ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

БЈЕЛАНОВИЋ

     
     

01.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Милосав) ВИДОСАВА - ВИДА (55)

   

рођена Славковић, супруга Милета Бјелановић

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко М. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Видосаву стару 55 год. и сестру Милицу стару 17 год.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијени су: Вида Бјелановић, рођена Славковић, жена Милета Бјелановића, Милица (17) кћерка Виде и Милета Бјелановића;

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Милосав) Вида, рођена 1891. убијена 1944. Велика (2923021023)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић М. Видосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић М. Видосава

     
     
     

02.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Милета) МИЛИЦА (17)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко М. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Видосаву стару 55 год. и сестру Милицу стару 17 год.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијени су: Вида Бјелановић, рођена Славковић, жена Милета Бјелановића, Милица (17) кћерка Виде и Милета Бјелановића;

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Милета) Милица, рођена 1924. убијена 1945. Велика (2923021024)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић М. Милица

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић М. Милица

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

03.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Радојко) МИЛОСАВА (18)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радојко М. Бјелановић:

Дана 28 јула немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми ћерку Милосаву стару 18 год.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Милосава Бјелановић стара 16 година, кћерка Радојка и Зорке Бјелановић.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Радојко) Милосава, рођена 1926. убијена 1944. Велика (2923021029)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић Р. Милосава

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић Р. Милосава

     
     
     

04.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Миле) МИТАР - ДМИТАР (69)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Раде М. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошли су код моје куће и убили ми оца Митра па леш бацили у ватру.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Дмитар Бјелановић, стар око (60) година.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Миле) Митар, рођен 1875. убијен 1944. Велика (2923021028)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић Дмитар

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић Дмитар

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Митар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

05.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Радојко) НАСТА (38)

   

рођена Симоновић, супруга Петра Бјелановићa

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ђурђија П. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Петра  старог 70 год. Мајку Насту стару 38 год.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Наста Бјелановић, рођена Симоновић, стара око 50 година, жена Петра Бјелановића.

   

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Запалили су кућу Петра Бјелановића носиоца Обилићеве медаље. Убили су њега и жену му Насту, а затим их бацили у ватру.

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић П. Наста

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић П. Наста

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Наста, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

06.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Вулета) НИКОЛА (50)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јована Н. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мужа Николу старог 50 год.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Никола Бјелановић (54)

   

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Испред мене убили су Николу Бјелановић.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Вулета) Никола, рођ. 1888. убијен 1944. Велика (2923021021)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић Никола

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић Никола

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Никола, рођен____ Велика, убијен 1941 Велика.

     

07.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Мило) ПЕТАР (70)

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ђурђија П. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Петра  старог 70 год. Мајку Насту стару 38 год.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Петар Бјелановић стар око 65 година

   

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Запалили су кућу Петра Бјелановића носиоца Обилићеве медаље. Убили су њега и жену му Насту, а затим их бацили у ватру.

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић Петар

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић Петар

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић М. Петар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     
     

08.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Радисав) РАДА (70)

   

рођена Ђуришић, супруга Алексе - Леке Бјелановића

     
   

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јанко Л. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Раду стару 70 год.

   

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Рада Бјелановић стара око 70 година, жена Алексе Бјелановића.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Радисав) Рада, рођена 1887. убијена 1945. Велика (2923021031)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић Л. Рада

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић Љ. Раде

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     
     

09.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Ново) СТАМЕНА (55)

     
   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Ново) Стамена, рођена 1889. убијена 1944. Велика (2923021027)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић Стамена

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић Стамена

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Стамена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     
     

     
     

01.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Ново) МИЈАЈЛО

     
   

Свједочење - Слободан (Максима - Лекиног) Бошковић:

1943. године Осман Бождар из Црногрега код Пећ са још два шиптара одвели су мог ђеда Леку са Радојком - Рашом Бјелановићем и Мијајлом Бјелановићем, ка Новшићу. Касније су Раша Бјелановића пустили и он је остао жив, а тамо неђе ка Новшићкој равни, Мијајла Бјелановића су уз батине и малтретирање убили, а мог ђеда Леку који је покушао да побјегне, убили из оружја. Знам само да су му тијело нашли недењу дана касније, у шуму, повише куће Мијајла Вучетића у један поток.

   

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата (Велика):

Бјелановић (Ново) Мијајло, рођен 1906. убијен 1943. Велика (2923021025)

   

Споменик на Чакору:                              Бјелановић Н. Мијајло

   

Ватре са Комова - ЖФТ (Велика):            Бјелановић Н. Мијајло

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Михаjло, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     
     

СПИСАК НИЈЕ КОНАЧАН - ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

01.

 

БЈЕЛАНОВИЋ БОГДАН

   

Списак жртава геноцида у Велици - Предраг Т. Шћепановић:

   

Богдан

     

02.

 

БЈЕЛАНОВИЋ  ВУКОСАВА

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Вукосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

03.

 

БЈЕЛАНОВИЋ (Раде) ГОЛУБ (10)

   

Велика - Бранко М. Пауновић:

(Раде) Голуб - Умро од глади у збјегу.

     

04.

 

БЈЕЛАНОВИЋ РАДОСЛАВ

   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић М. Радослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Ђурђа (Петар)

Јанко (Лека)

Јована (Милован)

Миленко (Милета)

Раде (Митар)

Радојко (Митар) 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

 

01. Бјелановић (Милосав) Вида, рођена 1891. Црногорка, убијена 1944. код куће, (2923021023)

02. Бјелановић (Милета) Милица, рођена 1924. Црногорка, убијена 1945. код куће, Велика (2923021024)

03. Бјелановић (Радојко) Милосава, рођена 1926. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021029)

04. Бјелановић (Миле) Митар, рођен 1875. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021028)

05. Бјелановић (Вулета) Никола, рођен 1888. Црногорац, убијен 1944. код куће, Велика (2923021021)

06. Бјелановић (Радисав) Рада, рођена 1887. Црногорка, убијена 1945. код куће, Велика (2923021031)

07. Бјелановић (Нова) Стамена, рођена 1889. Црногорка, убијена 1944. код куће, Велика (2923021027)

Бјелановић (Нова) Мијајло, рођен 1906. Црногорац, убијен 1943. код куће, Велика (2923021025)

Бјелановић (Нова) Саво, рођен 1902. Црногорац, погинуо 1941. у НОБу, Баљ (2923021026)

Бјелановић (Вукота) Милета, рођен 1889. Црногорац, убијен 1941. у НОБу, Баљ (2923021022)

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

           

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

 

М.


Н.

М.

Р.

П.Л.


 

Видосава

Дмитар

Мијајло

Милица

Милосава

Наста

Никола

Петар

Рада

Стамена

ВАТРЕ СА КОМОВА:

                                                                                               

01.

М. Видосава

02.

Дмитар

03.

Н. Мијајло

04.

М. Милица

05.

Р. Милосава

06.

П. Наста

07.

Никола

08.

Петар

09.

Љ. Раде

10.

Стамена

 

 

   

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Вукосава, 2. Милица, 3. Митар, 4. Михаjло, 5. Наста, 6. Никола, 7. М. Петар, 8. Рада, 9. М. Радослав, 10. Стамена.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

                                                                                            

01.

Богдан

02.

Видосава

03.

(Д)Митар

04.

Мијајло

05.

Милица

06.

Милосава

07.

Наста

08.

Никола

09.

Петар

10.

Рада

11.

Стамена

   

ВЕЛИКА - Бранко М. Пауновић:

1. Видосава -  Вида  2. Голуб  3. Милосава 4. Митар 5. Наста 6. Никола 7. Петар 8. Рада 9. Стамена