ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

БУЗИЋ

 

001

 

                

 

ВУДОСАВА - ВИДА (80)

       

рођена Живковић, супруга Вукоте Бузића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуксан В. Бузић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Виду стару 80 год.

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

   
 

Вуксан (Вукота)