ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ГОРЊОЈ РЖАНИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ВУЧЕВИЋ

 

01

 

Милисав

 

МАРИЦА (40)

       

супруга Павла Вучевића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучевић (Милосав) Марица, рођ. 1902. убијена 1944. Г. Ржаница (2921006021)

       

21 СС дивизија Скендербер, стр. 195 - Живко Радоња Лаловић:

Вучевић Павла Марица у 38. години, мајка једног дјетета.

       

Нововићи у Горњој Ржаници кроз времена, стр. 61 - Мирко Раденовић:

У кући му је супруга Зорка*(Пољка) и ћерка Радмила и с њима Душанова дјеца Милијана и Милан, Љубица Рајковић и мали син јој Никола (одива, ћерка Љаљова), Вучевић Милица Павлова супруга, Радуновић Станојка, Даница и дјеца, Милена и Милица, супруга и ћерка мог ујака Гавра Нововића Милка и мала Сенка."

       

Споменик у Пољу - Горњa Ржаницa:

Вучевић П. Марица рођ. 1904 г.

       

Спомен-плоча на школи - Горња Ржаница:

Вучевић Марица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Вучевић Марица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Марица, рођена 1907 Горања Ржаница, убијена 1944 Горња Ржаница.

         
         

MУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

1. Vučević (Milosav) Marica, rođena 1902. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006021)

Vučević (Veliša) Pavle, rođen 1904. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, G. ržanica (2921006020)

СПОМЕНИК У ПОЉУ:

01. П. Марица рођ. 1904 г.

СПОМЕН - ПЛОЧА НА ШКОЛИ:

01.

Марица                                        

02.

Павле                                          

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Марица

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:


1. Марица

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

01. (Павле) Марица