ЂУРИЧАНИН

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ЂУРИЧАНИН, рођ. РАЈКОВИЋ (Томица) JЕЛЕНА - ЛЕНА (54)

супруга Рада Ђуричанина

 

Свједочење - Радојко (Марко) Ђуричанин:

Рекао је Андро (Кнежевић) касније да је тетка Љепа (жена Андра Кнежевића) убијена испред улазних врата куће, стрина Љена да је погинула у штали, вјероватно када је једна крава побјегла у шталу, а Њемац је идући за кравом наишао ту и убио је ножем.

Музеј Жртава Геноцида (Ђуричка Ријека):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Ђуричанин (Томица) Јелена (1898-1944)      

Ђуричанин Р. Јелена

Ђуричанин Р. Јелена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Ђуричанин Томице Јелена, стара 53 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Ђуричанин (Томица) Јелена (1891)

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Ђуричанин Јелена

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Јелена, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

02.  ЂУРИЧАНИН (Раде) МИЛЕВА (19)

 

Свједочење - Радојко (Марко) Ђуричанин:

У кућици-љетњем стану, у којој је живјела поменита Мона, чији се темељи и сада разазнају, нашао сам Милеву да лежи на постељини која се налазила на патосу, на чијем је дијелу тињала ватра, коју сам ногама погасио. Била је рањена у раме и кук, али још жива.

Ја сам током дана још једном дошао на мјесто погибије, а тада сам видио да је Милева преминула, па сам се одмах вратио.

Музеј Жртава Геноцида (Ђуричка Ријека):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Ђуричанин (Раде) Милева (1925-1944)          

Ђуричанин Р. Милева

Ђуричанин Р. Милева

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Ђуричанин Рада Милева, стара 19 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Ђуричанин (Раде) Милева (1925)

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Ђуричанин Милева

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милена, рођена ...... Ђуричка Ријека, убијена 1944 Велика.

 

 

03.  ЂУРИЧАНИН (Марко) МИЛИЈАНА (12)

 

Свједочење - Радојко (Марко) Ђуричанин:

Нашао сам мртву сестру Милијану изнад зидине, близу мјеста гдје је изгинула група жена. Била је погођена у тјеме главе одакле је био одбачен дио кости тако да се виђело ткиво мозга. Тада сам је, не знајући шта да чиним пољубио у косу.

Музеј Жртава Геноцида (Ђуричка Ријека):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Ђуричанин (Марко) Милијана (1932- 1944)    

Ђуричанин М. Милијана

Ђуричанин М. Милијана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Ђуричанин Марка Милијана, стара 14 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Ђуричанин (Марко) Милијана (1930)

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Ђуричанин Милијана

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милијана, рођена ...... Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

04.  ЂУРИЧАНИН, рођ. ГАРЧЕВИЋ (Мирко) МИЛОСАВА - МИЛИЦА (44)

супруга Марка Ђуричанин

 

Свједочење - Радојко (Марко) Ђуричанин:

Мајку нијесам нашао, али је касније Андро (Кнежевић) казао да су је при сакупљању љешева ради њиховог закопавања нашли мртву.

Музеј Жртава Геноцида (Ђуричка Ријека):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Ђуричанин (Мирко) Милица (1900-1944)       

Ђуричанин М. Милосава                

Ђуричанин М. Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Ђуричанин Марка Милосава, стара 49 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Ђуричанин (Марко) Милосава (1895)

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Ђуричанин Милосава

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милица, рођен ...... Ђуричке Ријеке, убијена 1944 Плав.

 

 

     ЂУРИЧАНИН (Михајло) БОГИЋ (1)

 

Велика  и Новшиће (стр. 134 -135) - Марко Кнежевић:

Дјеца умрла у Плавском затвору 1941: Ђуричанин Михајла Богић (1940)

 

     ЂУРИЧАНИН (Радомир) РАТОМИР (1)

 

Велика  и Новшиће (стр. 134 -135) - Марко Кнежевић:

Дјеца умрла у Плавском затвору 1941: Ђуричанин Радомира Ратомир (1941)

 

     ЂУРИЧАНИН (Радомир) СТАНИЦА (2)

 

Велика  и Новшиће (стр. 134 -135) - Марко Кнежевић:

Дјеца умрла у Плавском затвору 1941: Ђуричанин Радомира Станица (1939)

 

     ЂУРИЧАНИН (Мијат) ОЛГА (49) - супруга Митра Ђуричанина

 

Музеј Жртава Геноцида (Ђуричка Ријека)   Ђуричанин (Мијат) Олга (1910 - 1943)

Ватре са Комова - ЖФТ (Брезојевица):           Ђуричан Олга

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Олга, рођена ...... Ђуричка Ријека, убијена 1944 Велика.

ИЗЈАВА - Земаљска комисија за преиспитивање злочина окупатора и његових помагача:

Митар (Симон)

 

 

КНЕЖЕВИЋ рођ. ЂУРИЧАНИН (Радош) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (37) - супруга Андрије Кнежевић

 

САВИЋ рођ. ЂУРИЧАНИН (Марко) ТОМА (34) - супруга Радоша Савића

 

СИМОНОВИЋ рођ. ЂУРИЧАНИН МИЛЕВА (36) - супруга Миљана (Милосав) Симоновић

 

     

01.

 

ЂУРИЧАНИН МИЛОСАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милосав , рођен ...... Велика, убијена 1944 Велика.