СТЕШЕВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  *СТЕШЕВИЋ (В.) БОСА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић В. Боса                          

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Стешевић Боса

 

 

02.  *СТЕШЕВИЋ (Мирко) ВАСИЛИЈА - ВАСА (30)

супруга Вукосава (Радован) Стешевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р.Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Стешевић (Мирко) Васа (1910-1944)       

Стешевић В. Васа

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Марка Василија, стара 32 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1030. Стешевић Вучетина Василија, рођена је 1912. Зорићи, домаћица. Убијена пред кућом Томице Гојковића са сином Радосавом и кћерком Радмилом. (Саопштење Добрашина Стешевића, насеље Лимски мост код Плава, учитеља у пензији. У покољу 28. јула 1944. из 7 кућа страдало је 12 особа. У другим списковима помињу се још нека имена за које Добрашин Стешевић не зна.)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић арко) Василија (1912)

Стешевић (В.) Васа

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Васо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

03.  СТЕШЕВИЋ ДАРИНКА - ДАРКА (35)

рођена Лекић из Шекулара, супруга Вукашина Стешевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Отишле смо да тражимо рањене. Наишле смо на Дарку Стешевић, (жену Вукашина Стешевића).

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Дана 28. јула 1944. год. у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Дарка, рођена Лекић из Шекулара.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић Даринка                        

Стешевић В. Даринка

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1034. Стешевић Вукашинова Дарка, рођена Лекић, рођена је 1922. Велика, домаћица. Убијена са кћеркама Станицом и Стојанком и синома Божидаром, сагорели у кући Живаљевића. (Саопштење Добрашина Стешевића, учитеља у пензији.)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Вукашин) Драгица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Даринка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

04.  СТЕШЕВИЋ (Миљан) ДАРИНКА - ДАРКА (22)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић М. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" убиле су ми у селу Велици сестру Дарку стару 22 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић (Миљан) Дринка (1922-1944)  

Стешевић Дарка

Стешевић М. Дарка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Миљана Дринка, стара 31 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1033. Стешевић Милоњина Даринка, рођена у Велици, дјевојка. Убијен на Кршини код куће Живаљевића. (Саопштење Добрашина Стешевића, учитеља у пензији.)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Миљан) Дринка (1913)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

05.  *СТЕШЕВИЋ МИЛЕНА (50)

рођена Обадовић, супруга Стефана Стешевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миливоје С. Стешевић:

Дана 28 јула немачке СС дивизије "Скендербег"  и "Прин Еуген" убиле су ми мајку Милену стару 50 год.

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић С. Милена                      

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Милена, стара 46 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1041. Стешевић Стефанова Милена, рођена Обрадовић, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић Милена (1898)

 

 

06.  *СТЕШЕВИЋ МИЛКА

 

Споменик на Чакору:

Стешевић Милка          

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1040. Стешевић М. Милка, рођена у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић Милка

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

07.  СТЕШЕВИЋ МИЛОСАВ (36)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Лепосава Б. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" дошле су у сели Велици и убили ми мужа Милосава старог 36 год.

 

 

08.  СТЕШЕВИЋ (Петар) НОВКА (49)

рођене Јашовић, супруга Петра - Баца Стешевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Полексија П. Стешевић:

Дана 28 јула Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми у селу Велици мајку Новку стару 45 год. Пошто су је убили бацили су је у ватру.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић: 

Испред куће Баца Стешевића била је његова жена Новка. Видјела сам како је побјегла од крвника. На око 150 метара од куће ухватила су је два зликовца, на силу је довукли до врата куће и ту је убили.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић (Петар) Новка (1895-1944)      

Стешевић Новка

Стешевић Н. Новка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Петара Новка, стара 46 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1038. Стешевић Бацова Новка, ћерка Петра Лекића, рођена је 1895. Шекулар. домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Петар) Новка (1898)

 

 

09.  СТЕШЕВИЋ (Раде) ПЛАНА (32)

рођена Коматина

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Полексија П. Стешевић:

Дана 28 јула Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици снаху Плану стару 32 год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Плана Стешевић, рођена Коматина, убијена је у шљивику Томица Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић (Раде) Плана (1912-1944)       

Стешевић Плана

Стешевић Плана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Рада Плана, стара 32 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1039. Стешевић Радосавова Плана, ћерка Рада Коматине, рођена је 1910. Грачаница. домаћица. Убијена у шљивику Томице Гојковића. (Саопштење Добрашина Стешевића, учитеља у пензији.)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Раде) Плана (1917) - рођена Коматина, убијена у кући Томице Гојковића.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Плана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

10.  СТЕШЕВИЋ (Вукосав - Вучета) РАДМИЛА (7)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, погинули су: Стешевић Радосав и Радмила, син и кћерка Василије и Вучета Стешевића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић (Вучета) Радмила (1935-1944

Стешевић Радмила

Стешевић Радмила

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Вучете Радмила, стара осам година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1032. Стешевић Вучетина Радмила, рођена је 1935. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Вучета) Радмила (1936)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Радмила, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

11.  СТЕШЕВИЋ (Вукосав - Вучета) РАДОСЛАВ (10)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вукосав Р. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизије СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начин жену Василији стару 30 година, сина Радослава стара 10 година, кћер Радмилу стару 7 година код куће.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, погинули су: Стешевић Радосав и Радмила, син и кћерка Василије и Вучета Стешевића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић (Вучета) Радослав (1933-1944)

Стешевић Радослав

Стешевић Радослав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Вучете Радослав, стар једну годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1031. Стешевић Вучетин Радослав, рођен је 1933. Велика, дијете. Убијен код куће Томице Гојковића са мајком Василијом и сестром Радмилом.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Вучета) Радослав (1943) - новорођенче од 10 мјесеци.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

12.  СТЕШЕВИЋ (Ново) СТАНИЈА - СТАНИЦА (64)

рођена Ћулафић, супруга Коле Стешевића

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић (Ново) Станија (1880-1944)

Стешевић К. Станица

Стешевић Станица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Нова Станија, стара 60 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1044. Стешевић Колина Станица, ћерка Нова Ћулафића, рођен је 1880. Улотина, домаћица. Убијена пред кућом Вукајла Живаљевића. (Саопштење Добрашина Стешевића, учитеља у пензији.)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Ново) Станија (1884)

Стешевић (К.) Станица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

13.  СТЕШЕВИЋ (Вукашин) СТАНОЈКА - СТАНИЈА (10)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Станија, од оца Вукашина и мајке Дарке Стешевић

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић Станија                         

Стешевић Станија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Вукашина Станојка, стара осам година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1035. Стешевић Вукашинова Станица, рођена је 1874. Улотина, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Вукашин) Станија (1936) - жива изгорела.

 

 

14.  СТЕШЕВИЋ (Вукашин) СТОЈАНКА - СТОЈАНА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милијана В. Стешевић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" убила ми је у селу Велици мајку Даринку стару 35 год. и две сестре: Станију стару 10 год. и Станојку страу 8 год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући су остала убијени: Дарка, рођена Лекић из Шекулара, Станија кћерка Дарке и Вукашина Стешевића, Стојана, кћерка Дарке и Вукашина Стешевића.

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Стојанка, од оца Вукашина и мајке Дарке Стешевић

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Стешевић Стојанка                        

Стешевић Стојанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Вукашина Стојанка, стара 12 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1036. Стешевић Вукашинова Стојанка, рођена у Велици. рањена од бомбе у кући Живаљевића. Сагорела у кући.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Вукашин) Стојанка

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

     

01.

 

СТЕШЕВИЋ (Вукашин) БОЖИДАР

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

1037. Стешевић Вукашинов Божидар, рођен у Велици. земљорадник.

     

02.

 

СТЕШЕВИЋ ВУКАШИН

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Стешевић Вукашин

     

03.

 

СТЕШЕВИЋ ГАЦА

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Гаца, старица, нема година рођења у подацима

     

04.

 

СТЕШЕВИЋ ДРАГИЦА

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Стешевић Драгица

     

05.

 

СТЕШЕВИЋ (Томо) МИЛИЦА (54)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Стешевић Тома Милица, стара 54 година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Стешевић (Томо) Милица (1890)

     

06.

 

СТЕШЕВИЋ МИРОСЛАВА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Стешевић Мирослава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

07.

 

СТЕШЕВИЋ СТАНИКА

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Стешевић Станика