ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

ВУКОВИЋ

  

001

 

Јован

 

АНЂЕЛИЈА (60)

       

рођена Јокић, супруга Миљана Вуковића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магда J. Ћућафић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" на разбојнички начин убили су ми оца Миљана старог 65 г. и мајку Анђелију стару 60 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вуковић (Јован) Анђелија, рођена 1878. из Велике, погинула 1944. непознато (0296017006)

       

Споменик на Чакору:

Вуковић М. Анђелија

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вуковић М. Анђелија

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Анђелија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

002

 

Миљан

 

ВУКОСАВ - ВУЛЕ

         
       

Споменик на Чакору:

Вуковић Вукосав

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вуковић Вукосав

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Вукосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

003

 

Милутин

 

ВУКСАН (68)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуко В. Вуковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми оца Вусана старог 68 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вучковић (Милутин) Вуксан, рођен 1884. из Велике, убијен 1944. у директном терору на Мурини (0453018025)

       

Споменик на Чакору:

Вуковић Вуксан

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вуковић Вуксан

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Вуксан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

004

 

Саво


ЈЕЛЕНА (52)

       

супруга Мине (Ново) Вуковића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мина Н. Вуковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке дивизије СС "Скендербег" и "Приц Еуген" убили су ми жену Јелену стару 52 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вуковић (Саво) Јелена, рођена 1891. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021046)

       

Споменик на Чакору:

Вуковић М. Јелена

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вуковић М. Јелена

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Јелена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

005

 

Милутин

 

МИЛАДИН

         
       

Споменик на Чакору:

Вуковић Миладин

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

006

 

Новица

 

МИЉАН (65)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магда J. Ћућафић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" на разбојнички начин убили су ми оца Миљана старог 65 г. и мајку Анђелију стару 60 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вуковић (Новица) Миљан, рођен 1874. из Велике, убијен 1942. непознато (0296017005)

       

Споменик на Чакору:

Вуковић Миљан

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Вуковић Миљан

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Миљан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

007

 

Симо

 

РАДОЊА - РАДУЛЕ (13)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо М. Вуковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми сина Радула старог 13 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вуковић (Симо) Радоња, рођен 1931. из Велике, убијен 1942. у директном терору (2923022046)

       

Споменик на Чакору:

Вуковић С. Радоња

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Радоња, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

008

 

Мирко

 

СТАНОЈЕ (34)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Вуковић (Мирко) Станоје, рођен 1910. из Велике, убијен 1942. у директном терору (2923020014)

       

Споменик на Чакору:

Вуковић Станоје

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Станоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         
         

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

 * * *

 

ЈЕРЕМИЈЕ

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Јеремије, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

 * * *

 

МИЛАН

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Милан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Вуко (Вуксан)

Магда (Миљан)

Мино (Ново)

   

Симо (Миливоје)

   

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Јован) Анђелија, 2. (Милутин) Вуксан, 3. (Саво) Јелена, 4. (Новица) Миљан, 5. (Симо) Радоња, 6. (Мирко) Станоје.

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. М. Анђелија, 2. Вукосав, 3. Вуксан, 4. М. Јелена, 5. Миладин, 6. Миљан, 7. С. Радоња, 8. Станоје.

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. М. Анђелија, 2. Вукосав, 3. Вуксан, 4. М. Јелена, 5. Миљан, 6. Радоња, 7. Станоје.

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Анђелија, 2. Вукосав, 3. Вуксан, 4. Јелена, 5. Јеремије, 6. Миладин, 7. Милан, 8. Миљан, 9. Радоња, 10. Станоје.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Анђелија (Шара), 2. Вукосав, 3. Вуксан, 4. Јелена, 5. Миљан, 6. Радоња, 7. Станоје.

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Миљан) Анђелија - Шара, 2. Вукосав - Вуле, (Обестррављен); 3. (Милутин) Вуксан,  4. (Саво) Јелена, 5. Миладин; 6. (Новица) Миљан.

1. (С.) Радоња, убијен 1942; 2. Станоје, убијен 1942;