Одломак из књиге:
РОБИЈАШ
 
 
 
МИЛОШ БАБОВИЋ 

 

 

 

РАЗЛАЗ СА СКЈ

 

Дошла је 1968 година.