ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ОГЊАНОВИЋ

     
     

01.

 

ОГЊАНОВИЋ (Љубо) БОРО (8)

   

 

   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубомир В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Раду стару 40 год. и синове: Бора старог 8 год. и Радослава старог 6 год.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и синови Боро (8) и Радослав (5).

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Љубо) Боро, рођен 1937. убијен 1944. Велика (2922018029)

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Боро

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Боро

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Боро, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ОГЊАНОВИЋ (Милован) ГРАНА (40)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Милован) Грана, рођена 1904. убијена 1944. Велика (2923021020)

     
     
     

03.

 

ОГЊАНОВИЋ (Радоња) КОСА (14)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Р. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици мајку Лепосаву стару 75 год. и ћерку Косу стару 14 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Дечани/Ратиш):

Огњановић (Радоња) Коса, рођен 1932. спаљена 1944. Велика (0140021003)

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Коса

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Коса

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Коса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

ОГЊАНОВИЋ ЛЕПОСАВА (75)

   

рођена Џудовић, супруга Радисава Огњановића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоња Р. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици мајку Лепосаву стару 75 год. и ћерку Косу стару 14 год.

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Лепосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Лепосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

ОГЊАНОВИЋ ЉУБИЦА

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Љубица

     
     
     

06.

 

ОГЊАНОВИЋ (Рако) МИЛОСАВА (34)

   

рођена Лекић, супруга Арсенија - Цаке Огњановића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Арсеније В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Нема. СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Милосаву стару 34 год.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот је изгубила из куће Арсенија Чаке Огњановића: супруга Милосава, рођена Лекић (37).

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Рако) Милосава, рођена 1914. убијена 1944. Велика (2922018025)

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Милосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Милосав_, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

07.

 

ОГЊАНОВИЋ (Миливоје) ПУНИША (54)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Миливоје) Пуниша, рођен 1890. убијен 1944. Велика (2923021017)

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Пуниша

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Пуниша

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Пуниша, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

08.

 

ОГЊАНОВИЋ (Богдан) РАДА (40)

   

супруга Љуба Огњановића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубомир В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Раду стару 40 год. и синове: Бора старог 8 год. и Радослава старог 6 год.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и синови Боро (8) и Радослав (5).

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Богдан) Рада, рођена 1906. убијена 1944. Велика (2922018028)

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Рада

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Рада

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Раба, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

09.

 

ОГЊАНОВИЋ (В.) РАДМИЛА

     
   

Споменик на Чакору:                              Огњановић В. Радмила

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић В. Радмила

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић В. Радмила, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

10.

 

ОГЊАНОВИЋ (Симон) РАДОМИР (3)

     
   

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Сима Огњановића: супруга Станија, која је била при порођају и два сина, чијих се имена не сјећам.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Симон) Радомир, рођен 1941. убијен 1944. Велика (2922018026)

     
     
     

11.

 

ОГЊАНОВИЋ (Љубо) РАДОСЛАВ (6)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубомир В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944. год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Прин Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Раду стару 40 год. и синове: Бора старог 8 год. и Радослава старог 6 год.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Љуба Огњановића: супруга Рада (40) и синови Боро (8) и Радослав (5).

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Љубо) Радослав, рођен 1938. убијен 1944. Велика (2922018030)

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Радослав

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Радослав

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Радосава, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

12.

 

ОГЊАНОВИЋ (Симон) РАТОМИР (3)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  трупе СС. "Скендер Бега" убили су ми жену Станију стару 27. и сина Ратомира старог 3 год.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Сима Огњановића: супруга Станија, која је била при порођају и два сина, чијих се имена не сјећам.

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Ратомир

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Ратомир

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Ратомир, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

13.

 

ОГЊАНОВИЋ (Милета) СТАНИЈА (40)

   

 супруга Вука Огњановића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуко П. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Станију стару 40. год.

   

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Испред мене убили су жену Вука Огњановића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Милета) Станија, рођена 1920. убијена 1944. Велика (2922018027)

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Станија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић Станија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Огњановић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

14.

 

ОГЊАНОВИЋ СТАНИЈА (27)

   

 супруга Симона Сима Огњановића - у другом стању

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо В. Огњановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке  трупе СС. "Скендер Бега" убили су ми жену Станију стару 27. и сина Ратомира старог 3 год.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот су изгубили из куће Сима Огњановића: супруга Станија, која је била при порођају и два сина, чијих се имена не сјећам.

   

Споменик на Чакору:                              Огњановић Станија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Огњановић С. Станија

     
     

     
     

01.

 

ОГЊАНОВИЋ (Вукман) ДАРА (стара неколико мјесеци)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Огњановић (Вукман) Дара, рођена 1943. убијена 1943. Велика (2923021018)

     
     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Арсеније (Васо)

Вуко (Пуниша)

 Љубомир (Васо)

 

Радоња (Радисав)

Симо (Васо)

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Огњановић (Љубо) Боро, рођен 1937. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2922018029)

02. Огњановић (Милован) Грана, рођена 1904. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021020)

03. Огњановић (Радоња) Коса, рођена 1932. Црногорка, спаљена1944. у директном терору, Велика (0140021003) (Србија - КиМ - Дечани / Ратиш)

04. Огњановић (Рако) Милосава, рођена 1914. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922018025)

05. Огњановић (Миливоје) Пуниша, рођен 1890. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021017)

06. Огњановић (Богдан) Рада, рођена 1906. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922018028)

07. Огњановић (Симон) Радомир, рођен 1941. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2922018026)

08. Огњановић (Љубо) Радослав, рођен 1938. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2922018030)

09. Огњановић (Милета) Станија, рођена 1920. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922018027)

Огњановић (Вукман) Дара, рођена 1943. Црногорка, убијена 1943. код куће, Велика (2923021018)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

 В.

 

Боро

Коса

Лепосава

Милосава

Пуниша

Рада

Радмила

Радослав

Ратомир

Станија

Станија

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                             

01.

Боро

02.

Коса

03.

Лепосава

04.

Љубица

05.

Милосава

06.

Пуниша

07.

Рада

08.

В. Радмила

09.

Радослав

10.

Ратомир

11.

Станија

12.

С. Станија

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Боро 2. Коса 3. Љепосава 4. Милосав_ 5. Пуниша 6. Раба 7. В. Радмила 8. Радосава 9. Ратомир 10. Станија

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                                                             

01.

Боро

02.

Коса

03.

Лепосава

04.

Љубица

05.

Милосава

06.

Пуниша

07.

Рада

08.

Радмила

09.

Радослав

10.

Ратомир

11.

Станија

12.

Станија

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. (Радоња) женско дијете 2. Боро 3. Коса 4. Лепосава 5. Милосава 6. Пуниша 7. Рада 8. Радмила 9. Радослав 10. Ратомир 11. (Вук) Станија - (Мића) Станија 12. Станија