Свједочење

 
 
 
ЗОРИЦА МАРТИЋ

ЗОРИЦА МАРТИЋ

 

Моји сродници, који су страдали за вријеме рата су:

Вуљко, Јела и њихов син Новица. Новица је стријељан на Иванпоњу.

Новичина жена Рабија, рођена Нововић, запаљена у кући са три малољетна сина: Драгомир, Драгољуб и Ратомир. Сви Раденовићи.

Од Нововића:

Саво и Љубица Нововић и њихова трудна ћерка Вака, удата Попадић.

 

Изјаву забиљежио: Љубиша (Томислав) Пауновић