СКУПШТИНЕ  

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

29. јул 2012. године

 

ДНЕВНИ РЕД

 

- СВЕЧАНИ ДИО СКУПШТИНЕ -

 

1. Поздравна ријеч - Гојко Гојковић

2. ФИЛМ: ВЕЛИКА - Гојко Кнежевић

3. Туризам као фактор развоја Велике и Новшића - Марко Кнежевић

4. Државне шуме и шумско земљиште Велике - Вујадин Ђуричанин

5. Агроеколошки услови за развој пољопривреде у селу Велика - Мирослав Јокић

6. Разлози за формирања Клуба Велика - Љубиша Пауновић

7. ОБРАЋАЊЕ ГОСТИЈУ

 

- РАДНИ ДИО СКУПШТИНЕ -

 

1. ИЗБОР РАДНОГ ПРЕДСЕДНИШТВА

2. ИЗБОР ВРИФИКАЦИОНЕ КОМИСИЈЕ

3. УСВАЈАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

4. УСВАЈАЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ

5. УСВАЈАЊЕ СТАТУТА НВО КЛУБ ВЕЛИКА - (Основних принципа рада Клуба)

6. ИЗБОР ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

7. ПРЕДСТАВЉАЊЕ КАНДИДАТА ЗА УПРАВИО ОДБОР КЛУБА

8. ГЛАСАЊЕ