ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

ВУКОВИЋ

     
     

01.

 

ВУКОВИЋ (Јован) АНЂЕЛИЈА (60)

   

рођена Јокић, супруга Миљана Вуковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магда J. Ћућафић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" на разбојнички начин убили су ми оца Миљана старог 65 г. и мајку Анђелију стару 60 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Вуковић (Јован) Анђелија, рођена 1878. погинула 1944. непознато (0296017006)

   

Споменик на Чакору:                              Вуковић М. Анђелија

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Вуковић М. Анђелија

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Анђелија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

02.

 

ВУКОВИЋ  ВУКОСАВ - ВУЛЕ

     
   

Споменик на Чакору:                              Вуковић Вукосав

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Вуковић Вукосав

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Вукосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

ВУКОВИЋ (Милутин) ВУКСАН (68)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуко В. Вуковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми оца Вусана старог 68 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Вучковић (Милутин) Вуксан, рођен 1884. убијен 1944. Мурина (0453018025)

   

Споменик на Чакору:                              Вуковић Вуксан

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Вуковић Вуксан

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Вуксан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

04.

 

ВУКОВИЋ (Саво) ЈЕЛЕНА (52)

   

супруга Мине (Ново) Вуковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мина Н. Вуковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке дивизије СС "Скендербег" и "Приц Еуген" убили су ми жену Јелену стару 52 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Вуковић (Саво) Јелена, рођена 1891. убијена 1944. Велика (2923021046)

   

Споменик на Чакору:                              Вуковић М. Јелена

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Вуковић М. Јелена

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Јелена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

ВУКОВИЋ МИЛАДИН

     
   

Споменик на Чакору:                              Вуковић Миладин

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

06.

 

ВУКОВИЋ (Новица) МИЉАН (65)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магда J. Ћућафић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" на разбојнички начин убили су ми оца Миљана старог 65 г. и мајку Анђелију стару 60 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Вуковић (Новица) Миљан, рођен 1874. убијен 1942. Велика (0296017005)

   

Споменик на Чакору:                              Вуковић Миљан

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Вуковић Миљан

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Миљан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

07.

 

ВУКОВИЋ (Симо) РАДОЊА - РАДУЛЕ (13)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо М. Вуковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми сина Радула старог 13 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Вуковић (Симо) Радоња, рођен 1931. убијен 1942. Велика (2923022046)

   

Споменик на Чакору:                              Вуковић С. Радоња

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Радоња, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

08.

 

ВУКОВИЋ (Мирко) СТАНОЈЕ (34)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Вуковић (Мирко) Станоје, рођен 1910. убијен 1942. Велика (2923020014)

   

Споменик на Чакору:                              Вуковић Станоје

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Станоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

ВУКОВИЋ ЈЕРЕМИЈЕ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Јеремије, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

02.

 

ВУКОВИЋ МИЛАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Милан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Вуко (Вуксан)

Магда (Миљан)

Мино (Ново)

   

Симо (Миливоје)

   

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Вуковић (Јован) Анђелија, рођена 1878. Српкиња, погинула 1944. непознато, Непознато (0296017006)

02. Вучковић (Милутин) Вуксан, рођен 1884. Црногорац, убијен 1944. у директном терору, Мурина (0453018025)

03. Вуковић (Саво) Јелена, рођена 1891. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021046)

04. Вуковић (Новица) Миљан, рођен 1874. Србин, убијен 1944. непознато, Велика-Ц.Гора (0296017005)

05. Вуковић (Симо) Радоња, рођен 1931. Црногорац, убијен 1942. у директном терору, Велика (2923022046)

06. Вуковић (Мирко) Станоје, рођен 1910. Црногорац, убијен 1942. у директном терору, Велика (2923020014)

Вуковић (Мине) Новица, рођен 1923. Црногорац, погинуо 1943. у НОБу, Петњица (2923021045)

Вуковић (Симо) Радоје, рођен 1914. Црногорац, убијен 1944. у НОБу, Бијело Поље (2923021044)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

 

М.М.С.


 

Анђелија

Вукосав

Вуксан

Јелена

Миладин

Миљан

Радоња

Станоје

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                             

01.

М. Анђелија

02.

Вукосав

03.

Вуксан

04.

М. Јелена

05.

Миљан

06.

Радоња

07.

Станоје

 

 

 

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Анђелија, 2. Вукосав, 3. Вуксан, 4. Јелена, 5. Јеремије, 6. Миладин, 7. Милан, 8. Миљан, 9. Ново, 10. Радоња, 11. Станоје.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                                                            

01.

Анђелија (Шара)

02.

Вукосав

03.

Вуксан

04.

Јелена

05.

Миљан

06.

Радоња

07.

Станоје

 

 

 

 

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Анђелија - Шара, 2. Вукосав - Вуле, 3. Вуксан,  4. Јелена, 5. Миладин, 6. Миљан.