ПАУНОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ПАУНОВИЋ рођ. СИМОНОВИЋ (Новица) АНЂЕЛИЈА (60)

супруга Радована - Гавра В. Пауновића

 

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Анђелија (жена Гавра Пауновића) Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Свједочење - Миодраг Мишо (Радован) Симоновић:

Трећа сестра мога оца (Симоновић (Новица) Радован), Анђелија удата за Радована В. Пауновића изгорела је 28. јула 1944. године у кући Мирка Пауновића

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Г. Анђелија                    

Пауновић Г. Анђелија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Андрије Анђелија, стара 50 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Андрија) Анђелија (1874) - жена Гавра Пауновића, рођена Симоновић

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

916. Пауновић Гаврова Анђелија, рођена у Велици, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Анђелија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

02.  ПАУНОВИЋ (Михаило) ВЕСЕЛИН - ВЕШО (12)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијен је Вешо, син Микаила Пауновића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Микајло) Веселин (1934-1944

Пауновић М. Веселин

Пауновић М. Веселин

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Микаилa Веселин, стар 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Микајле) Веселин (1933)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

919. Пауновић Михаилов Веселин, рођен 1933. Велика, дијете. Убијен је са сестрама Рабијом и Крстињом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Веселин, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

03.

ПАУНОВИЋ (Мирко) ВИДИСАВА - МАРА (19)

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту је била Мара. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Мирко) Мара (1925-1944

Пауновић Видосава

Пауновић Видосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Мирка Видосава, стара 15 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Мирко) Видосава - Мара (1931)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

922. Пауновић Миркова Мара, рођена је 1925. Велика, дјевојка.

925. Пауновић Миркова Видосава, рођена 1931. Велика, дијете. Убијена са сестрама Станицом и Милојком, мајком Мартом, стрином Милосавом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Видосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

04.  ПАУНОВИЋ (Радован) ДАНИЦА (15 - 19)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Даница                         

Пауновић Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Даница, стара 19 година - пред порођајем

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Даница (1925) - трудница пред порођајем

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

927. Пауновић Даница, рођена у Велици, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Даница, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

05.  ПАУНОВИЋ ДАРКА

 

Споменик на Чакору:

Пауновић Дарка           

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Дарка (1921)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

948. Пауновић Дарка,  рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Дарка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

06.

 

 

 

ПАУНОВИЋ рођ. ВУЧЕТИЋ (Радован) ДОБРИЦА

ДОБРА (24)

у другом стању

супруга Димитрија Пауновић

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијена је Добра Пауновић, рођена Вучетић (24), жена Димитрија Пауновића.

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић:

Тога дана је жива бачена у ватру моја мајка Добра Пауновић, рођена Вучетић, од оца Радована и мајке Станије Вучетић. Запалили су кућу Вукосава Живаљевића и ту је изгорела.

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Убијен је и запаљена Димитрија Јевтовог жена Добра (кћерка Радована Вучетића) која се задесила у кући Вукосава П. Живаљевића. Страдала је заједно са његовом породицом.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Радован) Добрица (1922-1944)

Пауновић Добрица

Пауновић Добрица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Добрица, стара 24 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Добрица - Добра (1920) - жена Димитријева, рођена Вучетић, трудница пред порођајем, убијена у кући Вукосава Живаљевића.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

930. Пауновић Димитријева Добра, ћерка Радована Вучетића, рођена 1920. Велика, домаћица.

947. Пауновић Радованова Добрица, рођена 1922. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Добрица, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

07.  ПАУНОВИЋ (Радован) ИКОНИЈА (24)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Иконија (кћи Радована Пауновића)

Видјела сам када је кроз прозор искочила Иконија (кћерка Радована Пауновића) Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Иконија                          

Пауновић Иконија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Иконија, стара 23 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Иконија - Кона (1921)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

928. Пауновић Радованова Иконија, рођена 1924. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Иконија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

08.

ПАУНОВИЋ (Андрија) ЈЕФТО (57)

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

28 јула 1944 год. убиле су ми оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена.

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Јевто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Андрија) Јевто (1887-1944)

Пауновић Јевто

Пауновић Јефто

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Андрија) Јевто (1887)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

929. Пауновић Андријин Јефто, рођен 1887. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Јефто, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

09.  ПАУНОВИЋ (Михаило) КРСТИЊА - КРЦА (14)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Крца, кћерка Микаила Пауновића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Микајло) Крстиња (1933-1944)

Пауновић Кристиња

Пауновић Кристиња

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Микаилa Кристиња, стара 11 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Микајле) Крстиња (1931)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

918. Пауновић Михаилова Кристиња, рођена 1931. Велика, дијете. Убијена је са сестром Рабијом и братом Веселином.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Кристиња, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

10.

ПАУНОВИЋ (Милисав) КРСТО (47)

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магица М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми мужа Крста старог 47 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Навалили смо да Крста Пауновић (знао је њемачки), да оде код њемачког команданта на преговоре. Крсто је пристао и на прегово ре су отишли: Крсто Пауновић, Јефто Пауновић и Мило-Милосав Симоновић, уз пут их је стигао и у кућу Трифа Ђукића убио, Саит Хоџа, а кућа је запаљена

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

На дан покоља међу првима је убијен Крсто Пауновић. Са Анова одведени су на ливаду Мирошевића и Стријељани, а потом убачени у колибу Богдана Јокића Мирошевића, на њих су набацане сламарице и запаљене.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Милисав) Крсто (1900-1944)

Пауновић Крсто

Пауновић Крсто

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Милисава Крсто, стар 54 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Милисав) Крсто (1895)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

932. Пауновић Милисавов Крсто, рођен 1895. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Крсто, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

11.

 

ПАУНОВИЋ рођ. БОЈОВИЋ (Благоје) МАРТА (45)

супруга Мирка Пауновића

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили. 

Рањена је Марта, жена Мирка Пауновића. Нашла сам је у кући. Била је захваћена ватром. Звала ме: "Јованка, сагорјесмо"! Изњела сам је из куће. Имала је 13 рана, од којих је касније умрла. Добро се сјећам да ми је рекла: "Изнеси ме из куће, доћиће да ме дотуку".

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Партизани су одвели рањену моју мајку Марту, заједно са Даринком Кнежевић Рамшић, ћерком мајора Јанковића. Од задобијених рана умрле су крајем августа 1944. у Горње Липово код Колашина у партизанској болници.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Благоје) Марта (1896-1944)

Пауновић Марта

Пауновић Марта

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Миличка Марта, стара 44 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Миличко) Марта (1892) - жена Миркова, рођена Бојовић, рањена, имала је дванаест рана, али није изгорела. Крајем августа 1944. умрла у Липову код Колашина од последица рањавања 28. јула у Велици. Пренијета и сахрањена на гробљу у Велици 1974. године.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

921. Пауновић Миркова Марта, рођена 1896. Велика, домаћица. Убијен је са ћеркама Милојком, Станицом и Видосавом и снахом Милосавом.

 

12.

 

ПАУНОВИЋ рођ. ЈОКИЋ (Мијајло) МИКА (36)

супруга Алексе Пауновића

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја мајка Мика је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

у кући Алексе Пауновића убијена је Мика, жена Алексе Пауновића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Пауновић (Мијајло) Мика (1906-1944)

Пауновић Мика

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Милија) Мика (1916) - жена Алексе Пауновића, рођена Јокић.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

942. Пауновић Алексина Мика, ћерка Мијајла Јокића, рођена 1916. Велика, домаћица. Убијена са троје дјеце Славком, Муруном и Ратком.

 

 

13.  ПАУНОВИЋ рођ. ............ (Милија) МИКА (23)

супруга Милосава Пауновића

 

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Мика. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Пауновић (Милија) Мика (1921-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Милије Мика, стара 28 година

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

14.

ПАУНОВИЋ (Мирко) МИЛОЈКА - МИША (17)

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра. Ту је била: Милојка. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Мирко) Милојка (1927-1944)

Пауновић Милојка

Пауновић Милојка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Мирка Милојка, стара 17 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Мирко) Милојка - Миша (1928)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

923. Пауновић Миркова Милојка, рођена 1927. Велика, дјевојка.

 

 

15.  ПАУНОВИЋ рођ. ............ (Милија) МИЛОСАВА - МИЛКА (21)

супруга Миодрага Мина Пауновића

 

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Милосавова. Видјела сам када је кроз прозор искочила Милка, жена Миодрага Пауновића "Мина". И она је била потпуно нага. Убијена је куршумима из пушака а на педесет метара испод куће.

Када су убили Милосаву, ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Милија) Милосава (1922-1943)

Пауновић Милосава

Пауновић Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Милије Милосава, стара 21 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Милија) Милосава-Мика (1943) - жена Мина Пауновића родом из Шекулара, послије мучења скочила је гола кроз прозор а онда су је убили.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

938. Пауновић Милорадова Милка, рођена у Велици, дјевојка.

939. Пауновић Миодрагова Милосава, рођена у Велици, домаћица.

951. Пауновић Милијина Мика, рођена 1921. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милосава, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

16.

ПАУНОВИЋ (Павле) МИРКО (46)

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Један од зликоваца који су били у школском дворишту, запуца и уби Мирка који је од Шатовог шљивњака па преко ливарде и Брковића имања дошао до наспрам наше куће.

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Мирко Пауновић са 6 чланова породице.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Павле) Мирко (1898-1944)

Пауновић Мирко

Пауновић Мирко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Павића Мирко, стар 62 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Павић) Мирко (1943) - дугогодишњи предсједник (између два рата) Општине величке, носилац сребрне Обилића медаље за храброст и орден Св. Саве V реда.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

920. Пауновић Павлов Мирко, рођен 1898. Велика, земљорадник. Предсједник  Општине Величке (1920-1938).

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мирка, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

17.  ПАУНОВИЋ (Алекса) МИРУНА (15)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја сестра Мируна (18) је убијена и запалљена 28. јула 1944. године у Велици.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Алекса) Мируна (1929-1944)

Пауновић Мируна

Пауновић Мируна

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Алексе Мируна, стара 16 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Алекса) Мируна (1928)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

943. Пауновић Алексина Мика, рођена 1929. Велика, дјевојка.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Мируна, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

18.

ПАУНОВИЋ (Михаило) РАБИЈА (16)

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Михаило М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми: сина Веселина старог 12 год., Рабија стара 16 год. Крстиња стара 14 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Михаила Пауновића: син Веселин (12), и кћерка Рабија (17) и Кристиња (9).

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Микаила - Михаила Пауновића убијена је Рабија, кћерка Микаила Пауновића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Микајло) Рабија (1931-1944)

Пауновић Рабија

Пауновић Рабија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Микаилa Рабија, стара 14 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Микајле) Рабија (1929)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

917. Пауновић Михаилова Рабија, рођена 1929. Велика, дјевојка. Убијена је са сестром Крстињом и братом Веселином.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Рабија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

19.  ПАУНОВИЋ (......) РАДА

 

Споменик на Чакору:

Пауновић Рада             

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић Рада

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

935. Пауновић Рада, рођен у Велици.

 

 

20.  ПАУНОВИЋ (Мирко) РАДОЈКА (15)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву стару 13 год.

 

 

21.  ПАУНОВИЋ (Мирко) РАДОСАВА (13)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву стару 13 год.

 

 

22.  ПАУНОВИЋ рођ. ШОШКИЋ (Богдан) РОСА (50)

супруга Радована Пауновића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год.  Даницу стару 15 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Р. Роса                          

Пауновић Р. Роса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Богдана Роса, стара 56 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Богдан) Роса (1888)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

936. Пауновић Р. Роса, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Роса, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

23.  ПАУНОВИЋ (Димитрије) СЛАВИЦА - СЛАВКА (6 мјесеци)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радомир Ј. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Јефта старог 60 год., снаху Добру стару 26 год. и синовицу Миросаву стару 2 месеца.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Пошао сам да видим како је код мојих рођака. Вукосава и Илинке Живаљевић. Ту сам нашао и ћерку Добриле и Димитрија Пауновића, Славку, такође од четири мјесеца.

Ватре са Комова (стр. 145) Милош (Алексе) Пауновић:

Женско дијете од четири мјесеца изнесено је из куће до кошаре и ту је умрло! То је била кћерка Добре и Димитрија Пауновића.

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић:

Тога дана су моју сестру Славицу - Славку, која је имала 10 мјесеци, извадили из колијевке и тадавили испред куће Вукосава Живаљевића.

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Димитријева кћерка Славка, дјевојчица од четири мјесеца угушена у колијевци након паљења куће.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):            

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Димитрије) Славица (1943-1944)

Пауновић Славка

Пауновић Славка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Димитрија Милица, новорођенче

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Димитрије) Славица (1944) - новорођенче од 3 мјесеца.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

931. Пауновић Димитријева Славка, рођена 1944. Велика, стара 4 мјесеца. Убијена са мајком Добром.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славка, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

24.  ПАУНОВИЋ (Алекса) СЛАВКА (3)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја сестра Славица (5) је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Алекса) Славка (1941-1944)

Пауновић Славка

Пауновић Славка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Алексе Славка, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Алекса) Славка (1940)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

944. Пауновић Алексина Славка, рођена 1939. Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Славко, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

25.  ПАУНОВИЋ (Радован) СТАНИЈА (19)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Рабија Р. Пертић рођ. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Росу стару 50 год. сестре: Иконија стара 24. Станију стару 19 год. Даницу стару 15 год.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић Станија                         

Пауновић Станија

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић Станија

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

937. Пауновић Станија, рођена у Велици.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Станија, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

26.

ПАУНОВИЋ (Мирко) СТАНИЦА - БЕЛКА (20)

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Добра М. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Мирка старог 60 год. мајку стару 45 год. снаху Милосаву стару 29 год. сестре: Станицу стару 19 год. Радојку стару 15 год. и Радосаву старау 13 год.

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Испред куће сакупили су све жене, свукли их голе и наредили им да уђу у кућу, потјерали су их на силу унутра.Ту је била: Станица Пауновић Белка. Ушли су у кућу, пуцали и у лешеве, изишли су из куће, тражећи сламу, како би кућу и љешеве у њој запалили.

Видјела сам када је кроз прозор искочила Станица Пауновић. Убијена је из пушака испред куће. Била је потпуно нага.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Мирко) Станица (1924-1944)

Пауновић Станица

Пауновић Станица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Мирка Станица, стара 18 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Мирко) Станица - Белка (1925)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

924. Пауновић Миркова Станица (Белка), рођена 1924. Велика, дјевојка.

 

27.

ПАУНОВИЋ (Миодраг) СТРАШИМИР (1)

Ватре са Комова (стр. 138) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Дијете од годину дана, Страшимира, сина Милосаве и Миодрага Пауновића, преврнули су са колијевком и бацили у бару, вјерујући да ће се дијете тако дуже мучити.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Миодраг) Страшимир (1943-1944)

Пауновић Страшимир

Пауновић Страшимир

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Миодраг - Мино) Страшимир (1943) - новорођенче од 9 мјесеци, након три мјесеца умрло од последица рањавања.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

940. Пауновић Миодрагов Страшимир, рођен 1943. Велика, дијете у колијевци.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Страшимир, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

28.  ПАУНОВИЋ рођ. СПАЛЕВИЋ (Жујо) ТОДОРА - ТОДА (54)

супруга Радојка Пауновића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје А. Пауновић:

28 јула 1944 год. убили су ми бабу Тоду стару 60 год. мајку Мику стару 36 год. сестре: Мируну стару 15 год. и Славку стару 5 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Алексе Пауновића убијени су: мајка Тода, рођена Столевић (60), жена Мика, рођена Јокић (35) и кћерка Мируна (12), и Славка (3).

Ватре са Комова (стр. 145) - Милош (Алексе) Пауновић:

Мој брат Радоје и сестра Деса су били испред куће с бабом Тодом. Када је баба видјела војнике, рекла им је: „Шта је војско сиротиња није крива".

Неко од њих је извадио пиштољ, обрисао га марамицом и пуцао три пута. Баба је пала тек од трећег метка. Успјела је да рекне: „Бјеште ђецо".

Свједочење - Радоје (Алекса) Пауновић:

Моја баба Тода је убијена и запаљена 28. јула 1944. године у Велици.

Свједочење - Пауновић (Радивоје) Томислав:

У кући Алексе Пауновића убијена је Тода, мајка Алексе Пауновића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Пауновић (Жујо) Тодора (1890-1944)

Пауновић Тодора

Пауновић Тодора

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Жуја Тодора, стара 68 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Пауновић (Жујо) Тодора-Тода (1876) - на њу су зликовци бацили сламарицу и запалили је.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

941. Пауновић Жујова Тодора (Тода), рођена Столевић, рођена 1890. Шекулар, домаћица.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Тодор_, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

ГОЈКОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Андрија) АНЂЕЛИЈА-АНЂА (50) - супруга Алексе Гојковић

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Јефто) ЗАГОРКА-ПЛАНА (19) - супруга Ратка Живаљевић

 

ЖИВАЉЕВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Мијајло) ПОЉКА (32) - удовица Милоша Живаљевића

 

НОВОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Јевто) МИЛКА (20) - супруга Гавра Нововића

 

ПОПОВИЋ рођ. ПАУНОВИЋ (Саво) РАДМИЛА-РАЧКА (40) -  супруга Михајла Поповића

 

     

01.

 

ПАУНОВИЋ БОЈАНА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Бојана

     

02.

 

ПАУНОВИЋ (Радоје) БОЖАНА (5)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радоја Божана, стара пет година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић (Радоје) Божана

     

03.

 

ПАУНОВИЋ БРАНКО

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Бранко

     

04.

 

ПАУНОВИЋ ВОИСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Воислав, рођен ...... Велика, убијен 1944 Велика.

     

05.

 

ПАУНОВИЋ ДОБРА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Добра

     

06.

 

ПАУНОВИЋ ИКОНИЈА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Иконија

     

07.

 

ПАУНОВИЋ ЈЕЛЕНА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Јелена

     

08.

 

ПАУНОВИЋ КОСА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Пауновић Коса

     

09.

 

ПАУНОВИЋ МАРКО

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

933. Пауновић Марко, рођен у Велици, земљорадник.

     

10.

 

ПАУНОВИЋ (Радован) МИКА (21)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радована Мика, стара 21 годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић (Радован) Мика (1923)

     

11.

 

ПАУНОВИЋ МИЛИЈАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Пауновић Милијана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

     

12.

 

ПАУНОВИЋ (Петар) МИЛОСАВА (23)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

926. Пауновић Петрова Милосава, рођена 1921. Велика, дјевојка.

     

13.

 

ПАУНОВИЋ (Савов) РАДЕ

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

934. Пауновић Савов Раде, рођен у Велици, земљорадник.

     

14.

 

ПАУНОВИЋ (Алекса) РАТКО (3)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

945. Пауновић Алексин Ратко, рођен 1941. Велика, дијете.

     

15.

 

ПАУНОВИЋ (Радоје) САВЕТА (54)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Пауновић Радоја Савета, стара 54 године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић (Радоје) Савета

     

16.

 

ПАУНОВИЋ СЛАВКА

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Пауновић Славка