ПОПОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ПОПОВИЋ (Саво) РАДМИЛА - РАЧКА (40)

рођена Пауновић, супруга Михајла (Јовановог) Поповића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мирослав М. Поповић:

28 јула 1944 год. убили су ми на разбојнички начиин мајку Раду стару 40 година код куће.

Свједочење - Зоран (Борислава - Бора) Поповића:

28. јула је убијена моја баба Радмила - Рачка, ћерка Сава Пауновића, удата за мога ђеда Михаила. Моја сестра Радмила носи бабино име а брат Михаило - дедино.

Споменик на Чакору:

Поповић Рачка             

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

960. Поповић Михаилова Рачка, рођена Пауновић, Велика, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Поповић (Мијаиле) Рачка - ћерка племенског капетана Сава В. Пауновића, жена учитеља Мијаила В. Поповића, мајка четири сина који су тога дана интернирани у Беч.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Попадић Ратка, рођена____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

02.  ПОПОВИЋ РАДОСАВ - РАШКО

 

Изјава - Среском oпуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Поповић

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Поповић Рашко