СТОЧАРСТВО


 

 
КОЗЕ
 

  Одломак из књиге "ВЕЛИКА"

Проф. др Мирко БРКОВИЋ - мр Предраг БРКОВИЋ

 

Козе су на овим просторима слабо заступљене . Сиромашна и старачка домаћинства држе по два до три грла.