СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

ЛАЛЕВИЋ

 

 

001

 

Радоња

 

ВЛАДИМИР (6)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Радоња) Владимир, рођен 1938. убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006018)

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Радоње Владимир рођ. 1938 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Владимир

       

Изјава 1945. комисији за утврђивање злочина - Радоња Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

         

002

 

Радош

 

ДАНИЦА (16)

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Даница

         

003

 

Радоња

 

ДРАГОЉУБ (10)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Радоња) Драгољуб, рођен 1935. убијен 1941. у директном терору, Г. Ржаница (2921006015)

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Радоње Драгољуб рођ. 1936 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Драгољуб

       

Изјава 1945. комисији за утврђивање злочина - Радоња Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

         

004

 

Радош

 

ЉУБИЦА (14)

         
       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Љубица

         

005

 

Душан

 

МИЛАН (4)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Душан) Милан, рођен 1940. убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006026)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Д. Милан рођ. 1941 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Милан

         

006

 

Никола

 

МИЛЕВА (41)   

       

супруга Радоње Лалевића

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Никола) Милева, рођенa 1904. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006015)

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Радоње Милева рођ. 1904 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Милева

         

007

 

Душан

 

МИЛИЈАНА (6)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Душан) Милијана, рођенa 1939. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006027)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Д. Милијана рођ. 1939 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Милијана

         

008

 

Радоња

 

МИЛИЧКО

       

ханџаром извађен из мајчине утробе

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Радоња) Миличко, рођен 1943. убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006019)

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Радоње Миличко рођ. 1944 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Величко

       

Изјава 1945. комисији за утврђивање злочина - Радоња Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

         
       

МИЛОСАВА (40)

         
       

Изјава 1945. комисији за утврђивање злочина - Радоња Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

         

009

 

Лазо

 

ПОЛЕКСИЈА - ПОЉКА (42)

       

супруга Радоша (Велиша) Лалевића

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Лазо) Полексија, рођенa 1900. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006029)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Р. Пољка рођ. 1900 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Пољка

         

010

 

Радош

 

РАДМИЛА (7)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Радош) Радмила, рођенa 1936. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006030)

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци.

       

Споменик у Горњој Ржаници:

Лалевић Р. Радмила рођ. 1936 г.

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Радмила

         

011

 

Радоња

 

РАДОСАВ (13)

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Лалевић (Радоња) Радосав, рођен 1931. убијен 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921006016)

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Лалевић Радосав

       

Изјава 1945. комисији за утврђивање злочина - Радоња Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Л. Радосав, рођен 1935 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.