ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

ЂУКИЋ

 

001

 

Трифо

 

ДЕСА (19)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Ђукић (Трифа) Деса, рођена 1925. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017013)

       

Споменик на Чакору:

Ђукић Т. Деса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Ђукић Т. Деса

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је жена Љубица и кћерка Деса од прве жене (име јој не знам) 

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђукић Деса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

002

 


 

ЉУБИЦА (36)

       

супруга Трифа Ђукића

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Ђукић (Трифа) Љубица, рођена 1908. из Метеха, убијена 1944. у директном терору (2922017015)

       

Споменик на Чакору:

Ђукић Т. Љубица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Ђукић Т. Љубица

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Трифо Ђукић из Метеха живио је као избјеглица у кући Милутина - Руше Кнежевића. Погинула му је жена Љубица и кћерка Деса од прве жене (име јој не знам)

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Ђукић Љубица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Трифа) Деса, 2. (Трифа) Љубица,

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Т. Деса, 2. Т. Љубица

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Т. Деса, 2. Т. Љубица.

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Деса, 2. Љубица.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Деса, 2. Љубица.

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Трифо) Деса, 2. (Трифо) Љубица.