Одломак из књиге:
ВАТРЕ СА КОМОВА
 
 
 
ГРУПА АУТОРА

ДУШАН (Николе) ЖИВАЉЕВИЋ:

страна 140.

 

Око десет часова наишла су 7 - 8 војника, наоружаних пушкама и аутоматима.

Од Микаила Живаљевића узели су овце, па их је он низ поток отјерао до куће Вучете Стешевића. Ту су га убили. Послије тога покупили су чељад, извели их у шљивик и поубијали, а онда се вратили кући и запалили је.

Јела Живаљевић стара 90 година, била је испод куће. Одвукли су је и са прозора бацили у поток. Умрла је послије два до три сата. 

Из куће су извели и убили: Милену, жену Николе Живаљевића (45), Дарку, рођену Гојковић, жену Ника Живаљевића (30), Миросаву (3) и Марка, одојче од шест мјесеци, Даринкину кћер и сина, Михаила (50) и Јелу (90).

Мали Марко је био у колијевци. Мајку су му одгурнули, одвојили је од дјетета и пуцали у колијевку. Милена је убијена са два метка. Један метак погодио ју је у главу, и усмртио је и њену трогодишњу синовицу Мирославу, која је била у њеном наручју.