ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ 

БЈЕЛАНОВИЋ

 

001

 

Милосав


ВИДОСАВА - ВИДА (55)

       

рођена Славковић, супруга Милета Бјелановић

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко М. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Видосаву стару 55 год. и сестру Милицу стару 17 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Милосав) Вида, рођена 1891. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021023)

       

Споменик на Чакору: 

Бјелановић М. Видосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора: 

Бјелановић М. Видосава

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијени су: Вида Бјелановић, рођена Славковић, жена Милета Бјелановића, Милица (17) кћерка Виде и Милета Бјелановића;

         

002

 

Ново

 

МИЈАЈЛО

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Ново) Мијајло, рођен 1906. из Велике, убијен 1943. код куће (2923021025)

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић Н. Мијајло

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић Н. Мијајло

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Михаило, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

003

 

Милета

 

МИЛИЦА (17)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Миленко М. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Видосаву стару 55 год. и сестру Милицу стару 17 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Милета) Милица, рођена 1924. из Велике, убијена 1945. код куће (2923021024)

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић М. Милица

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић М. Милица

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић, у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијени су: Вида Бјелановић, рођена Славковић, жена Милета Бјелановића, Милица (17) кћерка Виде и Милета Бјелановића;

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Милица, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

004

 

Радојко

 

МИЛОСАВА (18)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Радојко М. Бјелановић:

Дана 28 јула немачке СС див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми ћерку Милосаву стару 18 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Радојко) Милосава, рођена 1926. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021029)

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић Р. Милосава

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић Р. Милосава

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Милосава Бјелановић стара 16 година, кћерка Радојка и Зорке Бјелановић.

         

005

 

Миле

 

МИТАР - ДМИТАР (69)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Раде М. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" дошли су код моје куће и убили ми оца Митра па леш бацили у ватру.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Миле) Митар, рођен 1875. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021028)

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић Дмитар

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић Дмитар

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Дмитар Бјелановић, стар око (60) година.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Митар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

006

 

Радојко

 

НАСТА (38)

       

рођена Симоновић, супруга Петра Бјелановићa

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ђурђија П. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Петра  старог 70 год. Мајку Насту стару 38 год.

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић П. Наста

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић П. Наста

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Наста Бјелановић, рођена Симоновић, стара око 50 година, жена Петра Бјелановића.

       

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Запалили су кућу Петра Бјелановића носиоца Обилићеве медаље. Убили су њега и жену му Насту, а затим их бацили у ватру.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Наста, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

007

 

Вулета

 

НИКОЛА (50)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јована Н. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС дивизије "Скендербег" и "Принц Еуген" убили су ми мужа Николу старог 50 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Вулета) Никола, рођен 1888. из Велике, убијен 1944. код куће (2923021021)

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић Никола

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић Никола

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Никола Бјелановић (54) 

       

Ватре са Комова, стр. 144 - Ристо (Јеремије) Живаљевић:

Испред мене убили су Николу Бјелановић.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Никола, рођен____ Велика, убијен 1941 Велика.

         

008

 

Мило

 

ПЕТАР (70)

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Ђурђија П. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици оца Петра  старог 70 год. Мајку Насту стару 38 год.

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић Петар

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић Петар

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијена је Петар Бјелановић стар око 65 година.

       

21 СС Дивизија Скендербег, стр. 179 - Велимир Бошковић:

Запалили су кућу Петра Бјелановића носиоца Обилићеве медаље. Убили су њега и жену му Насту, а затим их бацили у ватру.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић М. Петар, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

         

009

 

Радисав


РАДА (70)

       

рођена Ђуришић, супруга Алексе - Леке Бјелановића

         
       

Изјава - Комисији за утврђивање злочина - Јанко Л. Бјелановић:

Дана 28 јула 1944 год. Немачке СС. див. "Скендербег" и "Принц Еуген" убиле су ми у селу Велици мајку Раду стару 70 год.

       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Радисав) Рада, рођена 1887. из Велике, убијена 1945. код куће (2923021031)

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић Л. Рада

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић Љ. Раде

       

Ватре са Комова, стр. 146 - Здравко (Никола) Бјелановић:

Према казивању Јоване Бјелановић, рођене Дедовић у Љешчарима (Бјелански Лаз), тога дана убијен је Рада Бјелановић стара око 70 година, жена Алексе Бјелановића.

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Рада, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         

010

 

Ново

 

СТАМЕНА (55)

         
       

Музеј Жртава Геноцида у Београду - Списак жртава рата:

Бјелановић (Ново) Стамена, рођена 1889. из Велике, убијена 1944. код куће (2923021027)

       

Споменик на Чакору:

Бјелановић Стамена

       

Ватре са Комова - Списак жртава фашистичког терора:

Бјелановић Стамена

       

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Стамена, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

         
         

ПОТРЕБНО ЈЕ ПРОВЈЕРИТИ:

     

 * * *

 

ВУКОСАВА

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић Вукосава, рођена____ Велика, убијена 1944 Велика.

     

 * * *

 

РАДОСЛАВ

     
   

Споменица Црногорским антифашистима 1941/45:

Бјелановић М. Радослав, рођен____ Велика, убијен 1944 Велика.

     

ИЗЈАВЕ - СРЕСКОЈ КОМИСИЈИ ЗА УРВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА 1945. Г:

 

Ђурђа (Петар)

Јанко (Лека)

Јована (Милован)

Миленко (Милета)

Раде (Митар)

Радојко (Митар) 

МУЗЕЈ ЖРТАВА ГЕНОЦИДА:

1. (Милосав) Вида 2. (Ново) Мијајло 3. (Милета) Милица 4. (Радојко) Милосава 5. (Миле) Митар 6. (Вулета) Никола 7. (Радисав) Рада 8. (Нова) Стамена

СПОМЕНИК НА ЧАКОРУ:

1. М. Видосава, 2. Дмитар, 3. Н. Мијајло, 4. М. Милица, 5. Р. Милосава, 6. П. Наста, 7. Никола, 8. Петар, 9. Л. Рада, 10. Стамена,

ВАТРЕ СА КОМОВА:

1. М. Видосава, 2. Дмитар, 3. М. Милица, 4. Н. Мијајло, 5. Р. Милосава, 6. П. Наста, 7. Никола, 8. Петар, 9. Љ. Раде, 10. Стамена,

СПОМЕНИЦА ЦРНОГОРСКИМ АНТИФАШИСТИМА 1941/45:

1. Вукосава, 2. Милица, 3. Митар, 4. Михаило, 5. Наста, 6. Никола, 7. М. Петар, 8. Рада, 9. М. Радослав, 10. Стамена.

ПРЕДРАГ Т. ШЋЕПАНОВИЋ:

1. Богдан, 2. Видосава, 3. (Д)Митар, 4. Мијајло, 5. Милица, 6. Милосава, 7. Наста, 8. Никола, 9. Петар, 10. Рада и 11.Стамена.

БРАНКО М. ПАУНОВИЋ:

1. (Милета) Видосава - Вида, 2. (Раде) Голуб (Умро од глади у збјегу), 3. (Радојко - Рашо) Милосава, 4. (Милија) Митар, 5. (Радојко) Наста, 6. (Вулета) Никола, 7. (Мило) Петар, 8. (Алекса) Рада, 9. Стамена.

1. (Ново) Мијајло, убијен 1943; 2. (Милета) Милица, убијена 1945;