Одломак из књиге:
ВЕЛИКА КРОЗ ИСТОРИЈУ
 
 
 
МИЛОШ ГОЈКОВИЋ 

 

 

ШКОЛА У ВЕЛИЦИ


По казивању Микић Драгутина, школа у Велици је почела са радом 1852. године. Он каже:

"У јесен 1852. године, француски конзул пошаље из Скадра у Велику једног учитеља (не зна се које народности). Прве школске године он је отворио школу у Вукадиновом Потоку у кући неког Вучетића, а друге године у Поткрај у кући Арсенија Татића - Јокића. Први ђаци су били Тодор Заријин Бошковић, Јован Милев Бјелановић и други. Настава се изводила на старословенском језику, а ђаци су учили да читају и пишу. Све трошкове око одржавања школе и обезбеђења уџбеника сносио је француски конзул у Скадру".