ВУЧЕТИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ВУЧЕТИЋ (Мато) АНИЦА (36)

рођена Делетић, супруга Пунише (Радисава) Вучетић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. и кћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

Ватре са Комова (стр. 144) - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Аница Вучетић, жена Пунише Вучетића убијене је 28. јула.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Мато) Аница (1901-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић П. Аница

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић П. Аница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Мата Аница, стара 41 годину

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

600. Вучетић Пунишина Аница, кћерка Мата Делевића, рођена је 1903. Грачаница. Удата у Велику (Шуме), домаћица. Два дана прије покоља носила писмо потписано од народних посланика из Велике у њемачку команду у Мурину, гдје се молила њемачка команда кад буде оступала кроз Велику да војска не дира цивилно становништво. Убијена у кући са двије кћерке Милевом и Милијаном и сином Радисавом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. У кући се налазила 22 члана. Затим кућа запаљена и у кући сви сагорели.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милета) Аница (1903) - Пунишина жена, рођена Делетић

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Аница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

02.  ВУЧЕТИЋ (Вучета) БАТРИЋ (38)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Цвета В. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми у селу Велици оца Батрића старог 38 год.

Изјава - Среском oпуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Познато ми је да је једна немачка јединица дошла од Пећи средином октобра 1943. Том приликом је сријељано преко 50 особа из Велике од којих се сада сјећам Вучетића Батрића са још неколико Вучетића.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Батрић

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Батрић

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вучете Батрић, стар 42 године

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

609. Вучетић Вучетин Батрић, рођен је 1900. Велика, земљорадник. Убијен са братом Вукманом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вучета) Батрић (1902)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Батрић, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

03.  ВУЧЕТИЋ (Милан) БОЖО (1)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милан Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми дете Божа и раниле жену Дивну.

Ватре са Комова (стр. 136) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Говорио је чистим нашим језиком. Одмах је припуцао, убио ми је сина Божа (1) у наручју, а мене ранио у десну руку.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Милан) Божо (1941-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Божо

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Божо

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милана Божо, стар једну годину

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

616. Вучетић Вукајлов Божо, рођен 1943. Велика, засеок Вукадинов Поток, дијете. Убијен из пушке у напучју мајке Дивне, рођене Јашовић, која је рањена, преживјела од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милан) Божо (1943) - новорођенче од 10 мјесеци. Убијен у наручју мајке

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Божо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

04.

ВУЧЕТИЋ (Милован) ВЛАСТИМИР - ВЛАСТО (11)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, мога млађег брата Властимира смртно ранише.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Власто

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милована Властимир, стар 11 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

618. Вучетић Милованов Властимир, рођен у Велици Велика, засеок Вукадинов Поток, дијете. Убијен код куће са мајком Љепосавим и братом Томиславом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Гледао смрт брата Томислава и питао џелата: "Оћете ли и мене овако да радите"

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милован) Властимир - Власто (1933)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Власто, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

05.  ВУЧЕТИЋ (Вучета) ВУКМАН (44)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

Изјава - Среском Опуномоћенику УДБЕ - Алекса (Милосав) Гојковић:

Од жртава тог злочина сјећам се скоро свих али ћу напоменути само неке као нпр. Вукман Вучетић са 4 члана породице.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку живот је изгубио Вукман Вучетић (40)

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Вучета) Вукман (1903/7-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Вукман

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Вукман

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вучете Вукман, стар 40 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

610. Вучетић Вучетин Вукман, рођен је 1903. Велика, земљорадник. Убијен у кући Вукашина Вучетића  са његовом породицом женом Савком и дјецом и братом Батрићем од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вучета) Вукман (1904)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукман, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

06.  ВУЧЕТИЋ (Гавро) ВУКОСАВА - ВУЦА (18)

 

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Гавро) Вукосава (1926-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Г. Вукосава

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Г. Вукосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Гавра Вукосава, нема података о години рођења

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

624. Вучетић Гаврова Вукосава (Вуца), рођена је 1925. Велијка, дјевојка. Убијена и спаљена у кући у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници заједно са мајком Милосавом снахом Даницом и синовцем Томиславом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. До појаса је сагорела. Груди су јој биле у накрст расјечене. (Саопштење Божа Р. Вучетића (1954) службеник из Мојковца)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Гавро) Вукосава - Вуца (1927) - груди су јој унакрс расјечене, жиба изгорела

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Вукосав   , рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

07.  ВУЧЕТИЋ (Благоје) ДАНИЦА - ДАНА (18)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Благоје) Даница (1927-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Б. Даница

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Благоја Даница, стара 16 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

606. Вучетић Благојева Даница, рођена је 1926. Велика, дјевојка. Убијена од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Изгорела у запаљеној кући са двије сестре Стојаном и Душанком и мајком Новком.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Благоје) Даница (1926) - злочинци су покушали да је силују, изболи је ножем, жива бачена у ватру.

 

 

08.  ВУЧЕТИЋ (Новица) ДАНИЦА (20)

рођена Ћулафић, супруга Милорада (Гавровог) Вучетића - у другом стању

 

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Новица) Даница (1924-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Даница

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић М. Даница

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Новице Даница, стара 24 године, пред порођајем

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

626. Вучетић Милорада (Гаврова) Даница, кћерка Новице Ћулафића, рођена је 1920. Улотина. Удата у Велику, домаћица. Убијена са сином Томиславом, кћерком Милевом и свекрвом Милосавом (Миком) у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Новица) Даница (1920) - трудница пред порођајем

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

09.  ВУЧЕТИЋ (Радован) ДОБРИСАВ (19)

 

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића. Поред моје мајке, убили још четворо Радованове и Станијине дјеце.

Запалили су кућу и ту су убијени: Добрислав, Наталија, Жарко и Саво. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро, а Наталију су живу бачили у ватру. Било је и прича да је сама скочила у ватру како би сачувала своју част.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добрисав, рођен 1925 Велика, убијен 1944 Андријевица

 

 

10.  ВУЧЕТИЋ ДРАГАНА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Вучетић Драгана

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Драгана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

11.  ВУЧЕТИЋ (Душан) ДРАГИЦА (14)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница Д. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Цвету стару 37 год., и сестру Драгицу стару 14 год.

Ватре са Комова (стр. 136) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка Драгица (12).

Док сам лежала у кукурузу, дошла ми је синовица Драгица, кћерка Цвета и Душанка Вучетић, а сестра мале Нате и Кате, имала је 12 година. И она је била рањена у стомак. Рекла ми је да су поубијана сва чељад у кући Милована, Радована и Мијајла Вучетића. Другарица је остала са мном два дана, док није издахнула.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Душан) Драгица (1935-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Драгица

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Драгица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Душана Драгица, стара 12 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Душан) Драгица (1932)

 

 

12.  ВУЧЕТИЋ (Никола) ДРАГУНА - ДРАГИЦА (6)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић Н. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 30 год. сестру Драгицу стару 6 год. Такође 1943 год. у саставу "Принц Еуген" дивизије, муслимани Ујкан Челић и Шабо Шабовић убили су ми оца Николу.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремија) Живаљевић:

Од породице Николе Вучетића поубијани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и кћерка (не знам како се звала), а остало је живо дијете од две године.

Свједочење - Божина - Боро (Никодина) Пауновић:

У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Драгуна

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Николе Драгица, стара 10 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Никола) Драгица (1940)

 

 

13.  ВУЧЕТИЋ (Благоје) ДУШАНКА (8)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Благоје) Душанка (1938-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Б. Душанка

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Душанка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Благоја Душанка, стара четири године

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

608. Вучетић Благојева Душанка, рођена је 1930. Велика, дјевојка. Убијена од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Изгорела у запаљеној кући са двије сестре Стојаном и Даницом и мајком Новком. Затим кућа запаљена.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Благоје) Душанка (1933) - жива изгорела

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Душанка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

14.  ВУЧЕТИЋ (Радован) ЖАРКО (7)

 

Ватре са Комова (стр. 132) - Милунка (Иван) Вучетић, рођена Бошковић:

До мене је некако допузао син Радована Вучетића, Сава, звали су га Жарко, (на спомен плочи пише Сава), нога му је била откинута, крв је текла, загрлио ме и рекао: - "Снахо, брани ме" - Ту је и издахнуо у мукама.

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића. Поред моје мајке, убили још четворо Радованове и Станијине дјеце.

Запалили су кућу и ту су убијени: Добрислав, Наталија, Жарко и Саво. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро, а Наталију су живу бачили у ватру. Било је и прича да је сама скочила у ватру како би сачувала своју част.

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, у великим мукама, од убода каме и с откинутом ногом, умро је Наталијин брат Жарко, дјечачић.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Радован) Жарко (1937-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Жарко

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Жарко

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Жарко - Саво, стар осам година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

621. Вучетић Радованов Саво (Жарко), рођен је 1937. Велика, дијете. Убијен са мајком Станијом, двије сестре (Наталија и још једна којој је име заборављено) од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Код куће, издахнуо је на мукама. Зликовци су му откинули ногу. На спомен плочи уписан под именом Саво.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Радован) Саво - Жарко (1938) - злочинци су му прекинули ногу, издахно је у мукама

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Жарко, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

15.  ВУЧЕТИЋ ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (47)

рођена Вуковић, супруга Миливоја (Милутин) Вучетића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миливоје М. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. немачке СС диввизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици жену Лепосаву стару 47 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

Супруга Миливоја Вучетића, Љепосава, погинула је на путу више куће Милана Вучетића. Она је са својим живјела у кући Вукадина Вуша Вучетића.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Лепосава

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Миливоја Лепа

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

628. Вучетић Миливојева Лепосава, рођена Вуковић, рођена је 1897. Велика, домаћица. Живјела у кући Вукадина - Вуша Вучетића. Убијена на путу више куће Милана Вучетића од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Убијена са двоје унучади (синови Воја Миливојева) - (Саопштење Драгише Р. Вучетића (1937) пензионера из Пепића)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Миливоје) Лепосава - Лепа - жена Миливоја Вучетића

 

 

16.  ВУЧЕТИЋ (Мијајло) ЛЕПОСАВА - ЛЕПАВА (22)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мијајло П. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици Спасенију стару 40 год. и кћи Лепава стара 22 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Мијајла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка Љепосава (17) година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Мијајло) Лепосава (1926-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Лепосава

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић М. Лепосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Мијајла Лепосава, стара 25 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

628. Вучетић Михаилова Лепосава (Лепа), рођена је 1926. Велика, домаћица. Убијена код куће од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Мијајло) Лепосава (1925)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

17.  ВУЧЕТИЋ (Милош) ЛЕПОСАВА (20)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгомир М. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у селу Велици сесетру Лепосаву стару 20 год. Пошто су је убили бацили су је у ватру.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Лепа

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Лепосава

 

 

18.  ВУЧЕТИЋ (Милош) ЛЕПОСАВА - ЛЕПА (36)

рођена Кнежевић, супруга Милована (Саво) Вучетића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

Ватре са Комова (стр. 142) - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Његова мајка (Томиславова) Лепосава - Лепа потрчала је да га брани. Убили су је у самом потоку. Чула сам када је Лепосава викала: "Шта радите, људи, невојско!".

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, моја мајка Љепосава покушала је да одбрани своје синчиће, али је фашисти кундацима убише.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Лепа

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Милована Лепа

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милоша Лепосава, стара 34 године

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

617. Вучетић Милованова Лепосава, рођена Кнежевић, рођена у Велици. Удата у засеок Вукадинов поток, домаћица. Убијен са братом Вукманом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Кад су Томислава и Властимира објесили о шљиву да их деру, и кад је потрчала да спаси синове, убили су је кундацима. Убијена код своје куће са синовима Томиславом и Властимиром.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Муилош) Лепосава (1900) - жена учитеља Милована. рођена Кнежевић. мајка Томова, Властова и Станичина

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Лепа, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

19.  ВУЧЕТИЋ (Милорад) МИЛЕВА (5)

 

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић Милева

 

 

20.  ВУЧЕТИЋ (Пуниша) МИЛЕВА (18)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

Према казивању мог покојног оца, Благоја Вучетића, покушали су да силују двије ђевојке, Даницу и Милеву. Нијесу се дале, побјегле су, двојица су их стигли, али нијесу их могли савладати па су их изболи ножевима и бацили у ватру.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Пиниша) Милева (1926-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић П. Милева

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Пунише Милева, стара 20 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

601. Вучетић Пунишина Милева, рођена је 1922. Велика, дјевојка. Убијена у кући са двије сестре Рајком и Милијаном и братом Радисавом и мајком Аницом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Пиниша) Милева (1930) - злочинци су покушали да је силују, изболи је ножем и живу бацили у ватру.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милева, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

21. ВУЧЕТИЋ (Пуниша) МИЛИЈАНА - МИЉАНА (10)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. икћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Пунише Вучетића погинуле су: жена Аница, рођена Делетић и кћерке Милева од дванаест и Милијана од једанаест година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Пиниша) Милијана (1938-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић П. Милијана

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Милијана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Пунише Миљана, стара шест година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

604. Вучетић Пунишина Милијана, рођена је 1935. Велика, дијете. Убијена у кући са двије сестре Рајком и Милевом и мајком Аницом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Пиниша) Милијана (1933)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Миљана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

22.  ВУЧЕТИЋ МИЛОВАН

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Милован

 

 

23.   ВУЧЕТИЋ (В.) МИЛОРАД

 

Споменик на Чакору:                                  Вучетић В. Милорад

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић В. Милорад

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (В.) Милорад

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милорад, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

24.  ВУЧЕТИЋ МИЛОСАВА - МИКА (64)

рођена Зоговић, супруга Гавра Вучетића

 

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Г. Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Гавра Милосава, стара 64 године

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

624. Вучетић Гаврова Милосава (Мика), рођена Зоговић, рођена је 1880. Машница, удата у Велику, домаћица. Убијена са кћерком Вукосавом (Вуцом), снахом Даницом и унуком Томиславом и са другом својом унуком Милевом М. Симоновић у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Њен супруг Гавро Рацин убијен је још маја 1941. године

 

 

25.  ВУЧЕТИЋ (Ј.) МИЛОСАВА

 

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Ј. Милосава

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Ј.) Милосава

 

 

26.  ВУЧЕТИЋ (Радуле) МИЛОСАВА (41)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Радуле) Милосава (1903-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Р. Милосава

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Радуле) Милосава (1880)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Милосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

27.  ВУЧЕТИЋ (Радован) НАТАЛИЈА (17)

 

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

Ватре са Комова (стр. 142) - Милунка (Ивана) Вучетића, рођена Бошковић:

Највише је мучена Наталија, кћерка Станије и Радована Вучетића.

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића. Поред моје мајке, убили још четворо Радованове и Станијине дјеце.

Запалили су кућу и ту су убијени: Добрислав, Наталија, Жарко и Саво. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро, а Наталију су живу бачили у ватру. Било је и прича да је сама скочила у ватру како би сачувала своју част.

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, провалише врата и ножевима искасапише стрине Станије кћерку Наталију.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Радован) Наталија (1927-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Наталија

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Наталија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Радована Наталија, стара 16 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

622. Вучетић Радованов Наталија, рођена је 1927. Велика, дјевијка. Убијена у кући са мајком Станијом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Прије убиства много мучена. Толико је пискала, кукала да су се брда разламала од туге. Умрла је истог дана.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Радован) Наталија (1928) - највише мучена, од њене писке брда су се проламала

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Наталија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

28.

ВУЧЕТИЋ (Милутин) НИКОДИН

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Милутин) Никодин (1900-1943)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Никодин

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Никодин

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милосав) Никодин - убијен 1943. год.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никодина, рођен____ Велика, убијен 1943 Велика.

 

 

29.  ВУЧЕТИЋ (Милосав) НИКОЛА (33)

 

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Никола

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Никола

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милосава Никола, стар 34 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милосав) Никола (1910) - убијен 1943. год

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Никола, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

30.  ВУЧЕТИЋ (Ново) НОВКА (47)

рођена Гојковић, супруга Благоја (Марко) Вучетић

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Ново) Новка (1895-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Б. Новка

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Б. Новка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Нова Новка, стара 55 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

605. Вучетић Благојева Новка, кћерка Нова Гојковића, рођена је 1905. Велика, домаћица. Убијена у кући са двије сестре Рајком и Милијаном и братом Радисавом и мајком Аницом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Изгорела у запаљеној кући са три кћерке Даницом, Стојаном и Душанком.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Ново) Новка (1899) - жена Благојева, рођена Гојковић, жива изгорела

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Новак, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

31.ВУЧЕТИЋ (Арсеније) ПОЛЕКСЈИА - ЛЕКСА (28)

рођена Живаљевић, супруга Николе Вучетића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Драгић Н. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Полексију стару 30 год. сестру Драгицу стару 6 год. Такође 1943 год. у саставу "Принц Еуген" дивизије, муслимани Ујкан Челић и Шабо Шабовић убили су ми оца Николу.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Николе Вучетића поубијани су: жена Полексија, рођена Живаљевић, и кћерка (не знам како се звала), а остало је живо дијете од две године.

Свједочење - Божина - Боро (Никодина) Пауновић:

У мојој ујчевини (Живаљевићи) убијена је тетка Лекса и њена трогодишња шћер Драгица.Текта Лекса је била удата за Николу Вучетића, кој је годину прије погинуо на Вулевића лугу.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Н. Полексија

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Полексија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Арсенија Полексија, стара 28 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Арсеније) Полексија (1916)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Полексија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

32.  ВУЧЕТИЋ (К.) ПОЉКА

 

Споменик на Чакору:                                  Вучетић К. Пољка

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (К.) Пољка

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Пољка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

33.ВУЧЕТИЋ (Вукман) РАБИЈА (17)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Вукман) Рабија (1926/7-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Рабија

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Рабија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вукмана Рабија, стара 14 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

613. Вучетић Вукманова Рабија, рођена 1926. Велика, дијете. Убијена код куће од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вукашин) Рабија (1930)

 

 

34.  ВУЧЕТИЋ (Душан) РАДЕ (1)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Душан) Раде (1941-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Душана Раде, стар једну годину

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Душан) Раде (1943) - дијете од годину дана

 

 

35.  *ВУЧЕТИЋ (Пуниша) РАДИСАВ - РАЈКО (14)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Пуниша Р. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" Убили су ми жену Аницу стару 36 год., сина Рајка старог 14 год. и кћери: Милеву стару 18 год, и Милијану стару 10 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоје) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте наишли смо на мртвог Радисава, сина Анице и Пунише Вучетић, звали су га "Рајко".

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Пиниша) Рајко (1930-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић П. Радисав

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Радисав

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

602. Вучетић Пунишина Радисав (Рајко), рођен је 1930. Велика, дијете. Убијен испред куће од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године, а потом обешен на рогљу од пасуља.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић  (Пиниша) Радисав - Рајко (1931)

 

 

     *ВУЧЕТИЋ (Пуниша) РАЈКА (8)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Пиниша) Рајка (1936-1944)

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

603. Вучетић Пунишина Рајка, 1936. Велика, дијете. Убијен испред куће од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године

 

 

36.  ВУЧЕТИЋ (Вукман) РАДОМИР (14)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

Музеј Жртава Геноцида (Новшиће):          Вучетић (Вукман) Радомир (1927/9-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Радомир

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Радомир

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Вукмана Радомир, стар 13 година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

615. Вучетић Вукманов Радомир, рођен 1927. Велика, земљорадник. Убијен код куће од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вукашин) Радомир (1931)

 

 

37.  ВУЧЕТИЋ РАДОСАВА (48)

рођена Прашчевић, супруга Милосава Вучетића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радош М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачка СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици мајку Радосаву стару 48 год.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Радосава

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић М. Радосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милосава Радосава, нема података о години рођења

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (М.) Радосава

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Радосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

39.  ВУЧЕТИЋ САВКА

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Савка

 

 

40.  ВУЧЕТИЋ САВНА

рођена Бабовић, супруга Милоша Вучетића

 

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Из куће Милоша Вучетића погинула је његова жена Сава, рођена Бабовић.

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Савна

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Савка

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милош) Савна

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Савна, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

41.  ВУЧЕТИЋ (Радован) САВО (6)

 

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића. Поред моје мајке, убили још четворо Радованове и Станијине дјеце.

Запалили су кућу и ту су убијени: Добрислав, Наталија, Жарко и Саво. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро, а Наталију су живу бачили у ватру. Било је и прича да је сама скочила у ватру како би сачувала своју част.

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

621. Вучетић Радованов Саво (Жарко), рођен је 1937. Велика, дијете. Убијен са мајком Станијом, двије сестре (Наталија и још једна којој је име заборављено) од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Код куће, издахнуо је на мукама. Зликовци су му откинули ногу На спомен плочи уписан под именом Саво.

 

 

42.  ВУЧЕТИЋ (Никодин) СПАСЕНИЈА (40)

супруга Мијајла Вучетића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мијајло П. Вучетић:

Дана 28. јула 1944 год. Немачке СС. див."Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у село Велици Спасенију стару 40 год. и кћи Лепава стара 22 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Мијајла Вучетића жена Спасенија (50), и кћерка Љепосава (17) година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Никодин) Спасенија (1902-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Спасенија

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Спасенија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Мијајла Спасенија, стара 25 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Мијајло) Спасенија (1900)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Спасенија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

43.  ВУЧЕТИЋ (Милић) СТАНИЈА (45)

рођена Зоговић, супруга Радована Вучетића

 

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Радована Вучетића, супруга Станија (45) кћи Наталија и син Саво (6).

Свједочење - Савка (Димитрије) Бошковић, рођена Пауновић:

Са мајчине стране, убијена је моја баба Станија, удата за Радована Вучетића. Поред моје мајке, убили још четворо Радованове и Станијине дјеце.

Запалили су кућу и ту су убијени: Добрислав, Наталија, Жарко и Саво. Саво је рањен побјегао у кукуруз и ту је умро, а Наталију су живу бачили у ватру. Било је и прича да је сама скочила у ватру како би сачувала своју част.

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, стрину (Станију) на прагу убише зликовци.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Милић) Станија (1896-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Станија

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Р. Станија

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

620. Вучетић Радованова Станија, рођена Зоговић, рођена је 1896. Новшићи, домаћица. Убијена у кући са двије кћерке (Наталија и још једна којој је име заборављено) и сином Савом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милутин) Станија (1900) - жена Радована Вучетића, учесника и рањеника у I Балканском рату

 

 

44.  ВУЧЕТИЋ (Милутин) СТАНИЈА (40)

рођене Томовић, супруга Вукмана Вучетића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Чедомир Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Вукмана старог 44 год., мајку Станију стару 40 год., брата Радомира старог 14. год. и сестру Рабију стару 17 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајло) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе: Из куће Вукашина Вучетића: супруга Станија (40); кћерка Рабија (16), син Радомир (14).

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Нн) Станија (1904/7-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Станија

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Станија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милутина Станија, стара 44 године

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

612. Вучетић Вукманова Савка, рођена у Великци, домаћица. Убијен са двије кћерке Рабијом и Станија, сином Радомиром, супругом Вукманом, дјевером Батрићем од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Вукашин) Станија (1905)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

45.  ВУЧЕТИЋ (Милован) СТАНИЦА (34)

супруга Милоша Вучетића

 

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Станица

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Станица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милоша Станица, стара 44 година

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милован) Станица (1910)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Станица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

46.  ВУЧЕТИЋ (Благоје) СТОЈАНА (14)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Благоје М. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. јединице немачке СС дивизија "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици жену Новку стару 47 год. кћери: Дану стару 18 год. Стојану стару 14 год. Душанку стару 8 год.

Ватре са Комова (стр. 142) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Враћајући се из села Хоте, затекли смо изгорјеле: Новку Вучетић, рођену Гојковић жену Благоја Вучетића и три кћери: Даницу од деветнаест година, Стојану од седамнаест и Душанку од дванаест година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Благоје) Стојана (1929-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Б. Стојана

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Стојана

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Благоја Стојана, стара девет година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

607. Вучетић Благојева Стојана, рођена је 1928. Велика, дјевојка. Убијена од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. Изгорела у запаљеној кући са двије сестре Даницом и Душанком и мајком Новком.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Благоје) Стојана (1928) - жива изгорела

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Стојана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

47.

ВУЧЕТИЋ (Милован) ТОМИСЛАВ - ТОМО (13)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Милован С. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми у село Велици жену Лепосаву стару 36 год. сина Томислава старог 13 год. и Властимира старог 11 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:  Из куће Милована Вучетића, супруга Љепосава (45) синови Томислав (9) и Властимир (7).

Ватре са Комова (стр. 142) -  Милунка (Иван) Вучетић, рођена Бошковић:

Видјела сам како се у шљивику игра Томислав, син Милована Вучетића. Ухватили су га двојица, трећи је притрчао, а онда се окупило више њих, а један је извадио нож и почео да дере дјете од очију на доље.

Свједочење - Душанка Рајковић, кћерка учитеља Милован Вучетић:

Код куће у Вукадиновом потоку, мом брату деветогодишњем Томиславу живоме лице одраше. Двојица су га држала, а трећи је по његовом луцу исписивао нечојештво. Од те свирепости, код чесме, пала сам у несвијест...

Споменик на Чакору:                                  Вучетић М. Томо

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић М. Томислав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милована Томислав, стар девет година

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

619. Вучетић Милованов Томислав, рођен је 1936. Велика, засеок Вукадинов Поток, дијете. Убијен од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. Одрат жив на шњиви пред кућом. Свако мјесто и сваки камен у Велици, свака груда земње и многе изгореле куће сведоче о жртвама. Мјесто звано Вукадинов Поток имало је лијепи шљивик у коме се играо осмогодишњи Томислав Вучетић. Када је угледао војнике, из дјечије радозналости, потрчао им је у сусрет. Звјери су малог Томислава објесили о стабло шљиве. Дијете је позвало мајку у помоћ. Али есесовци су је убили из пиштоља  кад је потрчала да спасе сина. Један од војника је извадио нож и почео да му дере кожу са лица. Други га је докрајчио, пуцњем у главу.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милован) Томислав - Томо (1935) - живом су му одрали кожу са лица, кидали ноге, ломили руке.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томо, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

48.  ВУЧЕТИЋ (Милорад) ТОМИСЛАВ (2)

 

Ватре са Комова (стр. 143) - Љубомир - Зеко (Благоја) Вучетић:

Код наше куће стрељани су и пет чланова уже породице Вучетић Гавра.

Свједочење - Живко (Вукота) Вучетић:

Пет чланова пуже породице Гавра Вучртића који су убијени 28. јула 1944. године су: супруга Милосава рођена 1880. г., ћерка Вукосава роћена 1925. г., снаха Даница, удта за Гавровог сина Милорада, рођена  1920. г., унук Томислав, син Милорада у Данице, рођен 1942. г., и унука Милева ћерка Милорада и Данице, рођена 1939. г.

Познато је га је Гавро Вучетић, учесник Балканских ратова, Солунског фронта, носилац многих одликовања, убијен 19. маја 1941. године као прва жтрва у Андријевичком срезу.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Милорад) Томислав (1941-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Томислав

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић М. Томислав

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милорада Томислав, стар четири године

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

627. Вучетић Милорадов Томислав (Томо), рођен је 1942. Велика, дијете. Убијен са мајком Даницом, бабом Милосавом у кући Уроша Попадића у Горњој Ржаници од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милорад) Томислав (1941) - изгорео у кући Попадића у Горњој Ржаници

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Томислав рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

49.  ВУЧЕТИЋ (Крсто - Коле) ЦВЕТА (37)

рођена Јокић, супруга Душана Вучетића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Даница Д. Вучетић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачка СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Цвету стару 37 год., и сестру Драгицу стару 14 год.

Ватре са Комова (стр. 137) - Дивна (Вукајла) Вучетић, рођена Јашовић:

У Вукадиновом потоку изгубили су животе:Из куће Душана Вучетића: супруга Цвета (30) и кћерка Драгица (12).

Музеј Жртава Геноцида (Велика):             Вучетић (Коле) Цвета (1922-1944)

Споменик на Чакору:                                  Вучетић Д. Цвета

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):                Вучетић Д. Цвета

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Крста Цвета, стара 32 године

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Крсто) Цвета (1912)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Цвета, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика. 

     
   

     
   

ДВОЈЕ ОДРАСЛИХ И ЧЕТВОРО ДЈЕЦЕ

 

 

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 178) - Радоје (Леко) Кнежевић:

Уђох у кућу Вукмана Вучетића, призор је био страшан. На сред собе софра, поломљена експлозијом бомбе, а на њу главама наслоњена унакажена тјелеса двоје одраслих. У угловима собе четворо мртве дјеце као да спавају.

     

01.

 

ВУЧЕТИЋ (Војо) СИН

   

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

630. Вучетић Војов СИН, рођен у Велици, дијете. Убијен са братом и бабом Лепосавом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. (Саопштење Драгише Р. Вучетића (1937) пензионера из Пепића)

     

02.

 

ВУЧЕТИЋ (Војо) СИН

   

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

631. Вучетић Војов СИН, рођен у Велици, дијете. Убијен са братом и бабом Лепосавом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године. (Саопштење Драгише Р. Вучетића (1937) пензионера из Пепића)

     

03.

 

ВУЧЕТИЋ (Радован) ЋЕРКА

   

Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945. г. - Предраг Т. Шћепановић:

623. Вучетоћ Радованова кћерка, рођена у Великци, дјевојка. Убијена у кући са мајком Станом, сестром Наталијом и братом Савом од припадника њемачких СС дивизија, муслиманске милиције, вулентара и балиста, 28 јула 1944. године.

     

04.

 

ВУЧЕТИЋ АЛЕКСАНДАР

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Александар

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Александар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика

     

05.

 

ВУЧЕТИЋ БЛАГОЈЕ

   

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора (Брезојевица):

Вучетић Благоје

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Благоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

06.

 

ВУЧЕТИЋ (Р.) БРАНИСЛАВ (20)

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Р. Бранислав, рођен 1924 Велика, убијен 1944 Велика.

     

07.

 

ВУЧЕТИЋ ДАНИЦА

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Даница

     

08.

 

ВУЧЕТИЋ (ДРАГИЧИН БРАТ)

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Драгичин брат

     

09.

 

ВУЧЕТИЋ ДОБРА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Добра, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

10.

 

ВУЧЕТИЋ ИВАНА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вучетовић Ивана, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

11.

 

ВУЧЕТИЋ (Милосав) МАРИЦА (42)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Милосава Марица, стара 42 године

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Милосав) Марица (1902)

     

12.

 

ВУЧЕТИЋ (Павле) МАРИЦА (50)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Павла Марица, стара 50 година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вучетић (Павле) Марица

     

13.

 

ВУЧЕТИЋ МИЛЕВА

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вучетић Р. Милева, нема података о години рођења

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Милева

     

14.

 

ВУЧЕТИЋ РАДИСАВ

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

Радисав