ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

ЂУРИЧАНИН

     
     

01.

 

ЂУРИЧАНИН (Томица) JЕЛЕНА (54)

   

супруга Р. Ђуричанина

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Ђуричка Ријека):

Ђуричанин (Томица) Јелена, рођена 1898. убијена 1944. Велика (2921008003)

   

Споменик на Чакору:                              Ђуричанин Р. Јелена

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Ђуричанин Р. Јелена

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Јелена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ЂУРИЧАНИН (Раде) МИЛЕВА (19)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Ђуричка Ријека):

Ђуричанин (Раде) Милева, рођена 1925. убијена 1944. Велика (2921008004)

   

Споменик на Чакору:                              Ђуричанин Р. Милева

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Ђуричанин Р. Милева

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милена, рођена____ Ђуричка Ријека, убијена 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

ЂУРИЧАНИН (Мирко) МИЛИЦА (44)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Ђуричка Ријека):

Ђуричанин (Мирко) Милица, рођена 1900. убијена 1944. Велика (2921008005)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милица, рођен____ Ђуричке Ријеке, убијена 1944 Плав.

     
     
     

04.

 

ЂУРИЧАНИН (Марко) МИЛИЈАНА (12)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Ђуричка Ријека):

Ђуричанин (Марко) Милијана, рођена 1932. убијена 1944. Велика (2921008006)

   

Споменик на Чакору:                              Ђуричанин М. Милијана

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Ђуричанин М. Милијана

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милијана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

ЂУРИЧАНИН МИЛОСАВА (49)

   

супруга Марка Ђуричанина

     
   

Споменик на Чакору:                              Ђуричанин М. Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Ђуричанин М. Милосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Милосав   , рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

       
       

01.

 

ЂУРИЧАНИН (Мијат) ОЛГА (49)

 
   

супруга Митра Ђуричанина

 
       
   

ИЗЈАВА - Земаљска комисија за преиспитивање злочина окупатора и његових помагача:

 
   

Митар (Симон)

 
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Брезојевица):

Ђуричанин (Мијат) Олга, рођена 1910. убијена 1943. Грачаница (2921001035)

 
   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора (Брезојевица):

Ђуричан Олга

 
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђуричанин Олга, рођена____ Ђуричка Ријека, убијена 1944 Велика.

 
       
       

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Ђуричанин (Томица) Јелена, рођена 1898. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2921008003) (Ђуричка Ријека)

02. Ђуричанин (Раде) Милева, рођена 1925. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2921008004) (Ђуричка Ријека)

03. Ђуричанин (Мирко) Милица, рођена 1900. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2921008005) (Ђуричка Ријека)

04. Ђуричанин (Марко) Милијана, рођена 1932. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2921008006) (Ђуричка Ријека)

Ђуричанин (Мијат) Олга, рођена 1910. Црногорка, убијена 1943. у директном терору, Грачаница (2921001035)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

 

Р.

Р.

М.

М.

 

Јелена

Милева

Милијана

Милосава

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                               

01.

Р. Јелена

02.

Р. Милева

03.

М. Милијана

04.

М. Милосава

 

 

 

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Јелена, 2. Милена, 3. Милица, 4. Милијана, 5. Милосав  , 6. Олга.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                                                               

01.

Јелена

02.

Милева

03.

Милијана

04.

Милосава

 

 

 

 

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Јелена, 2. Милева, 3. Милијана, 4. Милосава.