ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ПАУНОВИЋ

     
     

01.

 

ПАУНОВИЋ (Новица) АНЂЕЛИЈА (60)

   

рођена Симоновић, супруга Радована - Гавра В. Пауновића

     
   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Анђелија (жена Гавра Пауновића) Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

   

Свједочење - Миодраг Мишо (Радован) Симоновић:

Трећа сестра мога оца, Анђелија удата за Радована В. Пауновића изгорела је 28. јула 1944. године у кући Мирка Пауновића

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Г. Анђелија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Г. Анђелија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Анђелија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ПАУНОВИЋ (Михаило) ВЕСЕЛИН - ВЕШО (12)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

   

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијен је Вешо, син Микаила Пауновића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Микајло) Веселин, рођен 1934. убијен 1944. Велика (2923022023)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић М. Веселин

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић М. Веселин

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Веселин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

ПАУНОВИЋ (Мирко) ВИДИСАВА - МАРА (19)

     
   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту је била Мара. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Мирко) Мара, рођена 1925. убијена 1944. Велика (2923022065)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Видосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Видосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Видосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

ПАУНОВИЋ (Радован) ДАНИЦА (15)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Даница

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Даница

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

ПАУНОВИЋ (Радован) ДАРКА

     
   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Дарка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

06.

 

ПАУНОВИЋ (Радован) ДОБРИЦА - ДОБРА (24)

   

рођена Вучетић, супруга Димитрија Пауновић - у другом стању

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је Добра Пауновић, рођена Вучетић (24), жена Димитрија Пауновића.

   

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић:

Тога дана је жива бачена у ватру моја мајка Добра Пауновић, рођена Вучетић, од оца Радована и мајке Станије Вучетић. Запалили су кућу Вукосава Живаљевића и ту је изгорела.

   

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Убијен је и запаљена Димитрија Јевтовог жена Добра (кћерка Радована Вучетића) која се задесила у кући Вукосава П. Живаљевића. Страдала је заједно са његовом породицом.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Радован) Добрица, рођена 1922. убијена 1944. Велика (2923022026)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Добрица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Добрица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Добрица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

07.

 

ПАУНОВИЋ (Радован) ИКОНИЈА (24)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Иконија (кћи Радована Пауновића)

Видјела сам када је кроз прозор искочила Иконија (кћерка Радована Пауновића) Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Иконија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Иконија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Иконија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

08.

 

ПАУНОВИЋ (Андрија) ЈЕФТО (57)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

   

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена.

   

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Јевто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Андрија) Јевто, рођен 1887. убијен 1944. Велика (2923022025)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Јевто

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Јефто

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Јефто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

09.

 

ПАУНОВИЋ (Михаило) КРСТИЊА - КРЦА (14)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

   

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Крца, кћерка Микаила Пауновића

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Микајло) Крстиња, рођена 1933. убијена 1944. (2923022031)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Кристиња

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Кристиња

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Кристиња, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

10.

 

ПАУНОВИЋ (Милисав) КРСТО (47)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магица М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мужа Крста старог 47 год.

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена

   

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Крсто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Милисав) Крсто, рођен 1900. убијен 1944. Велика (2923022035)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Крсто

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Крсто

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Крсто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

11.

 

ПАУНОВИЋ (Благоје) МАРТА (45)

   

рођена Бојовић, супруга Мирка Пауновића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили. 

Рањена је Марта, жена Мирка Пауновића. Нашла сам је у кући. Била је захваћена ватром. Звала ме: "Јованка, сагорјесмо"! Изњела сам је из куће. Имала је 13 рана, од којих је касније умрла. Добро се сјећам да ми је рекла: "Изнеси ме из куће, доћиће да ме дотуку".

   

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Партизани су одвели рањену моју мајку Марту, заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Благоје) Марта, рођена 1896. убијена 1944. Велика (2923022062)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Марта

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Марта

     
     
     

12.

 

ПАУНОВИЋ (Мијајло) МИКА (36)

   

рођена Јокић, супруга Алексе Пауновића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Мијајло) Мика, рођена 1906. убијена 1944. Велика (2923022031)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Мика

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

   

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја мајка Мика је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

   

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

у кући Алексе Пауновића убијена је Мика, жена Алексе Пауновића.

     
     
     

13.

 

ПАУНОВИЋ (Милија) МИКА (23)

   

супруга Милосава Пауновића

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Милија) Мика, рођена 1921. убијена 1944. Велика (2923022066)

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Мика. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

14.

 

ПАУНОВИЋ (Мирко) МИЛОЈКА - МИША (17)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Мирко) Милојка, рођена 1927. убијена 1944. Велика (2923022064)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Милојка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Милојка

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Милојка. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

     
     
     

15.

 

ПАУНОВИЋ (Милија) МИЛОСАВА - МИЛКА (21)

   

супруга Миодрага Мина Пауновића

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Милија) Милосава, рођена 1922. убијена 1943. Велика (0267080009)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Милосава

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Милосавова. Видјела сам када је кроз прозор искочила Милка, жена Миодрага Пауновића "Мина". И она је била потпуно нага. Убијена је куршумима из пушака а на педесет метара испод куће.

Када су убили Милосаву, ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

16.

 

ПАУНОВИЋ (Павле) МИРКО (46)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Павле) Мирко, рођен 1898. убијен 1944. Велика (2923022061)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Мирко

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Мирко

   

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Један од зликоваца који су били у школском дворишту, запуца и уби Мирка који је од Шатовог шљивњака па преко ливарде и Брковића имања дошао до наспрам наше куће.

   

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Мирко Пауновић са 6 чланова породице.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мирка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

17.

 

ПАУНОВИЋ (Алекса) МИРУНА (15)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Алекса) Мируна, рођена 1929. убијена 1944. Велика (2923022032)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Мируна

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Мируна

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

   

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја сестра Мируна (18) је убијена и запалљена 28. јула 1944. године у Велици.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мируна, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

18.

 

ПАУНОВИЋ (Михаило) РАБИЈА (16)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Микајло) Рабија, рођена 1931. убијена 1944. Велика (2923022022)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Рабија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Рабија

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

   

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Рабија, кћерка Микаила Пауновића.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Рабија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

19.

 

ПАУНОВИЋ (Саво) РАДА (46)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Војо С. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици сестру Раду стару 46 год.

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Рада

     
     
     

20.

 

ПАУНОВИЋ (Мирко) РАДОЈКА (15)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву стару 13 год.

     
     
     

21.

 

ПАУНОВИЋ (Мирко) РАДОСАВА (13)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву стару 13 год.

     
     
     

22.

 

ПАУНОВИЋ (Богдан) РОСА (50)

   

рођена Шошкић, супруга Радована Пауновића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год.  Даницу стару 15 год.

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Р. Роса

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Р. Роса

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Роса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

23.

 

ПАУНОВИЋ (Димитрије) СЛАВИЦА - СЛАВКА (6 мјесеци)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Димитрије) Славица, рођена 1943. убијена 1944. Велика (2923022027)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Славка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Славка

   

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Пошао сам да видим како је код мојих рођака. Вукосава и Илинке Живаљевић. Ту сам нашао и ћерку Добриле и Димитрија Пауновића, Славку, такође од четири мјесеца.

   

Ватре са Комова (стр. 145) Милош (Алексе) Пауновић:

Женско дијете од четири мјесеца изнесено је из куће до кошаре и ту је умрло! То је била кћерка Добре и Димитрија Пауновића.

   

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић:

Тога дана су моју сестру Славицу - Славку, која је имала 10 мјесеци, извадили из колијевке и тадавили испред куће Вукосава Живаљевића.

   

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Димитријева кћерка Славка, дјевојчица од четири мјесеца угушена у колијевци након паљења куће.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

24.

 

ПАУНОВИЋ (Алекса) СЛАВКА (3)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Алекса) Славка, рођена 1941. убијена 1944. Велика (2923022033)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Славка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Славка

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

   

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја сестра Славица (5) је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

25.

 

ПАУНОВИЋ (Радован) СТАНИЈА (19)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Станија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Станија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

26.

 

ПАУНОВИЋ (Мирко) СТАНИЦА - БЕЛКА (20)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Мирко) Станица, рођена 1924. убијена 1944. Велика (2923022063)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Станица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Станица

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Станица Пауновић Белка. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Видјела сам када је кроз прозор искочила Станица Пауновић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

     
     
     

27.

 

ПАУНОВИЋ (Миодраг) СТРАШИМИР (1)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Миодраг) Страшимир, рођен 1943. убијен 1944. Велика (2923022067)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Страшимир

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Страшимир

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Дијете од годину дана, Страшимира, сина Милосаве и Миодрага Пауновића, преврнули су са колијевком и бацили у бару, вјерујући да ће се дијете тако дуже мучити.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Страшимир, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

28.

 

ПАУНОВИЋ (Жујо) ТОДОРА - ТОДА (54)

   

рођена Спалевић из Шекулара, супруга Радојка Пауновића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Пауновић (Жујо) Тодора, рођена 1890.  убијена 1944. Велика (2923022034)

   

Споменик на Чакору:                              Пауновић Тодора

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Пауновић Тодора

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Милош (Алексе) Пауновић:

Мој брат Радоје и сестра Деса су били испред куће с бабом Тодом. Када је баба видјела војнике, рекла им је: „Шта је војско сиротиња није крива".

Неко од њих је извадио пиштољ, обрисао га марамицом и пуцао три пута. Баба је пала тек од трећег метка. Успјела је да рекне: „Бјеште ђецо".

   

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја баба Тода је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

   

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Алексе Пауновића убијена је Тода, мајка Алексе Пауновића.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Тодор_, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

ПАУНОВИЋ ВОИСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Воислав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

02.

 

ПАУНОВИЋ МИЛИЈАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милијана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Војо (Саво)

Добра (Мирко)

Магица (Милета)

Михаило (Милосав)

Рабија (Радован)

Радоје (Александар)

   

Радомир (Јефто)

 

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА - САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ:

 

01. Пауновић (Микаило) Веселин, rođen 1934. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022023)

02. Пауновић (Радован) Добрица, rođena 1922. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022026)

03. Пауновић (Андрија) Јевто, rođen 1887. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022025)

04. Пауновић (Микаило) Крстиња, rođena 1933. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022024)

05. Пауновић (Милисав) Крсто, rođen 1900. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022035)

06. Пауновић (Мирко) Мара, rođena 1925. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022065)

07. Пауновић (Благоје) Марта, rođena 1896. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022062)

08. Пауновић (Мијајло) Мика, rođena 1906. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022031)

09. Пауновић (Милија) Мика, rođena 1921. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022066)

10. Пауновић (Мирко) Милојка, rođena 1927. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022064)

11. Пауновић (Милија) Милосава, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru, Velika (0267080009)

12. Пауновић (Павле) Мирко, rođen 1898. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022061)

13. Пауновић (Алекса) Мируна, rođena 1929. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022032)

14. Пауновић (Микаило) Рабија, rođena 1931. Srpkinja, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022022)

15. Пауновић (Димитрије) Славица, rođena 1943. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022027)

16. Пауновић (Алекса) Славка, rođena 1941. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022033)

17. Пауновић (Мирко) Станица, rođena 1924. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022063)

18. Пауновић (Миодраг) Страшимир, rođen 1943. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022067)

19. Пауновић (Жујо) Тодора, rođena 1890. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022034)


Paunović (Savo) Vuko, rođen 1914. Crnogorac, ubijen 1943. u direktnom teroru, Velika (2923022080)

Paunović (Milić) Drago, rođen 1919. Crnogorac, ubijen 1942. u direktnom teroru, Velika (2923022028)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 

Г.

М.

Р. 

Анђелија

Веселин

Видосава

Даница

Дарка

Добрица

Иконија

Јевто

Крстиња

Крсто

Марта

Мика

Милојка

Милосава

Мирко

Мируна

Рабија

Рада

Роса

Славка

Славка

Станија

Станица

Страшимир

Тодора

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                       

01.

Г. Анђелија

02.

М. Веселин

03.

Видосава

04.

Даница

05.

Добрица

06.

Иконија

07.

Јефто

08.

Крстиња

09.

Крсто

10.

Марта

11.

Милојка

12.

Милосава

13.

Мирко

14.

Мируна

15.

Рабија

16.

Р. Роса

17.

Славка

18.

Славка

19.

Станија

20.

Станица

21.

Страшимир

22.

Тодора

 


 

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Анђелија 2. Веселин 3. Видосава 4. Воислав 5. Даница 6. Дарка 7. Добрица 8. Иконија 9. Јефто 10. Кристиња 11. Крсто 12. Милијана 13. Милка  14. Милосава 15. Мирка, 16. Мируна 17. Рабија 18. Роса 19. Славка 20. Славко 21. Станија 22. Страшимир 23. Тодор_

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Анђелија 2. Бојана 3. Бранко 4. Веселин 5. Видосава 6. Даница 7. Добра 8. Добрица (Добра) 9. Иконија 10. Иконија 11. Јелена 12. Јефто 13. Коса, 14. Кристиња 15. Крсто 16. Мара 17. Марко 18. Марта 19. Мика 20. Милка (Мина) 21. Милојка 22. Милосава 23. Мирко 24. Мируна 25. Пољка 26. Рабија 27. Рада 28.  Раде 29. Ратко 30. Роса 31. Славица 32. Славка 33. Станија 34. Станица (Белка) 35. Страшимир 36. Тодора (Тода)

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Андрија) Анђелија 2. (Радоје) Божана 3. (Микаиле) Веселин 4. (Мирко) Видосава - Мара 5. (Радован) Даница 6. (Радован) Дарка 7. (Радован) Добрица - Добра 8. (Радован) Иконија 9. (Андрија) Јефто 10. (Микаиле) Крстиња 11. (Милисав) Крсто 12. (Миличко) Марта 13. (Милија) Мика 14. (Радован) Мика 15. (Мирко) Милојка - Миша 16. (Милија) Милосава - Милка 17. (Пваић) Мирко 18. (Алекса) Мируна 19. (Микаиле) Рабија 20. Рада 21. (Богдан) Роса 22. (Радоје) Савета 23. (Димитрије) Славица 24. Славка 25. (Алекса) Славка 26. Станија 27. (Мирко) Станица - Белка 28. (Миодраг - Мино) Страшимир 29. (Жујо) Тодора - Тода