ГОЈКОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ГОЈКОВИЋ (Андрија) АНЂЕЛИЈА - АНЂА (50)

рођена Пауновић, жена Алексе (Гавро) Гојковић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Алекса Г. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке с.с. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми жену Анђелију стару 50 година.

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је: Анђа, супруга Алексе Гојковића (45).

Свједочење - Станко (Димитрије) Пауновић:

Јевта Пауновића сестра Анђелија - Анђа, кћерка Андрије Пауновића, убијена је у кући Алексе - Гавра Гојковића за којим је била удата (није имала са Алексом порода).

Свједочење - Ратомир Д. Јокић:

У кући Алексе Гавровог Гојковића, убијена је Анђа, Алексина жена. Анђа је послије бачене бомбе у кућу, покушала да побјегне али је пала на праг од куће и доњи дио њенога тијела је остао да гори.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Андрија) Анђа (1895-1944) 

Гојковић А. Анђелија

Гојковић А. Анђелија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Арсенија Анђелија, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

666. Гојковић Алексина Анђелија, рођена је 1895. Велика, засеок Лази, домаћица. Избјеглица из Метохије 1941. Убијена код куће, убачена у запаљену кућу и напола сагорела, али виком и плачем спасила Дарку Драгићеву Јокић да се са дјецом склони у шуму.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Арсенијe) Анђелија

 

 

02.  ГОЈКОВИЋ (Стефан) АНЂЕЛИЈА - АНЂЕЛА (19)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Анђелија (19), кћерка Стефана Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Стефан) Анђелија (1925-1944)

Гојковић С. Анђелија

Гојковић Анђелија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Стефана Анђелија, стар 33 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

664. Гојковић Стефанова Анђелија, рођена је 1925. Велика, дјевојка. Убијена код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Стефан) Анђелија (1911)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Анђела, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

03.  ГОЈКОВИЋ (Цветко) ВИДОСАВА - ВИДА (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сест

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Видосава (5), кћерка Цветка Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Гојковић (Цветко) Вида (1939-1944

Гојковић Видосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Цветко Видосава, стара четири године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

693. Гојковић Цветкова Видосава-Вида, рођена је 1936, Велика, дијете. Убијена у селу.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Цветко) Видосава - Вида (1940)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Видосав_, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

04.  ГОЈКОВИЋ (Вукајло) ВУКАНА - ВУКА (60)

супруга Николе Гојковић

 

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Вукана Гојковић (60), супруга Николе.

Свједочење - Ратомир Д. Јокића:

У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Вукана Гојковић.

Музеј Жртава Геноцида (КиМ)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Вук) Вукана (1889-1944)

Гојковић Вукана

Гојковић Вукана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Вукајла Вука, стара 65 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

667. Гојковић Николина Вукана, рођена је 1884. Велика (Лази), домаћица. Убијена код куће Томице Гојковића.

720. Гојковић Николина Вукана, рођена У Велику. Убијена код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Вукајло) Вукана (1879)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Вукана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

05.  ГОЈКОВИЋ (Милутин) ВУКОСАВА (7)

 

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Вукосава (7), кћерка Милутина Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Мурина):        

Гојковић (Милутин) Вукосава (1937-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

718. Гојковић Милутинова Вукосава, рођена је 1937. Мурина, дијете. Убијена у Велику.

 

 

06.  ГОЈКОВИЋ ВУКСАН (35)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Љубица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми мужа Вуксана старог 35 год.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Јосо) Вуксан (1913) - Умро од глади у збјегу.

 

 

07.  ГОЈКОВИЋ (Томица) ГАВРИЛО (12)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану...  Наш мали брат Рајко дохватио је грану и ударио једног балисту. Овај се муњевито окренуо, оборио дијете, сјео му на груди и ножем му одсјекао ону руку у којој је држао грану...

Потрчао је мој други брат (Гаврило) да одбрани Рајка, а балиста га убио...

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без брата Гврила (12), који је убијен пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Томица) Гаврило (1932-1944)

Гојковић Гаврило

Гојковић Гаврило

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Томице Гаврило, стар 12 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

675. Гојковић Томичин Гаврило, рођен је 1933. Велика, дијете. Убијен из пушке пред кућом Томице Гојковића.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Томица) Гаврило (1933)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Гаврило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

08.  ГОЈКОВИЋ (Стефан) ГОЛУБ (27)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Гојковић (Стефан) Голуб (1917-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

665. Гојковић Стефанов Голуб, рођен је 1917. Велика, земљорадник. Убијен код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Стефан) Голуб (1913)

 

 

09.  ГОЈКОВИЋ (Раде) ДАНИЛО - ДАНО (76)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје Д. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми оца Данила старог 76 год. Мајку Марију стару 50 год. сестру Лепосаву стару 22 год. 

Ватре са Комова (стр. 138) - Зорка и Милорад (Мирко) Гојковић:

Код куће Марића-Гојковића, на Тацилима (Велике), убијени су: Дано Гојковић (6_), Лепосава, кћи Дана и Марије Гојковића (19). Побијени су на путу испод једне букве.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да су Данила - Дана Гојковића (72) и ћерку му Лепосаву - Лепу (18) убили на стази испод куће Мига и Ђола Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Раде) Данило (1870-1944

Гојковић Р. Данило

Гојковић Р. Данило

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Рада Данило, стар 65 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

668. Гојковић Лабудов-Радев Данило-Дано, рођен је 1872. Велика, земљорадник. Убијен са кћерком Лепосавом на стази испод куће Ђола Гојковића.

671. Гојковић Радев Данило (Дано), рођен је 1938. Велика, дијете. Убијен на путу испод једне букве.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Раде) Данило (1879)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Данило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

10.  ГОЈКОВИЋ (Леко) ДОСТАНА - ДОЛА (46)

рођена Кнежевић, супруга Томице Гојоковић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Пред нашу кућу стјерали су двадесет и двоје... Ја сам се ваљда од страха онесвијестила... Кад сам поново дошла к себи, лежала сам под мајком, у локви крви. Све је било побијено, онако, на гомилу, једно преко другог.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без мајке Достане Доле (46), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Пеко) Дола (1898-1944)     

Гојковић Т. Дола

Гојковић Дола

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Лека Достана, стара 44 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

672. Гојковић Томичина Дол(к)а, кћерка Пека Кнежевића, рођена је 1895. Велика, домаћица. Убијена пред кућом са дјецом Драгињом, Крстињома, Гаврилома и Рајком. Својим тијелом заштитила и тако спасила Милеву (удату Тмушић), стару четири године. - (сајт велика.ме, Проф. др Гојко Гојковић, говор пред црквом Св Кирик и Јулита у Велици, 2011)

715. Гојковић Лекова Дола, рођена је 1898. Велика, домаћица. Убио је војник у њемачкој униформи, код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Леко) Достана - Дола (1895) - рођена Кнежевић, жена Томице Гојковића, учесника и рањеника у I Балканском рату

 

 

11.  ГОЈКОВИЋ (Томица) ДРАГИЊА - ДРАГА (18)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану...  Пред нашу кућу стјерали су двадесет и двоје...

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без сестре Драгиње (20), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Томица) Драга (1926-1944)

Гојковић Т. Драга

Гојковић Драга

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Томице Драгиња, стара 19 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

673. Гојковић Томичина Драга, рођена је 1925. Велика, дјевојка. Убијена из пушке пред кућом Томице Гојковића. Убијена са братом Рајком у групи од 16 лица. Сахрањена послије десет дана. Сеоски пси развукли јој леш.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Томица) Драгиња (1925) - вјереница Власта П. Кнежевића

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Драга, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

12.  ГОЈКОВИЋ (Здравко) ЗОРКА - ЗОРА (7)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Здравко) Зорка (1943-1944)

Гојковић Зорка

Гојковић Зорка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Здравка Зорка, стара пет година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

710. Гојковић Здравкова Зорка (Зора), рођена је 1943. Велика, дијетеа. Убијена из пуше са мајком Радом код куће Томице Гојковића.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Здравко) Зорка (1939)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Зорка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

13.  ГОЈКОВИЋ (Јеремија) ЈОВАНКА (63)

супруга Млађена Гојковића


Музеј Жртава Геноцида (Мурина):    

Гојковић (Јеремија) Јованка (1881-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

698. Гојковић Јеремије Јованка, рођена је 1881, Мурина, домаћица. Убијена 1944 у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Млађен) Јованка (1876)

 

 

14.  ГОЈКОВИЋ (Томица) КРСТИЊА (16)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића погинуле су: Дола Гојковић (60), затим Драга Гојковић, кћерка Доле и Томице Гојковића, имала је 22 године, Крстиња Гојковић (12), Гаврило Гојковић (7), син Доле и Томице Гојковића.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без сестре Крстиње (16), која је убијена пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):     

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Томица) Крстиња (1928-1944)

Гојковић Т. Кристиња

Гојковић Крстиња

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Томице Крстиња, стара 17 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

674. Гојковић Томичина Крста, рођена је 1931. Велика, дијете. Убијена из пушке пред кућом Томице Гојковића. (сајт велика.ме, Проф. др Гојко Гојковић, говор пред црквом Св Кирик и Јулита у Велици, 2011)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Томица) Крстиња (1931)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45

Гојковић Кристиња, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

15.  ГОЈКОВИЋ (Данило) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (18)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје Д. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми оца Данила старог 76 год. Мајку Марију стару 50 год. сестру Лепосаву стару 22 год. 

Ватре са Комова (стр. 138) - Зорка и Милорад (Мирко) Гојковић:

Код куће Марића-Гојковића, на Тацилима (Велике), убијени су: Дано Гојковић (6_), Лепосава, кћи Дана и Марије Гојковића (19). Побијени су на путу испод једне букве.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да су Данила - Дана Гојковића (72 )и ћерку му Лепосаву - Лепу (18) убили на стази испод куће Мига и Ђола Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Данило) Лепосава (1922-1944)

Гојковић Лепосава

Гојковић Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Данила Лепосава, стара 21 годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

669. Гојковић Данилова-Данова Лепосава (Лепа), рођена је 1922. Велика (Тоцила), дјевојка. Убијена на путу испод једне букве, на стази, са оцем Даном и Леком.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Данило) Лепосава - Лепа (1923)

 

 

16.  ГОЈКОВИЋ ЉЕПОСАВА - ЛЕКА

рођена Јокић, супруга Вукадина Гојковића

 

Ватре са Комова (стр. 138) - Зорка и Милорад (Мирко) Гојковић:

Код куће Марића - Гојковића, на Тоцилима, на путу испод једне бувке, убијена је Лека Јокић, супруга Вукадина Гојковића. 

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

670. Гојковић Вукадинова Лека, рођена Јокић, Велика (Тоцила), домаћица. Убијена на путу испод једне букве, са Лепосавом и Данилом.

724 Гојковић Љепосава, рођена је у Велици. Убијена пред кућом.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Љепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

17.  ГОЈКОВИЋ (Ново) МАРИЈА - МАРА (50)

рођена Пајовић, супруга Данила - Дана Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Станоје Д. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошла је у селу Велици и убила ми оца Данила старог 76 год. Мајку Марију стару 50 год. сестру Лепосаву стару 22 год.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Мара (54).

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Ново) Мара (1887-1944)

Гојковић Мара

Гојковић Мара

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Новa Мара, стара 65 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

683. Гојковић Новова Мара, рођена је 1890, Велика, домаћица. Убијен у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Ново) Мара (1879)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Мара, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

18.  ГОЈКОВИЋ (Петар) МАРА (62)

рођена Лекић, супруга Михаила - Кика Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Манојло М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици оца Михаила старог 74 год., мајку Мару стару 62 год. и кћи Ратку стару 4. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Код куће Томице Гојковића, погинула је Мара Гојковић (70),

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Ватре са Комова - ЖФТ (Грачаница):

Гојковић (Петар) Мара (1890-1944)     

Гојковић Мара

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

679. Гојковић Петрова Мара, рођена је 1890, Велика, домаћица. Убијена у Велици.

685. Гојковић Михаилова Мара, рођена је 1884, Велика, домаћица. Убијена у кући са дјецом. (Подаци са надгробног споменика у велици)

 

 

19.  ГОЈКОВИЋ (Вуко) МИЛАДИН (39)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Вуко) Миладин (1905-1944)

Гојковић В. Миладин

Гојковић В. Миладин

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Вука Миладин, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

686. Гојковић Вуков Миладин, рођен је 1903, Велика, земљорадник. Убијен код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Вук) Миладин

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

20.  ГОЈКОВИЋ (Ђорђије) МИЛАН (1)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце: Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Милан (1), син Ђорђија Гојковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Гојковић (Ђорђије) Милан (1943-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

714. Гојковић Ђорђијев Милан, рођен је 1943. Велика, дијете. Убијен код куће.

 

 

21.  ГОЈКОВИЋ (Јеремија) МИЛИЦА (45)

пођену Раденовић, супруга Груја Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милета Г. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици мајку Милицу стару 45 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Милица, супруга Груја Гојковића (40).

Свједочење - Ратомир Д. Јокића:

У кући Алексе Гавровог Гојковића, рафалом је покошена Милица Груја Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Грујо) Милица (1895-1944)

Гојковић Г. Милица

Гојковић Г. Милица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Груја Милица, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

690. Гојковић Грујова Милица, рођена је 1895, Велика (Лази), домаћица. Убијена код куће.

699. Гојковић Јеремије Милица, рођена је 1900, Велика, домаћица. Убијена у селу.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Грујо) Милица (1900)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

22.  ГОЈКОВИЋ (Гавро Бацов) МИЛКА (27)

рођена Јокић, супруга Аклексе (Милосав) Гојковић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Стана М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми снаху Милку стару 27 год. ранили ми унуку Вукосаву стару 6 год. такође и мене ранили

Ватре са Комова (стр. 141) - Душан (Мато) Симоновић:

На око сто метара од моје куће, налазила се Кона Бјелановић, сакривена од очију убица, све је посматрала што се збива у мојој кући и око ње. Ја тога дана није сам био ту. Када сам се вратио, она ми је све испричала.

Убијена је и Милка жена Алексе Гојковића, док су им дјеца остала жива - син Вукашин и кћерка Вука, иако рањена.

Свједочење - Драган (Вукашин) Гојковић:

Мој деда Алекса (Милосав) Гојковић је умро 1949. г. по повратку из заробљеништва. Тога 28. јула 1944 г. убијена је моја баба Милка, рођена Јокић, а тетка Вука, ћерка Алексе и Милке (Вукашинова рођена сестра) је рањена у ногу.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић А. Милка                            

Гојковић А. Милка

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

694. Гојковић Алексина Милка, кћерка Гавра Јокића рођена је 1920, Велика, домаћица. Убијена у кући Душана Симововића. Њена дјеца Вукашин и Вука, рањена, преживјели.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Алекса) Милка (1920)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Милка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

23.  ГОЈКОВИЋ (Гавро) МИЛКА (25) - у другом стању

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Гавро) Милка (1919-1944)  

Гојковић  Милка

Гојковић  Милка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Гавра Милка, стара 22 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

691. Гојковић Гаврова Милка, рођена је 1919, Велика, домаћица. Убијена код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Гавро) Милка (1922) - жена Гаврова, трудница пред порођајем

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Миљка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

24.  ГОЈКОВИЋ (Цветко) МИЛКА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Милка (8), кћерка Цветка Гојковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Цветко) Милка (1936-1944)

Гојковић Милка

Гојковић Милка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Цветко Милка, стара 7 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

692. Гојковић Цветкова Милка, рођена је 1936, Велика, дијете. Убијена у селу.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Цветко) Милка (1937)

 

 

25.  ГОЈКОВИЋ (Ђорђије) МИЛОРАД (2)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце: Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Милорада (2), син Ђорђија Гојковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Ђорђије) Милорад (1941-1944)

Гојковић Милорад

Гојковић Милорад

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Ђорђија Милорад, стара једну годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

713. Гојковић Ђорђијев Милорад, рођен је 1941. Велика, дијете. Убијен код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Ђорђије) Милорад (1943) - дијете од годину дана

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Милорад, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

26.  ГОЈКОВИЋ МИЛОСАВА (58)

супруга Јована Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јован Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка дивизије СС "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми жену Милосаву стару 60 год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Упутила сам се према кући Јована Гојковића Ракова. Њега су тукли, али је преживео ову катастрофу. Убили су му жену кундацима. Имала је око 60 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Јован) Милосава (1886-1944)

Гојковић Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Јована Милосава, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

689. Гојковић Јованова Милосава, рођена је 1880, Плав, домаћица. Убијена у Велици.

711. Гојковић Јованова ЖЕНА, рођена је 1884, Велика, домаћица. Џелати су је убили кундацима од пушака.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Јован) Милосава (1885)

 

 

27.  ГОЈКОВИЋ (Радун) МИЛУНКА (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радун Н. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици ћерку Милунку стару 6 год.

 

 

28.  ГОЈКОВИЋ (Вуко) МИХАИЛО - КИКО (68)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Манојло М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици оца Михаила старог 74 год., мајку Мару стару 62 год. и кћи Ратку стару 4. год.

Ватре са Комова (стр. 139) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Свекар Кико је био са нама. Одвојише га од нас и утрапише му кошницу пчела из пчелињака Томица Гојковића. С њим је пошао наоружан човјек у црном цивилном одијелу, са бијелом капом на глави. Свекар је кошницу понио до Лијевог моста и када их је услужио, кренуо је кући. Чим је видео његова леђа, онај у црном одијелу је пуцао у њега и убио га.

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Михаило Гојковић са 3 члана породице.

Свједочење - Војо (Стаматов) Јокић:

Видио сам тијело Микаила, оца Маша Гојковића. Бијаше пао у јаз са водом и ту мртав остао.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијен Михаило Кико Гојковић (68).

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Вуко) Михаило (1876-1944)

Гојковић В. Михаило

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Вука Михаило, стар 68 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

684. Гојковић Вуков Михаило, рођен је 1873. Велика, земљорадник. Убијен у Велици. Џелати му наредили да носи кошницу пчела из пчелињака Томоце Гојковића.  Носио је кошницу го лијевог мостсгдје га је са леђа убио црнокошуљаш, из пушке. У његобвој и томичиној кући налазило се 19-оро чељади, од којих је петнаесторо убијено. Џелати су све присутне мчили и тукли, чак и дјецу, па поубијали из пушака.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Вук) Михаило (1876)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Михаило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

29. ГОЈКОВИЋ (Ристо) НАСТАСИЈА - НАСТА (53)

супруга Миладина - Мига (Миљан) Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миладин М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици жену Насту стару 53 г., снаху Савету стару 57 г., и унуку Емилију стару 5. год. Убијене су их бацили у ватру.

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Наста (50) Гојковић, супруга Миладина Мига.

Свједочење - Ратомир Д. Јокић:

У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Наста Гојковић.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):    

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Риста) Настасија (1885-1944)

Гојковић Наста

Гојковић Наста

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Риста Наста, стара 41 годину

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

688. Гојковић Миладинова-Мигова Настасија, рођена је 1885, Улотина, домаћица. Убијена код куће, метком, заједно са својом унуком Емилијом Шошкић из Крушева (Улотина), коју је држала у крило.

695. Гојковић Ристова Настасија (Наста), рођена је 1885, Улотина, домаћица. Убијена у Велици 1944.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Ристо) Наста (1893)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Ната, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

30.  ГОЈКОВИЋ ПОЉКА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Гојковић Пољка

 

31.

ГОЈКОВИЋ (Крсто) ПОЛЕКСИЈА - ПОЉКА (18)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Крсто М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке дивизије С.С. "Скендер бег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици ћерку Пољку стару 18 год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја погинула је Пољка Гојковић (22) кћи Љубице и Крсте Гојковића.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Пољка (20), кћерка Крста Гојковића

Музеј Жртава Геноцида (Новшиће)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Крста) Полексија (1926-1944)

Гојковић Пољка

Гојковић К. Пољка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Крста Полексија, стара 22 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

696. Гојковић Крстова Пољка, рођена је 1924, Велика, дјевојка. Убијена из пушке пред кућомТомице Гојковића у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Крста) Полексија - Пољка (1924)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

32.  ГОЈКОВИЋ (Милић) РАДА (38)

рођена Дашић, супруга Здравка Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Здравко М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици: жену Раду стару 38 г. кћи Зорку, стару 7. г. синовице Милку стару 8 г. Виду 6 г. сестру Вуку стару 32. г. сестричине Босиљку стару 8 г. и Бојану стару 4 г.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су Раду, жену Здравка Гојковића.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Рада (45) жена Здравка Гојковића

Свједочење - Жарко (Радомир) Дашић:

Рада је моја тетка по оцу, рођена Дашић, од оца Милића Дашића из Брезојевице. Била је удата за Здравака Гојковића и остале су јој двије дјевојчице Загорка и Добра. Загорка се удала за Влајка Кнежевића из Новшића, а Добра за Бранка Кнежевића из Иванпоља. Иза њих је остало бројно потомство.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Милић) Рада (1899-1944)

Гојковић З. Рада

Гојковић Рада

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Милића Рада, стара 44 године

Гојковић Здравка Рада, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

709. Гојковић Здравкова Рада, рођена Дашић, рођена је 1896. Брезојевице, домаћица. Убијена пред кућом Томице Гојковића.

712. Гојковић Милићева Рада, рођена је 1899. Плав, домаћица. Убијена у Велици.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Милић) Рада (1900)

Гојковић (Здравко) Рада

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

33.  ГОЈКОВИЋ (Милутин) РАДОМИР (9)

 

Музеј Жртава Геноцида (Мурина):      

Гојковић (Милутин) Радомир (1935-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

717. Гојковић Милутинов Радомир, рођен је 1935. Мурина, дијете. Убијен у Велику. 

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Милутин) Радомир (1932)

 

 

34.  ГОЈКОВИЋ (Петар) РАДОСАВ - ЗЕКО (54)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радослав Р. Гојковић

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС див. "Скендер бег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици оца Радосава старог 48 год.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 192) - Момчило А. Гојковић - Лешов:

Од мајке сам чуо да су Радосава - Зека Гојковића (50) узели прије покоља да носи муницију и да је убијен негдје у Луге код куће Ћулафића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Гојковић (Петар) Радосав (1890-1944)

Гојковић П. Радосав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Петра Радосав, стар 56 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

682. Гојковић Петров Радосав, рођен је 1890. Велика, Земљорадник. Убијен код куће. (Ватре са Комова, стр 135 - Уписан као женско - Радосава)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Петар) Радосав - Зеко (1895)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Радосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

35.  ГОЈКОВИЋ (Р.) РАДОСАВ

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић Р. Радосав                         

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

681. Гојковић Р. Рдосав, рођен у Велици. Убијен 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (П.) Радосав

 

 

36.  ГОЈКОВИЋ (Радован) РАДОСАВА (54)

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић Радосава                           

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Радована Радосава, стара 54 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Радован) Радосава (1890)

 

 

37.  ГОЈКОВИЋ (Томица) РАЈКО (10)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Томица Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици жену Долу стару 50 г., ћерке: Драгињу, стару 17. г., Крстињу стару 16 г., синове: Гаврила старог 12 г., и Рајка старог 10. год.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 177) - Милева (Томица) Тмушић, рођена Гојковић:

Моју покојну сестру Драгу покушали су да одведу устрану. Она је плакала и молила да је пусте. Наш мали брат Рајко дохватио је грану и ударио једног балисту. Овај се муњевито окренуо, оборио дијете, сјео му на груди и ножем му одсјекао ону руку у којој је држао грану...

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Тога дана сам остао без брата Рајка (10), који је убијен пред кућом нашега оца Томице Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Томица) Рајко (1934-1944)  

Гојковић Рајко

Гојковић Рајко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Томице Рајко, стар десет година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

676. Гојковић Томичин Рајко, рођен је 1935. Велика, дијете. Убијен са двије сестре. Сахрањен послије десет дана. Сеоски изгладњели пси развукли им распадени леш. Отац кад га је сахрањивао није могао да му нађе руку. Послије неколико дана , испод шљиве, у трави је нашао одсјечену руку. Узео је ашов и ту одсјечену ручицу и рекао: "Е тежа и је ова рука, но све мртво што сам закопао".

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Томица) Рајко (1935) - Тога дана једини је пружио отпор кољачу. Бранећи сестру ударио је ѕелата цјепаницом по глави, који му је због тога одсјекао десну руку изнад шаке (та шака је накнадно нађена и сахрањена). Други злочинац је пришао и испалио ми сио шанжер у главу.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Рајко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

38.  ГОЈКОВИЋ (Манојло) РАКИТА - РАТКА (4)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Манојло М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми је у селу Велици оца Михаила старог 74 год., мајку Мару стару 62 год. и кћи Ратку стару 4. год.

Ватре са Комова (стр. 140) - Милосавa (Јеремије) Живаљевић:

Испред куће Томице Гојковића, из ватреног оружја убили су моју ћерку Ракиту Гојковић од три године.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Ракита (3), кћерка Манојла Гојковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика):   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Манојло) Ракита (1941-1944)

Гојковић Ракита

Гојковић Ракита

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Манојла Ракита, стара три година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

680. Гојковић Петрова Мара, рођена је 1941, Велика, дијете. Убијена из пушке пред кућом Томице Гојковића. Убио је војник у њемачкој униформи.

687. Гојковић Ракита, рођена је 1941, Велика, дијете. Унука Михаилова. Убијена заједно са миладином и Маром.

700. Гојковић Јеремијина Ракита, рођена је 1941, Велика, дијете. Убијена пред кућом Томице Гојковића.

716. Гојковић Манојлова Ракита, рођена је 1941, Велика, дијете. Убијена код  куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Манојло) Ракита (1941)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Ракита, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

39.  ГОЈКОВИЋ (Милош) САВЕТА (57)

супруга Ђола Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миладин М. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убила ми је у селу Велици жену Насту стару 53 г., снаху Савету стару 57 г., и унуку Емилију стару 5. год. Убијене су их бацили у ватру.

Ватре са Комова (стр. 137) - Алекса (Гавро) Гојковић:

Код кућа Гојковића у Лазима убијена је Савета (65), супруга Ђола Гојковића.

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Савета (52) жена Ђола Гојковића

Свједочење - Ратомир Д. Јокић:

У кући Митра и Ђола Гојковића убијена је Савета, жена Ђола Гојковића.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Милош) Савета (1892-1944)

Гојковић Савета

Гојковић Савета

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Савета, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

701. Гојковић Ђолетова Савета, рођена је 18841, Велика (Лази), домаћица. Убијена код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Милош) Савета (1890)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Савета, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

40.  ГОЈКОВИЋ (Радун) СТАНА (25)

рођена Поповић, супруга Милосава Гојковића

 

Свједочење - Алекса (Милосав) Гојковић рођен 1889.г.:

У мојој је кући том приликом запаљено 10 особа међу којима је била и моја мајка.

Музеј Жртава Геноцида (Грачаница):

Ватре са Комова - ЖФТ (Грачаница):

Гојковић (Радун) Стана (1919-1944)       

Гојковић Стана

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

705. Гојковић Радунова Стака, рођена је 1919, Велика, домаћица. Убијена код куће.

 

 

41.*ГОЈКОВИЋ (Р.) СТОЈАНА (53)

 

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Стојана (53).

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић Р. Стојана                          

Гојковић Стојана

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

719. Гојковић Р. Стојана, рођена У Велику. Убијена код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Јеврем) Стојана (1920)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

42.  *ГОЈКОВИЋ СТОЈАНА (25)

супруга Ђорђија Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Ђорђија Стојана, стара 60 година

 

 

43. ГОЈКОВИЋ (Јеврем) СТОЈНА (19)

 

Свједочење - Проф. др Гојко (Томица) Гојковић:

Пред кућом мога оца Томице Гојковића, свирепо је убијена Стојна (19), кћерка Јеврема Гојковића

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Гојковић (Јеврем) Стојна (1925-1944)

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

702. Гојковић Јевремова Стојана (Стојна), рођена је 1925, Велика, дјевојка. Убијена у Велици.

 

 

44.  ГОЈКОВИЋ (Лазар) ТОДОРА (64)

рођене Ђукић, супруга Стефана - Рама Гојковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радивоје Р. Гојковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици мајку Тодору стару 70 год. брата Голуба старог 28 год. сестру Анђелију стару 26 гог., снаху Стојану стру 25 год., синовце Милана старог 1 . год. и Милорада старог 2. год. 

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Гојковић (Лазар) Тодора (1880-1944)

Гојковић Тодора

Гојковић Тодор_

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Стефана Тодора, стара 68 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

703. Гојковић Лазарева Тодора, рођена је 1880, Велика, домаћица. Убијена у селу.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Стефан) Тодора (1880)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Тодор, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

     
     

01.

 

ГОЈКОВИЋ (Милош) ВУКА (30) - (уписана у списк жртава ЈОКИЋ)

   

рођена Гојковић, супруга Петра Јокића

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Гојковић (Јокић) (Милош) Вука, рођена 1914. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022088)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

706. Гојковић Милошева Вука, рођена је 1914, Велика, домаћица. Убијена из пушке код куће Томице Гојковић са двије кћерке.

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Милош) Вука (1918)

     
     
     
   

ЈОКИЋ (Петар) БОЈАНА (4)

     
   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

707. Гојковић Милошева КЋЕРКА, рођена је у Велику, дијете. Убијена из пушке код куће Томице Гојковић са сестром и мајком.

     
     
     
   

ЈОКИЋ (Петар) БОСИЉКА - БОСА (8)

     
   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

708. Гојковић Милошева КЋЕРКА, рођена је у Велику, дијете. Убијена из пушке код куће Томице Гојковић са сестром и мајком.

     
   

     

01.

 

ГОЈКОВИЋ ДАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Гојковић Дана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

02.

 

ГОЈКОВИЋ (Крсто) ЗАГОРКА - ЗОРКА (17)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

697. Гојковић Крстова Зорка, рођена је 1927, Велика, дјевојка. Убијена из пушке пред кућом Томице Гојковића у Велици. (Подаци са надгробног споменика у Велици - нема је ни на једном поменутом списку)

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Крсто) Загорка (1927)

     

03.

 

ГОЈКОВИЋ ЈЕЛА - рођена Шошкић, супруга Максима Гојковића

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

677. Гојковић, жена Максимова, Јела, рођена Шошкић, рођен је у Метех, домаћица. Убијен у Велику 1944.

     

04.

 

ГОЈКОВИЋ (Батрић) ЈЕЛА (57)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

678. Гојковић Батрићева Јела, рођена је 1887, Војно Село, домаћица. Убијен 1944. у Велици.

     

05.

 

ГОЈКОВИЋ (Филип) ЉУБИЦА (46)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

726. Гојковић Филипова Љубица, рођена 1898. Велика, домаћица. Убијена код куће. (Подаци са надгробног споменика у Велици. Нема је ни у једном поменутом списку)

     

06.

 

ГОЈКОВИЋ (Радосав) МИЛОСАВА (65)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Гојковић Радосава Милосава, стара 65 година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Гојковић (Радосав) Милосава (1879)

     

07.

 

ГОЈКОВИЋ СТАКА (69)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

704. Гојковић Стака, рођена је 1875, Велика, домаћица. Убијена 1944 од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.