ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ИВАНОВИЋ

     
     

01.

 

ИВАНОВИЋ (Стефан) МАРИЈА - МИРКА (41)

   

рођена Радевић, супруга Миљана Ивановића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Зорка М. Ивановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Г. Ржаници мајку Марију стару 48 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Ивановић (Стефан) Марија, рођена 1904. убијена 1944. Г. Ржаница (2921007001)

   

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена - Милан Максимов Нововић

Ивановић Миљанова Марија - супруга (рођ. Радевић)

   

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Ивановић Марија

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Ивановић Марија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ивановић М. Марија, рођена 1900. Велика, убијена 1944. Г. Ржаница

     
     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Зорка (Миљан)

     

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Ivanović (Stefan) Marija, rođena 1904. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007001)

Ivanović (Stefan) Marija, rođena 1911. Crnogorka, ubijena 1943. u direktnom teroru, Plav (2896004011)

Ivanović (Nikola) Ilija, rođen 1906. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007017)

Ivanović (Nikola) Milija, rođen 1904. Crnogorac, ubijen 1941. u direktnom teroru, G. ržanica (2921007018)

Ivanović (Miljan) Miloje, rođen 1932. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, Plav (2896004012)

Ivanović (Miljan) Mirko, rođen 1941. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, G ržanica Plav (2896004013)

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

                                                                                                  

01.

Марија

02.

Милија

03.

Илија

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Марија

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. М. Марија

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

01. (Миљан) Мирка - Марија