СТОЧАРСТВО


 

 
СВИЊАРСТВО
 

  Одломак из књиге "ВЕЛИКА"

Проф. др Мирко БРКОВИЋ - мр Предраг БРКОВИЋ

 

Свињарсто. Узгоју свиња на овим просторима се мало поклања пажња тако да је заступљен врло мали број.Свиње се на овим просторима, у прошлости, због недостатка протеинске хране, уопште нису гајиле. Разлог лежи у недостатку житнох култура за исхрану свиња. На овим просторима никад није било довољно хране да би се могле хранити свиње. Поред тога, становноштво је навикло на исхрану овчјим и говеђим месом. Нека имућнија домаћинства у последње време држе по пар свиња за сопствену исхрану у току зиме. Садашње бројно стање креће се око 0,5 грла по домаћинству.