СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

СТЕШЕВИЋ

 

 

001

 

В.

 

БОСА

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић В. Боса

         

002

 

 Мирко

 

ВАСИЛИЈА - ВАСА (30)

       

супруга Вукосава (Радован) Стешевића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Стешевић (Мирко) Васа, рођена 1910. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022068)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р.Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

       

Споменик на Чакору:

Стешевић В. Васа

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Васо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

003

     

ДАРИНКА - ДАРКА (35)

       

рођена Лекић из Шекулара, супруга Вукашина Стешевића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год. 

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Даринка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић В. Даринка

       

Ватре са Комова, стр. 141 - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

       

Ватре са Комова, стр. 139 - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Отишле смо да тражимо рањене. Наишле смо на Дарку Стешевић, (жену Вукашина Стешевића).

       

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Дана 28. јула 1944. год. у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Дарка, рођена Лекић из Шекулара.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Даринка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

004

 

Миљан

 

ДАРИНКА - ДАРКА (22)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Стешевић (Миљан) Дринка, рођена 1922. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022047)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић М. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" убиле су ми у селу Велици сестру Дарку стару 22 год.

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Дарка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић М. Дарка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

005

     

МИЛЕНА (50)

       

рођена Обадовић, супруга Стефана Стешевића

         
   


 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миливоје С. Стешевић:

Дана 28 јула немачке СС дивизије "Скендербег"  и "Прин Еуген" убиле су ми мајку Милену стару 50 год.

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић С. Милена

         

006

     

МИЛКА

         
       

Споменик на Чакору:

Стешевић Милка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

007

     

МИЛОСАВ (36)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лепосава Б. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" дошле су у сели Велици и убили ми мужа Милосава старог 36 год.

         

008

 

Петар

 

НОВКА (49)

       

рођене Јашовић, супруга Петра - Баца Стешевића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Стешевић (Петар) Новка, рођена 1895. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020003)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Полексија П. Стешевић:

Дана 28 јула Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми у селу Велици мајку Новку стару 45 год. Пошто су је убили бацили су је у ватру.

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Новка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић Н. Новка

       

Ватре са Комова, стр. 140 - Милосава (Јеремије) Живаљевић: 

Испред куће Баца Стешевића била је његова жена Новка. Видјела сам како је побјегла од крвника. На око 150 метара од куће ухватила су је два зликовца, на силу је довукли до врата куће и ту је убили.

         

009

 

Раде

 

ПЛАНА (32)

       

рођена Коматина

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Стешевић (Раде) Плана, рођена 1912. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022073)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Полексија П. Стешевић:

Дана 28 јула Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици снаху Плану стару 32 год.

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Плана

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић Плана

       

Ватре са Комова, стр. 140 - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Плана Стешевић, рођена Коматина, убијена је у шљивику Томица Гојковића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Плана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

010

 

Вукосав

 

РАДМИЛА (7)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Стешевић (Вучета) Радмила, рођена 1935. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022070)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Радмила

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић Радмила

       

Ватре са Комова, стр. 140 - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, погинули су: Стешевић Радосав и Радмила, син и кћерка Василије и Вучета Стешевића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Радмила, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

011

 

Вукосав

 

РАДОСЛАВ (10)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Стешевић (Вучета) Радослав, рођен 1933. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022069)

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Радослав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић Радослав

       

Ватре са Комова, стр. 140 - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, погинули су: Стешевић Радосав и Радмила, син и кћерка Василије и Вучета Стешевића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

012

 

Вукашин

 

СТАНИЈА (10)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год.

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Станија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић Станија

       

Ватре са Комова, стр. 141 - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

       

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Станија, од оца Вукашина и мајке Дарке Стешевић

         

013

 

Ново

 

СТАНИЈА (64)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Стешевић (Ново) Станија, рођена 1880. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923020036)

         

014

 

К.

 

СТАНИЦА

         
       

Споменик на Чакору:

Стешевић К. Станица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић Станица

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

015

 

Вукашин

 

СТОЈАНКА - СТОЈАНА (8)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год. 

       

Споменик на Чакору:

Стешевић Стојанка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Стешевић Стојанка

       

Ватре са Комова, стр. 141 - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

       

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Стојанка, од оца Вукашина и мајке Дарке Стешевић

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         
         
   

* * *

 

МИРОСЛАВА            (провјрити)

         
       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Мирослава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         

 

Вукосав (Радован)

Драгић (Миљан)

Лепосава (Богдан)

Миливоје (Стефан)

 

Милијана (Вукашин)

Милисав (Михаило)

Полексија (Петар)

 
       

 

 МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Мирко) Васа 2. (Миљан) Дринка 3. (Петар) Новка 4. (Раде) Плана 5. (Вучета) Радмила 6. (Вучета) Радослав 7. (Ново) Станија

 

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. В. Васа 2. Даринка 3. Дарка 4. Милка 5. Новка 6. Плана 7. Радмила 8. Радослав 9. Станија 10. К. Станица 11. Стојанка

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. В. Боса 2. М. Дарка 3. В. Даринка 4. С. Милена 5. Н. Новка 6. Плана 7. Радмила 8. Радослав 9. Станија 10. Станица 11. Стојанка

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Васо 2. Даринка 3. Дарка 4. Милка 5. Мирослава 6. Плана 7. Радмила 8. Радосав 9. Станица 10. Стојана

 

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Божидар 2. Боса 3. Василија 4. Вукашин 5. Даринка 6. Дарка 7. Драгица 8. Милка 9. Новка 10. Плана 11. Радмила 12. Радослав 13. Станија 14. Станика 15. Стојанка

 

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (В.) Васа 2. (Марко) Василија 3. (Миљан) Даринка 4. (Вукашин) Драгица  5. Милена 6. (Томо) Милица 7. Милка 8. (Петар) Новка 9. (Раде) Плана 10. (Вучета) Радмила 11. (Вучета) Радослав 12. (Вукашин) Станија 13. (К.) Станица 14. (Вукашин) Стојанка