ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

СТЕШЕВИЋ

     
     

01.

 

СТЕШЕВИЋ (В.) БОСА

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић В. Боса

     
     
     

02.

 

СТЕШЕВИЋ (Мирко) ВАСИЛИЈА - ВАСА (30)

   

супруга Вукосава (Радован) Стешевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р.Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Стешевић (Мирко) Васа, рођена 1910. убијена 1944. Велика (2923022068)

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић В. Васа

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Васо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

СТЕШЕВИЋ ДАРИНКА - ДАРКА (35)

   

рођена Лекић из Шекулара, супруга Вукашина Стешевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год. 

   

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

   

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Отишле смо да тражимо рањене. Наишле смо на Дарку Стешевић, (жену Вукашина Стешевића).

   

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Дана 28. јула 1944. год. у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Дарка, рођена Лекић из Шекулара.

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Даринка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић В. Даринка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Даринка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

СТЕШЕВИЋ (Миљан) ДАРИНКА - ДАРКА (22)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић М. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" убиле су ми у селу Велици сестру Дарку стару 22 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Стешевић (Миљан) Дринка, рођена 1922. убијена 1944. Велика (2923022047)

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Дарка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић М. Дарка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

СТЕШЕВИЋ МИЛЕНА (50)

   

рођена Обадовић, супруга Стефана Стешевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миливоје С. Стешевић:

Дана 28 јула немачке СС дивизије "Скендербег"  и "Прин Еуген" убиле су ми мајку Милену стару 50 год.

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић С. Милена

     
     
     

06.

 

СТЕШЕВИЋ МИЛКА

     
   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Милка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

07.

 

СТЕШЕВИЋ МИЛОСАВ (36)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лепосава Б. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" дошле су у сели Велици и убили ми мужа Милосава старог 36 год.

     
     
     

08.

 

СТЕШЕВИЋ (Петар) НОВКА (49)

   

рођене Јашовић, супруга Петра - Баца Стешевића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Полексија П. Стешевић:

Дана 28 јула Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми у селу Велици мајку Новку стару 45 год. Пошто су је убили бацили су је у ватру.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић: 

Испред куће Баца Стешевића била је његова жена Новка. Видјела сам како је побјегла од крвника. На око 150 метара од куће ухватила су је два зликовца, на силу је довукли до врата куће и ту је убили.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Стешевић (Петар) Новка, рођена 1895. убијена 1944. Велика(2923020003)

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Новка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић Н. Новка

     
     
     

09.

 

СТЕШЕВИЋ (Раде) ПЛАНА (32)

   

рођена Коматина

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Полексија П. Стешевић:

Дана 28 јула Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици снаху Плану стару 32 год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Плана Стешевић, рођена Коматина, убијена је у шљивику Томица Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Стешевић (Раде) Плана, рођена 1912. убијена 1944.  Велика (2923022073)

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Плана

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић Плана

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Плана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

10.

 

СТЕШЕВИЋ (Вукосав) РАДМИЛА (7)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, погинули су: Стешевић Радосав и Радмила, син и кћерка Василије и Вучета Стешевића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Стешевић (Вучета) Радмила, рођена 1935. убијена 1944. Велика (2923022070)

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Радмила

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић Радмила

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Радмила, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

11.

 

СТЕШЕВИЋ (Вукосав) РАДОСЛАВ (10)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, погинули су: Стешевић Радосав и Радмила, син и кћерка Василије и Вучета Стешевића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Стешевић (Вучета) Радослав, рођен 1933. убијен 1944. Велика (2923022069)

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Радослав

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић Радослав

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

12.

 

СТЕШЕВИЋ (Вукашин) СТАНИЈА (10)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год.

   

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

   

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Станија, од оца Вукашина и мајке Дарке Стешевић

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Станија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић Станија

     
     
     

13.

 

СТЕШЕВИЋ (Ново) СТАНИЈА (64)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Стешевић (Ново) Станија, рођена 1880. убијена 1944. Велика (2923020036)

     
     
     

14.

 

СТЕШЕВИЋ (К.) СТАНИЦА

     
   

Споменик на Чакору:                              Стешевић К. Станица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић Станица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

15.

 

СТЕШЕВИЋ (Вукашин) СТОЈАНКА - СТОЈАНА (8)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год. 

   

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

   

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Стојанка, од оца Вукашина и мајке Дарке Стешевић

   

Споменик на Чакору:                              Стешевић Стојанка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Стешевић Стојанка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

СТЕШЕВИЋ МИРОСЛАВА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Мирослава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Вукосав (Радован)

Драгић (Миљан)

Лепосава (Богдан)

Миливоје (Стефан)

Милијана (Вукашин)

Милисав (Михаило)

     

Полексија (Петар)

   

 МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Мирко) Васа 2. (Миљан) Дринка 3. (Петар) Новка 4. (Раде) Плана 5. (Вучета) Радмила 6. (Вучета) Радослав 7. (Ново) Станија

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. В. Васа 2. Даринка 3. Дарка 4. Милка 5. Новка 6. Плана 7. Радмила 8. Радослав 9. Станија 10. К. Станица 11. Стојанка

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. В. Боса 2. М. Дарка 3. В. Даринка 4. С. Милена 5. Н. Новка 6. Плана 7. Радмила 8. Радослав 9. Станија 10. Станица 11. Стојанка

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Васо 2. Даринка 3. Дарка 4. Милка 5. Мирослава 6. Плана 7. Радмила 8. Радосав 9. Станица 10. Стојана

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Божидар 2. Боса 3. Василија 4. Вукашин 5. Даринка 6. Дарка 7. Драгица 8. Милка 9. Новка 10. Плана 11. Радмила 12. Радослав 13. Станија 14. Станика 15. Стојанка

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (В.) Васа 2. (Марко) Василија 3. (Миљан) Даринка 4. (Вукашин) Драгица  5. Милена 6. (Томо) Милица 7. Милка 8. (Петар) Новка 9. (Раде) Плана 10. (Вучета) Радмила 11. (Вучета) Радослав 12. (Вукашин) Станија 13. (К.) Станица 14. (Вукашин) Стојанка