СКУПШТИНЕ  

 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА НВО "КЛУБ ВЕЛИКА"   

 

29. јул 2012. године

  ГОЈКО КНЕЖЕВИЋ


ДРАГИ МОЈИ ВЕЛИЧАНАИ,

ПОШТОВАНИ УЧЕСНИЦИ ОСНИВАЧКЕ СКУПШТИНЕ,

УВАЖЕНИ ГОСТИ,

 

  Част ми је што сам данас са вама, а посебно што сам овлашћен да у име Иницијативног одбора отворим седницу оснивачке скупштине Клуба Велика, који ће - чврсто верујем - уз организовану и појачану активност свих нас, уз разумевање и подршку општине и Републике покренути привредну, културну и образовну активност у Велици и околним селима.

  Исто тако, може се очекивати материјална и друга подршка из иностранства, посебно из пријатељских земаља са којима је Велика у прошлости била значајно повезана или како је мој унук који привремено борави у иностранству представља као Кнежевину Велику, а себе као потомка кнежевског.

  Идеја о формирању Клуба Велика и његова програмска оријентација већ је заинтересовала величане у Велици и нас који привремено или стално живимо ван Велике.

  То је разумљиво ако се зна да је економска и социјална ситуација у нашем селу више него забрињавајућа, јер:

- преовладавају старачка домаћинства

- велики број средовечних мушкараца није у могућности да заснује породицу

- школа мање - више празна, без деце

- мали обим производње који карактереишу ниски приноси

- нема организоване и договорене производње, посебно производње за тржиште, а задруге - задруге су наша прошлост

- неискоришћене су природне погодности за производњу здраве хране, а исто се може рећи и за природне лепоте Чакора и чакорске падине, Јанковића ливаде, Јечмишта и других планинскох венаца који нас окружују са свих страна и

- коначно шуме, шуме на све стране, које улепшавају ове наше предивне пределе, али исто тако угрожавају плодно земљиште, па је питање како их зауставити и на најбољи начин користити

  Сви напред наведени проблеми и тешкоће који су карактеристични за живот у овим крајевима узети су у обзир приликом утврђивања програмског определења нашег Клуба, свесни да се такво стање не може брзо изменити, али да нешто тако треба чинити, одмах, без оклевања и успех неће изостати, људи ће то радо прихватити и брзо се на том плану активирати. Због тога сам сигуран да ће оснивање Клуба допринети да се у Велици и околним селима искористе природни потенцијали и унапреди пољопривредна производња, пре свега производња здраве хране, производња за тржиште.

  То ће омогућити свима нама, заправо свакоме ко ради да заради, да унапреди свој живот, живот своје породице, да опреми и осавремени домаћинство.

  То нам, истовремено, омогућава да опстанемо ту, у свом завичају, на својој часној и незагађеној земљи и да живот, са економског аспекта подигнемо на виши ниво.

  О делатностима Клуба , начину пословања и другим значајним питањима опширније ће нас информисати чланови Иницијативног одбора, иначе нама познати стручњаци и експерти за поједине области, за програмска опредељења нашег Клуба, која су од посебног интереса за све нас, за све остале у околним селима, за друштво у целини.

  Поздрављам све учеснике оснивачке скупштине Клуба Велика и истовремено изражавам задовољство Иницијативног одбора што сте се у великом броју одазвали нашем позиву да учествујете у доношењу Статута клуба и других општих аката, као предуслов за почетак рада ове, по нашем мишљењу, значајне организације.

  И на крају још мало добре воље.

  Ми, као најстарија генерација наше Велике користимо овај скуп да вама млађим нараштајима препустимо Велику да је даље водите и да је и наредним годинама економски и бројчано ојачате.

  Знам, ви то можете, зато срећно напред.