ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

ВУЧЕТИЋ

 

     

01.

 

ВУЧЕТИЋ (Мато) АНИЦА (36), 

   

рођена Делетић, супруга Пунише (Радисава) Вучетић

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Мато) Аница, рођ. 1901. убијена 1944. Велика (2923022013)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Аница

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић П. Аница

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

   

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Аница Вучетић, жена Пунише Вучетића убијене је 28. јула

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Аница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

02.

 

ВУЧЕТИЋ (Вучета) БАТРИЋ (38)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Цвета В. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми у селу Велици оца Батрића старог 38 год.


 

Споменик на Чакору:

Вучетић Батрић

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Батрић

   

Изјава - Среском oпуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Познато ми је да је једна немачка јединица дошла од Пећи средином октобра 1943. Том приликом је сријељано преко 50 особа из Велике од којих се сада сјећам Вучетића Батрића са још неколико Вучетића.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Батрић, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

03.

 

ВУЧЕТИЋ (Милан) БОЖО (1)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми дете Божа и раниле жену Дивну.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Милан) Божо, рођ. 1941. убијен 1944. Велика (2923021051)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Божо

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Божо

   

Ватре са Комова, стр. 136 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Говорио је чистим нашим језиком. Одмах је припуцао, убио ми је сина Божа (1) у наручју, а мене ранио у десну руку.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Божо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

04.

 

ВУЧЕТИЋ (Милован) ВЛАСТИМИР - ВЛАСТО (11)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Власто

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

   

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, мога млађег брата Властимира смртно ранише.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Власто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

05.

 

ВУЧЕТИЋ (Вучета) ВУКМАН (44)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вучета) Вукман, рођ. 1903. убијен 1944 Велика (2922018021)

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вучета) Вукман, рођ. 1907. убијен 1944 Велика (0445060010)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Вукман

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Вукман

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот је изгубио Вукман Вучетић (40)

   

Изјава - Среском Опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Вукман Вучетић са 4 члана породице.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукман, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

06.

 

ВУЧЕТИЋ (Гавро) ВУКОСАВА - ВУЦА (18)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Гавро) Вукосава, рођ. 1926. убијена 1944. Велика (0865075020)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Г. Вукосава

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Г. Вукосава

   

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра. 

   

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукосав   , рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

07.

 

ВУЧЕТИЋ (Благоје) ДАНИЦА - ДАНА (18)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Благоје) Даница, рођ. 1927. убијена 1944. Велика (2923022010)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Даница

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Даница

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

     

08.

 

ВУЧЕТИЋ (Новица) ДАНИЦА (20)

   

супруга Милорада Вучетића - у другом стању

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Новица) Даница, рођ. 1924. убијена 1944. Велика (0865075021)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Даница

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Даница

   

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

   

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

09.

 

ВУЧЕТИЋ (Радован) ДОБРИСАВ (19)

     
   

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијен је Добрисав, син Станије и Радована Вучетића, роћени брат моје мајке Добре Пауновић

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добрисав, рођен 1925 Велика, убијен 1944 Андријевица

     

10.

 

ВУЧЕТИЋ ДРАГАНА

     
   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Драгана

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Драгана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

11.

 

ВУЧЕТИЋ (Душан) ДРАГИЦА (14)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница Д. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Цвету стару 37 год., и сестру Драгицу стару 14 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Душан) Драгица, рођ. 1935. убијена 1944. Велика (2923021053)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Драгица

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Драгица

   

Ватре са Комова, стр. 136 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка Драгица (12).

Док сам лежала у кукурузу, дошла ми је синовица Драгица, кћерка Цвета и Душанка Вучетић, а сестра мале Нате и Кате, имала је 12 година. И она је била рањена у стомак. Рекла ми је да су поубијана сва чељад у кући Милована, Радована и Мијајла Вучетића. Другарица је остала са мном два дана, док није издахнула.

     

12.

 

ВУЧЕТИЋ (Никола) ДРАГУНА - ДРАГИЦА (6)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић Н. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 30 год. сестру Драгицу стару 6 год. Такође 1943 год. у саставу "Принц Еуген" дивизије, муслимани Ујкан Челић и Шабо Шабовић убили су ми оца Николу.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Драгуна

   

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Од породице Николе Вучетића поубијани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и кћерка (не знам како се звала), а остало је живо дијете од две године.

   

Свједочење - Божина - Боро (Никодина) Пауновић:

У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу.

     

13.

 

ВУЧЕТИЋ (Благоје) ДУШАНКА (8)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Благоје) Душанка, рођ. 1938. убијена 1944. Велика (2923022012)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Душанка

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Душанка

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Душанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

14.

 

ВУЧЕТИЋ (Радован) ЖАРКО (7)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Радован) Жарко, рођ. 1937. убијен 1944 Велика (0452016018)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Жарко

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Жарко

   

Ватре са Комова, стр. 132 - Милунка (Иван) Вучетић, рођена Бошковић:

До мене је некако допузао син Радована Вучетића, Сава, звали су га Жарко, (на спомен плочи пише Сава), нога му је била откинута, крв је текла, загрлио ме и рекао: - "Снахо, брани ме" - Ту је и издахнуо у мукама.

   

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијен је Жарко, син Станије и Радована Вучетића, роћени брат моје мајке Добре Пауновић

   

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, у великим мукама, од убода каме и с откинутом ногом, умро је Наталијин брат Жарко, дјечачић.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Жарко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

15.

 

ВУЧЕТИЋ ЛЕПОСАВА

   

супруга Миливоја (Милутин) Вучетића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миливоје М. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС диввизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици жену Лепосаву стару 47 год.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Лепосава

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Миливоја Лепа

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Супруга Миливоја Вучетића, Љепосава, погинула је на путу више куће Милана Вучетића. Она је са својим живјела у кући Вукадина Вуша Вучетића.

     

16.

 

ВУЧЕТИЋ (Милош) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (36)

   

рођена Кнежевић, супруга Милована (Саво) Вучетића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Лепа

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милована Лепа

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Његова мајка (Томиславова) Лепосава - Лепа потрчала је да га брани. Убили су је у самом потоку. Чула сам када је Лепосава викала: "Шта радите, људи, невојско!".

   

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, моја мајка Љепосава покушала је да одбрани своје синчиће, али је фашисти кундацима убише.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепа, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

17.

 

ВУЧЕТИЋ (Мијајло) ЛЕПОСАВА - ЛЕПАВА (22)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мијајло П. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици Спасенију стару 40 год. и Лепава стара 22 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Мијајло) Лепосава, рођ. 1926. убијена 1944. Велика (2923021056)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Лепосава

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Лепосава

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Мијајла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка Љепосава (17) година.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

18.

 

ВУЧЕТИЋ (Милош) ЛЕПОСАВА (20)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгомир М. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици сесетру Лепосаву стару 20 год. Пошто су је убили бацили су је у ватру.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Лепа

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Лепосава

     

19.

 

ВУЧЕТИЋ (Милорад) МИЛЕВА (5)

     
   

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

   

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

     

20.

 

ВУЧЕТИЋ (Пуниша) МИЛЕВА (18)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Милева, рођ. 1926. убијена 1944. Велика (2923022016)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Милева

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милева, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

21.

 

ВУЧЕТИЋ (Пуниша) МИЛИЈАНА (10)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Милијана, рођ. 1938. убијена 1944. Велика (2923022017)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Милијана

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милијана

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Миљана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

22.

 

ВУЧЕТИЋ МИЛОВАН

     
   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милован

     

23.

 

ВУЧЕТИЋ (В.) МИЛОРАД

     
   

Споменик на Чакору:

Вучетић В. Милорад

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић В. Милорад

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милорад, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

24.

 

ВУЧЕТИЋ МИЛОСАВА (64)

   

супруга Гавра Вучетића

     
   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Г. Милосава

   

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

   

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

     

25.

 

ВУЧЕТИЋ (Ј.) МИЛОСАВА

     
   

Споменик на Чакору:

Вучетић Ј. Милосава

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Милосава

     

26.

 

ВУЧЕТИЋ (Радуле) МИЛОСАВА (41)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Радуле) Милосава, рођ. 1903. убијена 1944 Велика (0865075019)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Р. Милосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

27.

 

ВУЧЕТИЋ (Радован) НАТАЛИЈА (17)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Радован) Наталија, рођ. 1927. убијена 1944 Велика (0452016017)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Наталија

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Наталија

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Највише је мучена Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића.

   

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијена је Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића, роћена сестра моје мајке Добре Пауновић

   

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, провалише врата и ножевима искасапише стрине Станије кћерку Наталију.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Наталија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

28.

 

ВУЧЕТИЋ (Милутин) НИКОДИН

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Милутин) Никодин, рођ. 1900. стрељан 1943. Велика (2922018034)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Никодин

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Никодин

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никодина, рођен____ Велика, убијен 1943 Велика.

     

29.

 

ВУЧЕТИЋ (Милосав) НИКОЛА (36)

     
   

Споменик на Чакору:

Вучетић Никола

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Никола

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никола, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

30.

 

ВУЧЕТИЋ (Ново) НОВКА (47)

   

рођена Гојковић, супруга Благоја (Марко) Вучетић

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Ново) Новка, рођ. 1895. убијена 1944. Велика (2923022009)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Новка

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Б. Новка

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Новак, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

31.

 

ВУЧЕТИЋ (Арсеније) ПОЛЕКСЈИА - ЛЕКСА (28)

   

рођена Живаљевић, супруга Николе Вучетића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић Н. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 30 год. сестру Драгицу стару 6 год. Такође 1943 год. у саставу "Принц Еуген" дивизије, муслимани Ујкан Челић и Шабо Шабовић убили су ми оца Николу.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Н. Полексија

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Полексија

   

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Николе Вучетића поубијани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и кћерка (не знам како се звала), а остало је живо дијете од две године.

   

Свједочење - Божина - Боро (Никодина) Пауновић:

У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Полексија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

32.

 

ВУЧЕТИЋ (К.) ПОЉКА

     
   

Споменик на Чакору:

Вучетић К. Пољка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

33.

 

ВУЧЕТИЋ (Вукман) РАБИЈА (17)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Рабија, рођ. 1926. убијена 1944. Велика (292018024)

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Рабија, рођ. 1927. убијена 1944. Велика (0445060012)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Рабија

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Рабија

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

     

34.

 

ВУЧЕТИЋ (Душан) РАДЕ (3)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Душан) Раде, рођ. 1941. убијен 1944. Велика (2923021054)

     

35.

 

ВУЧЕТИЋ (Пуниша) РАДИСАВ - РАЈКО (14)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Рајко, рођ. 1930. убијен 1944. Велика (2923022014)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић П. Радисав

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Радисав

   

Ватре са Комова, стр.142 - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте наишли смо на мртвог Радисава, сина Анице и Пунише Вучетић, звали су га "Рајко".

     
   

ВУЧЕТИЋ (Пуниша) РАЈКА (8)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Пуниша) Рајка, рођ. 1936. убијена 1944. Велика (2923022015)

     
     

36.

 

ВУЧЕТИЋ (Вукман) РАДОМИР (14)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Радомир, рођ. 1927. убијен 1944. Велика (2922018023)

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Вукман) Радомир, рођ. 1929. убијен 1944. Велика (0445060013)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Радомир

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Радомир

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

     

37.

 

ВУЧЕТИЋ РАДОСАВА (48)

   

рођена Прашчевић, супруга Милосава Вучетића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици мајку Радосаву стару 48 год.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Радосава

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Радосава

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

39.

 

ВУЧЕТИЋ САВКА

     
   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Савка

     

40.

 

ВУЧЕТИЋ САВНА

   

рођена Бабовић, супруга Милоша Вучетића

     
   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Савна

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Савка

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Милоша Вучетића погинула је његова жена Сава, рођена Бабовић.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Савна, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

41.

 

ВУЧЕТИЋ (Радован) САВО (6)

     
   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

   

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Убијен је Саво, син Станије и Радована Вучетића, рођени брат моје мајке Добре Пауновић. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро.

     

42.

 

ВУЧЕТИЋ (Никодин) СПАСЕНИЈА (40)

   

супруга Мијајла Вучетића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мијајло П. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици Спасенију стару 40 год. и Лепава стара 22 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Никодин) Спасенија, рођ. 1902. убијена 1944. Велика (2923021055)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Спасенија

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Спасенија

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Мијајла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка Љепосава (17) година.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Спасенија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

43.

 

ВУЧЕТИЋ (Милић) СТАНИЈА (45)

   

супруга Радована Вучетића

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Милић) Станија, рођ. 1986. убијена 1944. Велика (0452016015)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Станија

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Р. Станија

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

   

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића.

   

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, стрину (Станију) на прагу убише зликовци.

     

44.

 

ВУЧЕТИЋ (Милутин) СТАНИЈА (40)

   

рођене Томовић, супруга Вукмана Вучетића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (НН) Станија, рођ. 1904. убијена 1944. Велика (2922018022)

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (НН) Станија, рођ. 1907. убијена 1944. Великау (0445060011)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Станија

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Станија

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14). 

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

45.

 

ВУЧЕТИЋ (Милован) СТАНИЦА (34)

     
   

Споменик на Чакору:

Вучетић Станица

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Станица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

46.

 

ВУЧЕТИЋ (Благоје) СТОЈАНА (14)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Благоје) Стојана, рођ. 1929. убијена 1944. Велика (2923022011)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Б. Стојана

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Стојана

   

Ватре са Комова, стр. 142 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година. 

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

47.

 

ВУЧЕТИЋ (Милован) ТОМИСЛАВ - ТОМО (13)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

   

Споменик на Чакору:

Вучетић М. Томо

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Томислав

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

   

Ватре са Комова, стр. 142 -  Милунка (Иван) Вучетић, рођена Бошковић:

Видјела сам како се у шљивику игра Томислав, син Милована Вучетића. Ухватили су га двојица, трећи је притрчао, а онда се окупило више њих, а један је извадио нож и почео да дере дјете од очију на доље.

   

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, мом брату деветогодишњем Томиславу живоме лице одраше. Двојица су га држала, а трећи је по његовом луцу исписивао нечојештво. Од те свирепости, код чесме, пала сам у несвијест...

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

48.

 

ВУЧЕТИЋ (Милорад) ТОМИСЛАВ (2)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Милорад) Томислав, ро. 1941. убијен 1944. Велика (0865075022)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Томислав

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић М. Томислав

   

Ватре са Комова, стр. 143 - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

   

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томислав рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

49.

 

ВУЧЕТИЋ (Крсто - Коле) ЦВЕТА (37)

   

супруга Душана Вучетића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница Д. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Цвету стару 37 год., и сестру Драгицу стару 14 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучетић (Коле) Цвета, рођ. 1922. убијена 1944. Велика (2923021052)

   

Споменик на Чакору:

Вучетић Д. Цвета

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вучетић Д. Цвета

   

Ватре са Комова, стр. 137 - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:Из куће Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка Драгица (12).

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Цвета, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     
   

ДВОЈЕ ОДРАСЛИХ И ЧЕТВОРО ДЈЕЦЕ

 

 

21 СС Дивизија Скендербег, Стр. 178 - Радоје (Леко) Кнежевић:

Уђох у кућу Вукмана Вучетића, призор је био страшан. На сред собе софра, поломљена експлозијом бомбе, а на њу главама наслоњена унакажена тјелеса двоје одраслих. У угловима собе четворо мртве дјеце као да спавају.

     

01.

 

ВУЧЕТИЋ АЛЕКСАНДАР

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Александар

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Александар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика

     

02.

 

ВУЧЕТИЋ БЛАГОЈЕ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Благоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

03.

 

ВУЧЕТИЋ (Р.) БРАНИСЛАВ (20)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Р. Бранислав, рођен 1924 Велика, убијен 1944 Велика.

     

04.

 

ВУЧЕТИЋ ДАНИЦА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Даница

     

05.

 

ВУЧЕТИЋ (ДРАГИЧИН БРАТ)

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Драгичин брат

     

06.

 

ВУЧЕТИЋ ДОБРА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добра, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

07.

 

ВУЧЕТИЋ ИВАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Ивана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

08.

 

ВУЧЕТИЋ (Милосав) МАРИЦА

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(Милосав) Марица (1902)

     

09.

 

ВУЧЕТИЋ (Павле) МАРИЦА

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(Павле) Марица

     

10.

 

ВУЧЕТИЋ МИЛЕВА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Милева

     

11.

 

ВУЧЕТИЋ РАДИСАВ

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Радисав

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Благоје (Марко)

Даница (Душан)

Драгић (Никола)

Драгомир (М.)

Мијајло (Периша)

Милан (Раде)

Миливоје (Милутин)

Милева (Тодор)

Милета (Раде)

Милован (Саво)

Пуниша (Радисав)

Радош (Милосав)

 

Цвета (Батрић)

Чедомир (Вукман)

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Vučetić (Mato) Anica, rođena 1901. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022013)

02. Vučetić (Milan) Božo, rođen 1941. Crnogorac, ubijen 1944. kod kuće, Velika (2923021051)

03. Vučetić (Veučeta) Vukman, rođen 1903. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2922018021)

Vučetić (Vučeta) Vukman, rođen 1907. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (0445060010)

04. Vučetić (Gavro) Vukosava, rođena 1926. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (0865075020)

05. Vučetić (Blagoje) Danica, rođena 1927. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022010)

06. Vučetić (Novica) Danica, rođena 1924. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (0865075021)

07. Vučetić (Dušan) Dragica, rođena 1935. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (2923021053)

08. Vučetić (Blagoje) Dušanka, rođena 1938. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022012)

09. Vučetić (Radovan) Žarko, rođen 1937. Crnogorac, ubijen 1944. kod kuće, Velika (0452016018)

10. Vučetić (Mijajlo) Leposava, rođena 1926. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (2923021056)

11. Vučetić (Puniša) Mileva, rođena 1926. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022016)

12. Vučetić (Puniša) Milijana, rođena 1938. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022017)

13. Vučetić (Radule) Milosava, rođena 1903. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (0865075019)

14. Vučetić (Radovan) Natalija, rođena 1927. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (0452016017)

15. Vučetić (Milutin) Nikodin, rođen 1900. Crnogorac, streljan 1943. u direktnom teroru, Velika-ivanpolj (2922018034)

16. Vučetić (Novo) Novka, rođena 1895. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022009)

17. Vučetić (Vukman) Rabija, rođena 1926. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2922018024)

Vučetić (Vukman) Rabija, rođena 1927. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (0445060012)

18. Vučetić (Dušan) Rade, rođen 1941. Crnogorac, ubijen 1944. kod kuće, Velika (2923021054)

19. Vučetić (Puniša) Rajko, rođen 1930. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022014)

Vučetić (Puniša) Rajka, rođena 1936. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022015)

20. Vučetić (Vukman) Radomir, rođen 1927. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (2922018023) (Новшиће)

Vučetić (Vukman) Radomir, rođen 1929. Crnogorac, ubijen 1944. u direktnom teroru, Velika (0445060013)

21. Vučetić (Nikodin) Spasenija, rođena 1902. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (2923021055)

22. Vučetić (Milić) Stanija, rođena 1896. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (0452016015)

23. Vučetić (Nn) Stanija, rođena 1904. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2922018022)

Vučetić (Nn) Stanija, rođena 1907. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (0445060011)

24. Vučetić (Blagoje) Stojana, rođena 1929. Crnogorka, ubijena 1944. u direktnom teroru, Velika (2923022011)

25. Vučetić (Milorad) Tomislav, rođen 1941. Crnogorac, ubijen 1944. kod kuće, Velika (0865075022)

26. Vučetić (Kole) Cveta, rođena 1922. Crnogorka, ubijena 1944. kod kuće, Velika (2923021052)

Vučetić (Miloš) Jovanka, rođena 1922. Srpkinja, ubijena 1945. u direktnom teroru, Nepoznato (0842042043)

Vučetić (Raco) Gavro, rođen 1900. Crnogorac, ubijen 1941. u aprilskom ratu 1941 god., Rugovo (0865075018)

Vučetić (Radovan) Dobroslav, rođen 1926. Crnogorac, poginuo 1944. u NOBu, Andrijevica (0452016016)

Vučetić (Mileta) Milićko, rođen 1913. Crnogorac, poginuo 1944. u NOBu, Trnovo (2922018013) (Новшиће)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

                                                                                         

01.

П. Аница

02.

Батрић

03.

Божо

04.

Власто

05.

Вукман

06.

Г. Вукосава

07.

Р. Гавро

08.

Б. Даница

09.

М. Даница

10.

Драгана

11.

Драгица

12.

Б. Душанка

13.

Р. Жарко

14.

Лепа

15.

М. Лепа

16.

М. Лепосава

17.

М. Лепосава

18.

П. Милева

19.

П. Милијана

20.

В. Милорад

21.

З. Милосава

22.

Р. Милосава

23.

Наталија

24.

Никодин

25.

Никола

26.

Б. Новка

27.

Н. Полексија

28.

К. Пољка

29.

Рабија

30.

П. Радисав

31.

Радомир

32.

М. Радосава

33.

М. Савна

34.

Спасенија

35.

Станија

36.

Станија

37.

Станица

38.

Б. Стојана

39.

Томислав

40.

М. Томо

41.

Д. Цвета  


ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                          

01.

П. Аница

02.

Батрић

03.

Божо

04.

Вукман

05.

Г. Вукосава

06.

Р. Гавро

07.

Даница

08.

М. Даница

09.

Драгана

10.

Драгица

11.

Душанка

12.

Жарко

13.

Миливоја Лепа

14.

Милована Лепа

15.

Лепосава

16.

М. Лепосава

17.

Милијана

18.

Милован

19.

В. Милорад

20.

Милосава

21.

Г. Милосава

22.

Наталија

23.

Никодин

24.

Никодин

25.

Никола

26.

Б. Новка

27.

Полексија

28.

Рабија

29.

Радисав

30.

Радомир

31.

М. Радосава

32.

Савка

33.

Савка

34.

Спасенија

35.

Станија

36.

Р. Станија

37.

Станица

38.

Стојана

39.

М. Томислав

40.

М. Томислав

41.

Д. Цвета  


СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Александар, 2. Аница, 3. Батрић, 4. Благоје, 5. Божо, 6. Р. Бранислав, 7. Власто, 8. Вукман, 9. Вукосав_, 10. Даница, 11. Добрисав, 12. Добра, 13. Драгана, 14. Душанка, 15. Жарко, 16. Ивана, 17. Лепа, 18. Лепосава, 19. Милева,20. Миљана, 21. Милорад, 22. Милосава, 23. Наталија, 24. Никодина, 25. Никола, 26. Новак, 27. Полексија, 28. Пољка, 29. Радосава, 30. Савна, 31. Спасенија, 32. Станија, 33. Станица, 34. Стојана, 35. Томо, 36. Томислав, 37. Цвета.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                                                          

01.

Аница

02.

Батрић

03.

Божо

04.

Властимир

05.

Вукман

06.

Вукосава

07.

Даница

08.

Даница

09.

Даница

10.

Драгица

11.

Драгичин брат

12.

Драгуна

13.

Душанка

14.

Лепа

15.

Лепосава

16.

Лепосава

17.

Лепосава

18.

Милева

19.

Милева

20.

Милева

21.

Милијана

22.

Милован

23.

Милорад

24.

Милосава

25.

Милосава

26.

Милосава

27.

Наталија

28.

Никодин (Бајо)

29.

Никола

30.

Новка

31.

Полексија

32.

Пољка

30.

Рабија

34.

Радисав (Рајко)

35.

Радисав

36.

Радомир

37.

Радосава

38.

Сава (Жарко)

39.

Сав(н)а

40.

Саво

41.

Спасенија

42.

Станија

43.

Станија

44.

Станица

45.

Стојана

46.

Томислав

47.

Томо

48.

Цвета

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Мато) Аница, 2. (Вучета) Батрић, 3. (Милан) Божо, 4. (Милован) Властимир - Власто, 5. (Вучета) Вукаман, 6. (Гавро) Вукосава - Вуца, 7. (Благоје) Даница, 8. (Новица) Даница, (пред порођајем);  9. (Душан) Драгица, 10. (Никола) Драгица, 11. (Благоје) Душанка, 12. (Мијајло) Лепосава,13. (Миливоје) Лепосава - Лепа; 14. (Милош) Лепосава, 15. (Милосав) Марица, 16. (Павле) Марица,  17. (Пуниша) Милева, 18. Милева, 19. (Пуниша) Милијана, 20. (В.) Милорад; 21. (Ј.) Милосава; 22. (Радуле) Милосава, 23. (Радован) Наталија, 24. (Ново) Новка, 25. (Арсеније) Полексија - Лекса, 26. (К.) Пољка;  27. (Вукашин) Рабија, 28. (Душан) Раде, 29. (Пуниша) Радисав - Рајко, 30. (Вукашин) Радомир, 31. (М.) Радосава;  32. (Милош) Савна;  33. (Радован) Саво - Жарко, 34. (Мијајло) Спасенија, 35. (Вукашин) Станија, 36. (Милутин) Станија, 37. (Милован) Станица, 38. (Благоје) Стојана, 39. (Милован) Томислав - Томо,  40. (Милорад) Томислав, 41. (Крсто) Цвета.