ВУКОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  ВУКОВИЋ рођ. ЈОКИЋ (Јован) АНЂЕЛИЈА (60)

супруга Миљана Вуковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магда J. Ћућафић:

28 јула 1944 год. на разбојнички начин убили су ми оца Миљана старог 65 г. и мајку Анђелију стару 60 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вуковић (Јован) Анђелија (1878-1944)

Вуковић М. Анђелија

Вуковић М. Анђелија

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вуковић Миљана Анђелија, нема података о години рођења

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

590. Вуковић Миљанова Анђелија (Шара), рођена је 1878. Велика, домаћица. Убијена с мужем Миљаном,  у кући.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вуковић (Миљан ) Анђелија - Шара (1878)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Анђелија, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

02.  ВУКОВИЋ  ВУКОСАВ - ВУЛЕ

 

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вуковић Вукосав                              

Вуковић Вукосав

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

595. Вуковић Вукосав, рођен је у Велици. Убијен пред кућом.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вуковић Вукосав - Вуле - обестрављен

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Вукосав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

03.  ВУКОВИЋ (Милутин) ВУКСАН (68)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Вуко В. Вуковић:

28 јула 1944 год. убили су ми оца Вусана старог 68 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вучковић (Милутин) Вуксан (1884-1944)

Вуковић Вуксан

Вуковић Вуксан

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

592. Вуковић Милутинов Вуксан, рођен је 1884. Велика, земљорадник. Убијен у Мурини.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вуковић (Милутин) Вуксан (1884)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Вуксан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

04.  ВУКОВИЋ (Саво) ЈЕЛЕНА (52)

супруга Мине (Ново) Вуковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Мина Н. Вуковић:

28 јула 1944 год. убили су ми жену Јелену стару 52 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вуковић (Саво) Јелена (1891-1944)   

Вуковић М. Јелена

Вуковић М. Јелена

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вуковић Саве Јелена, стара 40 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

594. Вуковић Минина Јелена, рођена је 1891. Велика, домаћица. Убијена код куће.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Јелена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

05.  ВУКОВИЋ МИЛАДИН

 

Споменик на Чакору:

Вуковић Миладин          

ОВелика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вуковић Миладин

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Миладин, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

06.  ВУКОВИЋ (Новица) МИЉАН (65)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Магда J. Ћућафић:

28 јула 1944 год. на разбојнички начин убили су ми оца Миљана старог 65 г. и мајку Анђелију стару 60 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)   

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Вуковић (Новица) Миљан (1874-1944)

Вуковић Миљан

Вуковић Миљан

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Вуковић Новице Миљан, стар 64 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

591. Вуковић Новичин Миљан, рођен је 1878. Велика, земљорадник. Убијен са женом Анђелијом (Шаром), у кући.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вуковић (Новица) Миљан (1880)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Миљан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

07.  ВУКОВИЋ (Симо) РАДОЊА - РАДУЛЕ (13)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Симо М. Вуковић:

28 јула 1944 год. убили су ми сина Радула старог 13 год.

Музеј Жртава Геноцида (Велика)

Споменик на Чакору:

Вуковић (Симо) Радоња (1931-1942)

Вуковић С. Радоња

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Вуковић Радоња

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вуковић (С.) Радоња- убијен 1942. год.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Радоња, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

 

 

08.  ВУКОВИЋ (Мирко) СТАНОЈЕ (34)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика)   

Споменик на Чакору:

Вуковић (Мирко) Станоје (1910-1942)

Вуковић Станоје

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Вуковић Станоје

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Вуковић Станоје - убијен 1942. год.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Станоје, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
   

     

01.

 

ВУКОВИЋ (Јован) ВУКСАН - ВУЛЕ (84)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

593. Вуковић Јованов Вуксан (Вуле), рођен је 1860. Велика (Осоје), земљорадник. Убијен код куће 28 јула 1944. године. (Саопштење др Милоја С. Вуковића из Подгорице)

     

02.

 

ВУКОВИЋ ЈЕРЕМИЈЕ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Јеремије, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

03.

 

ВУКОВИЋ МИЛАН

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Вукотић Милан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.