ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

КОМАТИНА

 

001

 

Аврам

 

ДИЈЕТЕ

         
       

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Вукосава Живаљевића убијен је дијете Аврам Коматине из Машнице, име му не знам.

         

002

 

Васо

 

КОМНЕН (5)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Коматина (Васо) Комнен, рођен 1939. из Мурине, убијен 1944. у директном терору (2922015046)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Коматина Б. Комнен, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

003

 

Миљан

 

СТАНОЈКА (46)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Коматина (Миљан) Станојка, рођена 1898. из Мурине, убијена 1944. у директном терору (2922015045)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Коматина Стојанка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
         

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Васо) Комнен 2. (Миљан) Станојка

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Б. Комнен, 2. Стојанка.

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Аврам) Дијете погинуло у кући Вукосава Живаљевића.