СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

ИВАНОВИЋ

 

 

001

 

Стефан

 

МАРИЈА - МИРКА (41)

       

рожена Радевић, супруга Миљана Ивановића

         
       

Списак жртава рата - Музеј Жртава Геноцида у Београду:

Ивановић (Стефан) Марија, рођенa 1904. убијена 1944. у директном терору, Г. Ржаница (2921007001)

       

Споменик "Жртве фашистичког терора" у Горњој Ржаници:

Ивановић Марија

       

Изјава 1945.г. Комисији за утврђивање злочина - Зорка М. Ивановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници мајку Марију стару 48 год.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ивановић М. Марија, рођена 1900. Велика, убијена 1944. Г. Ржаница