БУЗИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  БУЗИЋ рођ. ЖИВКОВИЋ ВИДОСАВА - ВИДА (80)

супруга Вукоте Бузића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуксан В. Бузић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Виду стару 80 год.

 

 

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. БУЗИЋ (Благоје) ИЛИНКА (68) -  супруга Арсенија Живаљевић