ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ОГЊАНОВИЋ

 

001

 

Љубо

 

БОРО (8)

       

 

       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубомир В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Раду стару 40 год. и синове: Бора старог 8 год. и Радослава старог 6 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Љубо) Боро, рођен 1937. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2922018029)

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Боро

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Боро

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и синови Боро (8) и Радослав (5).

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Боро, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

002

 

Милован

 

ГРАНА (40)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Милован) Грана, рођена 1904. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021020)

         

003

 

Радоња

 

КОСА (14)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Р. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици мајку Лепосаву стару 75 год. и ћерку Косу стару 14 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Радоња) Коса, рођен 1932. (Ратиш - Дечани) спаљена 1944. у директном терору (0140021003)

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Коса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Коса

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Коса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

004

     

ЛЕПОСАВА (75)

       

рођена Џудовић, супруга Радисава Огњановића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Р. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици мајку Лепосаву стару 75 год. и ћерку Косу стару 14 год.

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Лепосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Лепосава

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

005

     

ЉУБИЦА

         
       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Љубица

         

006

 

Рако

 

МИЛОСАВА (34)

       

рођена Лекић, супруга Арсенија - Цаке Огњановића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Арсеније В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Нема. СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Милосаву стару 34 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Рако) Милосава, рођена 1914. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018025)

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Милосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Милосава

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот је изгубила из куће Арсенија Чаке Огњановића: супруга Милосава, рођена Лекић (37).

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Милосав_, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

007

 

Миливоје

 

ПУНИША (54)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Миливоје) Пуниша, рођен 1890. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021017)

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Пуниша

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Пуниша

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Пуниша, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

008

 

Богдан

 

РАДА (40)

       

супруга Љуба Огњановића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубомир В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Раду стару 40 год. и синове: Бора старог 8 год. и Радослава старог 6 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Богдан) Рада, рођена 1906. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018028)

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Рада

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Рада

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и синови Боро (8) и Радослав (5).

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Раба, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

009

 

В.

 

РАДМИЛА

         
       

Споменик на Чакору:

Огњановић В. Радмила

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић В. Радмила

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић В. Радмила, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

010

 

Симон


РАДОМИР (3)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Симон) Радомир, рођен 1941. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2922018026)

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Сима Огњановића: супруга Станија, која је била при порођају и два сина, чијих се имена не сјећам.

         

011

 

Љубо

 

РАДОСЛАВ (6)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубомир В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Раду стару 40 год. и синове: Бора старог 8 год. и Радослава старог 6 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Љубо) Радослав, рођен 1938. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2922018030)

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Радослав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Радослав

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и синови Боро (8) и Радослав (5).

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Радосава, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

012

 

Симон


РАТОМИР (3)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  трупе СС. "Скендер Бега" убили су ми жену Станију стару 27. и сина Ратомира старог 3 год.

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Ратомир

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Ратомир

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Сима Огњановића: супруга Станија, која је била при порођају и два сина, чијих се имена не сјећам.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Ратомир, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

013

 

Милета

 

СТАНИЈА (40)

       

 супруга Вука Огњановића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуко П. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Станију стару 40. год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Милета) Станија, рођена 1920. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2922018027)

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Станија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић Станија

       

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Испред мене убили су жену Вука Огњановића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

014

 


 

СТАНИЈА (27)

       

 супруга Симона Сима Огњановића - у другом стању

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  трупе СС. "Скендер Бега" убили су ми жену Станију стару 27. и сина Ратомира старог 3 год.

       

Споменик на Чакору:

Огњановић Станија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Огњановић С. Станија

       

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Сима Огњановића: супруга Станија, која је била при порођају и два сина, чијих се имена не сјећам.

         

 

 

Вукман

 

ДАРА (стара неколико мјесеци)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Огњановић (Вукман) Дара, рођена 1943. из Велике, убијена 1943. код куће (2923021018)

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Арсеније (Васо)

Вуко (Пуниша)

 Љубомир (Васо)

 

Радоња (Радисав)

Симо (Васо)

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Љубо) Боро 2. (Милован) Грана 3. (Рако) Милосава 4. (Миливоје) Пуниша 5. (Богдан) Рада 6. (Симон) Радомир 7. (Љубо) Радослав 8. (Милета) Станија 9. (Вукман) Дара

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Боро 2. Коса 3. Лепосава 4. Милосава 5. Пуниша 6. Рада 7. В. Радмила 8. Радослав 9. Ратомир 10. Станија 11. Станија

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Боро 2. Коса 3. Лепосава 4. Љубица 5. Милосава 6. Пуниша 7. Рада 8. В. Радмила 9. Радослав 10. Ратомир 11. Станија 12. С. Станија.

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Боро 2. Коса 3. Љепосава 4. Милосав_ 5. Пуниша 6. Раба 7. В. Радмила 8. Радосава 9. Ратомир 10. Станија.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Боро 2. Коса 3. Лепосава 4. Љубица 5. Милосава 6. Пуниша 7. Рада 8. Радмила 9. Радослав 10. Ратомир 11. Станија 12. Станија

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Радоња) женско дијете 2. (Љубо) Боро 3. Коса 4. Лепосава 5. (Раде) Милосава 6. Пуниша 7. (Бодан) Рада 8. (В.) Радмила 9. (Љубо) Радослав 10. (Симо) Ратомир 11. (Вук) Станија 12. (Мића) Станија 13. (Симо) Станија