ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ЛАЛЕВИЋ

 

         

01

 

Радоња

 

ВЛАДИМИР (6)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Радоња) Владимир, рођ. 1938. убијен 1944. Г.Ржаница (2921006018)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Владимир у 4. години.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Р. Владимир рођ. 1938 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Владимир

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Владимир

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Владимир, рођен ___. Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница

         

02

 

Радош

 

ДАНИЦА (22)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Даница

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Даница

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Даница, рођена 1928 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

03

 

Радоња

 

ДРАГОЉУБ (10)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Радоња) Драгољуб, рођ.1935. убијен 1941. Г.Ржаница (2921006015)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Драгољуб у 8. години.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Р. Драгољуб рођ. 1936 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Драгољуб

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Драгољуб

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Драгољуб, рођен 1936. Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница

         

04

 

Р.

 

ЉУБИЦА (14) - провјерити са: Љубица (Радош) Рајковић

         
       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Љубица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Љубица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Љубица, рођена 1930 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

05

 

Душан

 

МИЛАН (4)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.  

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Душан) Милан, рођ. 1940. убијен 1944. Г.Ржаница (2921006026)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Душан Милан у 4. години.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Д. Милан рођ. 1941 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Милан

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Милан

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Милан, рођен 1938 Г. Ржаница, убијен 1944 Г.Ржаница.

         

06

 

Никола

 

МИЛЕВА (41)   

       

супруга Радоње Лалевића - у другом стању

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Никола) Милева, рођ. 1904. убијена 1944. Г.Ржаница (2921006015)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Милева у 41. години, мајка шесторо дјеце.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Р. Милева рођ. 1904 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Милева

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Милева

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Милева, рођена 1904. Шекулар, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

07

 

Душан

 

МИЛИЈАНА (6)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.  

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Душан) Милијана, рођ. 1939. убијена 1944. Г.Ржаница (2921006027)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Душан Милијана у 6. години.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Д. Милијана рођ. 1939 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Милијана

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Милијана

         

08

 

Радоња

 

МИЛИЧКО - ВЕЛИЧКО

       

ханџаром извађен из мајчине (Милијана) утробе

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.  

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Радоња) Миличко, рођ. 1943. убијен 1944. Г.Ржаница (2921006019)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Миличко ханџаром тек извађено из мајчине утробе.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Р. Миличко рођ. 1944 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Величко

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Величко

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Величко, рођен 1938. Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница

         

09

 

Лазо

 

ПОЛЕКСИЈА - ПОЉКА (42)

       

супруга Радоша (Велиша) Лалевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.  

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Лазо) Полексија, рођ. 1900. убијена 1944. Г.Ржаница (2921006029)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радош Пољка у 42. години, мајка шесторо дјеце.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Р. Пољка рођ. 1900 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Пољка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Пољка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Пољка, рођена 1900 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

10

 

Радош

 

РАДМИЛА (7)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.  

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Радош) Радмила, рођ. 1936. убијена 1944. Г.Ржаница (2921006030)

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радош Радмила у 7. години.

       

Споменик у Пољу - Горња Ржаница:

Лалевић Р. Радмила рођ. 1936 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Радмила

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Радмила

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Радмила, рођена 1936 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

         

11

 

Радоња

 

РАДОСАВ (13)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.  

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Лалевић (Радоња) Радосав, рођ. 1931. убијен 1944. Г.Ржаница (2921006016)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 194 - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Радослав у 13. години.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Лалевић Радосав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Лалевић Радосав

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Л. Радосав, рођен 1935 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Радоња (Ђуро)

Радош (Велиша)

 
     

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Lalević (Radonja) Vladimir, rođen 1938. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006018)

2. Lalević (Radonja) Dragoljub, rođen 1935. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006017)

3. Lalević (Dušan) Milan, rođen 1940. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006026)

4. Lalević (Nikola) Mileva, rođena 1904. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006015)

5. Lalević (Dušan) Milijana, rođena 1939. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006027)

6. Lalević (Radonja) Miličko, rođen 1943. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006019)

7. Lalević (Lazo) Poleksija, rođena 1900. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006029)

8. Lalević (Radoš) Radmila, rođena 1936. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Gornja ržanica (2921006030)

9. Lalević (Radonja) Radosav, rođen 1931. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006016)

Lalević (Radoš) Dušan, rođen 1912. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006025)

Lalović (Radivoje) Milica, rođena 1935. Crnogorka, umrla 1941. u zatvoru, G. ržanica (2921006043)

Lalević (Jovan) Milorad, rođen 1928. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, Brezojevica (2921006035)

Lalević (Milić) Radisav, rođen 1882. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006036)

Lalević (Miljan) Jovan, rođen 1884. Crnogorac, poginuo 1941. u aprilskom ratu 1941 god., G. ržanica (2921006034)

Lalević (Radoš) Novak, rođen 1928. Crnogorac, poginuo 1944. u NOBu, Trnovo sarajevo (2921006028)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

                                                                                                  

01.

Р. Владимир рођ. 1938 г.

02.

Р. Драгољуб рођ. 1936 г.

03.

Д. Милан рођ. 1941 г.

04.

Р. Милева рођ. 1904 г.

05.

Д. Милијана рођ. 1939 г.

06.

Р. Миличко рођ. 1944 г.

07.

Р. Пољка рођ. 1900 г.

08.

Р. Радмила рођ. 1936 г.

   
           

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                                  

01.

Владимир

02.

Даница

03.

Драгољуб

04.

Љубица

05.

Милан

06.

Милева

07.

Милијана

08.

Величко

09.

Пољка

10.

Радмила

11.

Радосав

   

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                               

01.

Величко

02.

Владимир

03.

Даница

04.

Драгољуб

05.

Љубица

06.

Милан

07.

Милева

08.

Милијана

09.

Пољка

10.

Радмила

11.

 Радосав

   

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Р. Величко 2. Владимир 3. Р. Даница 4. Драгољуб 5. Р. Љубица 6. Милан 7. Р. Милева 8. Р. Пољка 9. Радмила 10. Радомир 11. Л. Радосав

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

01. (Радоња) Владимир 02. (Радош) Даница 03. (Радоња) Драгољуб 04. (Радош) Љубица 05. (Душан) Милан 06. (Радоња) Милева 07. (Душан) Милијана 08. (Радоња) Миличко 09. (Радош) Пољка 10. (Радош) Радмила 11. (Радоња) Радослав