НОВОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  НОВОВИЋ (Максим) АНЂЕЛИЈА - АНЂА (2)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Максим) Анђелија (1939-1944)  

Нововић Анђа

Нововић Анђа

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Анђелија - Анђа, 2 год. - ћерка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Анђа, стара 12 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Анђа, рођена ___ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

02.  НОВОВИЋ (Саво) ВАСИЛИЈА - ВАКА (18)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка С. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми мајку Љубицу стару 50 год. и Василију стару 20 год.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Сава Василија у 18. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Саво) Василија (1926-1944)      

Нововић С. Василија рођ. 1926 г.

Нововић Василије

Нововић Василије

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Василија - Вака Савова

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Сава Василија, стара 19 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Василије, рођена 1926. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

03.  НОВОВИЋ (Гало) ВУКАНА (62)

Рођена Оташевић, супруга Радована (Петар) Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радован П. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Вукану стару 62 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Гало) Вукана (1890-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Вукана

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Вукман_

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Радованова Вукана - супруга (рођ.Оташевић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Радована Вукана, стара 48 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Вукан_, рођена 1901 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

04.  НОВОВИЋ (Мартин) ВУЧЕЉА (9)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мартин Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и Принц Еуген" убили су ми жену Дивну стару 45 год. и сина Вучету старог 7 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Мартин) Вучеља (1938-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Вучеља

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Вучеља

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Мартинов Вучеља - син (дијете)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Мартина Вучеља, стар пет година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Вучеља, рођен 1939 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

 

05.  НОВОВИЋ (Милосав) ДИВНА (39)

рођена Оташевић, супруга Мартина (Филип) Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мартин Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и Принц Еуген" убили су ми жену Дивну стару 45 год. и сина Вучету старог 7 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Милосав) Дивна (1901-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Дивна

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Мартинова Дивна - супруга (рођ.Оташевић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Милосава Дивна, стара 51 годину

Нововић Мартина Дивна, стара 40 годину

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Дивна, рођена 1886 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

06.  НОВОВИЋ ЈЕЛЕНА (30)

рођена Анђић, супруга Арсенија Арса Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Арсо Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Јелену стару 35 год.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Арсенија Јелена у 30. години, мајка троје дјеце.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Нн) Јелена (1913-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Јасна

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Арсенија Јелена - супруга (рођ. Анђић)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић А. Јелена, рођена 1911. Дапсиће, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

07.  НОВОВИЋ (Вуко) ЉУБИЦА (46)

рођена Раденовић, супруга Сава Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка С. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми мајку Љубицу стару 50 год. и Василију стару 20 год.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Сава Љубица у 46. години, мајка петоро дјеце.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Вуко) Љубица (1898-1944)

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):                Нововић С. Љубица рођ. 1898 г.

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Љубица

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Љубица

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Љубица Савова

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Вука Љубица, стара 51 годину

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Љубица, рођена 1898.

 

 

08.  НОВОВИЋ (Максим) МИЛИЈАНА (14)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Максим) Милијана (1929-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Милијана

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Милијана

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Милијана, 14 год. - ћерка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Милијана, стара 11 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Р. Милијана, рођена 1930. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

09.  НОВОВИЋ (Јевто) МИЛКА (20)

рођена Пауновић, супруга Гавра Нововића

 

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Гавра Милка у 20. години.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Истога дана, на Мурини је убијена друга Димитријева сестра Милка, моја тетка, удата у Нововиће са двоје дјеце.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Јевто) Милка (1920-1944)

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):                Нововић Г. Милка рођ. 1924 г.

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Милка

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Милка

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Милка Гаврова

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Гавра Милка, стара 25 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милка, рођена 1924. Велика, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

10.  НОВОВИЋ (Рацо) МИЛУНКА - МИКА (74)

супруга Никше Нововића

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Никше Мика у 65. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Рацо) Мика (1870-1943)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Милунка

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Милунка

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милунка

 

 

11.  НОВОВИЋ (Максим) МОМЧИЛО - РУСО (12)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Максим) Момчило (1932-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Момчило

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Момчило

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимов Момчило-Русо, 12 год. - син

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Момчило, стар 12 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Момчило, рођен 1934. Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

 

12.  НОВОВИЋ (Богдан) РАДОСАВА - РАКА (29)

Рођена Крџић, супруга Радомира Нововића

 

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Богдан) Рако (1906-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Р. Рака

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Р. Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Радомирова Рака - супруга (рођ. Крxић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Богдана Рака, стара 47 година

Нововић Радомира Рака, стара 25 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Б. Радосава, рођена 1904. Машница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

13.  НОВОВИЋ (Јевто) РАДОСАВА - РАКА (41)

Рођена Томовић, супруга Цветка Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Цветко М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у сели Г. Ржаници жену Радосаву стару 49 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Јевта) Радосава (1903-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Ц. Рака

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Ц. Рака

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Ц. Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Цветкова Рака - супруга (рођ.Томовић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Цветка Рака, стара 44 године

 

 

14.  НОВОВИЋ (Јован) РАДОСАВА - РАКА (40)

Рођена Зоговић, супруга Максима Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Јован) Радосава (1905-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић М. Рака

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић М. Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Радосава - Рака - супруга (рођ. Зоговић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Јована Рака, стара 48 година

Нововић М. Рака, стара 44 године

 

 

15.  НОВОВИЋ (Станоје) РАДОСАВА - РАКА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у сели Г. Ржаници жену Ружицу стару 30 год. и ћерку Радосаву стару 8 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Станоје) Радосава (1936-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Рака

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Рака

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Станојева Радосава - Рака - ћерка (дијете)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Станоја Рака, стара пет година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Рака, рођена 1943. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

16.  НОВОВИЋ (Максим) РАДУНКА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Максим) Радунка (1937-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Радунка

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Радунка

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Радунка, 8 год. - син

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Радунка, стара четири година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Радунка, рођена 1938. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

17.  НОВОВИЋ (Ђорђије - Ђоле) РУЖИЦА (30)

Рођена Спалевић, супруга Станоја Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у сели Г. Ржаници жену Ружицу стару 30 год. и ћерку Радосаву стару 8 год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Ђоле) Ружица (1910-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Ружица

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Ружица

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Станојева Ружица - супруга (рођ. Спалевић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Ђорђија Ружица, стара 44 године

Нововић Станоја Ружица, стара 50 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Ружица, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

18.  НОВОВИЋ (Гавро) СЕНКА (3)

 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 195) - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Гавра Сенка у 3. години.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Истога дана, на Мурини је убијена друга Димитријева сестра Милка, моја тетка, удата у Нововиће са двоје дјеце.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Нововић (Гавро) Сенка (1942-1944)         

Нововић Г. Сенка рођ. 1841 г.

Нововић Сенка

Нововић Сенка

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Сенка Гаврова

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Гавра Сенка, стара три године

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Сенка, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

19.  НОВОВИЋ (Максим) СПАСОЈЕ (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Максим) Спасоје (1935-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Спасоје

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Спасоје

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимов Спасоје, 6 год. - син

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Спасоје, стар шест година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Спасоје, рођен 1936 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

 

20.  НОВОВИЋ (Стефан) СТАМЕНА (28) - у другом стању

рођена Станковић, супруга Алексе Нововића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми јетрву Стамену стару 28 год.

Свједочење - Миланка (Мирко) Пауновић, рођена Лекић:

Моја мајка Десанка - Деса удата за Мирка Лекића и моја тетка (сестра моје мајке) Перса удата за Радослава - Лаја Гојковића, обадвије ћерке Стефана Станковића из Грачанице, причале су ми да им је у покољу у Горњој Ржаници, страдала рођена сестра Стамена удата за Алексу Нововића.

Причале су ми: Тетка Стамена отишла да сакрије у кукуруз двије ћерке Радмилу и Милијану. У тим тенуцима је добила порођане болове и она се сама вратила у кућу да се породи. И док је налагал шпорет, наишла је војска кољача и ту су је убили. Касније по завршетку рата, када су прекопаване кости ради сахране у гробље, у пределу њеног стомака нађене су двије мале лобањице, нерођених близанаца. Моје сестре Милија и Радмила су преживјеле рат, удале се и оставиле велики пород. Милијана се удала за Радојка Радивојевић и са њим је имала 6 дјеце а Радмила се удала за Мићу Оташевића и са њим имала 3 дјеце.  

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Стефан) Стамена (1919-1944)

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):     Нововић Стамена

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Стамена

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Алексина Стамена - супруга (рођ. Станковић)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Стевана Стамена, стара 44 године

Нововић А. Стамена, стара 38 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Стамена, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

     

01.

 

НОВОВИЋ ДУШАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Душан, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

02.

 

НОВОВИЋ ИЛИЈА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Душан, рођен 1902 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

03.

 

НОВОВИЋ (Максима) ЈАСНА (5)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Јасна

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Максима Јасна, стара пет година

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Јасна, рођена ____ убијена ____

     

04.

 

НОВОВИЋ (Марко) ЈЕЛЕНА (31)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Марко) Јелена (1913)

     

05.

 

НОВОВИЋ (Милоња) МИЛИСАВ

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Милоња) Милисав (1884-1941)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Милисав

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милосав, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

06.

 

НОВОВИЋ МИЛОРАД

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милорад, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

07.

 

НОВОВИЋ МИЛИЋ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милћ, рођен ____ убијен ____

     

08.

 

НОВОВИЋ (Арсо) МИЛУНКА (3)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Нововић Арса Милунка, стара три године

     

09.

 

НОВОВИЋ МИРОСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Мирослав, рођен ___ Дапсиће, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

10.

 

НОВОВИЋ Ј. РАКА (12)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Ј. Рака, рођена 1932 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

     

11.

 

НОВОВИЋ САВА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Сава, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

12.

 

НОВОВИЋ (Петар) САВО (53)

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Петар) Саво (1890-1943)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Саво

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић П. Саво, рођен 1892 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

     

13.

 

НОВОВИЋ (Максим) СТАНИЈА (5)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Нововић (Максим) Станија (1939)

     

14.

 

НОВОВИЋ ФИЛИП

   

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):       Нововић (Нн) Филип (1870-1941)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):         Нововић Филип

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић З. Филип, рођен 1930 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.