ЖИВАЉЕВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ратко) АЛЕКСАНДАР (4)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ратко Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Милену стару 60 год., жену Загорку стару 19 год. сина Александра старог 4. год. , кћери: Персиду стару 11. год. и Даринку стару 8. год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Ратка Живаљевића убијени су: жена Плана, рођена Пауновић (20), кћерка Персида (14), кћерка Дара (10), и син Александар (4).

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Александар                     

Живаљевић Александар

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ратка Александар, стар четири године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

742. Живаљевић Радосавов (Ратков) Александар, рођен је 1940. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ратко) Александар (1940)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Александар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

02.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радман - Мило) ВАСИЛИЈА - ВАКА (12)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радован А. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми брата Радосава старог 64 год., снаху Раду стару 50. год., синовицу Василију стару 12. год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући је остала убијена Всилија - Вака, кћи Радомана и Милице - Беке Живаљевић.

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Дошла је код мене Милица, жена Мила Живаљевића, која је преживјела ову трагедију. Прво ме питала да ли су јој ђеца жива (Васо и Божо). Рекла ми је: "Мила сестро, рањена сам, није важно, хајде да угасимо ватру, изгоре ми Вака (Миличина кћерка)". 

Отишле смо до куће Радосава Живаљевића. Кућа је изгорјела. Тада сам први пут видјела разнобојне пламенове који су се дизали са запаљених лешева. Трчала сам до потока захватила воду и угасила ватру. Ваку смо нашли изгорјелу.

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Василија Вака, од оца Мила и мајке Милице Живаљевић

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Миле) Василија (1933-1944)

Живаљевић Р. Василија

Живаљевић Р. Василија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мила Василија, стара 14 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

728. Живаљевић Радомирова Василија (Вака), рођена је 1935. Велика, дијете.

780. Живаљевић Милева Василија, рођена је 1932. Велика. Убијена је са стрицем Радосавом. (Подаци узети са надгробног споменика)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мило) Василија - Вака (1932) - жива изгорела

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Василије, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

03.  ЖИВАЉЕВИЋ (Илија) ВИДРА - ВИДА (36)

рођена Гарчевић, супруга Вукосава Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница В. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Видру стару 36 год. и сестру Марицу стару 7. год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Вукосава Живаљевића погинули су: жена Видра (30), кћерка и син, а друга кћерка, Даница (5) година, рањена и умрла је од последица рањавања.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Илија) Вида (1924-1944)    

Живаљевић В. Видра

Живаљевић Видра

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Илије Видра, стара 24 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

729. Живаљевић Вукосавова Видра, Рођена Раденовић, рођена је 1904. Велика, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Илија) Видра (1915)

 

 

04.  ЖИВАЉЕВИЋ (Миле) ВУКАЈЛО (42)

 

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Војска се тога часа налазила код кућа Вукајла и Мијајла Живаљевића. То су била два брата. Мијајло је погинуо још 1941. године, а Вукајла су убили тога дана.

Свједочење - Војо (Стаматов) Јокић:

Најтеже ми је било, и то ми је вјечно остало у сјећању - и сад ме језа подилази - згрчен костур Вукајла Живаљевића. Изгорио... Само труп остао... стомак...

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Миле) Вукајло (1902-1944)

Живаљевић Вукајло

Живаљевић Вукајло

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милића Вукајло, стар 43 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

727. Живаљевић Радојков Вукајло, рођен је 1891. Велика, земљорадник.

784. Живаљевић Милев Вукајло, рођен је 1902. Велика, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милић) Вукајло (1901)

 

 

05.  ЖИВАЉЕВИЋ (Р.) ГОРИЦА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Р. Горица                    

Живаљевић Р. Горица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

761. Живаљевић Р. Горица, рођена у Велици, домаћица. Убијена пред кућом.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Р.) Горица

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Горива, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

06.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) ДАНИЦА (12)

 

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Вукосава Живаљевића погинули су: жена Видра (30), кћерка и син, а друга кћерка, Даница (5) година, рањена и умрла је од последица рањавања.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Даница је убијена 28. јула 1944. године и имала је 12 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Живаљевић (Вукосав) Даница (1927-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Вукосава Даница, стара осам година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукосав) Даница (1938) - умрла од последица рањавања

 

 

07.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ратко) ДАРИНКА - ДАРА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ратко Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Милену стару 60 год., жену Загорку стару 19 год. сина Александра старог 4. год. , кћери: Персиду стару 11. год. и Даринку стару 8. год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Ратка Живаљевића убијени су: жена Плана, рођена Пауновић (20), кћерка Персида (14), кћерка Дара (10), и син Александар (4).

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Даринка                                   

Живаљевић Даринка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ратка Даринка, стара шест година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

741. Живаљевић Радосавова (Раткова) Даринка (Дара), рођена је 1934. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ратко) Даринка - Дара (1934)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Даринка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

08.  ЖИВАЉЕВИЋ (Јован) ДАРКА - СТАНИЈА (34)

рођена Гојковић, супруга Ника Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ника С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Станију стару 36 год. сина Марка старог 6 мјесеци и ћерку Миросаву стару 6. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Из куће су извели и убили Дарку, рођену Гојковић, жену Ника Живаљевића (30), Миросаву (3) и Марка, одојче од шест мјесеци, Даринкину кћер и сина. 

Мали Марко је био у колијевци. Мајку су му одгурнули, одвојили је од дјетета и пуцали у колијевку. Милена је убијена са два метка. Један метак погодио ју је у главу, и усмртио је и њену трогодишњу синовицу Мирославу, која је била у њеном наручју.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

4. августа '44. године, отишао сам да сахраним родитеље. У шљивику источно од куће Николина, наишао сам на језив, тужан и болан призор. Лицем ка земљи лежала је Дарка (30) са сином - бебом у наручју и ћерком коју је држала руком. Стао сам поред мени блиских особа које је убила варварска рука из правца њихове куће. Одао сам пошту и изговорио ријечи: Проклета да си руко убице!

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Јован) Дарка (1910-1944)

Живаљевић Н. Дарка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Јована Дарка, стара 30 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

743. Живаљевић Никина Даринка (Дарка), кћерка Јована Гојковића, рођена је 1914. Велика, домаћица.

788. Живаљевић Јованова Дарка, рођена је 1910. Велика.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Јован) Дарка (1914)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Дарка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

09.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радуле) ДЕСАНКА (15)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Магду стару 40 год. кћери: Десанку стару 15. год. и Душанку стару 12. год.

Свједочење - Драгутин (Милосав) Живаљевић:

28. јула је стријељана Десанака Живаљевић, рођена сестра мога оца Милосава.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Десанка је имала 17 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Радуле) Десанка (1930-1944)

Живаљевић Десанка

Живаљевић Десанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић  Радула Десанка, стара 17 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

759. Живаљевић Радулова Десанка, рођена је 1930. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Радуле) Десанка (1927)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Десанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

10.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) ДОБРИЦА (4)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Станку стару 35 год. брата Милуна старог 12. год. сестре: Милицу стару 10. год. Љубицу стару 8. год. и Добрицу стару 4. год. Горе наведе су стрељали у кући па су кућу онда запалили.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, остала је жена Стана с три кћерке и син. Трагичног 28. јула 1944. године убацили су је са свом дијецом у запаљену кућу и ту су сви изгорјели. Њену кћерку Добрицу са десет година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред врата све док се чуо њен глас, врисак. Тек када је престала писка, убице су пошле да траже друге жртве.

Свједочење - Драгољуб (Миће) Живаљевић:

Мој ђед Мијајло и моја баба Станка (1905 - 1944) родом из Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Добрицу, рођену 1941.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Добрица (1939-1944)

Живаљевић М. Добрица

Живаљевић Добрица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Добрица, стара осам година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

752. Живаљевић Мијајлова Добрица, рођена је 1941. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Добрица (1941)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Добрица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

11.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) ДРАГИЦА (5) - (Умрла од последица рањавања)

 

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Вукосава Живаљевића погинули су: жена Видра (30), кћерка и син, а друга кћерка, Даница (5) година, рањена и умрла је од последица рањавања.

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

732. Живаљевић Вукосавова Драгица, рођен је 1939. Велика, дијете. Рањена на дан покоља и касније умрла од рана.

 

 

12.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) ДРАГИЦА - ДРАГА (5)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Видосава М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили ми мајку Зорку стару 36., сестру Драгу стару 6 год., брата Радомира старог 1 год.

Мјесеца октобра 1943 год. једна муслиманска банда, под воћством Зе_а Марковића и Салије Марковића из Корита, дошла је у сели Велици, и убила ми оца Милоша старог 48 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Милоша Живаљевића поубијани су: жена Зорка, рођена Мијатовић, кћерка Драга (2) и син од 6 мјесеци.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Милош) Драгица (1939-1944)

Живаљевић Драгица

Живаљевић Драгица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

756. Живаљевић Милошева Драгица (Драга), рођена је 1939. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Драгица (1937)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Драгица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

13.  ЖИВАЉЕВИЋ ДРАГОЉУБ

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Драгољуб

Живаљевић Драгољуб

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

731. Живаљевић Драгољуб, рођен у Велици, земљорасник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић Драгољуб

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Драгољуб, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

14.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радуле) ДУШАНКА (12)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Магду стару 40 год. кћери: Десанку стару 15. год. и Душанку стару 12. год.

Свједочење - Драгутин (Милосав) Живаљевић:

28. јула је стријељана Душанка Живаљевић, рођена сестра мога оца Милосава.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):          

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Радуле) Душанка (1933-1944)

Живаљевић Душанка

Живаљевић Душанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић  Радула Душанка, стара 14 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

760. Живаљевић Радулова Душанка, рођена је 1933. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Радуле) Душанка (1930)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Душанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

15.  ЖИВАЉЕВИЋ (З.) ЗАГОРКА

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Загорка

Живаљевић З. Загорка

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Загорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

16.  ЖИВАЉЕВИЋ (Јефто) ЗАГОРКА - ПЛАНА (19)

рођена Пауновић, супруга Ратка Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ратко Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Милену стару 60 год., жену Загорку стару 19 год. сина Александра старог 4. год. , кћери: Персиду стару 11. год. и Даринку стару 8. год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Ратка Живаљевића убијени су: жена Плана, рођена Пауновић (20), кћерка Персида (14), кћерка Дара (10), и син Александар (4).

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Тога дана је са мојом мајком и сестром убијена и моја тетка, сестра мога оца Димитрија, Плана, од оца Јефта Пауновића, удата за Ратка Живањевића. Убили су и Планиног и Ратковог сина, који је имао мјесец дана . Имена му се не сјећам.

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Ј. Плана                     

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Јевта Загорка, стара девет година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

738. Живаљевић Радосавова (Раткова) Плана, рођена Пауновић, рођена је 1920. Велика, домаћица.

739. Живаљевић Ј. Плана, рођена у Велици, домаћица.

795. Живаљевић Загорка, рођена у Велици, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Јефто) Загорка - Планао (1925)

 

 

17.  ЖИВАЉЕВИЋ (Јован) ЗОРКА (39)

рођена Мијатовић, супруга Милоша Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Видосава М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили ми мајку Зорку стару 36., сестру Драгу стару 6 год., брата Радомира старог 1 год.

Мјесеца октобра 1943 год. једна муслиманска банда, под воћством Зе_а Марковића и Салије Марковића из Корита, дошла је у сели Велици, и убила ми оца Милоша старог 48 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Милоша Живаљевића поубијани су: жена Зорка, рођена Мијатовић, кћерка Драга (2) и син од 6 мјесеци.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Јован) Зорка (1905-1944)

Живаљевић Зорка

Живаљевић Зорка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Јована Зорка, стара 32 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

755. Живаљевић Милошева Зорка, кћерка Петра Мијатовића, рођена је 1900. Андријевица, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Јован) Зорка (1906)

 

 

18.  ЖИВАЉЕВИЋ (Јанко) ЗОРКА (44)

рођена Кнежевић, супруга Радета (Максим) Живаљевић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Раде М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Зорку стару 44 год.

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Петра Зорка, стара 38 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

734. Живаљевић Радева Зорка, рођена Кнежевић, кћер Јанкова рођена је 1905. Велика, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Петра) Зорка (1900) - ћерка Петра Кнежевиће, а жена Раде Живаљевића.

 

 

19.  ЖИВАЉЕВИЋ (Благоје) ИЛИНКА (68)

рођена Бузић, супруга Арсенија Живаљевић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милица А. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Илинку стару 68 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Удовица Илинка Живаљевић (60) погинула је у својој кући.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Илинка                       

Живаљевић Илинка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Благоје Илинка, стара 12 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

763. Живаљевић Илинка, рођена је 1884. Велика, домаћица. Стара удовица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Благоје) Илинка (1890)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Илинка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

20.  ЖИВАЉЕВИЋ (Гојко) ЈЕЛА (74)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Живаљевић (Гојко) Јела (1870-1944)

 

 

21.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милован) ЈЕЛЕНА - ЈЕЛА (72)

рођена Гојковић, супруга Спасоја Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Никола С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Милену стару 50 год., мајку Јелу стару 88 год. брата Михаила старог 30 год.

Ватре са Комова (стр 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Јела Живаљевић стара 90 година, била је испод куће. Одвукли су је и са прозора бацили у поток. Умрла је послије два до три сата.

Свједочење - Војо (Стаматов) Јокић:

Кренусмо низ село па према Зрнојевици гдје смо стигли тек увече. Успут сам видо бабу Јелу Живаљевић... бацили ју с прозора, низ раздор, и ту се скотрљала. Бијаше још жива и запомагала је: "Росе, Доле, поведите ме код Микаила!"

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Милован) Јелена (1872-1944)

Живаљевић С. Јела

Живаљевић С. Јела

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милована Јела, стара 71 годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

764. Живаљевић Спасоја Јела, кћерка Гојка Гојковића, рођена је 1854. Велика, домаћица.

782. Живаљевић Милованова Јелена, рођена је 1872. Велика, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милован) Јела (1860) - рођена Гојковић, старица преко 80 година бачена кроз прозор са другог спрата куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Јела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

22.  ЖИВАЉЕВИЋ (Секула) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (29)

рођена Грозданић, супруга Риста (Јеремија) Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ристо Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Лепу стару 29 год., сина Славка старог 2. год., кћери: Радојку стару 4. год. и Милицу стару 2. месеца.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Риста Живаљевића убијени су: мајка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60), син Славољуб (2), жена Љепосава (27), кћерка Радојка (4), а кћерка Милица (4 мјесеца) три дана је живјела само од воде.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):            

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Секула) Лепосава (1916-1944)

Живаљевић Лепосава

Живаљевић Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Секула Лепосава, стара 27 годинa

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

769. Живаљевић Ристова Лепосава, кћерка Секуле Грозданића, рођена је 1917.  Мурина, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Секула) Лепосава (1917)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

23.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) ЉУБИЦА (5)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Станку стару 35 год. брата Милуна старог 12. год. сестре: Милицу стару 10. год. Љубицу стару 8. год. и Добрицу стару 4. год. Горе наведе су стрељали у кући па су кућу онда запалили.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, остала је жена Стана с три кћерке и син. Трагичног 28. јула 1944. године убацили су је са свом дијецом у запаљену кућу и ту су сви изгорјели. Њену кћерку Добрицу са десет година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред врата све док се чуо њен глас, врисак. Тек када је престала писка, убице су пошле да траже друге жртве.

Свједочење - Драгољуб (Миће) Живаљвић:

Мој ђед Мијајло и моја баба Станка (1905 - 1944) родом из Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Љубицу, рођене 1939.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Љубица Мијајлова је имала 5 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):          

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Љубица (1936-1944)

Живаљевић М. Љубица

Живаљевић Љубица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Љубица, стара осам година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

751. Живаљевић Мијајлова Љубица, рођена је 1939. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Љубица (1939)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

24.  ЖИВАЉЕВИЋ (Раца) МАГДА (40)

рођена Стешевић, супруга Радула Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радуле С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Магду стару 40 год. кћери: Десанку стару 15. год. и Душанку стару 12. год.

Свједочење - Драгутин (Милосав) Живаљевић:

28. јула је стријељана мајка мога оца Магда Живаљевић, рођена Стешевић од оца Раца, удата за мог ђеда Радула Живаљевића

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Магда Рацова, удата за Радула Живаљевића, имала је 40 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Раца) Мата (1900-1944)

Живаљевић Р. Магда

Живаљевић Р. Магда

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић  Раца Магда, стара 40 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

758. Живаљевић Радулова Магда, рођена Стешевић, рођена је 1904. Велика, дијете.

789. Живаљевић Рацов Мато, рођен_ је 1900. Велика, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Раде) Магда (1904)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Магда, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

25.  ЖИВАЉЕВИЋ (Нико) МАРКО (6 мјесеци)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ника С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Станију стару 36 год. сина Марка старог 6 мјесеци и ћерку Миросаву стару 6. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Из куће су извели и убили Дарку, рођену Гојковић, жену Ника Живаљевића (30), Миросаву (3) и Марка, одојче од шест мјесеци, Даринкину кћер и сина.

Мали Марко је био у колијевци. Мајку су му одгурнули, одвојили је од дјетета и пуцали у колијевку. Милена је убијена са два метка. Један метак погодио ју је у главу, и усмртио је и њену трогодишњу синовицу Мирославу, која је била у њеном наручју.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

4. августа '44. године, отишао сам да сахраним родитеље. У шљивику источно од куће Николина, наишао сам на језив, тужан и болан призор. Лицем ка земљи лежала је Дарка (30) са сином - бебом у наручју и ћерком коју је држала руком. Стао сам поред мени блиских особа које је убила варварска рука из правца њихове куће. Одао сам пошту и изговорио ријечи: Проклета да си руко убице!

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Нико) Марко (1943-1944)

Живаљевић Н. Марко

Живаљевић Марко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ника Марко, стар једну годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

745. Живаљевић Никин Марко, рођен је 1944 (6 мјесеци). Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ника) Марко (1944) - новорођенче од 6 мјесеци,

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Марко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

26.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милан) МИЛЕНА (50)

рођена Фолић, супруга Николе (Спасоје) Живаљевић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Никола С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми жену Милену стару 50 год., мајку Јелу стару 88 год. брата Михаила старог 30 год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Из куће су извели и убили Милену, жену Николе Живаљевића (45)

Свједочење - Душан (Николе) Живаљевић:

Моја мајка Милена, је носила у наручју трогодишњу Мирославу. Кад су дошли овдје, мајке се борила и  викала: "Немојте да убијате! Шта радите ово? Никаква војско!" Убише прво Милену зато што се косила и ђевојчицу малу Мирославу.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Милан) Милена (1887-1944)

Живаљевић Н. Милена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милана Милена, стара 49 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

746. Живаљевић Никина Милена, рођена је 1914.  Велика, домаћица.

766. Живаљевић Николина Милена, Рођена Фолић, рођена је 1914.  Сеоце, домаћица.

774. Живаљевић Миланова Милена, рођена је 1887.  Шекулар, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милан) Милена (1890) - жена Николе Живањевића, рођена Фолић. С леђа убијена док је у наручју држала дјеверско дијете - Миросаву.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

27.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милован) МИЛЕНА - БУЋКА (60)

рођена Симоновић, супруга Јеремије Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ратко Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Милену стару 60 год., жену Загорку стару 19 год. сина Александра старог 4. год. , кћери: Персиду стару 11. год. и Даринку стару 8. год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Риста Живаљевића убијени су: мајка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60), син Славољуб (2), жена Љепосава (27), кћерка Радојка (4), а кћерка Милица (4 мјесеца) три дана је живјела само од воде.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Милован) Милена (1882-1944)

Живаљевић Милена

Живаљевић Милена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милован Милица, стара 64 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

768. Живаљевић Јеремијина Милена (Бућка), рођена Симоновић, рођена је 1884.  Велика, домаћица.

783. Живаљевић Милованова Милена,  рођена је 1882.  Велика, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милован) Милена - Бућка (1880)

 

 

28.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛИВОЈЕ (15)

 

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Вукосава Живаљевића погинули су: жена Видра (30), кћерка и син, а друга кћерка, Даница (5) година, рањена и умрла је од последица рањавања.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             

Живаљевић (Вукосав) Миливоје (1929-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

730. Живаљевић Вукосавов Миливоје, рођен је 1929. Велика, младић.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукосав) - Вукосавов син

 

 

29.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛИЦА (1)

 

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Милица Вукосавова је убијена 28. јула 1944. године.

Споменик на Чакору:

Живаљевић Милица     

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Вукосава Милица, стара једну година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

733. Живаљевић Вукосавова Милица (Бека), рођена је 1927. Велика, дјевојка.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукосав) Милица (1943)

 

 

30.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) МИЛИЦА (7)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Станку стару 35 год. брата Милуна старог 12. год. сестре: Милицу стару 10. год. Љубицу стару 8. год. и Добрицу стару 4. год. Горе наведе су стрељали у кући па су кућу онда запалили.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, остала је жена Стана с три кћерке и син. Трагичног 28. јула 1944. године убацили су је са свом дијецом у запаљену кућу и ту су сви изгорјели. Њену кћерку Добрицу са десет година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред врата све док се чуо њен глас, врисак. Тек када је престала писка, убице су пошле да траже друге жртве.

Свједочење - Драгољуб (Миће) Живаљевић:

Мој ђед Мијајло и моја баба Станка (1905 - 1944) родом из Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Милицу, рођене 1937.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Милица Мијајлова је имала 7 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Милица (1934-1944)

Живаљевић М. Милица

Живаљевић Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Милица, стара једну годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

750. Живаљевић Мијајлова Милица, рођена је 1937. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Милица (1937)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

31.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ристо) МИЛИЦА (2 мјесеца)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ристо Ј. Живаљевић:

 28 јула 1944 год. убили су ми жену Лепу стару 29 год., сина Славка старог 2. год., кћери: Радојку стару 4. год. и Милицу стару 2. месеца.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Риста Живаљевића убијени су: мајка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60), син Славољуб (2), жена Љепосава (27), кћерка Радојка (4), а кћерка Милица (4 мјесеца) три дана је живјела само од воде.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Ристо) Милица (1943-1944)

Живаљевић Милица

Живаљевић Милица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

772. Живаљевић Ристова Милица, рођена је 1944 (4 мјесеца).  Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ристо) Милица (1944) - новорођенче од 4 мјесеца. Отац Ристо када ју је нашао давала је знаке живота. И пошто ју је ставио на груди мртве мајке, почела је да сиса. Али и поред тога је умрла

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Риста Милица, новорођенче

 

 

32.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛОВАН (13)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):            

Живаљевић (Вукосав) Милован (1931-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

736. Живаљевић Вукосавов Милован рођен је 1931. Велика, дијете.

 

 

33.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) МИЛОЈЕ - МИЛУН (12)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Станку стару 35 год. брата Милуна старог 12. год. сестре: Милицу стару 10. год. Љубицу стару 8. год. и Добрицу стару 4. год. Горе наведе су стрељали у кући па су кућу онда запалили.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, остала је жена Стана с три кћерке и син. Трагичног 28. јула 1944. године убацили су је са свом дијецом у запаљену кућу и ту су сви изгорјели. Њену кћерку Добрицу са десет година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред врата све док се чуо њен глас, врисак. Тек када је престала писка, убице су пошле да траже друге жртве.

Свједочење - Драгољуб (Миће) Живаљевић:

Мој ђед Мијајло и моја баба Станка (1905 - 1944) родом из Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, Милоја, рођеног 1932.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијајло) Милоје (1919-1944)

Живаљевић М. Милоје

Живаљевић Милоје

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Мијајла Милоје, стара 12 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

749. Живаљевић Мијајлов Милоје, рођен је 1932. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијајло) Милоје (1932)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

34.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радосав) МИЛОСАВА (48)

 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):               

Живаљевић (Радосав) Милосава (1896-1944)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милосав_, рођена____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

35.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИЛОШ (11)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Вукосав) Милош (1933-1944)

Живаљевић Милош

Живаљевић Милош

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

735. Живаљевић Вукосавов Милош, рођен је 1933. Велика, дијете.

 

 

36.  ЖИВАЉЕВИЋ (Митар) МИЛОШ (3)

 

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Милош Митров, дијете од 3 године је убијено 28. јула 1944.

Споменик на Чакору:

Живаљевић М. Милош  

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Митра Милош, стар једну годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

801. Живаљевић М. Милош, рођен је 1911. Велика, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Митар) Милош (1943) - новорођенче од 10 мјесеци.

 

 

37.  ЖИВАЉЕВИЋ (Петар) МИЛОШ (52)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Живаљевић (Петар) Милош (1892-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

775. Живаљевић Петров Милош, рођен је 1892. Велика, земљорадник.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Милош, рођен 1912 Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

38.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радисав) МИЛОШ - МАКА (85)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Достана Б. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми свекра Милоша (Мака) старог 85 год., кћерку Пољку стару 19. год., синовца Мирка старог 6. год.

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаница)

Живаљевић (Радисав) Милош (1860-1944)

 

 

39.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) МИОДРАГ (19)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Живаљевић (Вукосав) Миодраг (1925-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

737. Живаљевић Вукосавов Миодраг рођен је 1925. Велика, земљорадник.

 

 

40.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИРКО (1)

 

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Мирко Милошев син је убијен 28. јула 1944. године.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Живаљевић (Милош) Мирко (1943-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

757. Живаљевић Милошева Мирко, рођен је 1944 (6 мјесеци). Велика, дијете.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Мирко, рођен____ Велика, убијен 1944 Плав.

 

 

41.  ЖИВАЉЕВИЋ (Митар) МИРКО (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Достана Б. Живаљевић:

 28 јула 1944 год. убили су ми свекра Милоша (Мака) старог 85 год., кћерку Пољку стару 19. год., синовца Мирка старог 6. год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

Погинуо је Мирко син Јеле и Митра Живаљевића. Имао је пет година.

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митар) Петровић, рођена Кнежевић:

Наишле смо на Мирка, (сина Митра Живаљевића).

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Мирко, дијете од шест година од оца Митра и мајке Јелене Живаљевић

Музеј Жртава Геноцида (Г.  Ржаница):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Mитар) Мирко (1938-1944)   

Живаљевић Мирко

Живаљевић Мирко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Митра Мирко, стар четири године

 

 

42.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ника) МИРОСАВА (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ника С. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Станију стару 36 год. сина Марка старог 6 мјесеци и ћерку Миросаву стару 6. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Из куће су извели и убили Дарку, рођену Гојковић, жену Ника Живаљевића (30), Миросаву (3) и Марка, одојче од шест мјесеци, Даринкину кћер и сина.

Мали Марко је био у колијевци. Мајку су му одгурнули, одвојили је од дјетета и пуцали у колијевку. Милена је убијена са два метка. Један метак погодио ју је у главу, и усмртио је и њену трогодишњу синовицу Мирославу, која је била у њеном наручју.

Свједочење - Душан (Николе) Живаљевић:

Моја мајка Милена, је носила у наручју трогодишњу Мирославу. Кад су дошли овдје, мајке се борила и  викала: "Немојте да убијате! Шта радите ово? Никаква војско!" Убише прво Милену зато што се косила и ђевојчицу малу Мирославу.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

4. августа '44. године, отишао сам да сахраним родитеље. У шљивику источно од куће Николина, наишао сам на језив, тужан и болан призор. Лицем ка земљи лежала је Дарка (30) са сином - бебом у наручју и ћерком коју је држала руком. Стао сам поред мени блиских особа које је убила варварска рука из правца њихове куће. Одао сам пошту и изговорио ријечи: Проклета да си руко убице!

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Нико) Миросава (1939-1944)

Живаљевић Н. Миросава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ника Миросава, стара пет година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

744. Живаљевић Никина Мирослав_, рођен_ је 1939. Велика, дијете.

767. Живаљевић Милослава, рођен у Велици, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ника) Миросава (1940) - убијена у наручју своје стрине Милене.

 

 

43.  ЖИВАЉЕВИЋ (Спасоје) МИХАИЛО (30)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Никола С. Живаљевић:

 28 јула 1944 год. убиле су ми жену Милену стару 50 год., мајку Јелу стару 88 год. брата Михаила старог 30 год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Душан (Николе) Живаљевић:

Од Микаила Живаљевића узели су овце, па их је он низ поток отјерао до куће Вучете Стешевића. Ту су га убили.

Свједочење - Војо (Стаматов) Јокић:

Јелиног сина Микаила видио сам више куће Вучете Стешевића - лежи мртав окренут лицем према земљи

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Спасоје) Михаило (1905-1944)

Живаљевић Н. Михаило

Живаљевић Михаило

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Спасоја Михајло, стара 37 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

765. Живаљевић Спасојев Микаило, рођен је 1905. Велика, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Спасоје) Михаило (1895)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић М. Михајло, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

44.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ратко) ПЕРСИДА - ПЕРСА (11)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ратко Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Милену стару 60 год., жену Загорку стару 19 год. сина Александра старог 4. год. , кћери: Персиду стару 11. год. и Даринку стару 8. год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

У кући Ратка Живаљевића убијени су: жена Плана, рођена Пауновић (20), кћерка Персида (14), кћерка Дара (10), и син Александар (4).

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Јевтова (Пауновић) кћерка Плана (удата за Ратка Живаљевића) са своје троје дјеце, запаљена је у кући Риста и Ратка Живаљевића са њиховом читавом фамилијом.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић Персида                          

Живаљевић Персида

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Ратка Персида, стара 12 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

740. Живаљевић Радосавова (Раткова) Персида, рођена је 1930. Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ратко) Персида (1932)

 

 

45.  ЖИВАЉЕВИЋ (Мијајло) ПОЉКА (32)

рођена Пауновић, удовица Милоша Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мило М. Пауновић:

 28 јула 1944 год. убиле су ми у селу Велици сестру Пољку стару 32 год.

Свједочење - Милутин (Мирков) Пауновић:

Пољка се удала за Милоша Живаљевића на Рудињу раван. Са њим је имала ћерку. Муж погибе, ђевојчица умрије, а она се врати у род. Погинула у збјегу од гранате.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Мијаило) Пољка (1920-1944)

Живаљевић М. Пољка

Живаљевић М. Пољка

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

753. Живаљевић Мијајлова Пољка, рођена је 1920. Велика, дјевојка. Убијена са мајком Стнаком, братом Милојем и сестрама Љубицом, Милицим и Добрицом.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Мијаиле) Пољка (1922)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

46.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радивоје) ПОЉКА (19)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Достана Б. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми свекра Милоша (Мака) старог 85 год., кћерку Пољку стару 19. год., синовца Мирка старог 6. год.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

Док су нас свлачили, извукли су из наше средине Пољку, кћерку Цуње и Радивоја Живаљевића.Тукли су нас кундацима, а њу су увели у кућу. Три пута се чула пушка, али је она ипак успјела да искочи кроз прозор са висине од 2,5 метра. При скакању је убијена. Чула сам када је рањена, запомагала: "Дај ми мајко воде". Живјела је још десетак минута.

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

Наишле смо на Пољку, кћерку Цуње Живаљевића, била је мртва.

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Пољка Живаљевић, од оца Радивоја и мајке Достане - Цуње рођене Бузић

Музеј Жртава Геноцида (Г. Ржаница)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика)

Живаљевић (Радивоје) Полка (1925-1944)

Живаљевић Пољка

Живаљевић Пољка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Радивоја Пољка, стара 21 годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

754. Живаљевић Пољка, рођена у Велици. Убијена 28. јула 1944. године. (Ватре с Комова, стр 135; П. Џелетовић 21 СС дивизија, стр 199 - уписана ксо Пољка Радивојева Ж.)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Радивоје) Пољка (1923) - тражећи спас, послије мучења и силовања, "ношена својом младошћу" скочила је кроз прозор, након чега су је зликовци убили.

 

 

47.  ЖИВАЉЕВИЋ (Вукосав) РАДА (9)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Живаљевић (Вукосав) Рада (1935-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

734. Живаљевић Вукосавова Рада, рођена је 1935. Велика, дијете. Убијена код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

48.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ристо) РАДОЈКА (4)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ристо Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Лепу стару 29 год., сина Славка старог 2. год., кћери: Радојку стару 4. год. и Милицу стару 2. месеца.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Риста Живаљевића убијени су: мајка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60), син Славољуб (2), жена Љепосава (27), кћерка Радојка (4), а кћерка Милица (4 мјесеца) три дана је живјела само од воде.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Ристо) Радојка (1940-1944)

Живаљевић Радојка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Риста Радојка, стара четири године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

770. Живаљевић Ристова Радојка, рођена је 1940.  Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ристо) Радојка (1940)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Радојка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

49.  ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) РАДОМИР (1)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Видосава М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили ми мајку Зорку стару 36., сестру Драгу стару 6 год., брата Радомира старог 1 год.

Мјесеца октобра 1943 год. једна муслиманска банда, под воћством Зе_а Марковића и Салије Марковића из Корита, дошла је у сели Велици, и убила ми оца Милоша старог 48 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Милоша Живаљевића поубијани су: жена Зорка, рођена Мијатовић, кћерка Драга (2) и син од 6 мјесеци.

 

 

50.  ЖИВАЉЕВИЋ (Арсеније) РАДОСАВ (64)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радован А. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми брата Радосава старог 64 год., снаху Раду стару 50. год., синовицу Василију стару 12. год.

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Живаљевић са женом и неколико дјеце.

Ватре са Комова (стр. 137) - Здравко (Никола) Бјелановић, Миодраг (Мирко) Пауновић, Милош (Алекса) Пауновић:

Већ при првом сусрету са непријатељском војском погинуo je Радосав Живаљевић.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

28. јула 1944. године убијен је мој отац Радосав.

Музеј Жртава Геноцида (Пећ/Пепићи):   

Музеј Жртава Геноцида (Ђаковица):  

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Арсеније) Радосав (1905-1944)

Живаљевић (Арсеније) Радосав (1894-1944)

Живаљевић Радосав

Живаљевић Радосав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Арсенија Радосав, стар 60 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

777. Живаљевић Арсенијев Радосав, рођен је 1890.  Велика, земљорадник.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Арсеније) Радосав (1890) - дугогодишњи дјеловођа Величке и Руговске општине између два рата. Носилац златне Обилића медаље за храброст и златне медаље за ревносну службу. Рањн на Ваганици у I Балканском рату (29.9.1912. године , истог дана када му је на истом мјесту погинуо отац Арсеније и стрица Спасоје)

 

 

51.  ЖИВАЉЕВИЋ (Лека) РАДОСАВА - РАДА (50)

рођена Кнежевић, супруга Радосава (Арсеније) Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радован А. Живаљевић:

 28 јула 1944 год. убиле су ми брата Радосава старог 64 год., снаху Раду стару 50. год., синовицу Василију стару 12. год.

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Живаљевић са женом и неколико дјеце.

Ватре са Комова (стр. 141) - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући је остала убијена Рада, жена Радосава Живаљевића.

Ватре са Комова (стр. 139) - Јованка (Митра) Петровић, рођена Кнежевић:

У отишле смо до куће Радосава Живаљевића. Кућа је изгорјела. Ту је изгорјела и Рада, рођена Кнежевић, жена Радосава Живаљевића.

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Рада Живаљевић, рођена Кнежевић, жена Радосава Живаљевића.

Свједочење - Љубомир Живаљевић:

Убијена је моја мајка Радосава, од оца Лека Кнежевића.

Музеј Жртава Геноцида (Пећ/Пепићи):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика)

Живаљевић (Леко) Рада (1906-1944)       

Живаљевић Р. Рада

Живаљевић Рада

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Лека Рада, стара 57 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

779. Живаљевић Радосавова Рада, кћерка Лека Кнежевића, рођена је 1890.  Велика, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Леко) Радосава (1890) - жена Радосава Живаљевића, сестра Милића Л. Кнежевића учесника и рањеника у I Балканском рату. Жива изгорјела.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

52.  ЖИВАЉЕВИЋ (Ристо) СЛАВОЉУБ - СЛАВКО (2)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ристо Ј. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Лепу стару 29 год., сина Славка старог 2. год., кћери: Радојку стару 4. год. и Милицу стару 2. месеца.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Тога дана у кући Риста Живаљевића убијени су: мајка Милена-Бућка, рођена Симоновић (60), син Славољуб (2), жена Љепосава (27), кћерка Радојка (4), а кћерка Милица (4 мјесеца) три дана је живјела само од воде.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):          

Споменик на Чакору:

Живаљевић (Ристо) Славољуб (1942-1944)

Живаљевић Славољуб

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

771. Живаљевић Ристов Славољуб, рођен је 1942.  Велика, дијете.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Ристо) Славољуб (1942)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Славољуб, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

53.  ЖИВАЉЕВИЋ (Петар) СТАНКА (39)

рођена Стешевић, супруга Мијајла - Баца (Милића) Живаљевића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан М. Живаљевић:

28 јула 1944 год. убиле су ми мајку Станку стару 35 год. брата Милуна старог 12. дод. сестре: Милицу стару 10. год. Љубицу стару 8. год. и Добрицу стару 4. год. Горе наведе су стрељали у кући па су кућу онда запалили.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосава (Јеремије) Живаљевић:

Мијајлу Живаљевићу који је погинуо 1941. године, остала је жена Стана с три кћерке и син. Трагичног 28. јула 1944. године убацили су је са свом дијецом у запаљену кућу и ту су сви изгорјели. Њену кћерку Добрицу са десет година, живу су бацили у ватру! Чекали су испред врата све док се чуо њен глас, врисак. Тек када је престала писка, убице су пошле да траже друге жртве.

Свједочење - Драгољуб (Миће) Живаљевић:

Мој ђед Мијајло и моја баба Станка (1905 - 1944) родом из Стешевића су имали шесторо дјеце. У Величком покољу 28. јула 1944. године, у кући убијају и пале, бабу Станку.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Живаљевић (Петар) Станка (1905-1944)

Живаљевић М. Станка

Живаљевић М. Станка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Баца Станка, стара 43 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

748. Живаљевић Мијаилова Стан(к)а, рођена је 1905. Велика, домаћица.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Бацо) Станка (1905) - са четворо дјеце бацили су је живу у ватру.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Станка, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

54.  ЖИВАЉЕВИЋ (Радосав) ШАКО (74)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Живаљевић (Радисав) Шако (1870-1944)

 

 

     
     

01.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Панто) ЈЕРЕМИЈА (72)

     
   

Земаљска комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача 24.01.1946.

Жртва злочина: Живаљевић Јермија, земљорадник из Велике, стар 67 година, убијен.

Појединости о злочину: Октобра мјесеца 1943 године једна група припадника муслиманске фашистичке милиције из Плава, коју су предводили Рамо Гутић, Бајро Љешњанин и Демо Реџепагић дошла је у село Велику  код куће Риста Живаљевића и без икаквог повода убила његовог оца Јеремији. Злочинац Демо Реџепагић одговоран је за овај злочин. 554.

Докази: Саслушање оштећеног Живаљевић Риста и свједока Пауновић Мила и Вучетића Пунише.

   

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Године 1943. 15. октобра, убијен ми је отац Јеремија Пантов Живаљевић. Пред кућу су дошли вулнетари да плијене стоку. Били су родом из Црногбрега код Дечана. Кад им се отац супроставио са сјекиром у руци, они су га стријељали.

   

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Живаљевић (Панто) Јеремија (1872-1943)

   

Споменик на Чакору:                                    Живаљевић П. Јеремија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Живаљевић Јеремија

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (П.) Јеремија - убијен 1943.

     
     
     

02.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Тодор) МАКСИМ (83)

     
   

Музеј Жртава Геноцида (Метех):             Живаљевић (Тодор) Максим (1861-1942)

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Живаљевић (Тодор) Максим (1868-1942)

   

Споменик на Чакору:                                    Живаљевић Максим

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Живаљевић Максим

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић Максим - убијен 1942.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Максим, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
   

     
   

НЕКОЛИКО ДЈЕЦЕ

 

 

Изјава - Среском опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Радосав Живаљевић са женом и неколико дјеце.

     

01.

 

ЖИВАЉЕВИЋ - ЈЕДНО МУШКО ДИЈЕТЕ

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Једно мушко дијете

     

02.

 

ЖИВАЉЕВИЋ - ЈЕДНО МУШКО ДИЈЕТЕ

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Једно мушко дијете

     

03.

 

ЖИВАЉЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Василије

     

04.

 

ЖИВАЉЕВИЋ ВИДОЈЕ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Видоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

05.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Вујадин) КРИСТИНА (5)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

790. Живаљевић Вујадинова Катарина, рођена је 1939. Велика (Вран Поток), дијете. Тешко повројеђена 28. јула 1944. године. Мајка је извукла из запаљене куће. Умрла крајем 1944. или почетком 1945. од последица сагоријева на путу за метохију. Сахрањена поред Пећке патријаршије. (Саопштење Жарка В. Живаљевића (1937), пензионера уз Мурине)

     

06.

 

ЖИВАЉЕВИЋ КРИСТИНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Живаљевић Кристина, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

07.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Вукашин) МАРИЦА (49)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Вукашина Марица, стара 49 година

     

08.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Митар) МАРКО (4)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

803. Живаљевић Митров Марко, рођен је 1909. Велика, земљорадник. Убијен пред кућом. (М. Рдаивојевић - Крвава драма у селу Велици (пјесма) стр. 61 - уписан као Мирко Митров)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Митар) Марко (1940)

     

09.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИЛАНКА (3)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милоша Миланка, стара три године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Миланка (1941)

     

10.

 

ЖИВАЉЕВИЋ МИЛЕНА

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Живаљевић Милена

     

11.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИЛИЈА (1)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Милија (1944)

     

12.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Вукашин) МИЛИЦА (49)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Вукашин) Милица (1895)

     

13.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милош) МИЛОВАН (5 мјесеци)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милоша Милован, новорпђенче

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Живаљевић (Милош) Милован (1944) - новорођенче од 5 мјесеци

     

14.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милован) МИЛОШ (58)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Живаљевић Милована Милош, стар 58 година

     

15.

 

ЖИВАЉЕВИЋ (Милић) СТАНИЈА (64)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

747. Живаљевић Милићева Станија, рођена је 1880. Велика, домаћица. Убијена са снахо Станком и четворо унучади, и убачени у кућу гдје су изгорели.