ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

БРКОВИЋ

     
     

01.

 

БРКОВИЋ (Новиц) БОСИЉКА - БОСА (22)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје Н. Брковић:

Дана немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Мару стару 47 год. и сестру Босу стару 22 год.

   

Ватре са Комова, стр. 141 - Милица (Милутина) Живаљевић, рођена Вучетић:

У кући Радосава Живаљевића је остала убијена Боса, кћерка Маре и Новице Брковић.

   

Свједочење - Витомир Живаљевић:

Тог 28. јула 1944. године, у кући Радосава Живаљевића је било седамнаесторо чељади, од којих је осам убијено. Међу тих осам је и Боса, кћерка Маре и Новице Брковић.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

(Новица) Босиљка, рођена 1924. убијена 1944. Велика (2923022072)

   

Споменик на Чакору:                              Брковић Н. Боса

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Брковић Боса

     
     
     

02.

 

БРКОВИЋ (Радосав) МАРИЈА - МАРА (47)

   

рођена Стешевић, супруга Новице Брковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радоје Н. Брковић:

Дана немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мајку Мару стару 47 год. и сестру Босу стару 22 год.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

(Радосав) Марија, рођена 1890. убијена 1944. Велика (2923022071)

   

Споменик на Чакору:                              Брковић Мара

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Брковић Мара

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Брковић Мара, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

     

Радоје (Новица)

 
     

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Брковић (Новица) Босиљка, рођена 1924. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022072)

02. Брковић (Радосав) Марија, рођена 1890. Црногорка, убијена 1944. у директном терору, Велика (2923022071)

Брковић (Данило) Васо, рођен 1910. Црногорац, убијен 1943. у директном терору, Брезојевица (2921001033)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

 

н.

 

 

Боса

Мара

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                    

01.

Боса

02.

Мара

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Мара.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                    

01.

Боса

02.

Мара

 ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Босиљка - Боса 2. Марија - Мара