ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

КНЕЖЕВИЋ

 

001

 

Радош

 

ВИДРА (26)

       

рођена Ђиновић, супруга Михаила - Митана Кнежевића - у другом стању

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Кнежевић:

Дана 12 августа 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици жену Виду стару 32 год. и ћерку Радосаву стару 5 год. и Бранку стару 2 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Михаило) Видра, рођенa 1918. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021047)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Видра

       

Свједочење - Предраг Т. Шћепановић:

У Велици  28. јула 1944. убијена је моја тетка Видра, супруга окружног капетана Михаила Митана Кнежевића из Велике. Она је кћерка Радоша Миличкова Ђиновић, учитеља у Плаву, родом из Краљских Бара. На дан погибије, била је у другом стању, пред порођајем. Убијена је са кћерком Радосавом, а Бранку је спасио њемаћки офици, узевши је с мртве мајке. Послије чертири мјесеца оставио је на чување у кућу Ђура Влаховића у Брези код Колашина.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Видра, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

002

 

Михаило

 

ДАРИНКА - ДАРКА (37)

       

рођена Јанковић супруга Радисава Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Веселин Р. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошли су код моје куће у Велику те су на разбинички начин убили ми мајки Даринку стару 37 год.

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Р. Дарка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Р. Дарка

       

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Партизани су одвели рањену моју мајку заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

003

 

Андрија

 

ДРАГА (17)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Андрија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије убиле су ми у селу Велици жену Лепу стару 40 год. и ћерку Драгу стару 17 год. и Илинки стару 8 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Андро) Драга, рођенa 1927. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021067)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Драга

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Драга

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

Наишла сам на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, рођене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година и Илинке од девет година. 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Драга, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

004

 

Миличко

 

ДРАГИЦА - ДРАГА (9)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Ракиту стару 46 год. кћери: Драгицу стару 9 год., и Милунку стару 2 месеца.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Миличко) Драга, рођена 1937. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923020012)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Драга

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Драга

       

Ватре са Комова, стр. 136. - Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић:

Код нашу кућу убијене су моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Мила - Гана (Радула) Кнежевић:

Ту у кући (Миличка Кнежевића) поубијали су: Ракиту, супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет дана и још није била крштена.

       

Свједочење - Проф др. Мирко Брковић:

У кући Миличка Кнежевића убијена је Драгица, ћерка Миличка Кнежевића.

         

005

 

Андрија

 

ИЛИНКА (8)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Андрија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије убиле су ми у селу Велици жену Лепу стару 40 год. и ћерку Драгу стару 17 год. и Илинки стару 8 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Андро) Илинка, рођенa 1935. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021068)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Илинка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Илинка

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

Наишла сам на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, рођене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година и Илинке од девет година. 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Илинка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

006

 

Батрић

 

ЈЕЛА (48)

       

рођерна Турковић, супруга Радула (Зако) Кнежевић

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле З. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год; Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Јелу стару 48 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Батрић) Јела, рођенa 1887. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021069)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Јела

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Јела

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Радула Кнежевића: његова жена Јела, рођена Турковић (30) и њена сестра, чијег се имена не сјећам.

         

007

 

Крсто

 

ЈЕЛИЦА (65)

       

рођена Раденовић, супруга Тодора Тоша Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миладин Т. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Јелицу стару 65 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Тодор) Јелица, рођенa 1880. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021070)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Јелица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Јелица

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш:

У кући Тоша Кнежевића: Јелица Кнежевић, рођена Раденовић (60) и Јеличин брат Драго Раденовић са кћерком.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Јелица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

008

 

Радош

*

ЛЕПА (37)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Радош) Лепа, рођенa 1907. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021066)

         

009

 

Ђуро

 

ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (43)

       

рођена Ђуричанин, супруга Андрије Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Андрија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије убиле су ми у селу Велици жену Лепу стару 40 год. и ћерку Драгу стару 17 год. и Илинки стару 8 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Ђуро) Лепосава, рођенa 1901. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021030)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Лепосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Лепосава

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

Наишла сам на кућу мога дјевера Андра Кнежевића. Тамо су били лешеви његове жене Лепосаве Кнежевић, рођене Ђуричанин, кћерке Драге, од осамнаест година и Илинке од девет година. 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Лепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

010

 


*

ЛЕПОСАВА (38)

       

супруга Миленка Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици жену Лепосаву стару 38 год.

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић М. Лепосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Лепосава

         

011

 

Вукота

 

ЉУБИЦА (46)

       

рођена Бјелановић, супруга Филипа Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Светомир Ф. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Љубицу стару 46 год.

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Љубица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Љубица

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Филипа Кнежевића, убијена је Љубица (45), рођена Бјелановић.

       

Свједочење - Голуб (Вујко) Кнежевић:

Као дјечак слушао сам причу моје бабе Милунке Миљове - Милијине Кнежевић (рођена Армуш из Шекулар, ка путу испод Радулеве њиве видјела је два војника са упереним пушкама ка Љуби Филиповој Кнежевић а одмах затим је зачула рафал. Љуба се стропоштала на пут.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

012

 

Симон

 

МИЛИЦА (38)

       

рођена Раденовић, супруга Луке Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Роса Л. Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див; "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милицу стару 38 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Симон) Милица, рођенa 1902. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021049)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Милица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Милица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

013

 

Јован

*

МИЛОСАВ (48)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Јован) Милосав, рођен 1896. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021071)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Бранко М. Кнежевић:

Дана 28 јула 1945 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Милосава старог 60 год., мајку Сомони стару 28 год., а ћерку Жарку ранили.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милосав, рођен____ Велика, убијен ____ Велика.

         

014

 

Ј.

*

МИЛОСАВА

         
       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Ј. Милосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Ј. Милосава

         

015

 

Миличко

 

МИЛОСАВА (2 мјес.)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Ракиту стару 46 год. кћери: Драгицу стару 9 год., и Милунку стару 2 месеца.

       

Ватре са Комова, стр. 136. - Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић:

Код нашу кућу убијене су моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Мила - Гана (Радула) Кнежевић:

Ту у кући (Миличка Кнежевића) поубијали су: Ракиту, супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет дана и још није била крштена.

       

Свједочење - Проф др. Мирко Брковић:

У кући Миличка Кнежевића убијена је Милосава, ћерка Миличка Кнежевића.

         

016

 

Милић

 

МИЛУНКА (1)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Милић) Милунка, рођена 1943. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923020013)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Милунка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Милунка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

017

 


 

МИРКА

         
       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Мирка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Мирка

         

018

 

Мијајло

 

МИРКА (26)

       

рођена Вучетић, супруга Бранка Кнежевића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Мијајло) Мирка, рођенa 1918. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021073)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Б. Мирка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Б. Мирка

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Милосава Кнежевића: Мирка Кнежевић, рођена Вучетић, снаха Симоне и Милосава Кнежевић, Бранкова жена (25).

       

Свједочење - Проф. др Марко Канежевић:

Жарка Бранкова Кнежевић са Иванпоља побјегла је у Новшиће са раном на рамену. Задесила се у породичној кући у моменту када су злочинци банули на врата и убили јој бабу Симону и мајку Мирку, а њу ранили. Жарка се послије рата удала и данас живи у Брезојевицама.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Мирка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

019

 

Алекса-Леко

 

НЕЂЕЉКО (6)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Леко) Неђељко, рођен 1938. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021064)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Неђељко

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Недељко

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

       

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 178 - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

       

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

Тога дана остала сам без петогодишњег брата Неђељка, али не знам под којим околностима. Нијесам видјела ни да су га заклали ни запалили, али га више никад нијесам видјела.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Недељко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

020

     

НИКОЛА

         
       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Никола

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Никола

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Никола, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

021

 

Алекса-Леко

 

РАБИЈА (16)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Леко) Рабија, рођенa 1928. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021063)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Рабија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Рабија

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

       

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 178 - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

       

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

28. јула 1944 године живу су запалили моју 17-годишњу сестру Рабу.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Рабија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

022

 

Михаило

 

РАДОСАВА (5)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило Кнежевић:

Дана 12 августа 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици жену Виду стару 32 год. и ћерку Радосаву стару 5 год. и Бранку стару 2 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Михаило) Радосава, рођенa 1939. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021048)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Радосава

       

Свједочење - Предраг Т. Шћепановић:

У Велици  28. јула 1944. убијена је моја тетка Видра, супруга окружног капетана Михаила Митана Кнежевића из Велике. Она је кћерка Радоша Миличкова Ђиновић, учитеља у Плаву, родом из Краљских Бара. На дан погибије, била је у другом стању, пред порођајем. Убијена је са кћерком Радосавом, а Бранку је спасио њемаћки официр. узевши је с мртве мајке. Послије чертири мјесеца оставио је начување у кућу Ђура Влаховића у Брези код Колашина.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

023

 

Вуле

 

РАКИТА (43)

       

рођена Томовић, жена Миличка Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Ракиту стару 46 год. кћери: Драгицу стару 9 год., и Милунку стару 2 месеца.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Вуле) Ракита, рођенa 1901. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020011)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Ракита

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Ракита

       

Ватре са Комова, стр. 136. - Милица (Миличка) Бјелановић, рођена Кнежевић:

Код нашу кућу убијене су моја мајка, Ракита Кнежевић, рођена Томовић (45), и моје сестре Драгица (9), и Милосава, која је тада имала свега три мјесеца.

Ракита није остала на мјесту мртва, већ је живјела још око 24 сата, а онда је издахнула.

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Мила - Гана (Радула) Кнежевић:

Ту у кући (Миличка Кнежевића) поубијали су: Ракиту, супругу Миличка Кнежевића (35) и њихове кћерке Драгицу (2) и другу кћер која је имала свег пет дана и још није била крштена. 

       

Свједочење - Проф др. Мирко Брковић:

У кући Миличка Кнежевића убијена је Ракита, жена Миличка Кнежевића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Ракита, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

024

 

Алекса-Леко

 

РАТОМИР - РАТКО (9 мјесеци)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Леко) Ратко, рођен 1942. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021065)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Ратко

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Ратко

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

       

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 178 - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

       

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

28. јула 1944 године живог су запалили мог најмлађег брата Ратка, коме је било нешто преко годину дана.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Ратко, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

025

 

Андрија

 

РОСА (36)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Андрија) Роса, рођенa 1908. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021074)

         

026

 

Ј.

 

СИМОНА

         
       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Симона

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Симона

         

027

 

Радомир


СИМОНА (46)

       

рођена Попадић, супруга Милосава Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Бранко М. Кнежевић:

Дана 28 јула 1945 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Милосава старог 60 год., мајку Сомону стару 28 год., а ћерку Жарку ранили.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Милосав) Симона, рођенa 1898. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021072)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић М. Симона

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић М. Симона

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш из Шекулара: 

У кући Милосава Кнежевића: његова жена Симона, рођена Попадић (65).

       

Свједочење - Проф. др Марко Канежевић:

Жарка Бранкова Кнежевић са Иванпоља побјегла је у Новшиће са раном на рамену. Задесила се у породичној кући у моменту када су злочинци банули на врата и убили јој бабу Симону и мајку Мирку, а њу ранили. Жарка се послије рата удала и данас живи у Брезојевицама.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Симона, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

028

 

Милош

 

СЛАВКА - СЛАВА (13)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станија Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици ћерку Славку стару 13 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Милош) Славка, рођенa 1930. из Мурине, убијена 1944. у директном терору (2922016017)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Славка

       

Свједочење - Стана - Ћана (Милош) Коматина, рођена Кнежевић:

Зликовци су куршумома изрешетали моју петнаестогодишњу сестру Славку - Славу и продужили даље према кући Мине Вуковића.

         

029

 

Лука

 

СТАНОЈКА (3)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Лука) Станојка, рођенa 1941. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021050)

         

030

 

Топо

 

СТОЈАНКА - СТОЈА (41)

       

рођена Јокић, супруга Алексе Лека Кнежевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лека Кнежевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Стојанку стару 40 год. и ћерку Рабију стару 17 год., синове Недјељка старог 5 год. и Ратомира 9 мјесеци. Све поменуте чланове после убиства бацили су у ватру.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Кнежевић (Леко) Стојанка, рођенa 1895. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021062)

       

Споменик на Чакору:

Кнежевић Стојанка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Кнежевић Стојанка

       

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Лека Кнежевића убијени су: Стојанка Кнежевић, рођена Јокић, жена Лекова (42), кћерка Рабија, члан СКОЈ-а (18), и синови Недељко (6) и Ратко од годину дана.

       

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 178 - Радоје (Леко) Кнежевић:

Тог јутра убијена ми је мајка Стојанка, па затим спаљена. Исту судбину доживјела су млађа браћа Недељко (5) и Ратко (11 мјесеци). Сестру Рабу (18) убили су на кућном прагу док је жељела да заштити мајку и млађу браћу. И она је изгорјела. Остао је дио трупа и прамен косе.

       

Свједочење - Вида (Лекова) Симоновић, рођена Кнежевић:

Кад запалише кућу, видим, мајка Стојанка утрча унутра. Хтјела је да извуче Ратка... И није се вратила - заједно су изгорели. Ратку непуне двије године а мајци 40.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Стоја, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

 *** 

 

СЕСТРА Јелене Кнежевић, рођене ТУРКОВИЋ

     
   

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуне Кнежевић, рођене Рмуш: 

У кући Радула Кнежевића: његова жена Јела, рођена Турковић (30) и њена сестра, чијег се имена не сјећам.

     

 *** 

 

(Радосав) МИЛКА (4)            (умрла у збјегу)

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

 *** 

 

СЛАВКО

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Кнежевић Славко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Андрија (Саво)

Барнко (Милосав)

Веселин (Радисав)

Леко (Васо)

Миладин (Тодор)

Миленко (Вукосав)

Миличко (Саво)

Михаило (Раде)

Радуле (Зако)

Роса (Лука)

Светомир (Филип)

Станија (Филип)

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Михаило) Видра, 2. (Андро) Драга, 3. (Милчко) Драга, 4. (Андро) Илинка, 5. (Батрић) Јела, 6. (Тодор) Јелица, 7. (Радош) Лепа, 8. (Ђуро) Лепосава, 9. (Симон) Милица, 10. (Јован) Милосав, 11. (Милић) Милунка, 12. (Мијајло) Мирка, 13. (Леко) Неђељко, 14. (Леко) Рабија, 15. (Михаило) Радосава, 16. (Вуле) Ракита, 17. (Леко) Ратко, 18. (Андрија) Роса,19. (Милосав) Симона, 20. (Милош) Славка, 21. (Лука) Станојка, 22. (Леко) Стојанка.

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Видра 2. Р. Дарка 3. Драга 4. Драга 5. Илинка 6. Јела 7. Јелица 8. Лепосава 9. М. Лепосава 10. Љубица 11. Милица 12. Милунка 13. Ј. Милосава 14. Мирка 15. Б. Мирка 16. Неђељко 17. Никола 18. Рабија 19. Радосава 20. Ракита 21. Ратко 22. Симона 23. М. Симона 24. Славка 25. Стојанка

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Р. Дарка, 2. Драга, 3. Драга, 4. Илинка, 5. Јела, 6. Јелица, 7. Лепосава, 8. Лепосава, 9. Љубица, 10. Милица, 11. Милунка, 12. Ј. Милосава, 13. Мирка, 14. Б. Мирка, 15. Недељко, 16. Никола, 17. Рабија, 18. Ракита, 19. Ратко, 20. Симона, 21. М. Симона, 22. Стојанка.

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Видра, 2. Дарка, 3. Драга, 4. Илинка, 5. Јелица, 6. Лепосава, 7. Љубица, 8. Милица, 9. Милка, 10. Милосав, 11. Милунка, 12. Мирка, 13. Недељко, 14. Никола, 15. Рабија, 16. Радосава, 17. Ракита, 18. Ратко, 19. Симона,  20. Славко, 21. Стоја,

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Видра, 2. Дарка, 3. Драга, 4. Драгица, 5. Илинка, 6. Јела, 7. Јелица, 8. Лепосава, 9. Лепосава, 10. Леша, 11. Љубица, 12. Марко, 13. Милица, 14. Милосава, 15. Милунка, 16. Мирка, 17. Мирка; 18. Недељко, 19. Никола, 20. Раба, 21. Радосава, 22. Ракита, 23. Ратко, 24. Симона, 25. Симона, 26. Славка, 27. Стојанка.

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (М.) Видра, 2. (Михаило) Дарка, 3. (Миличко) Добрица, 4. Драга, 5. (Андро) Драга, 6. (Миличко) Драгица, 7. (Андро) Илинка, 8. (Петра) Јела, 9. (Крсто) Јелица, 10. (Ђуро) Лепосава, 11. (М.) Лепосава, 12. (Вукота) Љубица, 13. Милица; 14. (Радосав) Милка (умрла од глади у збјегу), 15. (Радосав) Милосав (умро од глади у збјегу), 16. (Ј.) Милосава, 17. Милунка; 18. (Б.) Мирка, 19. (Мијајло) Мирка, 20. (Радосав) Мирослава, (умрла од глади у збјегу), 21. (Алекса - Леко) Неђељко, 22. Никола; 23. (Алекса - Леко) Рабија - Раба, 24. (М.) Радосава; 25. (Милић) Радослав, (умро од глади у збјегу), 26. (Вуле) Ракита, 27. (Михаило) Ракица, 28. (Алекса - Леко) Ратко, 29. (М.) Симона; 30. (Радомир) Симона, 31. (Милош) Славка - Слава, 32. (Топо) Стојанка.

1. (Вукашин) Велимир, убијен 1943.