БОШКОВИЋ

ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

01.  БОШКОВИЋ (МУШКО ДИЈЕТЕ)

 

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):           

Бошковић једно мушко дијете тек рођено без имена

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

585. Бошковић - једно мушко дијете, тек рођено у Велици, без имена. Убијен 28 јула 1944. године.

 

 

02.  БОШКОВИЋ (Мирко) БОГДАН (42)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Мирко) Богдан (1902-1944)   

Бошковић Богдан

Бошковић Богдан

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

581. Бошковић Мирков Богдан, рођен у Велици, земљорадник. Убијен код куће.

580. Бошковић Симов Богдан, рођен у Велици, земљорадник. Убијен од вулентара у Горњој Ржаници 28. јула, гдје се задесио.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Мирко) Богдан (1903) - погинуо у Г. Ржаници истог дана од вулентара.

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Богдан, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика

 

 

03. БОШКОВИЋ (Мирко) БОСИЉКА - БОСА (21)

 

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Новице Босиљка, стара 21 годину

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Боса, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

04.  БОШКОВИЋ (Миличко) ВУКОСАВА - ВУКИЦА (5)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

28 јула 1944 год. запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миличко) Вукица (1938-1944)

Бошковић Вукосава

Бошковић Вукосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Миличка Вукосава, стара четири године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

577. Бошковић Миличкова Вукосава (Вукица), рођена је 1938. Велика (Иван Поље), дијете. Убијена у кући Радосава Живаљевића. Жива бачена у ватру са сестром Милосавом, Братом Радосавом и мајком Даницом. Чуо се јаук, а врата су била затворена.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миличко) Вукосава (1940)

 

 

05.  БОШКОВИЋ (Андро) ДАНИЦА (17)

 

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

Од Душана (Андра) Бошковића сам сазнао да је 28. јула 1944. године у Велици, убијена његова сестра Даница.

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић Даница                         

Бошковић А. Даница

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

571. Бошковић Андријина Даница, рођена је 1926. Велика, дјевојка. Убијена са мајком Саветом и оцем Андријом, код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Андра) Даница (1927)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Даница, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

06.  БОШКОВИЋ рођ. ЖИВАЉЕВИЋ (Миливоје) ДАНИЦА (26)

супруга Миличка Бошковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

28 јула 1944 год. запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миливоје) Даница (1918-1944)

Бошковић М. Даница

Бошковић М. Даница

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

572. Бошковић Миливојева Даница, рођена је 1918. Велика (Иван Поље), домаћица. Убијена код куће.

574. Бошковић Миличкова Даница, рођена Живаљевић, рођена је 1916. Велика (Иван Поље), домаћица. Убијена у кући Радосава Живаљевића. Жива бачена у ватру са двије ћерке и сином. Чуо се јаук а врата су била затворена.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миливоје) Даница (1927) - рођена Живаљевић

 

 

07.  БОШКОВИЋ рођ. РАЈКОВИЋ (Стефан) ЉУБИЦА - ЉУБА (39)

супруга Симона - Монћа Бошковића

 

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Симона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба и кћерка Милунка од 12 година.

Свједочење - Стефан (Мирко) Бошковић:

28. јула 1944. године у Велици, убијене су ми прабаба  Љубица Симон Бошковић и њена ћерка Милунка од 13 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Стефан) Љубица (1905-1944)

Бошковић Љубица

Бошковић Љубица

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Симона Љубица, нема године рођења у подацима

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

578. Бошковић Симонова-Монћова Љубица (Љуба), кћерка Стефана Рајковића, рођена је 1904. Брезојевица, домаћица. Удата у Велику (Иван Поље). Убијена 28 јула 1944. године и запаљена у кући с кћерком Милунком.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Симон - Монћо) Љубица - Љуба (1904)

 

 

08.  БОШКОВИЋР рођ. ДРАГОВИЋ (Јован) МИЛИЦА (50)

супруга Леке Бошковића

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Л. Бошковић:

28 јула 1944 год. убили су ми у селу Велици мајку Милицу стару 50 год. и сина Радомира старог 14. год.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 179) - Велимир Бошковић:

Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Јован) Милица (1891-1944)   

Бошковић Милица

Бошковић Л. Милица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

582. Бошковић Лекина Милица, кћерка Јована Драговића, рођена је 1888. Ђулићи (Андријевица). Удата у Велику, домаћица.  Носила рањеног унука Радомира, којег су убили припадници СС Дивизије. Убијена 28 јула 1944. године. (Саопштење др Милоја С. Вуковића из Подгорице)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (ЛекаМилица (1895)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

09.  БОШКОВИЋ (Зарија) МИЛОСАВА (35)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Зарије) Милосава (......-1944)

Бошковић Милосава

Бошковић Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Зака Милосава, стара 35 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

584. Бошковић Заријина Милосава, рођена је 1927. Велика, дјевојка. Убијена у селу.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Зарија Зако) Милосава (1909)

 

 

10.  БОШКОВИЋ (Миличко) МИЛОСАВА (3)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миличко М. Бошковић:

28 јула 1944 год. запалили ми у кући жену Даницу стару 26 год., кћери: Вукосаву стару 5. год., и Милосаву стару 3 год.

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

Музеј Жртава Геноцида (Велика):           

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миличко) Милосава (1943-1944)

Бошковић Милосава

Бошковић М. Милосава

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Миличка Милосава, стара 3 године

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

576. Бошковић Миличкова Милосава, рођена је 1943. Велика (Иван Поље), дијете. Убијена у кући Радосава Живаљевића. Жива бачена у ватру са сестром и мајком Даницом,  Чуо се јаук, а врата су била затворена.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миличко) Милосава (1942)

 

 

11.  БОШКОВИЋ (Симон - Монћа) МИЛУНКА (12)

 

Ватре са Комова (стр. 142) - Драгуна Кнежевић, рођена Рмуш:

У кући Симона-монћа Бошковића погинули су: жена му Љуба и кћерка Милунка од 12 година

Свједочење - Стефан (Мирко) Бошковић:

28. јула 1944. године у Велици, убијене су ми прабаба  Љубица Симон Бошковић и њена ћерка Милунка од 13 година.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):      

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Симон) Милунка (1934-1944

Бошковић Милунка

Бошковић Милунка

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Симона Милунка, нема године рођења у подацима

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

579. Бошковић Симонова-Монћова Милунка, рођена је 1933. Велика (Иван Поље), дијете. Убијена и запаљена у кући с мајком Љубицом.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Симон - Монћо) Милунка (1933)

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милунка, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

 

 

12.  БОШКОВИЋ (Миличко) РАДОСАВ - НЕНАД (рођ.1944)

 

Ватре са Комова (стр. 145) - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Од породице Миличка Бошковића страдали су: жена Даница, рођена Живаљевић (28), двије кћерке и син име му не знам. Ова породица је живјела у кући Радосава Живаљевића, сви су живи бачени у ватру и тако су изгорјели. Чуо се јаук, а врата су била затворена!

Музеј Жртава Геноцида (Велика):         

Бошковић (Миличко) Радосав (1944-1944)

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Миличка Ненад, новорођенче

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

575. Бошковић Миличков Радосав, рођен је 1944. Велика (Иван Поље), дијете. Убијен у кући Радосава Живаљевића. Чуо се јаук, а врата су била затворена.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миличко) Ненад (1944) - Новорођенче од 4 мјесеца. Поменут у бесједи Митрополита Анфилохија 2001 . г у Велици

 

 

13.  БОШКОВИЋ (Миливоје) НОВИЦА - БЕКА (46)

 

Музеј Жртава Геноцида (Велика):        

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Миливоје) Новица (1898-1944)

Бошковић Новица

Бошковић Новица

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

573. Бошковић Миливојев Новица (Бека), рођен је 1898. Велика (Иван Поље), воденичар. Убијен код куће.

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Миливоје) Новица - Бека (1898) - воденичар

 

 

14.  БОШКОВИЋ (Максим) РАДОМИР (14)

 

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Максим Л. Бошковић:

28 јула 1944 год. убили су ми мајку Милицу стару 50 год. и сина Радомира старог 14. год.

21 СС Дивизија Скендербег (стр. 179) - Велимир Бошковић:

Баба Милица је видјела шта раде, заметнула је рањеног унука (брата Радомира) и упутила се према потоку. Стигли су је на око 200 метара од куће. Прво су унука заклали, па су бабу стријељали.

Музеј Жртава Геноцида (Велика):       

Споменик на Чакору:

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):

Бошковић (Mаксим) Радомир (1930-1944)

Бошковић Радомир

Бошковић Радомир

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Максима Радомир, стар 14 година

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

583. Бошковић Максимов Радомир, рођен је 1932. Велика, дијете. Предходни дан рањен бомбом. Убијен са бабом Милицом. Џелати су Радомира заклали и извадили му језик на очи бабе Милице. Том приликом је рањна Максимова кћерка Крста, која је остала са трајним последицама (Саопштење Слободана М. Бошковића (1943) пензионер из Велике (Десен Поток)

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Максим) Радомир (1930) - заклан

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Радомир, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика

     
     

01.

 

БОШКОВИЋ (Мића) ЛЕКА (59)

     
   

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

1943. године Осман Бождар из Црногрега код Пећ са још два шиптара одвели су мог ђеда Леку са Радојком - Рашом Бјелановићем и Мијајлом Бјелановићем, ка Новшићу. Касније су Раша Бјелановића пустили и он је остао жив, а тамо неђе ка Новшићкој равни, Мијајла Бјелановића су уз батине и малтретирање убили, а мог ђеда Леку који је покушао да побјегне, убили из оружја. Знам само да су му тијело нашли недењу дана касније, у шуму, повише куће Мијајла Вучетића у један поток.

   

Музеј Жртава Геноцида (Велика):              Бошковић (Мићо) Леко (1885-1943)

   

Споменик на Чакору:                                    Бошковић Лека

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Лека

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Бошковић Лека

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Мића) Лека (1860) - убијен 1943. године

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Лека, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     
   

БОШКОВИЋ (Милисав) МИЛОШ (38)

     
   

Музеј Жртава Геноцида (Новшиће):           Бошковић (Милисав) Милош (1905-1943)

   

Споменик на Чакору:                                    Бошковић Милош

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бошковић Милош

   

О злочинима другог свјетског рата у Полимљу и Велици - Предраг Шћепановић:

Бошковић Милош

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Милисав) Милош - погинуо у Новшићу 1943. године

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бошковић Милош, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
   

     

01.

 

БОШКОВИЋ АНДРИЈА (54)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

569. Бошковић Андрија, рођен је 1890. Велика, зељорадник. Убијен са женом Саветом и кћерком Даницом у кући 28. јула 1944. године. (Подаци са надгробног споменика у Велици. Ни један списак их до сада не помиње)

     

02.

 

БОШКОВИЋ (Милосав) ДАНИЦА (40)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Милосава Даница, стара 40 година.

     

03.

 

БОШКОВИЋ (Арсеније) МАРИЈА (36)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Арсенија Марија, стара 36 година.

     

04.

 

БОШКОВИЋ (Симон - Монћо) МИРКО (16)

   

Камом и ватром у долини Лима - Милорад Л. Чукић:

Бошковић Симона Мирко, стар 16 година

   

Велика - велика по вјековној патњи - Бранко  М. Пауновић:

Бошковић (Симон - Монћо) Мирко (1938)

     

05.

 

БОШКОВИЋ САВЕТА (51)

   

Злочини над правосл. станов. у Г. Полимљу 1941-45. г. - Предраг Т. Шћепановић:

570. Бошковић Андријина Савета, рођена је 1893. Велика, домаћица. Убијена са супругом Андријом и кћерком Даницом код куће 28 јула 1944. године.