ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

САВИЋ

     
     

01.

 

САВИЋ (Раде) ВЕЛИНКА (3)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Метех):

Савић (Раде) Велинка, рођена 1941. убијена 1944. Велика (2922017001)

     
     
     

02.

 

САВИЋ МИЛИЈАНА

     
   

Споменик на Чакору:                              Савић Милијана

     
     
     

03.

 

САВИЋ (Р.) ТАНА

     
   

Споменик на Чакору:                              Савић Р. Тана

     
     
     

04.

 

САВИЋ (Марко) ТОМА (34)

   

рођена Ђуричанин

     
   

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш: 

У кући Андра Кнежевића погинула је Тома Савић, рођена Ђуричанин, са кћерком, име кћерке не знам, ни колико је година имала.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Ђуричка Ријека):

Савић (Марко) Тома, рођена 1910. убијена 1944. Велика (2922017002)

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

САВИЋ ЖЕНСКО ДИЈЕТЕ

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш: 

У кући Андра Кнежевића погинула је Тома Савић, рођена Ђуричанин, са кћерком, име кћерке не знам, ни колико је година имала.

     

02.

 

САВИЋ МИЛАДИН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Савић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. (Раде) Велинка Savić (Rade) Velinka, rođena 1941. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2922017001) (Метех)

02. Savić (Marko) Toma, rođena 1910. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2922017002) (Ђуричка Ријека)

Savić (Martin) Milja, rođena 1892. Crnogorka, ubijena 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (2922017003) (Метех)

Savić (Radisav) Dimitrije, rođen 1875. Srbin, ubijen od balista 1941. nepoznato, Zaparenik (5015s00161) (Метех)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

 

 

Р.

 

Милијана

Тана

ПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Миладин

Предраг Т. Шћепановић:

1. Милијана 2. Стана.

ИМЕНОСЛОВ ЖРТАВА ПОКОЉА У ВЕЛИЦИ - Бранко М. Пауновић:

1. Милијана 2. (Р.) Тана - Погинула у кући Андра Кнежевића заједно са ћерком Милијаном