СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

БОШКОВИЋ

 

  

001

   

МУШКО ДИЈЕТЕ тек рођено 1944. без имена

       
     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић једно мушко дијете тек рођено без имена

       

002

Мирко

 

БОГДАН (42)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Мирко) Богдан, рођен 1902. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021076)

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Богдан

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Богдан

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Богдан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика

       

003

Миличко

 

ВУКОСАВА - ВУКИЦА (5)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Миличко) Вукица, рођена 1938. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2921006086)

     

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" и запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Вукосава

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Вукосава

     

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

       

004

Андро

 

ДАНИЦА (17)

       
     

Споменик на Чакору:

Бошковић Даница

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић А. Даница

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       

005

Миливоје


ДАНИЦА (26)

     

рођена Живаљевић, супруга Миличка Бошковића

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Миливоје) Даница, рођена 1918. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2921006087)

     

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" и запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

     

Споменик на Чакору:

Бошковић М. Даница

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић М. Даница

     

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

       

006

Мићо

 

ЛЕКА

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Мићо) Леко, рођен 1885. из Велике, убијен 1943. код куће (2923021032)

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Лека

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Лека

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Лека, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

       

007

Стефан

 

ЉУБИЦА - ЉУБ (39)

     

супруга Симона - Монћа Бошковића

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Стефан) Љубица, рођена 1905. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021077)

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Љубица

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Љубица

     

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Симона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба и кћерка Милунка од 12 година.

       

008

Јован

 

МИЛИЦА (50)

     

рођена Драговић, супруга Лека Бошковића

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Јован) Милица, рођена 1891. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021033)

     

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Л. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милицу стару 50 год. и сина Радомира старог 14. год.

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Милица

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Л. Милица

     

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       

009

Зарија

 

МИЛОСАВА (17)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Зарије) Милосава, рођена ----. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2923022008)

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Милосава

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Милосава

       

010

Миличко

 

МИЛОСАВА (3)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Миличко) Милосава, рођена 1943. из Велике, убијена 1944. у директном терору (2921006085)

     

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Приц Еуген" и запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Милосава

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић М. Милосава

     

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

       

011

Миливоје

 

МИЛОШ

       
     

Споменик на Чакору:

Бошковић Милош

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Милош

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милош, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

       

012

Симон-Монћа

 

МИЛУНКА (10)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Симон) Милунка, рођена 1934. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021078)

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Милунка

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Милунка

     

Ватре са Комова, стр. 142 - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Симона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба и кћерка Милунка од 12 година

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       

013

Миливоје

 

НОВИЦА - БЕКА (46)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Миливоје) Новица, рођен 1898. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021075)

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Новица

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Новица

       

014

 Максим


РАДОМИР (14)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Максим) Радомир, рођен 1930. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2923021034)

     

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Л. Бошковић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС. див. "Скендербег" и "Приц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Милицу стару 50 год. и сина Радомира старог 14. год.

     

Споменик на Чакору:

Бошковић Радомир

     

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бошковић Радомир

     

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Радомир, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       

015

Миличко

 

РАДОСАВ (рођ.1944)

       
     

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бошковић (Миличко) Радосав, рођен 1944. из Велике, убијен 1944. у директном терору (2921006084)

     

Ватре са Комова, стр. 145 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

       
       
       
 

* * *

 

БОСА            (провјрити)

       
     

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

       
       

 

   
 

Максим (Лека)

Миличко (Милисав)

 
       

 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Мирко) Богдан, 2. (Миличко) Вукица, 3. (Миливоје) Даница, 4. (Мићо) Леко, 5. (Стефан) Љубица, 6. (Јован) Милица, 7. (Зарије) Милосава, 8. (Миличко) Милосава, 9. (Симон) Милунка, 10. (Миливој) Новица, 11. (Максим) Радомир, 12. (Миличко) Радосав.

 

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. Богдан, 2. Вукосава, 3. Даница, 4. М. Даница, 5. Лека, 6. Љубица, 7. Милица, 8. Милосава, 9.  Милосава, 10. Милош, 11. Милунка, 12. Новица, 13. Радомир.

 

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. Једно мушко дијете, тек рођено без имена, 2. Богдан, 3. Вукосава, 4. А. Даница, 5. М. Даница, 6. Лека, 7. Љубица, 8. Л. Милица, 9. Милосава, 10.  М. Милосава, 11. Милош, 12. Милунка, 13. Новица, 14. Радомир.

 

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Богдан, 2. Боса, 3. Даница, 4. Лека, 5. Милица, 6. Милош, 7. Милунка, 8. Радомир.

 

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Бошковић - једно мушко дијете, тек рођено, без имена, 2. Вукосава, 3. Даница, 4. Даница - жива бачена у ватру са двије кћерке и сином, 8. Лека, 9. Љубица (Љуба), 10. Милица, 11. Милосава, 12. Милосава, 13. Милош, 14. Милунка, 15. Новица (Бека) и 16. Радомир.

 

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Мирко) Богдан, 2. (Миличко) Вукосава, 3. (Андро) Даница, 4. (Миливоје) Даница, 5. (Симон - Монћо) Љубица, 6. (Лека) Милица, 7. (Зарија - Зако) Милосава, 8. (Миличко) Милосава, 9. (Симон - Монћо) Мирко, 10. (Симон - Монћо) Милунка, 11. (Миличко) Ненад, 12. (Миливоје) Новица - Бека, 13. (Максим) Радомир.

1. (Мића) Лека, убијен 1943; 2. (Милисав) Милош, погинуо 1943;