СПИСАК ЖРТАВА ГЕНОЦИДА У ВЕЛИЦИ 28. ЈУЛА 1944. ГОДИНЕ

 

ПРВИ ДИО СПИСКА:

БЈЕЛАНОВИЋ - БОШКОВИЋ - БРКОВИА - ВУКОВИЋ - ВУЧЕТИЋ - ГОЈКОВИЋ - ДАШИЋ - ЂУКИЋ ЂУРИЧАНИН - ЖИВАЉЕВИЋ - ЈАНКОВИЋ

ИЗВОР:

(Списак жртава рата - Музеј жтрава геноцида - Београд), (Списак жртава са споменика на Чакору), (Ватре са Комова - Група аутора), (21 СС дивизија Скендербег - Павле Џелетивић), (Изјаве презивјелих и њихових потомака), (Споменица Црногорским антифашистима 1941/45 - Општина Плав)

 

 

   

БЈЕЛАНОВИЋ

     
           
           

001

Милосав

Видосава - Вида

(53)

 

рођена Славковић, супруга Милета Бјелановић

002

 

Вукосава

     

003

Раде

Голуб

(10)

 

(умро у збјегу)

004

Миле

Дмитар - Митар

(69)

   

005

Н.

Мијајло

(3)

   

006

Милета

Милица

(20)

   

007

Радојко

Милосава

(18)

   

008

Радојко

Наста

(50)

 

рођена Симоновић, супруга Петра Бјелановићa

009

Вулета

Никола

(56)

   

010

Мило

Петар

(74)

   

011


Рад

(70)

 

супруга Алексе Бјелановића

012

Љ.

Раде

     

013

М.

Радослав

     

014

Ново

Стамена

(55)

   
           
           
   

БОШКОВИЋ

     
           
           

015

 

Мушко дијете

   

тек рођено 1944. без имена

016

Мирко

Богдан

(42)

   

017

 

Боса

     

018

Миличко

Вукосава - Вукица

(6)

   

019

Андро

Даница

(17)

   

020

Миливоје

Даница

(26)

 

рођена Живаљевић, супруга Миличка Бошковића

021

Стефан

Љубица

(39)

 

супруга Симона - Монћа

022

Јован

Милица

(53)

 

супруга Лека Бошковића

023

Зарија

Милосава

(17)

   

024

Миличко

Милосава

(1)

   

025

Миливоје

Милош

     

026

Симон-Монћа

Мирко

(6)

   

027

Симон-Монћа

Милунка

(10)

   

028

Миличко

Ненад

   

(рођ.1944)

029

Миливоје

Новица - Бека

(46)

   

030

 Максим

Радомир

(14)

   

031

Миличко

Радосав

   

(рођ.1944)

           
           
   

БРКОВИЋ

     
           
           

032

Новица

Босиљка - Боса

(20)

   

033

Радосав

Марија - Мара

(54)

   
           
           
   

ВУКОВИЋ

     
           
           

034

Јован

Анђелија

(66)

 

супруга Миљана Вуковића

035

Миљан

Вукосав - Вуле

     

036

Милутин

Вуксан

(60)

   

037

Саво

Јелена

(53)

 

супруга М. Вуковића

038

 

Јеремије

     

039

Милутин

Миладин

     

440

 

Милан

     

041

Новица

Миљан

(70)

   

042

С.

Радоје

(32)

   

043

Симо

Радоња

(11)

   

044

Мирко

Станоје

(34)

   
           
           
   

ВУЧЕТИЋ

     
           
           

045

 

Александар

     

046

Мато

Аница

(43)

 

рођена Делетић, супруга Пунише Вучетић

047

 

Батрић

(32)

   


Вучета

Батрић

(42)

   

048

 

Благоје

     

049

Вукајло

Божо

(1)

   

050

Милан

Божо

(3)

   

051

Р.

Бранислав

(20)

   

052

Милован

Властимир - Власто

(7)

   

053

Вучета

Вукман

(41)

   

054

 

Вукосав

     

055

Гавро

Вукосава - Вуца

(18)

   

056

Благоје

Даница

(17)

   

057

Новица

Даница

(20)

 

супруга Милована Вучетића (у другом стању)

058

Радован

Добрисав

(19)

   

059

 

Добра

     

060

 

Драгана

     

061

Душан

Драгица

(9)

   

062

Никола

Драгуна - Драгица

(4)

   

063

Благоје

Душанка

(6)

   

064

Радован

Жарко

(7)

   

065

 

Ивана

     

066

Милош

Лепа

(45)

 

рођена Кнежевић, супруга Милована Вучетића

067

 Мијајло

Лепосава - Лепа

(18)

   

068


Лепосава

   

супруга Миливоја Вучетића

069

Милош

Лепосава

(44)

   

070

Пуниша

Милева

(18)

   

071

Пуниша

Милијана

(6)

   

072

 

Милован

     

073

В.

Милорад

     

074

Г.

Милосава

     

075

Ј.

Милосава

     

076

Радуле

Милосава

(41)

   

077

Радован

Наталија

(17)

   

078

 

Никодин

     

079

Милосав

Никола

(36)

   

080

 

Новак

     

081

Ново

Новка

(49)

 

рођена Гојковић, супруга Благоја Вучетића

082

Арсеније

Полексија - Лекса

(28)

 

рођена Живаљевић, супруга Николе Вучетића

083

К.

Пољка

     

084

Душан

Раде

(3)

   

085

Пуниша

Радисав - Рајко

(14)

     

086

Вукашин

Радомир

(15)

   

087

Вукман

Радомир

(17)

   

088

М.

Радосава

     

089

Вукашин

Рабија

(17)

   

090

Вукман

Рабија

(18)

   

091

Пуниша

Рајка

(8)

   

092

 

Савка

     

093


Савна

   

рођена Бабовић, супруга Милоша Вичетић

094

Радован

Саво

(6)

   

095

Никодин

Спасенија

(50)

 

супруга Мијајла Вичетића

096

Милутин

Станија

(40)

 

супруга Вукашина Вучетића

097

Милић

Станија

(45)

 

супруга Радована Вучетића

098

Милован

Станица

(34)

   

099

Благоје

Стојана

(15)

   

100

Милован

Томислав - Томо

(9)

   

101

Милорад

Томислав

(3)

   

102

Крсто-Коле

Цвета

(22)

 

супруга Душана вучетића

           
           
   

ГОЈКОВИЋ

     
           
           

103

Андрија

Анђелија - Анђа

(49)

 

рођена Пауновић, жена Алексе Гојковић

104

Стефан

Анђелија - Анђела

(19)

   

105

 

Видосав

     

106

Цветко

Видосава - Вида

(5)

   

107

Милош

Вука

(30)

   

108

Вукајло

Вукана

(60)

 

супруга Николе Гојковић

109

Милутин

Вукосава

(7)

   

110

Јоцо

Вуксан

(13)

 

(умро у збјегу)

111

Томица

Гаврило

(12)

   

112

Стефан

Голуб

(27)

   

113

 

Дана

     

114

Раде

Данило

(74)

   

115

Леко

Достана - Дола

(46)

 

рођена Кнежевић, супруга Томице Гојоковић

116

Томица

Драгиња - Драга

(18)

   

117

Крсто

Загорка

(17)

   

0

 

Зорка

(24)

   

118

Здравко

Зорка

(1)

   

119

Јеремија

Јованка

(63)

 

супруга Млађена Гојковића

120

Томица

Крстиња

(16)

   

121

Данило-Дано

Лепосава - Лепа 

(18)

   

122

 

Љепосава - Лека

   

рођена Јокић, супруга Вукадина Гојковића

123

 

Мара

(3)

   

124

Ново

Мара

(57)

   

125

Петар

Мара

(54)

   

126

Вуко

Миладин

(39)

   

127

Ђорђије

Милан

(1)

   

128


Милица

(49)

 

супруга Груја Гојковића

129

Јеремија

Милица

(44)

   

130


Милка

   

супруга Аклексе Гојковић 

131

Гавро

Милка

(25)

 

(у другом стању)

132

Цветко

Милка

(8)

   

133

Ђорђије

Милорад

(3)

   

134


Милосава

(58)

 

супруга Јована Гојковића

135

Радосав

Милосава

(65)

   

136

Вуко

Михаило - Кико

(68)

   

137

Б.

Миљан

(19)

   

138

Ристо

Настасија - Наста

(59)

 

супруга Миладина Мига Гојковића

139

Ристо

Наста

(40)

   

140

 

Ната

     

141

 

Пољка

     

142

Крсто

Полексија - Пољка

(18)

   

143

Милић

Рада

(45)

 

рођена Дашић, супруга Здравка Гојковића

144

Милутин

Радомир

(9)

   

145

Петар

Радосав - Зеко

(54)

   

146

Пуниша

Радосав

     

147

Р.

Радосав

     

148

Радован

Радосава

(54)

   

149

Томица

Рајко

(10)

   

150

Манојло

Ракита

(3)

   

151

Милош

Савета

(52)

 

супруга Ђола Гојковића

152

 

Стана

   

рођена Поповић, супруга Милосава Гојковића

153

Радун

Стана

(25)

   

154

Р.

Стојана

(53)

   

155

Јеврем

Стојна

(19)

   

156

Лазар

Тодора

(64)

 

супруга Стефана Гојковића

           
           
   

ДАШИЋ

     
           
           

157

Милија

Милосава

(19)

   
           
           
   

ЂУКИЋ

     
           
           

158

Трифо

Деса

(19)

   

159


Љубица

(36)

 

супруга Трифа Ђукића

           
           
   

ЂУРИЧАНИН

     
           
           

160

Томица

Jeлена

(54)

 

супруга Р. Ђуричанина

161

Раде

Милева

(19)

   

162

 

Милена

     

163

Мирко

Милица

(44)

   

164

Марко

Милијана

(12)

   

165

 

Милослав

     

166

 

Милосава

(49)

 

супруга Марка Ђуричанина

167

 

Олга

     
           
           
   

ЖИВАЉЕВИЋ

     
           
           

168

Ратко

Александар

(4)

   

169

Радман Мило

Василија - Вака

(11)

   

170

 

Видоје

     

171

Илија

Видра - Вида

(20) 

 

супруга Вукосава Живаљевића

172

Миле

Вукајло

(42)

   

173

Р.

Горица

     

174

Вукосав

Даница

(17)

   

175

Ратко

Даринка - Дара

(10)

   

176

Јован

Дарка

(34)

 

рођена Гојковић, супруга Ника Живаљевића

177

Радуле

Десанка

(14)

   

178

Мијајло

Добрица

(4)

   

179

Вукосав

Драгица

(5)

   

180

Милош

Драгица

(5)

   

181

 

Драгољуб

     

182

Радуле

Душанка

(11)

   

183

З.

Загорка

     

184

Јефто

Загорка - Плана

(20)

 

рођена Пауновић, супруга Ратка Живаљевића

185

Јован

Зорка

(39)

 

рођена Мијатовић, супруга Милоша Живаљевића

186

Благоје

Илинка

(60)

   

187

Гојко

Јела

(74)

   

188

Милован

Јелена - Јела

(72)

 

рођена Гојковућ, супруга Спасоја Живаљевића

189

 

Кристина

     

190

Секула

Лепосава

(28)

 

супруга Риста Живаљевића

191

Мијајло

Љубица

(5)

   

192

Раца

Магда

(40)

 

рођена Стешевић, супруга Радула Живаљевића

193

Ника

Марко

(1)

   

194

Милош

Миланка

(3)

   

195

Милан

Милена

(57)

 

рођена Фолић, супруга Николе Живаљевић

196

Милош

Милена

(57)

   

197

Милован

Милена - Бућка

(62)

 

рођена Симоновић

198

Вукосав

Миливоје

(15)

   

199

Вукашин

Милица

(49)

   

200

Вукосав

Милица

(1)

   

201

Мијајло

Милица

(7)

   

202

Ристо

Милица

(1)

   

203

Вукосав

Милован

(13)

   

204

Милош

Милован - Милија 

   

(рођ.1944)

 

Б.

Милоје

     

205

Мијајло

Милоје

(12)

   

206

 

Милосав

     

207

Вукосав

Милош

(11)

   

208

Митар

Милош

(3)

   

209

Петар

Милош

(52)

   

210

Радисав

Милош

(84)

   

211

Вукосав

Миодраг

(19)

   

212

Милош

Мирко

(1)

   

213

Митар

Мирко

(6)

   

214

Ника

Мирослава

(5)

   

215

Спасоје

Михаило

(39)

   

216

Ратко

Персида - Перса

(14)

   

217

Мијајло

Пољка

(24)

 

удовица Милоша Живаљевића

218

Радивоје

Пољка

(19)

   

219

Вукосав

Рада 

(9)

   

220

Ристо

Радојка

(4)

   

221

Арсеније

Радосав

(54)

   

222

Лека

Радосава - Рада

 (54)

 

рођена Кнежевић, супруга Радосава Живаљевића

223

Ристо

Славољуб

(2)

   

224

Петар

Станка

(39)

 

рођена Стешевић, супруга Мијајла - Баца (Милића) Живаљевића

225

Радосав

Шако

(74)

   
           
           
   

ЈАНКОВИЋ

     
           
           

226

Михаило

Верица

(7)

   

227

 

Маријана - Марија

     

228

П.

Милета

     

229

 

Милијана

     

230

Марко

Милосава

(54)

 

супруга Васа Јанковић

231

Милосав

Мирјана

(52)

 

жена Милоње Јанковић

232

Радосав

Радосава

(42)

 

супруга Милана Јанковића