вуле) РАКИТА (43)

   

рођена Томовић, жена Миличка Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Ракиту стару 46 год. кћери: Драгицу стару 9 год., и Милунку стару 2 месеца.

   

Ватре са Комова (стр. 136) - Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић:

Код нашу кућу убијене су моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Мила - Гана (Радула) Кнежевић:

Ту у кући (Миличка Кнежевића) поубијали су: Ракиту, супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет дана и још није била крштена.

   

Свједочење - Проф др. Мирко Брковић:

У кући Миличка Кнежевића убијена је Ракита, жена Миличка Кнежевића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Вуле) Ракита, рођенa 1901. убијена 1944. Велика (2923020011)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Ракита

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Ракита

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Ракита, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

24.

 

КНЕЖЕВИЋ (Алекса - Леко) РАТОМИР - РАТКО (9 мјесеци)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 178) - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

   

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

28. јула 1944 године живог су запалили мог најмлађег брата Ратка, коме је било нешто преко годину дана.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Леко) Ратко, рођен 1942. убијен 1944. Велика (2923021065)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Ратко

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Ратко

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Ратко, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

25.

 

КНЕЖЕВИЋ (Андрија) РОСА (36)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Андрија) Роса, рођенa 1908. убијена 1944. Велика (2923021074)

     
     
     

26.

 

КНЕЖЕВИЋ (Ј.) СИМОНА

     
   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Симона

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Симона

     
     
     

27.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радомир) СИМОНА (46)

   

рођена Попадић, супруга Милосава Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Бранко М. Кнежевић:

Дана 28 јула 1945 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Милосава старог 60 год., мајку Сомону стару 28 год., а ћерку Жарку ранили.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Милосава Кнежевића: његова жена Симона, рођена Попадић (65).

   

Свједочење - Проф. др Марко Кнежевић:

Жарка Бранкова Кнежевић са Иванпоља побјегла је у Новшиће са раном на рамену. Задесила се у породичној кући у моменту када су злочинци банули на врата и убили јој бабу Симону и мајку Мирку, а њу ранили. Жарка се послије рата удала и данас живи у Брезојевицама.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Милосав) Симона, рођенa 1898. убијена 1944. Велика (2923021072)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић М. Симона

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић М. Симона

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Симона, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

28.

 

КНЕЖЕВИЋ (Милош) СЛАВКА - СЛАВА (13)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици ћерку Славку стару 13 год.

   

Свједочење - Стана - Ћана (Милош) Коматина, рођена Кнежевић:

Зликовци су куршумома изрешетали моју петнаестогодишњу сестру Славку - Славу и продужили даље према кући Мине Вуковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Мурина):

Кнежевић (Милош) Славка, рођенa 1930. убијена 1944. Велика (2922016017)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Славка

     
     
     

29.

 

КНЕЖЕВИЋ (Лука) СТАНОЈКА (3)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Лука) Станојка, рођенa 1941. убијена 1944. Велика (2923021050)

     
     
     

30.

 

КНЕЖЕВИЋ (Топо) СТОЈАНКА - СТОЈА (41)

   

рођена Јокић, супруга Алексе Лека Кнежевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 178) - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

   

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

Кад запалише кућу, видим, мајка Стојанка утрча унутра. Хтјела је да извуче Ратка... И није се вратила - заједно су изгорели. Ратку непуне двије године а мајци 40.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Кнежевић (Леко) Стојанка, рођенa 1895. убијена 1944. Велика (2923021062)

   

Споменик на Чакору:                              Кнежевић Стојанка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Кнежевић Стојанка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Стоја, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

СЕСТРА Јелене Кнежевић, рођене ТУРКОВИЋ

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Радула Кнежевића: његова жена Јела, рођена Турковић (30) и њена сестра, чијег се имена не сјећам.

     

02.

 

КНЕЖЕВИЋ (Миличко) ДОБРИЦА (рођ. 1944)

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(Миличк) Добрица (1944) - Новорођенче од 10 дана.

     

03.

 

КНЕЖЕВИЋ ДРАГА

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

Драга

     

04.

 

КНЕЖЕВИЋ МАРКО

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Марко

     

04.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радосав) МИЛКА

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(Радосав) Милка (1944) - Умрла од глади у збјегу.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

05.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радосав) МИЛОСАВ (3)

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(Радосав) Милосав (1941) - Умро од глади у збјегу.

     

06.

 

КНЕЖЕВИЋ (Радосав) МИЛОСАВА (2)

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(Радосав) Милосава (1942) - Умрла од глади у збјегу.

     

07.

 

КНЕЖЕВИЋ (Милић) РАДОСАВА (24)

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(мИЛИЋ) Радосав (1920) - Умро од глади у збјегу.

     

08.

 

КНЕЖЕВИЋ СЛАВКО

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Славко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Андрија (Саво)

Барнко (Милосав)

Веселин (Радисав)

Леко (Васо)

Миладин (Тодор)

Миленко (Вукосав)

Миличко (Саво)

Михаило (Раде)

Радуле (Зако)

Роса (Лука)

Светомир (Филип)

Станија (Филип)

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Кнежевић (Михаило) Видра, рођена 1918. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021047)

02. Кнежевић (Андро) Драга, рођена 1927. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021067)

03. Кнежевић (Милчко) Драга, рођена 1937. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2923020012)

04. Кнежевић (Андро) Илинка, рођена 1935. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021068)

05. Кнежевић (Батрић) Јела, рођена 1887. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021069)

06. Кнежевић (Тодор) Јелица, рођена 1880. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021070)

07. Кнежевић (Радош) Лепа, рођена 1907. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021066)

08. Кнежевић (Ђуро) Лепосава, рођена 1901. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021030)

09. Кнежевић (Симон) Милица, рођена 1902. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021049)

10. Кнежевић (Јован) Милосав, рођен 1896. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021071)

11. Кнежевић (Милич) Милунка, рођена 1943. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2923020013)

12. Кнежевић (Мијајло) Мирка, рођена 1918. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021073)

13. Кнежевић (Леко) Неђељко, рођен 1938. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021064)

14. Кнежевић (Леко) Рабија, рођена 1928. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021063)

15. Кнежевић (Михаило) Радосава, рођена 1939. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021048)

16. Кнежевић (Вуле) Ракита, рођена 1901. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2923020011)

17. Кнежевић (Леко) Ратко, рођен 1942. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021065)

18. Кнежевић (Андрија) Роса, рођена 1908. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021074)

19. Кнежевић (Милосав) Симона, рођена 1898. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021072)

20. Кнежевић (Милош) Славка, рођена 1930. Црногорка, убијена 1944. у директно терору, Велика (2922016017) (Мурина)

21. Кнежевић (Лука) Станојка, рођена 1941. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021050)

22. Кнежевић (Леко) Стојанка рођена 1895. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021062)

Кнежевић (Вучељ) Братислав, рођен 1939. Црногорац, умро 1944. у затвору , Плав (2922018006) (Новшиће)

Кнежевић (Вукашин) Велимир, рођен 1919. Црногорац, убијен 1944. у директно терору, Крушево (2922018005) (Новшиће)

Кнежевић (Станиша) Марица, рођена 1882. Црногорка, убијена 1943. у директном терору, Мурино (2922016025) (Мурина)

Кнежевић (Станиша) Марица, рођена 1914. Српкиња, погинула 1942. приликом борби или бимбардовања, Пепићи (0943029010) (Мурина)

Кнежевић (Данило) Мираш, рођен 1902. Црногорац, убијен 1943.  у директном терору, Мурино (2922016024) (Мурина)

Кнежевић (Јован) Никола, рођен 1892. Црногорац, убијен 1944. у директно терору, Крушево (2922018001) (Новшиће)

Кнежевић (Вучељ) Рака, рођена 1941. Црногорка, умрла 1941. у затвору , Плав (2922018007) (Новшиће)

Кнежевић (Данило) Михајло, рођен 1925. Србин, убијен 1941. у НОБу, у самом устанку (0943029008) (Мурина)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 


Р.

 

 

 

 

 

 

М.

 

 

 

Ј.

 

Б.

 

 

 

 
М.


 

 

Видра

Дарка

Драга

Драга

Илинка

Јела

Јелица

Лепосава

Лепосава

Љубица

Милица

Милунка

Милосава

Мирка

Мирка

Неђељко

Никола

Рабија

Радосава

Ракита

Ратко

Симона

Симона

Славка

Стојанка

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                       

01.

Р. Дарка

02.

Драга

03.

Драга

04.

Илинка

05.

Јела

06.

Јелица

07.

Лепосава

08.

Лепосава

09.

Љубица

10.

Милица

11.

Милунка

12.

Ј. Милосава

13.

Мирка

14.

Б. Мирка

15.

Недељко

16.

Никола

17.

Рабија

18.

Ракита

19.

Ратко

20.

Симона

21.

М. Симона

22.

Стојанка

 

 

 

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Видра, 2. Дарка, 3. Драга, 4. Илинка, 5. Јелица, 6. Лепосава, 7. Љубица, 8. Милица, 9. Милка, 10. Милосав, 11. Милунка, 12. Мирка, 13. Недељко, 14. Никола, 15. Рабија, 16. Радосава, 17. Ракита, 18. Ратко, 19. Симона,  20. Славко, 21. Стоја,

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                                                       

01.

Видра

02.

Дарка

03.

Драга

04.

Драгица

05.

Илинка

06.

Јела

07.

Јелица

08.

Лепосава

09.

Лепосава

10.

Леша

11.

Љубица

12.

Марко

13.

Милица

14.

Милосава

15.

Милунка

16.

Мирка

17.

Мирка

18.

Недељко

19.

Никола

20.

Раба

21.

Радосава

22.

Ракита

23.

Ратко

24.

Симона

25.

Симона

26.

Славка

27.

Стојанка

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Видра 2. Дарка 3. Добрица 4. Драга 5. Драга 6. Драгица 7. Илинка 8. Јела 9. Јелица 10. Лепосава 11. Лепосава 12. Љубица 13. Милица 14. Милка 15. Милосав 16. Милосава 17. Милунка 18. (Б.) Мирка - (Мијајло) Мирка 19. Мирослава 20. Неђељко 21. Никола 22. Рабија - Раба 23. Радосава 24. Радослав 25. Ракита 26. Ракица, 27. Ратко, 28. (М.) Симона - (Радомир) Симона, 29. Славка - Слава 30 Стојанка.