ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ЂУКИЋ

     
     

01.

 

ЂУКИЋ (Трифо) ДЕСА (19)

     
   

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је жена Љубица и кћерка Деса од прве жене (име јој не знам) 

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Метех):

Ђукић (Трифа) Деса, рођена 1925. убијена 1944. Велика (2922017013)

   

Споменик на Чакору:                              Ђукић Т. Деса

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Ђукић Т. Деса

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђукић Деса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ЂУКИЋ ЉУБИЦА (36)

   

супруга Трифа Ђукића

     
   

Ватре са Комова (стр. 146) - Здравко (Никола) Бјелановић:

Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је жена Љубица и кћерка Деса од прве жене (име јој не знам)

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Метех):

Ђукић (Трифа) Љубица, рођена 1908. убијена 1944. Велика (2922017015)

   

Споменик на Чакору:                              Ђукић Т. Љубица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Ђукић Т. Љубица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђукић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Ђукић (Трифа) Деса, рођена 1925. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2922017013) (Метех)

02. Ђукић (Трифа) Љубица, рођена 1908. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2922017015) (Метех)

Ђукић (Трифун) Владо, рођен 1921. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Горња арженица (2922017014) (Метех)

Ђукић (Вукосав) Радош, рођен 1902. Црногорац, убијен 1944.у директном терору, Горња арженица (2922017016) (Метех)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

 

Т.

Т.

 

Деса

Љубица

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                    

01.

Т. Деса

02.

Т. Љубица

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Деса, 2. Љубица.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                    

01.

Деса

02.

Љубица

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Деса, 2. Љубица.