ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

ГОЈКОВИЋ

     
     

01.

 

ГОЈКОВИЋ (Андрија) АНЂЕЛИЈА - АНЂА (50)

   

рођена Пауновић, жена Алексе (Гавро) Гојковић

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Алекса Г. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке с.с. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Анђелију стару 50 година.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је: Анђа, супруга Алексе Гојковића (45)

   

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Јевта Пауновића сестра Анђелија - Анђа, кћерка Андрије Пауновића, убијена је у кући Алексе - Гавра Гојковића за којим је била удата (није имала са Алексом порода). 

   

Свједочење - Ратомир Д. Јокић:

У кући Алексе Гавровог Гојковића, убијена је Анђа, Алексина жена. Анђа је послије бачене бомбе у кућу, покушала да побјегнаали је пала на праг од куће и доњи дио њенога тијела је остао да гори.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Андрија) Анђа, рођена 1895. убијена 1944. Велика (2923020020)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић А. Анђелија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић А. Анђелија

     
     
     

02.

 

ГОЈКОВИЋ (Стефан) АНЂЕЛИЈА - АНЂЕЛА (19)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Анђелија (19), кћерка Стефана Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Стефан) Анђелија, рођена 1925. убијена 1944. Велика (2923020028)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић С. Анђелија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Анђелија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Анђела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

ГОЈКОВИЋ (Цветко) ВИДОСАВА - ВИДА (6)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сест

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Видосава (5), кћерка Цветка Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Цветко) Вида, рођена 1939. убијена 1944. Велика (2922018011)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Видосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Видосав_, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

ГОЈКОВИЋ (Вукајло) ВУКАНА (60)

   

супруга Николе Гојковић

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Студеница):

Гојковић (Вук) Вукана, рођ. 1889. стрељана 1944. Велика (0455092068)

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Вукана Гојковић (60), супруга Николе.

   

Свједочење - Ратомир Д. Јокића:

У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Вукана Гојковић.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Врела - Исток):

Гојковић (Никола) Вукана, рођена 1886. убијена 1944. Велика (0453027044)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Вукана

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Вукана

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Вукана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

ГОЈКОВИЋ (Милутин) ВУКОСАВА (7)

     
   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Вукосава (7), кћерка Милутина Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Мурина):

Гојковић (Милутин) Вукосава, рођена 1937. убијена 1944. Велика (2922016033)

     
     
     

06.

 

ГОЈКОВИЋ ВУКСАН (35)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми мужа Вуксана старог 35 год.

     
     
     

07.

 

ГОЈКОВИЋ (Томица) ГАВРИЛО (12)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану...  Наш мали брат Рајко дохватио је грану и ударио једног балисту. Овај се муњевито окренуо, оборио дијете, сјео му на груди и ножем му одсјекао ону руку у којој је држао грану...

Потрчао је мој други брат (Гаврило) да одбрани Рајка, а балиста га убио...

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без брата Гврила (12), који је убијен пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Томица) Гаврило, рођен 1932. убијен 1944. Велика (2923020047)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Гаврило

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Гаврило

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Гаврило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

08.

 

ГОЈКОВИЋ (Стефан) ГОЛУБ (27)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Стефан) Голуб, рођен 1917. убијен 1944. Велика (2923020032)

     
     
     

09.

 

ГОЈКОВИЋ (Раде) ДАНИЛО - ДАНО (76)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје Д. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми оца Данила старог 76 год. Мајку Марију стару 50 год. сестру Лепосаву стару 22 год. 

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Зорка и Милорад (Мирко) Гојковић:

Код куће Марића-Гојковића, на Тацилима (Велике), убијени су: Дано Гојковић (6_), Лепосава, кћи Дана и Марије Гојковића (19). Побијени су на путу испод једне букве.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да су Данила - Дана Гојковића (72) и ћерку му Лепосаву - Лепу (18) убили на стази испод куће Мига и Ђола Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Раде) Данило, рођен 1870. убијен 1944. Велика (2923022078)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Р. Данило

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Р. Данило

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Данило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

10.

 

ГОЈКОВИЋ (Леко) ДОСТАНА - ДОЛА (46)

   

рођена Кнежевић, супруга Томице Гојоковић

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Пред нашу кућу стјерали су двадесет и двоје... Ја сам се ваљда од страха онесвијестила... Кад сам поново дошла к себи, лежала сам под мајком, у локви крви. Све је било побијено, онако, на гомилу, једно преко другог.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без мајке Достане Доле (46), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Пеко) Дола, рођена 1898. убијена 1944. Велика (2923020044)

Гојковић (Лека) Дола, рођена 1898. убијена 1944. Велика (5033с00073)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Т. Дола

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Дола

     
     
     

11.

 

ГОЈКОВИЋ (Томица) ДРАГИЊА - ДРАГА (18)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану...  Пред нашу кућу стјерали су двадесет и двоје...

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без сестре Драгиње (20), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Томица) Драга, рођена 1926. убијена 1944. Велика (2923020045)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Т. Драга

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Драга

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Драга, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

12.

 

ГОЈКОВИЋ (Здравко) ЗОРКА (7)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Здравко) Зорка, рођена 1943. убијена 1944. Велика (2923022087)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Зорка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Зорка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Зорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

13.

 

ГОЈКОВИЋ (Јеремија) ЈОВАНКА (63)

   

супруга Млађена Гојковића

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Мурина):

Гојковић (Јеремија) Јованка, рођена 1881. убијена 1944. Велика (2922016013)

     
     
     

14.

 

ГОЈКОВИЋ (Томица) КРСТИЊА (16)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без сестре Крстиње (16), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Томица) Крстиња, рођена 1928. убијена 1944. Велика (2923020046)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Т. Кристиња

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Крстиња

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45

Гојковић Кристиња, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

15.

 

ГОЈКОВИЋ (Данило) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (18)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје Д. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми оца Данила старог 76 год. Мајку Марију стару 50 год. сестру Лепосаву стару 22 год. 

   

Ватре са Комова (стр. 138) - Зорка и Милорад (Мирко) Гојковић:

Код куће Марића-Гојковића, на Тацилима (Велике), убијени су: Дано Гојковић (6_), Лепосава, кћи Дана и Марије Гојковића (19). Побијени су на путу испод једне букве.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да су Данила - Дана Гојковића (72) и ћерку му Лепосаву - Лепу (18) убили на стази испод куће Мига и Ђола Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Данило) Лепосава, рођена 1922. убијена 1944. Велика (2923022079)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Лепосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Лепосава

     
     
     

16.

 

ГОЈКОВИЋ ЉЕПОСАВА - ЛЕКА

   

рођена Јокић, супруга Вукадина Гојковића

     
   

Ватре са Комова (стр. 138) - Зорка и Милорад (Мирко) Гојковић:

Код куће Марића - Гојковића, на Тоцилима, на путу испод једне бувке, убијена је Лека Јокић, супруга Вукадина Гојковића. 

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

17.

 

ГОЈКОВИЋ (Ново) МАРИЈА - МАРА (50)

   

рођена Пајовић, супруга Данила - Дана Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје Д. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми оца Данила старог 76 год. Мајку Марију стару 50 год. сестру Лепосаву стару 22 год.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Мара (54).

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Ново) Мара, рођена 1887. убијена 1944. Велика (2923022075)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Мара

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Мара

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Мара, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

18.

 

ГОЈКОВИЋ (Петар) МАРА (62)

   

рођена Лекић, супруга Михаила - Кика Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Манојло М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици оца Михаила старог 74 год., мајку Мару стару 62 год. и кћи Ратку стару 4. год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Петар) Мара, рођена 1890. убијена 1944. Велика (5033с00072)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Грачаница):         Гојковић Мара

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Код куће Томице Гојковића, погинула је Мара Гојковић (70),

     
     
     

19.

 

ГОЈКОВИЋ (Вуко) МИЛАДИН (39)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Вуко) Миладин, рођен 1905. убијен 1944. Велика (2923022077)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић В. Миладин

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић В. Миладин

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

20.

 

ГОЈКОВИЋ (Ђорђије) МИЛАН (1)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце: Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Милан (1), син Ђорђија Гојковића

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Ђорђије) Милан, рођен 1943. убијен 1944. Велика (2923020031)

     
     
     

21.

 

ГОЈКОВИЋ (Јеремија) МИЛИЦА (45)

   

пођену Раденовић, супруга Груја Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милета Г. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици мајку Милицу стару 45 год.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Милица, супруга Груја Гојковића (40).

   

Свједочење - Ратомир Д. Јокића:

У кући Алексе Гавровог Гојковића, рафалом је покошена Милица Груја Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Грујо) Милица, рођена 1895. убијена 1944. Велика (2923020053)

Гојковић (Јеремија) Милица, рођена 1900. убијена 1944. Велика (5015с00135)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Г. Милица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Г. Милица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

22.

 

ГОЈКОВИЋ (Гавро Бацов) МИЛКА (27)

   

рођена Јокић, супруга Аклексе (Милосав) Гојковић

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Стана М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми снаху Милку стару 27 год. ранили ми унуку Вукосаву стару 6 год. такође и мене ранили

   

Ватре са Комова, стр. 141 - Душан (Мато) Симоновић:

На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Убијена је и Милка жена Алексе Гојковића, док су им дјеца остала жива - син Вукашин и кћерка Вука, иако рањена.

   

Свједочење - Драган (Вукашин) Гојковић:

Мој деда Алекса (Милосав) Гојковић је умро 1949. г. по повратку из заробљеништва. Тога 28. јула 1944 г. убијена је моја баба Милка, рођена Јокић а тетка Вука, ћерка Алексе и Милке (Вукашинова рођена сестра) је рањена у ногу.

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић А. Милка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић А. Милка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

23.

 

ГОЈКОВИЋ (Гавро) МИЛКА (25)

   

у другом стању

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Гавро) Милка, рођена 1919. убијена 1944. Велика (2923021035)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић  Милка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Милка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Миљка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

24.

 

ГОЈКОВИЋ (Цветко) МИЛКА (8)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Милка (8), кћерка Цветка Гојковића

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Цветко) Милка, рођена 1936. убијена 1944. Велика (2922018010)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Милка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Милка

     
     
     

25.


ГОЈКОВИЋ (Ђорђије) МИЛОРАД (2)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце: Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Милорада (2), син Ђорђија Гојковића

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Ђорђије) Милорад, рођен 1941. убијен 1944. Велика (2923020030)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Милорад

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Милорад

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Милорад, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

26.

 

ГОЈКОВИЋ МИЛОСАВА (58)

   

супруга Јована Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јован Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка дивизије СС "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми жену Милосаву стару 60 год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Упутила сам се према кући Јована Гојковића Ракова. Њега су тукли, али је преживео ову катастрофу. Убили су му жену кундацима. Имала је око 60 година.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Јован) Милосава, рођена 1886. убијена 1944. Велика (2923020049)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Милосава

     
     
     

27.

 

ГОЈКОВИЋ (Радун) МИЛУНКА (6)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радун Н. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици ћерку Милунку стару 6 год.

     
     
     

28.

 

ГОЈКОВИЋ (Вуко) МИХАИЛО - КИКО (68)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Манојло М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици оца Михаила старог 74 год., мајку Мару стару 62 год. и кћи Ратку стару 4. год.

   

Ватре са Комова (стр. 139) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Свекар Кико је био са нама. Одвојише га од нас и утрапише му кошницу пчела из пчелињака Томица Гојковића. С њим је пошао наоружан човјек у црном цивилном одијелу, са бијелом капом на глави. Свекар је кошницу понио до Лијевог моста и када их је услужио, кренуо је кући. Чим је видео његова леђа, онај у црном одијелу је пуцао у њега и убио га.

   

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Михаило Гојковић са 3 члана породице.

   

Свједочење - Војо (Стаматов) Јокић:

Видио сам тијело Микаила, оца Маша Гојковића. Бијаше пао у јаз са водом и ту мртав остао.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Михаило Кико Гојковић (68).

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Вуко) Михаило, рођен 1876. убијен 1944. Велика (2923022074)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић В. Михаило

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Михаило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

29.

 

ГОЈКОВИЋ (Ристо) НАСТАСИЈА - НАСТА (53)

   

супруга Миладина - Мига (Миљан) Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миладин М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици жену Насту стару 53 г., снаху Савету стару 57 г., и унуку Емилију стару 5. год. Убијене су их бацили у ватру.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Наста (50) Гојковић, супруга Миладина Мига.

   

Свједочење - Ратомир Д. Јокић:

У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Наста Гојковић.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Риста) Настасија, рођена 1885. убијена 1944. Велика (2899052028)

Гојковић (Ристо) Наста, рођ. 1894. убијена 1944. Велика (2923020021)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Наста

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Наста

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Ната, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

30.

 

ГОЈКОВИЋ ПОЉКА

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Пољка

     

31.

 

ГОЈКОВИЋ (Крсто) ПОЛЕКСИЈА - ПОЉКА (18)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Крсто М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке дивизије С.С. "Скендер бег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици ћерку Пољку стару 18 год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја погинула је Пољка Гојковић (22) кћи Љубице и Крсте Гојковића.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Пољка (20), кћерка Крста Гојковића

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Новшиће):

Гојковић (Крсто) Полексија, рођена 1926. убијена 1944. Велика (2922018012)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Пољка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић К. Пољка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

32.

 

ГОЈКОВИЋ (Милић) РАДА (38)

   

рођена Дашић, супруга Здравка Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су Раду, жену Здравка Гојковића.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Рада (45) жена Здравка Гојковића

   

Свједочење - Жарко (Радомир) Дашић:

Рада је моја тетка по оцу, рођена Дашић, од оца Милића Дашића из Брезојевице. Била је удата за Здравака Гојковића и остале су јој двије дјевојчице Загорка и Добра. Загорка се удала за Влајка Кнежевића из Новшића, а Добра за Бранка Кнежевића из Иванпоља. Иза њих је остало бројно потомство.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Милић) Рада, рођена 1899. убијена 1944. Велика (2923022086)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић З. Рада

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Рада

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

33.

 

ГОЈКОВИЋ (Милутин) РАДОМИР (9)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Мурина):

Гојковић (Милутин) Радомир, рођен 1935. убијен 1944. Велика (2922016034)

     
     
     

34.

 

ГОЈКОВИЋ (Петар) РАДОСАВ - ЗЕКО (54)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радослав Р. Гојковић

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС див. "Скендер бег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици оца Радосава старог 48 год.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да су Радосава - Зека Гојковића (50) узели прије покоља да носи муницију и да је убијен негдје у Луге код куће Ћулафића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Петар) Радосав, рођен 1890. убијен 1944. Велика (2923020019)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић П. Радосав

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

35.

 

ГОЈКОВИЋ (Р.) РАДОСАВ

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Р. Радосав

     
     
     

36.

 

ГОЈКОВИЋ (Радован) РАДОСАВА (54)

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Радосава

     
     
     

37.

 

ГОЈКОВИЋ (Томица) РАЈКО (10)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

   

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану. Она је плакала и молила да је пусте. Наш мали брат Рајко дохватио је грану и ударио једног балисту. Овај се муњевито окренуо, оборио дијете, сјео му на груди и ножем му одсјекао ону руку у којој је држао грану...

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без брата Рајка (10), који је убијен пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Томица) Рајко, рођен 1934. убијен 1944. Велика (2923020048)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Рајко

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Рајко

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Рајко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

38.

 

ГОЈКОВИЋ (Манојло) РАКИТА (4)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Манојло М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици оца Михаила старог 74 год., мајку Мару стару 62 год. и кћи Ратку стару 4. год.

   

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су моју ћерку Ракиту Гојковић од три године.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Ракита (3), кћерка Манојла Гојковића

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Манојло) Ракита, рођена 1941. убијена 1944. Велика (2923022076)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Ракита

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Ракита

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Ракита, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

39.

 

ГОЈКОВИЋ (Милош) САВЕТА (57)

   

супруга Ђола Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миладин М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици жену Насту стару 53 г., снаху Савету стару 57 г., и унуку Емилију стару 5. год. Убијене су их бацили у ватру.

   

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Савета (65), супруга Ђола Гојковића.

   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Савета (52) жена Ђола Гојковића

   

Свједочење - Ратомир Д. Јокић:

У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Савета, жена Ђола Гојковића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Милош) Савета, рођена 1892. убијена 1944. Велика (2923020022)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Савета

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Савета

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Савета, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

40.

 

ГОЈКОВИЋ (Радун) СТАНА (25)

   

рођена Поповић, супруга Милосава Гојковића

     
   

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

У мојој је кући том приликом запаљено 10 особа међу којима је била и моја мајка.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Грачаница):

Гојковић (Радун) Стана, рођена 1919. убијена 1944. Велика (2899051062)

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Грачаница):         Гојковић Стана

     
     
     

41.

*

ГОЈКОВИЋ (Р.) СТОЈАНА (53)

     
   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Стојана (53).

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Р. Стојана

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Стојана

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

42.

*

ГОЈКОВИЋ СТОЈАНА (25)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

     
     
     

43.


ГОЈКОВИЋ (Јеврем) СТОЈНА (19)

     
   

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Стојна (19), кћерка Јеврема Гојковића

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Јеврем) Стојна, рођена 1925. убијена 1944. Велика (2923020029)

     
     

44.

 

ГОЈКОВИЋ (Лазар) ТОДОРА (64)

   

рођене Ђукић, супруга Стефана - Рама Гојковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Лазар) Тодора, рођена 1880. убијена 1944. Велика (2923020027)

   

Споменик на Чакору:                              Гојковић Тодора

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Тодор

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Тодор, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     

     
     

01.

 

ГОЈКОВИЋ (Милош) ВУКА (30) - (у списку жртава ЈОКИЋ)                                      

   

рођена Гојковић, супруга Петра Јокића

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Милош) Вука, рођена 1914.  убијена 1944. Велика (2923022088)

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

ГОЈКОВИЋ (Јосо) ВУКСАН (31)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Јосо) Вуксан (1913) - Умро од глади у збјегу.

     

02.

 

ГОЈКОВИЋ ДАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Дана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

03.

 

ГОЈКОВИЋ (Крсто) ЗАГОРКА (17)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Крсто) Загорка (1927)

     

04.

 

ГОЈКОВИЋ ЈЕЛА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Јела

     

05.

 

ГОЈКОВИЋ (Радосав) МИЛОСАВА (65)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Радосав) Милосава (1879)

     

06.

 

ГОЈКОВИЋ (П.) РАДОСАВ

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(П.) Радосав

     
     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Алекса (Гавро)

Здравко (Милош)

Јован (Рака)

Крсто (Милић)

Љубица (Леко)

Манојло (Михаило)

Миладин (Миљан)

Милета (Грујо)

Наста (Радуле)

Радивоје (Рамо)

Радослав (Радосав)

Радун (Ново)

Стана (Милош)

Станоје (Данило)

Томица (Радован)

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Гојковић (Андрија) Анђа, рођена 1895. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020020)

02. Гојковић (Стефан) Анђелија, рођена 1925. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020028)

03. Гојковић (Цветко) Вида, рођена 1939. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922018011)

(ЈОКИЋ) Гојковић (Милош) Вука, рођена 1914. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022088)

04. Гојковић (Вук) Вукана, рођена 1889. Црногорка, стрељана од Немаца 1944. у директном терору, Велика-ц.гора (0455092068) (Србија - КиМ - Студеница)

Гојковић (Никола) Вукана, рођена 1886. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (0453027044) (Србија - КиМ - Врела - Исток)

05. Гојковић (Милутин) Вукосава, рођена 1937. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922016033) (Мурина)

06. Гојковић (Томица) Гаврило, рођен 1932. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020047)

07. Гојковић (Стефан) Голуб, рођен 1917. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020032)

08. Гојковић (Раде) Данило, рођен 1870. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923022078)

09. Гојковић (Пеко) Дола, рођена 1898. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020044)

Гојковић (Лека) Дола, рођена 1898. Српкиња, убијена od Nemaca 1944. код куће, Велика (5033s00073)

10. Гојковић (Томица) Драга, рођена 1926. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020045)

11. Гојковић (Здравко) Зорка, рођена 1943. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022087)

12. Гојковић (Јеремија) Јованка, рођена 1881. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922016013) (Мурина)

13. Гојковић (Томица) Крстиња, рођен 1928. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020046)

14. Гојковић (Данило) Лепосава, рођена 1922. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022079)

15. Гојковић (Ново) Мара, рођена 1887. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022075)

16. Гојковић (Петар) Мара, рођена 1890. Српкиња, убијена od Nemaca 1944. код куће, Велика (5033s00072)

17. Гојковић (Вуко) Миладин, рођен 1905. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923022077)

18. Гојковић (Ђорђије) Milan, рођен 1943. Црногорка, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020031)

19. Гојковић (Грујо) Милица, рођена 1895. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923020053)

Гојковић (Јеремија) Милица, рођена 1900. Црногорка, убијена 1944. непознато, Велика (5015s00135)

20. Гојковић (Гавро) Милка, рођена 1919. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021035)

21. Гојковић (Цветко) Милка, рођена 1936. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922018010)

22. Гојковић (Ђорђије) Милорад, рођен 1941. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020030)

23. Гојковић (Јован) Милосава, рођена 1886. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020049)

24. Гојковић (Вуко) Михаило, рођен 1876. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923022074)

25. Гојковић (Риста) Настасија, рођена 1885. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2899052028)

Гојковић (Ристо) Наста, рођена 1894. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020021)

26. Гојковић (Крста) Полексија, рођена 1926. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2922018012) (Новшиће)

27. Гојковић (Милић) Рада, рођена 1899. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022086)

28. Гојковић (Милутин) Радомир, рођен 1935. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2922016034) (Мурина)

29. Гојковић (Петар) Радосав, рођен 1890. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020019)

30. Гојковић (Томица) Рајко, рођен 1934. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2923020048)

31. Гојковић (Манојло) Ракита, рођена 1941. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022076)

32. Гојковић (Милош) Савета, рођена 1892. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020022)

33. Гојковић (Радун) Стана, рођен 1919. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Велика (2899051062) (Грачаница)

34. Гојковић (Јеврем) Стојна, рођена 1925. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020029)

35. Гојковић (Лазар) Тодора, рођена 1880. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923020027)


Гојковић (Нн) Милун, рођен 1910. Црногорац, убијен 1941. у директном терору, Плав (2923019027)

Гојковић (Марко) Миљан, рођен 1868. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Грачаница (2899051058)

Гојковић (Миљан) Бранко, рођен 1924. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Грачаница (2899051060)

Гојковић (Миљан) Јован, рођен 1915. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Грачаница (2899051059)

Гојковић (Миљан) Марија, рођена 1919. Црногорка, нестала 1945. непознато, Грачаница (2899051061)

Гојковић (Бошко) Јеремија, рођен 1898. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Велика (2923025001)

Гојковић (Миладин) Милан, рођен 1925. Црногорац, погинуо 1944. у НОБу, Ушће (2899052027)

Гојковић (Митар) Миљан, рођен 1922. Црногорац, убијен 1944. у НОБу, Велика (2923020023)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

 

А.

С.
Р.

Т.

Т.


Т.В.

Г.

А.
В.З.

П.
Р.


 

Анђелија

Анђелија

Видосава

Вукана

Гаврило

Данило

Дола

Драга

Зорка

Крстиња

Лепосава

Мара

Миладин

Милица

Милка

Милка

Милка

Милорад

Михаило

Наста

Пољка

Рада

Радосав

Рајко

Ракита

Савета

Стојана

Тодора

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                         

01.

А. Анђелија

02.

Анђелија

03.

Вукана

04.

Гаврило

05.

Р. Данило

06.

Дола

07.

Драга

08.

Зорка

09.

Крстиња

10.

Лепосава

11.

Мара

12.

Мара (Грачаница)

13.

В. Миладин

14.

Г. Милица

15.

Милка

16.

Милка

17.

А. Милка

18.

Милосава

19.

Милорад

20.

Наста

21.

Пољка

22.

К. Пољка

23.

Рада

24.

Р. Радосав

25.

Радосава

26.

Рајко

27.

Ракита

28.

Савета

29.

Стана (Грачаница)

30.

Стојана

31.

Тодор        

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Анђела, 2. Видосав_, 3. Вукана, 4. Гаврило, 5. Дана, 6. Данило, 7. Драга, 8. Зорка, 9. Крстиња, 10. Љепосава, 11. Мара, 12. Миладин, 13. Милица, 14. Милка, 15. Миљка, 16. Милорад, 17. Михаило, 18. Ната, 19. Пољка, 20. Рада, 21. Радосав, 22. Рајко, 23. Ракита, 24. Савета, 25. Стојана, 26. Тодор_.

Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                         

01.

Анђелија

02.

Анђелија

03.

Видосава

04.

Вукана

05.

Гаврило

06.

Данило (Дано)

07.

Дола

08.

Драга

09.

Зора

10.

Јела

11.

Кристиња

12.

Лека

13.

Лепосава (Лепа)

14.

Мара

15.

Миладин

16.

Милица

17.

Милка

18.

Милка

19.

Милка

20.

Милорад

21.

Милосава

22.

Михаило

23.

Настасија (Наста)

24.

Полексија (Пољка)

25.

Рада

26.

Рајко

27.

Ракита

28.

Савета

29.

Стака

30.

Стојана

31.

Тодора        

ИМЕНОСЛОВ ЖРТАВА ПОКОЉА У ВЕЛИЦИ - Бранко М. Пауновић:

1. Анђелија, 2. Анђелика, 3. Видосава - Вида, 4. Вука, 5. Вукана, 6. Вуксан, 7. Гаврило, 8. Голуб, 9. Данило, 10. Достана - Дола, 11. Драгиња, 12. Загорка, 13. Зорка, 14. Јованка, 15. Крстиња, 16. Лепосава - Лепа, 17. Мара, 18. Миладин; 19. Милица, 20. Милка, 21. Милка, 22. Милка, 23. Милорад, 24. Милосава, 25. Милосава, 26. Михаило, 27. Наста, 28. Полексија - Пољка, 29. (Здравко) Рада; 30. (Милић) Рада, 31. Радомир, 32. Радосав; 33. Радосав - Зеко, 34. Радосава, 35. Рајко, 36. Ракита, 37. Савета, 38. Стојана, 39. Тодор.