ОТАШЕВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ОТАШЕВИЋ (Максим) БАТРИЋ (2)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Максим) Батрић (1924-1941)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Батрић

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Батрић

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Оташевић Максима Батрић, стар пет године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Батрић, рођен 1941 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

 

 

02.  ОТАШЕВИЋ (Милован) БОЈАНА (25)

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Бојана у 25. години.

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Оташевић Милована Драгица, стара 20 година

 

 

03.  ОТАШЕВИЋ (Јоксим) ВУКО (70)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Вукота В. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке дивизије СС "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Вука старог 65 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Јоксим) Вуко (1878-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Вуко

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Вуко

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Вуко, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Плав

 

 

04.  ОТАШЕВИЋ (Максим) ДРАГИЦА (4)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Маким) Драгица (1939-1941)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Драгица

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Драгица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић М. Драгица, рођена ___ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

 

 

05.  ОТАШЕВИЋ (Милован) ЗОРКА (26)

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Зорка у 26. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Милован) Зорка (1929-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Зорка

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Зорка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Оташевић Милована Зорка, стара 16 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић М. Загорка, рођена 1922 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

 

 

06.  ОТАШЕВИЋ (Радич) КОСТО (68)

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Радич) Крсто (1880-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Косто

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Коста

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Косто, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Плав

 

 

07.  ОТАШЕВИЋ (Трифун) ЛАКО

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Трифун) Леко (1929-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Лако

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Александар - Леко

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Леко, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

 

 

08.  ОТАШЕВИЋ (Милован) ЛЕПАВА (28)

 

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Лепава у 28. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Милован) Лепосава (1927-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Лепава

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Оташевић Милована Лепава, стара 16 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић М. Љепосава, рођена 1920 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

 

 

09.  ОТАШЕВИЋ (Марјан) МАРИЦА (60)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Драгица Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, свекрву Марицу стару 50 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Марјан) Марица (1884-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Марица

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Марица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Марица, рођена 1887 Краље, убијена 1944 Г. Ржаница

 

 

10.  ОТАШЕВИЋ (Лакић) МИЛОВАН (74)

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Лакића Милован у 74. години.

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Милован

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Оташевић Омера Милован, стар 70 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Милован, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

 

 

11.  ОТАШЕВИЋ (Симо) МИЛОВАН (88)

 

Музеј Жртава Геноцида (Качаник):           Оташевић (Симо) Милован (1856- 1944)

 

 

12.  ОТАШЕВИЋ (Вук) МИРОСАВА - МИРА (72)

супруга Милована (Лакић) Оташевића

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Мира у 72. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Вук) Миросава (1894-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Мира

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Мира

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Оташевић Милована Мира, стара 56 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Мира

 

 

13.  ОТАШЕВИЋ (Радоје) МИРКО (74)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Јосо М. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Мирка старог 70 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Радоје) Мирко, (1870-1944)

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Мирко

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Мирко, рођен 1878 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

 

 

14.  ОТАШЕВИЋ (Максим) РАДОСАВА (7)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Максим М. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Станојку стару 35 год. ћерку Радосаву стару 7. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Маким) Радосава (1927-1944)

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Оташевић Максимова Радосава - ћерка (дијете)

 

 

15.  ОТАШЕВИЋ (Ђорђије - Ђоле) СТАНОЈКА (40)

рођена Раденовић, супруга Максима Оташевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Максим М. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Станојку стару 35 год. ћерку Радосаву стару 7. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Ђоле) Станојка (1905.-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Станојка

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Станојка

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Оташевић Максимова Станојка - супруга (рођ. Раденовић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Оташевић Ђорђија Станојка, стара 44 године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Станојка, рођена ___ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

     
   

     

01.

 

ОТАШЕВИЋ (Радич) БОЖАНА (24)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Оташевић (Радич) Божана (1930)

     

02.

 

ОТАШЕВИЋ БОЈО

   

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Бојо

     

03.

 

ОТАШЕВИЋ (Павић) ВИДОСАВА - ВИДА

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Павић) Вида (1885-1941)

   

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Видосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Видосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Видосава, рођена 1937 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

     

04.

 

ОТАШЕВИЋ ВОЈИСЛАВ

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Панто) Воја (1882-1941)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Војо

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Војислав, рођен 1928 Г. Ржаница, убијен ___

     

05.

 

ОТАШЕВИЋ МИЛЕВА

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Милева

     

06.

 

ОТАШЕВИЋ (Максим) МИКОСАВА (7)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Оташевић (Максим) Микосава (1937)

     

07.

 

ОТАШЕВИЋ МИЛОСАВА

   

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Милосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Милосав_, рођена ___ Г. Ржаница,  убијена ___

     

08.

 

ОТАШЕВИЋ ТРИФУН

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Оташевић (Гавро) Трифун (1900-1944)

   

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Оташевић Трифун

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Оташевић Трифун

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Трифун, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.