ЂУКИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ЂУКИЋ (Трифо) ДЕСА (19)

 

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је жена Љубица и кћерка Деса од прве жене (име јој не знам) 

Музеј Жртава Геноцида (Метех):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Ђукић (Трифа) Деса (1925-1944)    

Ђукић Т. Деса

Ђукић Т. Деса

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Ђукић Трифа Деса, стара 29 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Ђукић (Трифo) Деса (1924) - избјеглица, живјела код породице Кнежевић

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђукић Деса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

02.  ЂУКИЋ (Мирко) ЉУБИЦА (36)

супруга Трифа Ђукића

 

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је жена Љубица и кћерка Деса од прве жене (име јој не знам)

Музеј Жртава Геноцида (Метех):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Ђукић (Трифа) Љубица (1908-1944)

Ђукић Т. Љубица

Ђукић Т. Љубица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Ђукић Мирка Љубица, стара 37 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко М. Пауновић:

Ђукић (Трифo) Љубица (1907) - избјеглица, живјела код породице Кнежевић

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђукић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.