ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ПАУНОВИЋ

 

001

 

Новица

 

АНЂЕЛИЈА (60)

       

рођена Симоновић, супруга Радована - Гавра В. Пауновића

         
       

Споменик на Чакору:

Пауновић Г. Анђелија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Г. Анђелија

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Анђелија (жена Гавра Пауновића) Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

       

Свједочење - Миодраг Мишо (Радован) Симоновић:

Трећа сестра мога оца, Анђелија удата за Радована В. Пауновића изгорела је 28. јула 1944. године у кући Мирка Пауновића

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Анђелија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

002

 

Михаило

 

ВЕСЕЛИН - ВЕШО (12)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Микајло) Веселин, рођен 1934. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022023)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић М. Веселин

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић М. Веселин

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

       

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислава:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијен је Вешо, син Микаила Пауновића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Веселин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

003

 

Мирко

 

ВИДИСАВА - МАРА (19)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Мирко) Мара, рођена 1925. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022065)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Видосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Видосава

       

Ватре са Комова, стр. 138 Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту је била Мара. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили. 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Видосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

004

 

Радован

 

ДАНИЦА (15)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Даница

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Даница

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

005

 

Радован

 

ДАРКА

         
       

Споменик на Чакору:

Пауновић Дарка

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

006

 

Радован

 

ДОБРИЦА - ДОБРА (24)

       

рођена Вучетић, супруга Димитрија Пауновић - у другом стању

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Радован) Добрица, рођена 1922. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022026)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Добрица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Добрица

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је Добра Пауновић, рођена Вучетић (24), жена Димитрија Пауновића.

       

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић:

Тога дана је жива бачена у ватру моја мајка Добра Пауновић, рођена Вучетић, од оца Радована и мајке Станије Вучетић. Запалили су кућу Вукосава Живаљевића и ту је изгорела.

       

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Убијен је и запаљена Димитрија Јевтовог жена Добра (кћерка Радована Вучетића) која се задесила у кући Вукосава П. Живаљевића. Страдала је заједно са његовом породицом.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Добрица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

007

 

Радован

 

ИКОНИЈА (24)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Иконија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Иконија

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Иконија (кћи Радована Пауновића)

Видјела сам када је кроз прозор искочила Иконија (кћерка Радована Пауновића) Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Иконија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

008

 

Андрија

 

ЈЕФТО (57)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Андрија) Јевто, рођен 1887. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022025)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Јевто

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Јефто

       

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена.

       

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Јевто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Јефто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

009

 

Михаило

 

КРСТИЊА - КРЦА (14)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Микајло) Крстиња, рођена 1933. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022031)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Кристиња

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Кристиња

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

       

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Крца, кћерка Микаила Пауновића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Кристиња, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

010

 

Милисав

 

КРСТО (47)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магица М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мужа Крста старог 47 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Милисав) Крсто, рођен 1900. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022035)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Крсто

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Крсто

       

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена

       

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Крсто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Крсто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

011

 

Благоје

 

МАРТА (45)

       

рођена Бојовић, супруга Мирка Пауновића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Благоје) Марта, рођена 1896. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022062)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Марта

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Марта

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили. 

Рањена је Марта, жена Мирка Пауновића. Нашла сам је у кући. Била је захваћена ватром. Звала ме: "Јованка, сагорјесмо"! Изњела сам је из куће. Имала је 13 рана, од којих је касније умрла. Добро се сјећам да ми је рекла: "Изнеси ме из куће, доћиће да ме дотуку".

       

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Партизани су одвели рањену моју мајку Марту, заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

         

012

 

Мијајло

 

МИКА (36)

       

рођена Јокић, супруга Алексе Пауновића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Мијајло) Мика, рођена 1906. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022031)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Мика

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

       

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја мајка Мика је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

       

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

у кући Алексе Пауновића убијена је Мика, жена Алексе Пауновића.

         

013

 

Милија

 

МИКА (23)

       

супруга Милосава Пауновића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Милија) Мика, рођена 1921. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022066)

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Мика. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

014

 

Мирко

 

МИЛОЈКА - МИША (17)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Мирко) Милојка, рођена 1927. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022064)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Милојка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Милојка

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Милојка. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

         

015

 

Милија

 

МИЛОСАВА - МИЛКА (21)

       

супруга Миодрага Мина Пауновића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Милија) Милосава, рођена 1922. из Велике, убијена 1943. у директном терору (0267080009)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Милосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Милосава

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Милосавова. Видјела сам када је кроз прозор искочила Милка, жена Миодрага Пауновића "Мина". И она је била потпуно нага. Убијена је куршумима из пушака а на педесет метара испод куће.

Када су убили Милосаву, ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

016

 

Павле

 

МИРКО (46)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Павле) Мирко, рођен 1898. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022061)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Мирко

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Мирко

       

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Један од зликоваца који су били у школском дворишту, запуца и уби Мирка који је од Шатовог шљивњака па преко ливарде и Брковића имања дошао до наспрам наше куће.

       

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Мирко Пауновић са 6 чланова породице.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мирка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

017

 

Алекса

 

МИРУНА (15)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Алекса) Мируна, рођена 1929. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022032)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Мируна

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Мируна

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

       

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја сестра Мируна (18) је убијена и запалљена 28. јула 1944. године у Велици.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мируна, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

018

 

Михаило

 

РАБИЈА (16)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Микајло) Рабија, рођена 1931. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022022)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Рабија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Рабија

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

       

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Рабија, кћерка Микаила Пауновића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Рабија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

019

 

Саво

 

РАДА (46)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Војо С. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици сестру Раду стару 46 год.

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Рада

         

020

 

Мирко

 

РАДОЈКА (15)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву стару 13 год.

         

021

 

Мирко

 

РАДОСАВА (13)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву стару 13 год.

         

022

 

Богдан

 

РОСА (50)

       

рођена Шошкић, супруга Радована Пауновића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год.  Даницу стару 15 год.

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Р. Роса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Р. Роса

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Роса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

023

 

Димитрије

 

СЛАВИЦА - СЛАВКА (6 мјесеци)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Димитрије) Славица, рођена 1943. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022027)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Славка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Славка

       

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Пошао сам да видим како је код мојих рођака. Вукосава и Илинке Живаљевић. Ту сам нашао и ћерку Добриле и Димитрија Пауновића, Славку, такође од четири мјесеца.

       

Ватре са Комова, стр. 145 Милош (Алексе) Пауновић:

Женско дијете од четири мјесеца изнесено је из куће до кошаре и ту је умрло! То је била кћерка Добре и Димитрија Пауновића.

       

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић:

Тога дана су моју сестру Славицу - Славку, која је имала 10 мјесеци, извадили из колијевке и тадавили испред куће Вукосава Живаљевића.

       

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Димитријева кћерка Славка, дјевојчица од четири мјесеца угушена у колијевци након паљења куће.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

024

 

Алекса

 

СЛАВКА (3)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Алекса) Славка, рођена 1941. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022033)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Славка

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Славка

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

       

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја сестра Славица (5) је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

025

 

Радован

 

СТАНИЈА (19)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Станија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Станија

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

026

 

Мирко

 

СТАНИЦА - БЕЛКА (20)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Мирко) Станица, рођена 1924. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022063)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Станица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Станица

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Станица Пауновић Белка. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Видјела сам када је кроз прозор искочила Станица Пауновић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

         

027

 

Миодраг

 

СТРАШИМИР (1)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Миодраг) Страшимир, рођен 1943. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923022067)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Страшимир

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Страшимир

       

Ватре са Комова, стр. 138 - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Дијете од годину дана, Страшимира, сина Милосаве и Миодрага Пауновића, преврнули су са колијевком и бацили у бару, вјерујући да ће се дијете тако дуже мучити.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Страшимир, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

028

 

Жујо

 

ТОДОРА - ТОДА (54)

       

рођена Спалевић из Шекулара, супруга Радојка Пауновића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Пауновић (Жујо) Тодора, рођена 1890. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022034)

       

Споменик на Чакору:

Пауновић Тодора

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Пауновић Тодора

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

       

Ватре са Комова, стр. 145 - Милош (Алексе) Пауновић:

Мој брат Радоје и сестра Деса су били испред куће с бабом Тодом. Када је баба видјела војнике, рекла им је: „Шта је војско сиротиња није крива".

Неко од њих је извадио пиштољ, обрисао га марамицом и пуцао три пута. Баба је пала тек од трећег метка. Успјела је да рекне: „Бјеште ђецо".

       

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја баба Тода је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

       

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Алексе Пауновића убијена је Тода, мајка Алексе Пауновића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Тодор_, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

 *** 

 

ВОИСЛАВ

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Воислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

 *** 

 

МИЛИЈАНА

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милијана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Војо (Саво)

Добра (Мирко)

Магица (Милета)

Михаило (Милосав)

Рабија (Радован)

Радоје (Александар)

   

Радомир (Јефто)

 

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Микајло) Веселин 2. (Радован) Добрица 3. (Андрија) Јевто 4. (Микајло) Крстиња 5. (Милисав) Крсто 6. (Мирко) Мара 7. (Благоје) Марта 8. (Мијајло) Мика 9. (Милија) Мика 10. (Мирко) Милојка 11. (Милија) Милосава 12. (Павле) Мирко 13. (Алекса) Мируна 14. (Микајло) Рабија 15. (Димитрије) Славица 16. (Алекса) Славка 17. (Мирко) Станица 18. (Миодраг) Страшимир 19. (Жујо) Тодора.

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Г. Анђелија 2. М. Веселин 3. Видосава 4. Даница 5. Дарка 6. Добрица 7. Иконија 8. Јевто 9. Крстиња 10. Крсто 11. Марта 12. Мика 13. Милојка 14. Милосава 15. Мирко 16. Мируна 17. Рабија 18. Рада 19. Р. Роса 20. Славка 21. Славка 22. Станија 23. Станица 24. Страшимир 25. Тодора

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Г. Анђелија 2. М. Веселин 3. Видосава 4. Даница 5. Добрица 6. Иконија 7. Јефто 8. Крстиња 9. Крсто 10. Марта 11. Милојка 12. Милосава 13. Мирко 14. Мируна 15. Рабија 16. Р. Роса 17. Славка 18. Славка 19. Станија 20. Станица 21. Страшимир 22. Тодора

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Анђелија 2. Веселин 3. Видосава 4. Воислав 5. Даница 6. Дарка 7. Добрица 8. Иконија 9. Јефто 10. Кристиња 11. Крсто 12. Милијана 13. Милка  14. Милосава 15. Мирка, 16. Мируна 17. Рабија 18. Роса 19. Славка 20. Славко 21. Станија 22. Страшимир 23. Тодор_

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Анђелија 2. Бојана 3. Бранко 4. Веселин 5. Видосава 6. Даница 7. Добра 8. Добрица (Добра) 9. Иконија 10. Иконија 11. Јелена 12. Јефто 13. Коса, 14. Кристиња 15. Крсто 16. Мара 17. Марко 18. Марта 19. Мика 20. Милка (Мина) 21. Милојка 22. Милосава 23. Мирко 24. Мируна 25. Пољка 26. Рабија 27. Рада 28.  Раде 29. Ратко 30. Роса 31. Славица 32. Славка 33. Станија 34. Станица (Белка) 35. Страшимир 36. Тодора (Тода)

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Андрија) Анђелија 2. (Радоје) Божана 3. (Микаиле) Веселин 4. (Мирко) Видосава - Мара 5. (Радован) Даница 6. (Радован) Дарка 7. (Радован) Добрица - Добра 8. (Радован) Иконија 9. (Андрија) Јефто 10. (Микаиле) Крстиња 11. (Милисав) Крсто 12. (Миличко) Марта 13. (Милија) Мика 14. (Радован) Мика 15. (Мирко) Милојка - Миша 16. (Милија) Милосава - Милка 17. (Пваић) Мирко 18. (Алекса) Мируна 19. (Микаиле) Рабија 20. Рада 21. (Богдан) Роса 22. (Радоје) Савета 23. (Димитрије) Славица 24. Славка 25. (Алекса) Славка 26. Станија 27. (Мирко) Станица - Белка 28. (Миодраг - Мино) Страшимир 29. (Жујо) Тодора - Тода