ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

БОШКОВИЋ

     
     

01.

 

БОШКОВИЋ (МУШКО ДИЈЕТЕ)

   

тек рођено 1944. без имена

     
   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић једно мушко дијете тек рођено                                                                          без имена

     
     
     

02.

 

БОШКОВИЋ (Мирко) БОГДАН (42)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Мирко) Богдан, рођен 1902. убијен 1944. Велика (2923021076)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Богдан

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Богдан

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Богдан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика

     
     
     

03.

 

БОШКОВИЋ (Миличко) ВУКОСАВА - ВУКИЦА (5)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" и запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

   

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Миличко) Вукица, рођена 1938. убијена 1944. Велика (2921006086)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Вукосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Вукосава

     
     
     

04.

 

БОШКОВИЋ (Андро) ДАНИЦА (17)

     
   

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

Од Душана (Андра) Бошковића сам сазнао да је 28. јула 1944. године у Велици, убијена његова сестра Даница.

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Даница

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић А. Даница

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

05.


БОШКОВИЋ (Миливоје) ДАНИЦА (26)

   

рођена Живаљевић, супруга Миличка Бошковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" и запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

   

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Миливоје) Даница, рођена 1918. убијена 1944. Велика (2921006087)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић М. Даница

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић М. Даница

     
     
     

06.

 

БОШКОВИЋ (Стефан) ЉУБИЦА - ЉУБА (39)

   

супруга Симона - Монћа Бошковића

     
   

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Симона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба и кћерка Милунка од 12 година.

   

Свједочење - Стефан (Мирко) Бошковић:

28. јула 1944. године у Велици, убијене су ми прабаба  Љубица Симон Бошковић и њена ћерка Милунка од 13 година.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Стефан) Љубица, рођена 1905. убијена 1944. Велика (2923021077)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Љубица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Љубица

     
     
     

07.

 

БОШКОВИЋ (Јован) МИЛИЦА (50)

   

рођена Драговић, супруга Леке Бошковића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Л. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милицу стару 50 год. и сина Радомира старог 14. год.

   

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Јован) Милица, рођена 1891. убијена 1944. Велика (2923021033)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Милица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Л. Милица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

08.

 

БОШКОВИЋ (Зарија) МИЛОСАВА (17)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Зарије) Милосава, рођена ----. убијена 1944. Велика (2923022008)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Милосава

     
     
     

09.

 

БОШКОВИЋ (Миличко) МИЛОСАВА (3)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" и запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

   

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Миличко) Милосава, рођена 1943. убијена 1944. Велика (2921006085)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић М. Милосава

     
     
     

10.

 

БОШКОВИЋ (Миливоје) МИЛОШ (43)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Новшиће):

Бошковић (Милисав) Милош, рођен 1905. убијен 1943. Новшиће (2921006083)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Милош

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Милош

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милош, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

11.

 

БОШКОВИЋ (Симон - Монћа) МИЛУНКА (12)

     
   

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Симона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба и кћерка Милунка од 12 година

   

Свједочење - Стефан (Мирко) Бошковић:

28. јула 1944. године у Велици, убијене су ми прабаба  Љубица Симон Бошковић и њена ћерка Милунка од 13 година.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Симон) Милунка, рођена 1934. убијена 1944. Велика (2923021078)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Милунка

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Милунка

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

12.

 

БОШКОВИЋ (Миливоје) НОВИЦА - БЕКА (46)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Миливоје) Новица, рођен 1898. убијен 1944. Велика (2923021075)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Новица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Новица

     
     
     

13.


БОШКОВИЋ (Максим) РАДОМИР (14)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Л. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милицу стару 50 год. и сина Радомира старог 14. год.

   

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Максим) Радомир, рођен 1930. убијен 1944. Велика (2923021034)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Радомир

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Радомир

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Радомир, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

14.

 

БОШКОВИЋ (Миличко) РАДОСАВ (рођ.1944)

     
   

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Миличко) Радосав, рођен 1944. убијен 1944. Велика (2921006084)

     
     

     
     

01.

 

БОШКОВИЋ (Мића) ЛЕКА (59)

     
   

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

1943. године Осман Бождар из Црногрега код Пећ са још два шиптара одвели су мог ђеда Леку са Радојком - Рашом Бјелановићем и Мијајлом Бјелановићем, ка Новшићу. Касније су Раша Бјелановића пустили и он је остао жив, а тамо неђе ка Новшићкој равни, Мијајла Бјелановића су уз батине и малтретирање убили, а мог ђеда Леку који је покушао да побјегне, убили из оружја. Знам само да су му тијело нашли недењу дана касније, у шуму, повише куће Мијајла Вучетића у један поток.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бошковић (Мићо) Леко, рођен 1885. убијен 1943. Велика (2923021032)

   

Споменик на Чакору:                              Бошковић Лека

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Лека

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Лека, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

БОШКОВИЋ БОСА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

02.

 

БОШКОВИЋ (Симон - Монћо) МОРКО (6)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Симон - Монћо) Мирко (1938)

     

03.

 

БОШКОВИЋ (Миличко) НЕНАД (4 мјесеца)

   

Именослов жртава покоља у Велици - Бранко М. Пауновић:

(Милучко) Ненад (1944) - Новорођенче од 4 мјесеца. Поменут у бесједи Митрополита Анфилохија 2001 . г у Велици

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

   
 

Максим (Лека)

Миличко (Милисав)

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Бошковић (Мирко) Богдан, рођен 1902. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021076)

02. Бошковић (Миличко) Вукица, рођена 1938. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2921006086)

03. Бошковић (Миливоје) Даница, рођена 1918. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2921006087)

04. Бошковић (Стефан) Љубица, рођена 1905. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021077)

05. Бошковић (Јован) Милица, рођена 1891. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021033)

06. Бошковић (Зарије) Милосава, рођена 9999. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2923022008)

07. Бошковић (Миличко) Милосава, рођена 1943. Црногорка, убијена 1944. у директном тереору, Велика (2921006085)

08. Бошковић (Милисав) Милош, рођен 1905. Црногорац, убијен 1943. у директном тереору, Новшиће (2921006083)

09. Бошковић (Симон) Милунка, рођена 1934. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021078)

10. Бошковић (Миливој) Новица, рођен 1898. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021075)

11. Бошковић (Maksim) Радомир, рођен 1930. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2923021034)

12. Бошковић (Миличко) Радосав, рођен 1944. Црногорац, убијен 1944. у директном тереору, Велика (2921006084)

Бошковић (Вељо) Коло, рођен 1851. Црногорац, убијен 1941. у директном тереору, Велика (2923022007)

Бошковић (Мићо) Леко, рођен 1885. Црногорац, убијен 1943. код куће, Велика (2923021032)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

 
M.


 

Богдан

Вукосава

Даница

Даница

Лека

Љубица

Милица

Милосава

Милосава

Милош

Милунка

Новица

Радомир

ВАТРЕ СА КОМОВА:

       

01.

Једно мушко дијете, тек рођено без имена                       

02.

Богдан                             

03.

Вукосава                          

04.

А. Даница                        

05.

М. Даница                      

06.

Лека

07.

Љубица

08.

Л. Милица

09.

Милосава

10.

М. Милосава

11.

Милош

12.

Милунка

13.

Новица

14.

Радомир

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Богдан, 2. Боса, 3. Даница, 4. Лека, 5. Милица, 6. Милош, 7. Милунка, 8. Радомир.

Предраг Т. Шћепановић:

                                                                                            

01.

Мушко дијете, тек рођено

02.

Вукосава

03.

Даница

04. - 07.

Даница - жива бачена у ватру са двије кћерке и сином                          

08.

Лека                             

09.

Љубица (Љуба)          

10.

Милица                      

11.

Милосава

12.

Милош

13.

Милунка

13.

Новица (Бека)

14.

Радомир

 

 

ИМЕНОСЛОВ ЖРТАВА ПОКОЉА У ВЕЛИЦИ - Бранко М. Пауновић:

1. Богдан, 2. Вукосава, 3. Даница, 4. Даница, 5. Љубица, 6. Милица, 7. Милосава, 8. Милосава, 9. Мирко, 10. Милунка, 11. Ненад, 12. Новица - Бека, 13. Радомир.