ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

БРКОВИЋ

 

001

 

Новица

 

БОСИЉКА - БОСА (22)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје Н. Брковић:

Дана немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Мару стару 47 год. и сестру Босу стару 22 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Брковић (Новица) Босиљка, рођена 1924. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022072)

       

Споменик на Чакору:

Брковић Н. Боса

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Брковић Боса

       

Ватре са Комова, стр. 141 - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући Радосава Живаљевића је остала убијена Боса, кћерка Маре и Новице Брковић.

       

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Боса, кћерка Маре и Новице Брковић.

         

002

 

Радосав

 

МАРИЈА - МАРА (47)

       

рођена Стешевић, супруга Новице Брковића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје Н. Брковић:

Дана немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Мару стару 47 год. и сестру Босу стару 22 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Брковић (Радосав) Марија, рођена 1890. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022071)

       

Споменик на Чакору:

Брковић Мара

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Брковић Мара

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Брковић Мара, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

   
 

Радоје (Новица)

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Новица) Босиљка, 2. (Радосав) Марија.

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Н. Боса, 2. Мара.

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Боса, 2. Мара.

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Мара.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1.  Боса, 2. Мара.

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Новица) Босиљка - Боса, 2. (Арсеније) Марија - Мара.