ЛАЛЕВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ЛАЛЕВИЋ (Радоња) ВЛАДИМИР (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Владимир у 4. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Радоња) Владимир (1938-1944)

Лалевић Р. Владимир рођ. 1938 г.

Лалевић Владимир

Лалевић Владимир

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Радуна Владимир, стар три године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Радоња) Владимир (1938)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Владимир, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница

 

 

02.  ЛАЛЕВИЋ (Радоња) ДРАГОЉУБ (10)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Драгољуб у 8. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Радоња) Драгољуб (1935-1941)

Лалевић Р. Драгољуб рођ. 1936 г.

Лалевић Драгољуб

Лалевић Драгољуб

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Радоње Драгољуб, стар пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Радоња) Драгољуб (1936)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Драгољуб, рођен 1936. Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница

 

 

03.  ЛАЛЕВИЋ (Душан) МИЛАН (4)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци. 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Душан Милан у 4. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Душан) Милан (1940-1944)      

Лалевић Д. Милан рођ. 1941 г.

Лалевић Милан

Лалевић Милан

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Душана Милан, стар пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Душан) Милан (1941)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Милан, рођен 1938 Г. Ржаница, убијен 1944 Г.Ржаница.

 

 

04.   ЛАЛЕВИЋ (Никола) МИЛЕВА (41) - у другом стању

рођена Спалевић, друга супруга Радоње Лалевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец.

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

Пред кућом Радоње Лалевић затекли су његову супругу Милеву, трудницу пред порођајем, са малим синовима Драгомиром и Владимиром и са њима моју тетку Љубицу Савову Нововић и ћерку јој Василију-Ваку, стаситу и кршну ђевојку.

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Милева у 41. години, мајка шесторо дјеце.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Никола) Милева (1904-1944)    

Лалевић Р. Милева рођ. 1904 г.

Лалевић Милева

Лалевић Милева

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Радоње Милева, стара 68 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Радоња) Милева (1904) - жена Радоњина, трудница пред порођајем. Џелат јој је бајонетом распорио стома и извадио мушко дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Милева, рођена 1904. Шекулар, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

05.  ЛАЛЕВИЋ (Душан) МИЛИЈАНА (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци. 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Душан Милијана у 6. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Душан) Милијана (1939-1944)   

Лалевић Д. Милијана рођ. 1939 г.

Лалевић Милијана

Лалевић Милијана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Радоша Милијана, стара седам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Душан) Милијан (1939)

 

 

06.  ЛАЛЕВИЋ (Радоња) МИЛИЧКО - ВЕЛИЧКО - Ханџаром извађен из мајчине утробе

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец. 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Миличко ханџаром тек извађено из мајчине утробе.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Радоња) Миличко (1943-1944)

Лалевић Р. Миличко рођ. 1944 г.

Лалевић Величко

Лалевић Величко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Радоње Величко, новорођенче

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (РадоњаМиличко (1944) - нерођено дијете, зликовац га је из утробе мајке милеве извадио с бајонетом. Отац му је мртвоме послије дао име.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Величко, рођен 1938. Г. Ржаница, убијен 1944. Г. Ржаница

 

 

07.  ЛАЛЕВИЋ (Лазо) ПОЛЕКСИЈА - ПОЉКА (42)

рођена Брковић, супруга Радоша (Велиша) Лалевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци. 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радош Пољка у 42. години, мајка шесторо дјеце.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Лазо) Полексија (1900-1944)   

Лалевић Р. Пољка рођ. 1900 г.

Лалевић Пољка

Лалевић Пољка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Лазa Пољка, стара 62 годинe

Лалевић С. Пољка, нема података о години рођења

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Радош) Пољка (1900) - мајка шесторо дјеце

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Р. Пољка, рођена 1900 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

08.  ЛАЛЕВИЋ (Радош) РАДМИЛА (7)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош В. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници жену Пољку стару 45 год. ћерке: Радмилу стару 10 г. Даницу стару 22 г. Љубицу стару 20 г. унука Милијана 6 г. стара, унук Милан 4. г. унук Никола стар 6. месеци. 

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена (стр. 61) - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радош Радмила у 7. години.

Свједочење - Михаило (Душан) Лалевић:

У кући мога ђеда Радоша Лалевића, 28. јула 1944. г. убијени су и запаљени:

Моја баба Пољка (рођена Брковић, жена мога ђеда Радоша), ћерке Радошеве и Пољкине, моје теке: Радмила, Даница (удата за Милојицу - Милета Радуновића) и Љубица (удата за Спасоја Рајковића), брат од тетке Љубице - Никола (син Љубице и Спасоја Рајковића), сестре од тетке Данице Милена и Милица (ћерке Данице и Милете Радуновића), њихова баба Станојка (мајка Милете Радуновића) и дјеца Душана и Драгиње - моја рођена сестра Милијана и рођени брат Милан.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Споменик у Пољу  (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Радош) Радмила (1936-1944)    

Лалевић Р. Радмила рођ. 1936 г.

Лалевић Радмила

Лалевић Радмила

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Душана Радмила, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Радош) Радмила (1936)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Радмила, рођена 1936 Г. Ржаница, убијена 1944 Г. Ржаница.

 

 

09.  ЛАЛЕВИЋ (Радоња) РАДОСАВ (13)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Ђ. Лалевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Милосаву стару 40 год. синове: Радосава строг 13 год. Драгољуба 10 год. Владимира старог 6 год. Влајка старог 1 мјесец. 

21 СС дивизија Скендербер (стр. 194) - Живко Радоња Лаловић:

Лалевић Радоње Радослав у 13. години.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаницa):

Спомен-плоча на школи (Г. Ржаницa):

Ватре са Комова - ЖФТ (Г. Ржаницa):

Лалевић (Радоња) Радосав (1931-1944)   

Лалевић Радосав

Лалевић Радосав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Лалевић Радоње Радосав, стар 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Лалевић (Радоња) Радослав (1931)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Л. Радосав, рођен 1935 Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.

 

   
   
 

ЛАЛЕВИЋ - РАДУНОВИЋ (Радош) ДАНИЦА (22)

 

рођена Лалевић, супруга М. Рдуновића

   
   


ЛАЛЕВИЋ - РАЈКОВИЋ (Радош) ЉУБИЦА (20)

 

рођена Лалевић, супруга Спасоја Рајковића

   
   
 

ЛАЛЕВИЋ - РАЈКОВИЋ (Спасоје) НИКОЛА (4)

 

син Љубице и Спасоја Рајковића

   
 

     

01.

 

ЛАЛЕВИЋ РАДОМИР

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Лалевић Радомир, рођен ___ Г. Ржаница, убијен 1944 Г. Ржаница.