СТОЧАРСТВО


 

 
ГОВЕДАРСТВО
 

  Одломак из књиге "ВЕЛИКА"

Проф. др Мирко БРКОВИЋ - мр Предраг БРКОВИЋ

 

Говедаерсво. Према заступљености, говеда заузимају друго место по броју грла. На простору Велике гаји се домаће говече „буша“, које је врло скромно у погледу исхране и смештаја. Овај сој говеда се добро адаптирао на ово климатско поднебље. Ово говече је врло малог раста и тежине, једва достиже 250 кг, бикови могу достићи и до 300 кг. Боје су сиве, сиво црне до отворено црвене боје. Млечност је врло ниска у току једне лактације може се добити 700-1200 литара млека. Млеко има висок садржај млечне масти, од 3,5% до 4,5%. Последњих неколико година има покушаја увођења племенитијих раса као што су метохијско црвено и монтафонско, која су се већ добро адаптирали и по броју заузимају видно место

На овим просторима говеда су у односу на овце, гајила у знатнно мањем броју. Исхрана крупне стоке на подручју Велике била је отежана због недостатка хране, посебно у зимским месецима. Највећи број крупне стоке забележен је 1866. Године око 1.000 грла. У почетку прошлог века (1914) регистровано је око 958 грла говеда. Од тог времена бројно стање говеда је у сталном опадању. Пописом из 1980. Године регистровано је 550 говеда, а последњим пописом из 2003. године пописано је 254 грла.