ИЗ АРХИВА 

 

 

ПРОТОКОЛ 1880. ГОДИНЕ

 

18 априла 1880. г. потписан је протол о разграничењу између Црне Горе и Турске, којим се потврђује да Велика остаје у саставу Црне Горе. Протокол је потписан у присуству свих великих сила тог времена. 

ДИПЛОМАТСКИ АРХИВ НАНТ - ФРАНЦУСКА

 

БИБЛИОТЕКА КОЛУМБИЈА УНИВЕРЗИТЕТА - САД

   

Br.564] VELIKA BRITANIJA I TURSKA 18. april 1880.
[Granice Crne Gore “Corti Compromise”]

Br.564 PROTOKOL KONFERENCIJE između predstavnika potpisnica Berlinskog sporazuma (br.530), u skladu sa Cesijom određenih sultanskih teritorija u korist Knjaza Crne Gore lokacije Oblast Gusinja i Plava. Carigrad 18. april 1880.

(Prevod)
Prisutni:

                                                     Predstavnici Velike Britanije
                                                                       Austrougarske
                                                                       Francuske
                                                                       Nemacke
                                                                       Italije
                                                                       Rusije i
                                                                       Turske

Koji su sazvani na Konferenciju kako bi razmotrili sredstva za rešavanje problema koje je Granična komisija, zadužena za povlačenje graničnih linija, u skladu sa članom XXVII berlinskog sporazuma (br.530) sa kojima su se susreli tokom svog rada, i uzevši u znanje sadržaj aneksa Memoranduma koji sadrži ugovor potpisan između Crne Gore i Turske 31. marta/12. aprila (br.563), a poštujući izmene koje treba sačiniti u zaključku u redu koji opisuje Sporazum, pošto smo se uverili da ni jedna od strana Sila potpisnica pomenutog Sporazuma nemaju primedbe na taj argument gore imenovani i opunomoćeni Predstavnici odlučili su da će pomenuta granica biti: -

Granična linija počinje na moru u skladu sa linijom koju je predlozio Engleski komesar, od tacke V. Kruci, i pratiće tačno ovaj crtež sve do jezera. (Posto je ovaj deo granice konačno definisan Granicna komisija neće morati njime nadalje da se bavi, osim da pokreće radove za postavljnje pogranične signalizacije.) S toga prelaziće jezero pravom linijom, a prolaziće zaliv po sredini Kastrata i Hota, preko reke Zem i planinskih vrhova planine Kuse i Hoti iznad kote označene u Austrijskoj službenoj mapi sa imenom Serci preko planinskih vrhova. Od te tacke granična linija kroz rečno korito Zeme sve do podnožija Golije i sela Selcit koji ostaju Turskoj. Od reke Zem kod Selcita graničana linija ide naviše kod Sukotvila i prati greben planine Jeznice. Tako prelazi dolinu Vermoše i prolazi do vrha planine Stociza. Sve do dove tačke mape ruskih i italijanskih komisija će biti osnova, sa izuzetkom kod tačke Serci. Od te tačke koja je i najudaljenija tačka na karti komisije, trasiranje će pratiti liniju inicijaliziranu u austrijskoj karti i koja će služiti kao osnova za razdvajanja na lokalitetu. Sledi da će se granica prostirati vencem palnina Lipovica, Zeletin sve do vrha planine Visitor i tako ostavljati selo Velika u Crnoj Gori i završavaće se kod Mokre planine koja ostaje u Turskoj.

Ovde predstavljen Protokol ima pravosnažnost i vrednost kao da je sačinjen u formi konvencije; ali se podrazumeva da kada je Granična komisija završila sa radovima ugovorene strane će potpisati Konvenciju koja overava graničnu liniju uspostavljenu od strane Komisije.

Gore navedeni predstavnici overavaju ovaj Protokol i potvđuju svojim pečatom i potpisom na dokumentu.

Sačinjeno u Carigradu, 18. aprila 1880.

                                                             A.H. LAYARD.

                                                             V. DUBSKY.

                                                             P. MONTHOLON.

                                                             V. HATZFELDT.

                                                             L. CORTI.

                                                            ONOU.

                                                            SAWAS