ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ПОПОВИЋ

 

001

 

 Саво 

 

РАДМИЛА - РАЧКА (40)

       

рођена Пауновић, супруга Михајла (Јовановог) Поповића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирослав М. Поповић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка дивизија СС "Скендербег" убиле су ми на разбојнички начиин мајку Раду стару 40 година код куће.

       

Споменик на Чакору:

Поповић Рачка

       

Свједочење - Зоран (Борислава - Бора) Поповића:

28. јула је убијена моја баба Радмила - Рачка, ћерка Сава Пауновића, удата за мога ђеда Михаила. Моја сестра Радмила носи бабино име а брат Михаило - дедино.

         

002

 

 

 

РАДОСАВ - РАШКО

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Поповић Рашко

       

Изјава - Среском oпуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Поповић

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

   
 

Мирослав (Михаило)

 

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Рачка

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Рашко

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Рачка

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Мијаиле) Рачка