ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ОТАШЕВИЋ

 

01

 

Максим

 

БАТРИЋ (2)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Маким) Батрић, рођ. 1924. умро 1941. Плав (2921006049)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Батрић

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Батрић

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Батрић, рођен 1941 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

         

02

 

Милован

 

БОЈАНА (25)

         
       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Бојана у 25. години.

         

03

 

Јоксим

 

ВУКО (70)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Вукота В. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке дивизије СС "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Вука старог 65 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Јоксим) Вуко, рођ. 1878. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006073)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Вуко

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Вуко

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Вуко, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Плав

         

04

 

Максим

 

ДРАГИЦА (4)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Маким) Драгица, рођ. 1939. умрла 1941. Плав (2921006048)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Драгица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Драгица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић М. Драгица, рођена ___ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

         

05

 

Милован

 

ЗОРКА (26)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Милован) Зорка, рођ, 1929. убијена 1944. Ржаница (0455092022)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Зорка у 26. години.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Зорка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Зорка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић М. Загорка, рођена 1922 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

         

06

 

Радич

 

КОСТО (68)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Радич) Крсто, рођ. 1880. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006060)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Косто

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Коста

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Косто, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Плав

         

07

 

Трифун

 

ЛАКО

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Трифун) Леко, рођ, 1929. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006076)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Лако

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Александар - Леко

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Леко, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

         

08

 

Милован

 

ЛЕПАВА (28)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Милован) Лепосава, рођ, 1927. убијена 1944. Ржаница (0455092021)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Лепава у 28. години.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Лепава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Лепосава

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић М. Љепосава, рођена 1920 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

         

09

 

Марјан

 

МАРИЦА (60)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Драгица Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, свекрву Марицу стару 50 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Марјан) Марица, рођ. 1884. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006058)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Марица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Марица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Марица, рођена 1887 Краље, убијена 1944 Г. Ржаница

         

10

 

Лакић

 

МИЛОВАН (74)

         
       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Лакића Милован у 74. години.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Милован

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Милован, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

         

11

 

Симо

 

МИЛОВАН (88)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Симо) Милован, рођ. 1856. (Качаник), убијен 1944. Г. Рженица (0455092018)

         

12

 

Вук

 

МИРОСАВА - МИРА (72)

       

супруга Милована (Лакић) Оташевића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Вук) Миросава, рођ, 1894. убијена 1944. Ржаница (0455092019)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Оташевић Милована Мира у 72. години.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Мира

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Мира

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Мира

         

13

 

Радоје

 

МИРКО (74)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Јосо М. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије"Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми оца Мирка старог 70 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Радоје) Мирко, рођ. 1870. убијен 1944. Г. Ржаница (2921006074)

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Мирко

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Мирко, рођен 1878 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница

         

14

 

Максим

 

РАДОСАВА (7)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Максим М. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Станојку стару 35 год. ћерку Радосаву стару 7. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Маким) Радосава, рођ. 1927. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006047)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Оташевић Максимова Радосава - ћерка (дијете)

         

15

 

Ђоле

 

СТАНОЈКА (40)

       

рођена Раденовић, супруга Максима Оташевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочин - Максим М. Оташевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Станојку стару 35 год. ћерку Радосаву стару 7. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Оташевић (Ђоле) Станојка, рођ. 1905. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006046)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Оташевић Максимова Станојка - супруга (рођ. Раденовић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Оташевић Станојка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Оташевић Станојка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Оташевић Станојка, рођена ___ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Вукота (Вук)

Драгица (Андро)

Јосо (Мирко)

Максим (Милосав)

Стамена (Радуле)

     

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Otašević (Maksim) Batrić, rođen 1924. Crnogorac, umro 1941. u zatvoru, Plav (2921006049)

2. Otašević (Joksim) Vuko, rođen 1879. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006073)

3. Otašević (Maksim) Dragica, rođena 1939. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, Plav (2921006048)

4. Otašević (Milovan) Zorka, rođena 1929. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Rženica (0455092022) (Д.Ржаница)

5. Otašević (Radič) Kosto, rođen 1880. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006060)

6. Otašević (Trifun) Leko, rođen 1929. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006076)

7. Otašević (Milovan) Ljeposava, rođena 1927. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Rženica (0455092021) (Д.Ржаница)

8. Otašević (Marjan) Marica, rođena 1884. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006058)

9. Otašević (Simo) Milovan, rođen 1856. (Kačanik - Srbija KiM) Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Rženica (0455092018)

10. Otašević (Radoje) Mirko, rođen 1870. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006074)

11. Otašević (Vuk) Mirosava, rođena 1894. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Rženica (0455092019) (Д.Ржаница)

12. Otašević (Maksim) Radosava, rođena 1927. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006047)

13. Otašević (Đole) Stanojka, rođena 1905. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006046)

14. Otašević (Gavro) Trifun, rođen 1900. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006075)

Otašević (Radomir) Božidar, rođen 1939. Crnogorac, umro 1941. u zatvoru, Plav (2921006045)

Otašević (Panto) Boja, rođen 1882. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006077)

Otašević (Pavić) Vida, rođena 1885. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, G. ržanica (2921006078)

Otašević (Milan) Zlaka, rođena 1910. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, Plav (2921006056)

Otašević (Radomir) Milica, rođena 1936. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, Plav (2921006044)

Otašević (Milovan) Petar, rođen 1924. Crnogorac, umro od Nemaca 1944. u logoru, Nemačka (0455092020) (Д.Ржаница)

Otašević (Milenko) Rada, rođena 1940. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, G. ržanica (2921006057)

Otašević (Radule) Radoica, rođen 1939. Crnogorac, umro 1941. u zatvoru, Plav (2921006071)

Otašević (Radule) Stanija, rođena 1940. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, G. ržanica (2921006072)

Otašević (Zorija) Tomislav, rođen 1924. Crnogorac, umro 1941. u zatvoru, Nepoznato (2921006050)

Otašević (Radota) Božo, rođen 1927. Crnogorac, poginuo 1944. u NOBu, Vrutci (2921007010)

Otašević (Arsenije) Vojislav, rođen 1929. Crnogorac, poginuo 1944. u NOBu, Trnovo sarajevo (2896004041)

Otašević (Ilija) Miodrag, rođen 1926. Crnogorac, poginuo 1943. u NOBu, Dolja (2921007021)

Otašević (Kosto) Golub, rođen 1928. Crnogorac, poginuo 1944. u NOBu, Kod sarajeva (2921006059)

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                                  

01.

Батрић

02.

Бојо

03.

Видосава

04.

Вуко

05.

Драгица

06.

Зорка

07.

Косто

08.

Лако

09.

Лепава

10.

Марица

11.

Милован

12.

Милосава

13.

Мира

14.

Мирко

15.

Станојка

16.

Трифун

 

 

 

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                               

01.

Александар-Леко

02.

Батрић

03.

Вуко

04.

Драгица

05.

Зорка

06.

Коста

07.

Лепосава

08.

Марица

09.

Милева

10.

Милосава

11.

Мира

12.

Мирко

13.

Станојка

14.

Трифун

 

 

1. Видосава - (Павић) Вида (1855-1941) 2. Војо - (Панто) Воја (1882-1941)

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Батрић 2. Видосава 3. Војислав 4. Вуко 5. М. Драгица 6. М Загорка 7. Костo 8. Леко 9. М. Љепосава М. Љепосаваосава 8. Марица 9. Милован 10. Милосав 11. Мира 12. Р. Мирко 13. Станојка 14. Трифун

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

01. (Максим) Батрић 02. (Милован) Бојана 03. (Радич) Божана 04. (Јоким) Вуко 05. (Максим) Драгица 06. (Милован) Зорка 07. (Радич) Косто 08. (Милован) Лепава 09. (Максим) Микосава 10. (Лакић) Милован 11. (Милован) Мира 12. (Максим) Радослава 13. (Максим) Станојка