ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

НОВОВИЋ

 

01

 

Максим

 

АНЂЕЛИЈА - АНЂА (2)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Максим) Анђелија, рођ. 1939. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007007)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Анђелија - Анђа, 2 год. - ћерка

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Анђа

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Анђа

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Анђа, рођена ___ Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

02

 

Саво

 

ВАСИЛИЈА - ВАКА (18)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка С. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми мајку Љубицу стару 50 год. и Василију стару 20 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Саво) Василија, рођ. 1926. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006033)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Сава Василија у 18. години.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Василија - Вака Савова

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Нововић С. Василија рођ. 1926 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Василије

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Василије

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Василије, рођена 1926. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

03

 

Гало

 

ВУКАНА (62)

       

Рођена Оташевић, супруга Радована (Петар) Нововића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радован П. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници, жену Вукану стару 62 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Гало) Вукана, рођ. 1890. убијена 1944. непознато (2921007015)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Радованова Вукана - супруга (рођ.Оташевић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Вукана

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Вукман_

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Вукан_, рођена 1901 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

04

 

Мартин

 

ВУЧЕЉА (9)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мартин Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и Принц Еуген" убили су ми жену Дивну стару 45 год. и сина Вучету старог 7 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Мартин) Вучеља, рођ. 1938 убијен 1944. Г. Ржаница (2921007014)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Мартинов Вучеља - син (дијете)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Вучеља

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Вучеља

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Вучеља, рођен 1939 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

         

05

 

Милосав

 

ДИВНА (39)

       

рођена Оташевић, супруга Мартина (Филип) Нововића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мартин Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и Принц Еуген" убили су ми жену Дивну стару 45 год. и сина Вучету старог 7 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Милосав) Дивна, рођ. 1901. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007013)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Мартинова Дивна - супруга (рођ.Оташевић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Дивна

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Дивна, рођена 1886 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

06

 

 

 

ЈЕЛЕНА (30)

       

рођена Анђић, супруга Арсенија Арса Нововића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Арсо Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Јелену стару 35 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Нн) Јелена, рођ. 1913. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006061)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Арсенија Јелена у 30. години, мајка троје дјеце.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Арсенија Јелена - супруга (рођ. Анђић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Јасна

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић А. Јелена, рођена 1911. Дапсиће, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

07

 

Вуко

 

ЉУБИЦА (46)

       

рођена Раденовић, супруга Сава Нововића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка С. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми мајку Љубицу стару 50 год. и Василију стару 20 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Вуко) Љубица, рођ. 1898. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006032)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Сава Љубица у 46. години, мајка петоро дјеце.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Љубица Савова

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Нововић С. Љубица рођ. 1898 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Љубица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Љубица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Љубица, рођена 1898.

         

08

 

Максим

 

МИЛИЈАНА (14)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Максим) Милијана, рођ. 1929 убијена 1944. Г. Ржаница (2921007005)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Милијана, 14 год. - ћерка

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Милијана

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Милијана

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Р. Милијана, рођена 1930. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

09

 

Јевто

 

МИЛКА (20)

       

супруга Гавра Нововића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Јевто) Милка, рођ. 1920. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006024)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Гавра Нилка у 20. години.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Милка Гаврова

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Нововић Г. Милка рођ. 1924 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Милка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Милка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милка, рођена 1924. Велика, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

10

 

Рацо

 

МИЛУНКА - МИКА (74)

       

супруга Никше Нововића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Рацо) Мика, рођенa 1870. умрла 1943. Г. Ржаница (2921006022)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Никше Мика у 65. години.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Милунка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Милунка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Милунка

         

11

 

Максим

 

МОМЧИЛО - РУСО (12)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Максим) Момчило, рођ. 1932 убијен 1944. Г. Ржаница (2921007003)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимов Момчило-Русо, 12 год. - син

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Момчило

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Момчило

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Момчило, рођен 1934. Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

         

12

 

Максим

 

РАДУНКА (8)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Максим) Радунка, рођ. 1937. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007006)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Радунка, 8 год. - син

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Радунка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Радунка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Радунка, рођена 1938. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

13

 

Богдан

 

РАДОСАВА - РАКА (29)

       

Рођена Крџић, супруга Радомира Нововића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Богдан) Рако, рођ. 1906. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007002)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Радомирова Рака - супруга (рођ. Крxић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Р. Рака

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Р. Рака

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Б. Радосава, рођена 1904. Машница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

14

 

Јевто

 

РАДОСАВА - РАКА (41)

       

Рођена Томовић, супруга Цветка Нововића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Цветко М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у сели Г. Ржаници жену Радосаву стару 49 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Јевта) Радосава, рођ. 1903. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007011)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Цветкова Рака - супруга (рођ.Томовић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Ц. Рака

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Ц. Рака

         

15

 

Јован

 

РАДОСАВА - РАКА (40)

       

Рођена Зоговић, супруга Максима Нововића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Јован) Радосава, рођ. 1905. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007012)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимова Радосава - Рака - супруга (рођ.Зоговић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић М. Рака

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић М. Рака

         

16

 

Станоје

 

РАДОСАВА - РАКА (8)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у сели Г. Ржаници жену Ружицу стару 30 год. и ћерку Радосаву стару 8 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Станоје) Радосава, рођ. 1936. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006054)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Станојева Радосава - Рака - ћерка (дијете)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Рака

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Рака

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Рака, рођена 1943. Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

17

 

Ђоле

 

РУЖИЦА (30)

       

Рођена Спалевић, супруга Станоја Нововића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје М. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у сели Г. Ржаници жену Ружицу стару 30 год. и ћерку Радосаву стару 8 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Ђоле) Ружица, рођ. 1910. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006053)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Станојева Ружица - супруга (рођ. Спалевић)

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Ружица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Ружица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић С. Ружица, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

18

 

Гавро

 

СЕНКА (3)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Гавро) Сенка, рођ. 1942. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006023)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Нововић Гавра Сенка у 3. години.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Сенка Гаврова

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Нововић Г. Сенка рођ. 1841 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Сенка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Сенка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Сенка, рођена 1941 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

19

 

Максим

 

СПАСОЈЕ (6)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу г. Ржаници жену Радосаву стару 40 год. сина Момчила старог 13 год. Спасоја старог 11 год. Ћерке: Милијану стару 16 год. Радунку стару 9 год и Анђелију 1. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Максим) Спасоје, рођ. 1935 убијен 1944. Г. Ржаница (2921007004)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Максимов Спасоје, 6 год. - син

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Спасоје

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Спасоје

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић М. Спасоје, рођен 1936 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

         

20

 

Стефан

 

СТАМЕНА (28)

       

рођена Станковић, супруга Алексе Нововића - у другом стању

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Ф. Нововић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми јетрву Стамену стару 28 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Нововић (Стефан) Стамена, рођ. 1919. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007019)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Нововић Алексина Стамена - супруга (рођ. Станковић)

       

Свједочење - Миланка (Мирко) Пауновић, рођена Лекић:

Моја мајка Десанка - Деса удата за Мирка Лекића и моја тетка (сестра моје мајке) Перса удата за Радослава - Лаја Гојковића, обадвије ћерке Стефана Станковића из Грачанице, причале су ми да им је у покољу у Горњој Ржаници, страдала рођена сестра Стамена удата за Алексу Нововића.

Причале су ми: Тетка Стамена отишла да сакрије у кукуруз двије ћерке Радмилу и Милијану. У тим тенуцима је добила порођане болове и она се сама вратила у кућу да се породи. И док је налагал шпорет, наишла је војска кољача и ту су је убили. Касније по завршетку рата, када су прекопаване кости ради сахране у гробље, у пределу њеног стомака нађене су двије мале лобањице, нерођених близанаца. Моје сестре Милија и Радмила су преживјеле рат, удале се и оставиле велики пород. Милијана се удала за Радојка Радивојевић и са њим је имала 6 дјеце а Радмила се удала за Мићу Оташевића и са њим имала 3 дјеце.  

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Нововић Стамена

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Нововић Стамена

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Нововић Стамена, рођена 1910 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Арсо (Филип)

Зорка (Саво)

Максим (Фило)

Мартин (Филип)

Плана (Радомир)

Радован (Петар)

Станоје (Марко)

Цветко (Миљан)

     

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Novović (Maksim) Anđelija, rođena 1939. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007007)

2. Novović (Savo) Vasilija, rođena 1926. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006033)

3. Novović (Galo) Vukana, rođena 1890. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Nepoznato (2921007015)

4. Novović (Martin) Vučelja, rođen 1938. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007014)

5. Novović (Milosav) Divna, rođena 1901. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007013)

6. Novović (Nn) Jelena, rođena 1913. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006061)

7. Novović (Vulko) Ljubica, rođena 1898. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006032)

8. Novović (Maksim) Milijana, rođena 1929. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007005)

9. Novović (Jevto) Milka, rođena 1920. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006024)

10. Novović (Raco) Mika, rođena 1870. Crnogorka, umrla 1943. u zatvoru, G. ržanica (2921006022)

11. Novović (Maksim) Momčilo, rođen 1932. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007003)

12. Novović (Maksim) Radunka, rođena 1937. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007006)

13. Novović (Jevta) Radosava, rođena 1903. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007011)

14. Novović (Jovan) Radosava, rođena 1905. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007012)

15. Novović (Stanoje) Radosava, rođena 1936. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006054)

16. Novović (Bogdan) Rako, rođena 1906. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007002)

17. Novović (Đole) Ružica, rođena 1910. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006053)

18. Novović (Gavro) Senka, rođena 1942. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006023)

19. Novović (Maksim) Spasoje, rođen 1935. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007004)

20. Novović (Stefan) Stamena, rođena 1919. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007019)

Novović (Milonja) Milisav, rođen 1884. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006069)

Novović (Jovan) Milovan, rođen 1941. Crnogorac, umro 1941. u zatvoru, Plav (2921007024)

Novović (Jovan) Radunka, rođena 1935. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, Plav (2921007025)

Novović (Petar) Savo, rođen 1890. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006031)

Novović (Nn) Filip, rođen 1870. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006052)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                                  

01.

С. Василија рођ. 1926 г.

02.

С. Љубица рођ. 1898 г.

03.

Г. Милка рођ. 1924 г.

04.

Г. Сенка рођ. 1841 г.


 

 

 

           

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                                  

01.

Анђа

02.

Василије

03.

Вукана

04.

Вучеља

05.

Дивна

06.

Јасна

07.

Љубица

08.

Милијана

09.

Милка

10.

Милунка

11.

Момчило

12.

Радунка

13.

Р. Рака

14.

Ц. Рака

15.

М. Рака

16.

Рака

17.

Ружица

18.

Сенка

19.

Спасоје

20.

Стамена

   

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                               

01.

Анђа

02.

Василије

03.

Вукман

04.

Вучеља

05.

Јасна

06.

Љубица

07.

Милијана

08.

Милисав

09.

Милка

10.

Милунка

11.

 Р. Момчило

12.

Радунка

13.

Рака

14.

М. Рака

15.

Р. Рака

16.

Ц. Рака

17.

Ружица

18.

Саво

19.

Сенка

20.

Спасоје

21.

Стамена

22.

Филип

 

     

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. М. Анђа 2. С. Василије 3. Вукан_ 4. Вучеља 5. Дивна 6. Душан 7. Илија 8. Јасна 9. А. Јелена 10. Љубица 11. Р. Милијана 12. Милић 13. Милка 14. Милорад 15. Милосав 16. Милунка 17. Мирослав 18. Момчило 19. М. Радунка 20. Б. Радосава 21. Ј. Рака 22. С. Рака 23. С. Ружица 24. Сава 25. П. Саво 26. Сенка 27. М. Спасоје 28. Стамена 29. З. Филип

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

01. (Максим) Анђелија - Анђа 02. (Саво) Василија 03. (Радован) Вукана 04. (Мартин) Вучеља 05. (Мартин) Дивна 06. (Арсеније) Јелена 07. (Мaрко) Јелена (1913) 08. (Саво) Љубица 09. (Никша) Мика 10. (Максим) Милијана 11. (Гавро) Милка 12. (Максим) Момчило - Русо 13. (Максим) Радосава - Рака 14. (Станоје) Радослава - Рака 15. (Максим) Радунка 16. (Цветко) Рака 17. (Радомир) Рака 18. (Станоје) Ружица 19. (Гавро) Сенка 20. (Максим) Спасоје 21. (Максим) Станија 22. (Алекса) Стамена