СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

НОВОВИЋ

 

 

001

 

Максим

 

АНЂЕЛИЈА - АНЂА (2)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Максим) Анђелија, рођенa 1939. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921007007)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Анђа

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Анђа, рођена ___ Горања Ржаница, убијена 1944 Горња Ржаница.

         

002

 

Сава

 

ВАСИЛИЈА (18)

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Зорка С. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми мајку Љубицу стару 50 год. и Василију стару 20 год.

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Нововић С. Василија рођ. 1926 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Василије

         

003

 


 

ВУКАНА (62)

       

супруга Радована (Петар) Нововића

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Гало) Вукана, рођенa 1890. убијена 1944. у директном терору, непознато (2921007015)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Радован П. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Вукану стару 62 год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Вукана

         

004

 

Мартин

 

ВУЧЕЉА (9)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Мартин) Вучеља, рођен 1938 убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921007014)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Мартин Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и Принц Еуген" убили су ми жену Дивну стару 45 год. и сина Вучету старог 7 год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Вучеља

         

005

 


 

ДИВНА (39)

       

супруга Мартина (Филип) Нововића

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Мартин Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и Принц Еуген" убили су ми жену Дивну стару 45 год. и сина Вучету старог 7 год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Дивна

         

006

 


 

ЈЕЛЕНА (30)

       

супруга Арсе Нововића

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Арсо Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Јелену стару 35 год.

         

007

 

Марко

 

ЈЕЛЕНА (31)

         

008

 


 

ЉУБИЦА (46)

       

рођена Раденовић, супруга Сава Нововића

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Зорка С. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми мајку Љубицу стару 50 год. и Василију стару 20 год.

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Нововић С. Љубица рођ. 1898 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Љубица

         

009

 

Максим

 

МИЛИЈАНА (14)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Максим) Милијана, рођенa 1929 убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921007005)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Милијана

         

001

 

Јевто

 

МИЛКА (20)

       

супруга Гавра Нововића

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Јевто) Милка, рођенa 1920. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006024)

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Нововић Г. Милка рођ. 1924 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Милка

         

011

 

Никша

 

МИЛКА (65)

         
       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Милунка

         

012

 

Максим

 

МОМЧИЛО - РУСО (12)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Максим) Момчило, рођен 1932 убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921007003)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Момчило

         

013

 

Максим

 

РАДУНКА (8)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Максим) Радунка, рођенa 1937. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921007006)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Радунка

         

014

 

Радомир

 

РАКА (29)

         
       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Р. Рака

         

015

 


 

РАКА (41)

       

супруга Цветка Нововића

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Цветко М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у сели Г. Ржаници жену Радосаву стару 49 год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Ц. Рака

         

016

 

Максим

 

РАДОСАВА - РАКА (40)

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић М. Рака

         

017

 

Станоје

 

РАДОСАВА - РАКА (8)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Станоје) Радосава, рођенa 1936. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006054)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Станоје М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у сели Г. Ржаници жену Ружицу стару 30 год. и ћерку Радосаву стару 8 год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Рака

         

018

 

Марко

 

РУЖИЦА (35)

         

019

 

Ђоле

 

РУЖИЦА

       

супруга Станоја Нововића

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Ђоле) Ружица, рођенa 1910. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006053)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Станоје М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у сели Г. Ржаници жену Ружицу стару 30 год. и ћерку Радосаву стару 8 год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Ружица

         

020

 

Гавро

 

СЕНКА (3)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Гавро) Сенка, рођенa 1942. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006023)

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Нововић Г. Сенка рођ. 1841 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Сенка

         

021

 

Максим

 

СПАСОЈЕ (6)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Нововић (Максим) Спасоје, рођен 1935 убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921007004)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Спасоје

         

022

 

Стефан

 

СТАМЕНА (28)

       

рођена Станковић, супруга Алексе Нововића - у другом стању

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми јетрву Стамену стару 28 год.

       

Свједочење - Миланка (Мирко) Пауновић, рођена Лекић:

Моја мајка Десанка - Деса удата за Мирка Лекића и моја тетка (сестра моје мајке) Перса удата за Радослава - Лаја Гојковића, обадвије ћерке Стефана Станковића из Грачанице, причале су ми да им је у покољу у Горњој Ржаници, страдала рођена сестра Стамена удата за Алексу Нововића.

Причале су ми: Тетка Стамена отишла да сакрије у кукуруз двије ћерке Радмилу и Милијану. У тим тенуцима је добила порођане болове и она се сама вратила у кућу да се породи. И док је налагал шпорет, наишла је војска кољача и ту су је убили. Касније по завршетку рата, када су прекопаване кости ради сахране у гробље, у пределу њеног стомака нађене су двије мале лобањице, нерођених близанаца. Моје сестре Милија и Радмила су преживјеле рат, удале се и оставиле велики пород. Милијана се удала за Радојка Радивојевић и са њим је имала 6 дјеце а Радмила се удала за Мићу Оташевића и са њим имала 3 дјеце.  

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Нововић Стамена

         

023

 

Максим

 

СТАНИЈА (5)