РАДУЛОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  РАДУЛОВИЋ (Петaр) ЖЕНСКО ДИЈЕТЕ

 

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића су изгинули: Гина рођена Рмуш, стара око 40 година, жена Петра Радуловића, њихова кћер, име јој не знам, налази се у списку жртава фашистичког терора у Велици

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

971. Радуловић Петрова КЋЕРКА, рођена  у Велици, дијете. убијена у кући са мајком Гином

 

 

02.  РАДУЛОВИЋ (Миљан) БОЖАНА - ГИНА (39)

рођена Рмуш, супруга Петра Радуловића

 

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића су изгинули: Гина рођена Рмуш, стара око 40 година, жена Петра Радуловића, њихова кћер, име јој не знам, налази се у списку жртава фашистичког терора у Велици.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Радуловић (Миљан) Божана (1905-1944)

Радуловић Божана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Миљана Божана, стара 34 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

970. Радуловић Петрова Божана (Гина), кћерка Миљана Рмуша, рођена је 1908. Шекулар, домаћица. Избјглица из Метохије 1941. Запаљена у кући са једном ћерком.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Божана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

03.  РАДУЛОВИЋ (Радоје) БОЖИНА (9)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Божидар Р. Радуловић:

28 јула 1944 год. на разбојнички начин убили ми мајку Станисаву стару 50 год. и брата Божину старог 9 год. Раку 19 год. Добрашн 1 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијен: Божина (7)

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Радоје) Божина (1936-1944)

Радуловић Божина

Радуловић Божина

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

983. Радуловић Радојев Божина, рођен је 1936. Велика, дијете.

 

 

04.  РАДУЛОВИЋ ВУКАНА (70)

рођена Радевић, супруга Илије Радуловића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило И. Радуловић:

 28 јула 1944 год. убили су ми у жену Даринку стару 30 год. кћери: Славка стара 10 год. Слободанка стара 7 год. мајка Вукана стара 70 год. и ташта Анђелија стара 60 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Вукана                            

Радуловић Вукана

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

972. Радуловић Илијина Вукана, рођена је 1874. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Вукана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

05.  РАДУЛОВИЋ (Гаврило - Гавро) ДАРИНКА - ДАРКА (30)

супруга Михаила (Илије) Радуловић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило И. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми у жену Даринку стару 30 год. кћери: Славка стара 10 год. Слободанка стара 7 год. мајка Вукана стара 70 год. и ташта Анђелија стара 60 год.

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр Даринка Радуловић са двоје дјеце.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Дарка                              

Радуловић Дарка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Гавра Даринка, стара 29 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

973. Радуловић Михаилова (Цакина) Анђелија (Дарка), рођена је 1913. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

06.  РАДУЛОВИЋ (Радоје) ДОБРАШИН (1)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Божидар Р. Радуловић:

28 јула 1944 год. на разбојнички начин убили ми мајку Станисаву стару 50 год. и брата Божину старог 9 год. Раку 19 год. Добрашн 1 год.

 

 

07.  РАДУЛОВИЋ (Божо) ИЛИНКА (50)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Десанка М. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми тетку Илинку, сестру Косу и Ружу.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Илинка (50) од оца Божа Радуловића, неудата, била је болесна.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Илинка                           

Радуловић Илинка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Божа Илинка, стара 44 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

976. Радуловић Божова Илинка, рођена је 1894. Велика. домаћица, Неудата. Била је болесна и лежала у кревет.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Радуновић Илинка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

08.  РАДУЛОВИЋ ЈОВАНКА (50)

супруга Радоја Радуловића

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Јованка                          

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

980. Радуловић Радојева Јованка, рођена у Велици.

 

 

09.  РАДУЛОВИЋ (Радоје) ЈОВАНКА (46)

рођена Вуковић, супруга Милосава Радуловића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милосав В. Радуловић:

28 јануара 1944 год. убили су ми жену Јованку стару 48 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Јованка, рођена Вуковић, стара око 50 година, жена Милосава Радуловића

Музеј Жртава Геноцида (Машница):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Милосав) Јованка (1898-1944)

Радуловић Јованка

Радуловић Јованка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Милосава Јованка, стара 44 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

979. Радуловић Милосавова Јованка, кћерка Радоја Вуковића, рођена је 1894. Велика, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Јована, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

10.  РАДУЛОВИЋ (Миливоје) КОСА (10)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Десанка М. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми тетку Илинку, сестру Косу и Ружу.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића су изгинуле: Коса и Станија, кћерке Миливоја и Илинке Радуловић.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Миливоје) Коса (1934-1944)

Радуловић Коса

Радуловић Коса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Миливоја Коса, стара 28 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

977. Радуловић Миливојева Коса. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Коса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

11.  РАДУЛОВИЋ (Милош) МИРКА (21)

 

Свједочење - Прог. др Марко Кнежевић:

Након три до четири дана од крвавог пира у Велици,  у кући обрела рањена Мирка Миланова Радуловић, која је у Велику дошла из Плава. Куршуми крвожедних есесоваца разнијели су јој руку до рамена. На рани су милели црви. Ни за њу није било спаса, па је након 10 дана умрла.

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Милоша Мирка, стара 17 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

986. Радуловић Милоша Мирка, рођена је 1928. Велика, дијете. Рањена у руку, умрла од сепсе послије 5 дана на путу за болницу у Колашин. Сахрањена у Краље код Андријевице. (Казивање Милорада Милошева Радуловића, пензионера из Београда. Нема је у списковима)

 

 

12.  РАДУЛОВИЋ (Радоје) РАКИТА - РАКА (19)

рођена Радуловић, удата у Шекулар

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Божидар Р. Радуловић:

28 јула 1944 год. на разбојнички начин убили ми мајку Станисаву стару 50 год. и брата Божину старог 9 год. Раку 19 год. Добрашн 1 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Ракита - Рака (22) удата у Шекулару, дошла у род и погинула.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Рака                                

Радуловић Рака

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

983. Радуловић Радојева Рака, рођена је 1924. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Рака, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

13.  РАДУЛОВИЋ (Михаило) СЛАВКА (10)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило И. Радуловић:

 28 јула 1944 год. убили су ми у жену Даринку стару 30 год. кћери: Славка стара 10 год. Слободанка стара 7 год. мајка Вукана стара 70 год. и ташта Анђелија стара 60 год.

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр Даринка Радуловић са двоје дјеце.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Славка                           

Радуловић Славка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Михаила Славка, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

975. Радуловић Михаилова (Цакина) Славка, рођена у Велици.

981. Радуловић Михаилова (Цакина) Славица, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Савка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

14.  РАДУЛОВИЋ (Михаило) СЛОБОДАНКА (9)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило И. Радуловић:

 28 јула 1944 год. убили су ми у жену Даринку стару 30 год. кћери: Славка стара 10 год. Слободанка стара 7 год. мајка Вукана стара 70 год. и ташта Анђелија стара 60 год.

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр Даринка Радуловић са двоје дјеце.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић Слободанка                    

Радуловић Слободанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Михаила Слободанка, стара 9 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

974. Радуловић Михаилова (Цакина) Слободанка, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Слободанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

15.  РАДУЛОВИЋ (Миливоје) СТАНИЈА - РУЖА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Десамка М. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми тетку Илинку, сестру Косу и Ружу.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића су изгинуле: Коса и Станија, кћерке Миливоја и Илинке Радуловић.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Миливоје) Станија (1936-1944)

Радуловић Станија

Радуловић Станија

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

978. Радуловић Миливојева Станија. Велика.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45: 

Радуновић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

16.  РАДУЛОВИЋ (Милосав) СТАНИЈА (12)

 

Музеј Жртава Геноцида (Машница):    

Радуловић (Милосав) Станија (1932-1944)

 

 

 

17.  РАДУЛОВИЋ СТАНИСАВА (53)

рођена Ђиновић, супруга Радоја Радуловића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Божидар Р. Радуловић:

28 јула 1944 год. на разбојнички начин убили ми мајку Станисаву стару 50 год. и брата Божину старог 9 год. Раку 19 год. Добрашн 1 год.

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић од Радуловића је убијена Станисава, рођена Ђиновић, стара око 50 година, жена Радоја Радуловића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Радуловић (Радоје) Станислава (1891-1944)

Радуловић Станисава

Радуловић Станислава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Радоша Станислава, стара 44 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

982. Радуловић Радојева Станислава, рођена је 1896. рођена Ђиновић, домаћица. Избјеглица из Метохије 1941.

 

     

01.

 

РАДУЛОВИЋ АНЂЕЛИЈА (60) - (ташта Михаила (Илија) Радуловића, мајка Даринке)

   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило И. Радуловић:

28 јула 1944 год. убили су ми у жену Даринку стару 30 год. кћери: Славка стара 10 год. Слободанка стара 7 год. мајка Вукана стара 70 год. и ташта Анђелија стара 60 год.

     

02.

 

РАДУЛОВИЋ ВЕЛИКА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Радуновић Велика, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

03.

 

РАДУЛОВИЋ (Милић) ИЛИНКА (25)

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Радуловић (Милић) Илинка, рођена 1919. из Велике, убијена 1944. у Плаву у директном терору (2938018011)

     

04.

 

РАДУЛОВИЋ (Радоје) ИЛИНКА (5)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Радоја Илинка, стара пет година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Радуловић (Радоје) Илинка (1939)

     

05.

 

РАДУЛОВИЋ ЈОВАН

     

06.

 

РАДУЛОВИЋ (Миливоје) НАТА (5)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Миливоја Ната, стара пет године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Радуловић (Милјивоје) Ната (1939)

     

07.

 

РАДУЛОВИЋ (Миливоје) СТОЈАНКА (6)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Радуловић Милија Стојана, стара шест године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

(Радуловић Милјивоје) Стојанка (1938)